Dr. Malek Sharif

Tel: +49-251-83241-13
Mail: malek.sharif@gmx.de

Malek Sharif American University of Beirut’tan tarih dalında Bachelor of Arts derecesini ve Orta Doğu tarihi dalında da master derecesini aldı. Freie Universität Berlin’de Osmanlı tarihi/Türkoloji dalında doktora yaptı. Doktora sonrası olarak Wissenschaftskolleg zu Berlin’de “Modernity and Islam” çalışma grubunun üyesiydi ve İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu’nun kent, hijyen ve tıp tarihi ile ilgili araştırmalar yaptı. İstanbul’da yaptığı, ilk Osmanlı Parlamentosu ile ilgili kapsamlı araştırmalar için Fritz Thyssen Stiftung’dan bir postdoc bursu aldı. 2004-2014 yıllarında misafir profesör ve doçent olarak American University of Beirut’ta çalıştı. Osmanlı İmparatorluğu’ndan hatıralar ile ilgili araştırmaları kapsamında, ‘İstanbul örneğinde geç dönem Osmanlı İmparatorluğu tarihinin kaynakları olarak kişisel anlatılar’ alanında çalışmaya başladı. 2015 yılından bu yana Corpus Musicae Ottomanicae Projesi (CMO, Münster) kapsamında çalışıyor ve Orient-Institut Istanbul’un ” Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye’de Müzik” başlıklı araştırma alanına katkıda bulunuyor.

CMO projesi kapsamında şarkı metinlerinin filolojik analizi

18. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıla kadar Osmanlı devleti ve onun Arap eyaletlerinde tıp mesleği icra edenleri ve bunların insani algıları ve uygulamaları.

Tokyo Beyrut Kentsel Araştırmalar Projesi “Human Mobility and Multi-ethnic Coexistence in Middle Eastern Cities” kapsamında yardımcı araştırmacı. Projeyi başlatan: Prof. Hidemitsu Kuroki, Tokyo University of Foreign Studies.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Ordusu’nun bir Arap subayının hatıralarının çevirisi ve eleştirel basımı.

Kitaplar

Imperial Norms and Local Realities: Ottoman Municipal Laws and the Municipality of Beirut, 18601908. Beiruter Texte und Studien, Bd. 105. Würzburg: Ergon, 2014.

The First Ottoman Experiment in Democracy, Christoph Herzog ve Malek Sharif (yay. haz.), Istanbuler Texte und Studien, Bd. 18. Würzburg: Ergon, 2010.

Makaleler

Hakkı, İsmail Bey”. 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War. Yayına hazırlayanlar: Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, Bill Nasson. Yayınlayan: Freie Universität Berlin, Berlin 2015-09-17.

al-Da’uq, Umar”. 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War. Yayına hazırlayanlar: Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, Bill Nasson. Yayınlayan: Freie Universität Berlin, Berlin 2015-04-07.

Christoph Herzog ile birlikte. “Introduction”. The First Ottoman Experiment in Democracy. Yayına hazırlayanlar Christoph Herzog, Malek Sharif. Würzburg: Ergon, 2010, 13-19.

“A Portrait of Syrian Deputies in the First Ottoman Parliament”. The First Ottoman Experiment in Democracy. Yayına hazırlayanlar Christoph Herzog, Malek Sharif. Würzburg: Ergon, 2010, 285-311.

“Missionaries, Medicine and Municipalities: A History of Smallpox Vaccination in Nineteenth-Century Beirut”. Beyond the Clash of Civilizations: Missionaries, Conversion and Tolerance in the Ottoman Empire. Archaeology and History in the Lebanon 22. Yayına hazırlayan Makdisi, Ussama 2005, 34-50.

Baskıya Hazırlananlar

“Istanbul Sweet and Bitter: Memoirs of an Arab Teenager between 1916 and 1918”. Istanbul, Kushta, Constantinople: Diversity of Identities and Personal Narratives in the Ottoman Capital (1830-1900). Yayına hazırlayanlar Christoph Herzog, Richard Wittmann. Öngörülen yayın tarihi 2018.

“Fleeing Lebanon and Breaking the Law in the Late Ottoman Period”. A Lord of many mansions, Denkschrift for Kamal S. Salibi. Yayına hazırlayanlar: Abdul Rahim Abu Husayn, Tarif Khalidi, Sulaiman Murad. Öngörülen yayın tarihi 2018.

“Local, Imperial and Global Intersections in the Contemporary Historiography of the Late Ottoman Period”, The Local Histories of Lebanon Revisited. Yayına hazırlayanlar: Mohamed Rihan, Malek Sharif. Öngörülen yayın tarihi 2018.