Salih Demirtaş

Tel: +90 212 293 60 67 / 119
Mail: demirtas@oiist.org

Demirtaş, Almanya Münster Üniversitesi tarafından yürütülen Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) projesine bağlı araştırmacı olarak Orient-Institut İstanbul’da Eylül 2019’dan bu yana görev yapmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Müzikoloji ve Müzik Teorisi programında doktora adayı olan Demirtaş, akustemolojik ve çok-duyusal yaklaşımlar temelinde İstanbul’un işitsel tarihi (1623-1774) üzerine çalışmaktadır. Demirtaş Ocak 2023’ten bu yana Tin Cugelj (Bern Üniversitesi) ile birlikte IMS “İşitsel Tarih” Çalışma Grubu‘nun eş-kurucusu ortağı ve eş-başkanıdır. Demirtaş, İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’ndeki etnomüzikoloji yüksek lisans programından “Critical Edition of Hampartsum Manuscript YZPER2 In The Private Archive Of Ali Rifat Çağatay” başlıklı teziyle 2019 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi’nde gazetecilik alanında tamamlayan Demirtaş, SAE Amsterdam’da 2004-2005 yılları arasında ses mühendisliği eğitimi aldı. Demirtaş ayrıca Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC) ve İTÜ Osmanlı-Türk Müziği Araştırma Grubu’ndaki (OTMAG) editöryal ve bilimsel çalışmalarına da devam etmektedir.

  • Tarihsel müzikoloji
  • Türk müziğinin tarihi ve tarihyazımı
  • El yazması çalışmaları: kodikoloji, paleografi, ikonografi ve sanat tarihi
  • Tarihsel ses çalışmaları: işitsel tarih, tarihsel akustemoloji

03.01.2024: “Seyr ü temâşâ: Evliya Çelebi’nin İstanbul’a Dair Çok-duyulu Atmosferleri”. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji Anabilim Dalı Seminerleri. Istanbul, Turkey.

13.10.2023: “Seyr ü temâşâ: Evliya Çelebi’s Multisensorial Atmospheres on Istanbul”. Atmospheres – Multisensorial research in Istanbul: Artistic and academic research in Dialogue. Orient-Institut Istanbul.

21.09.2023: “Material Culture of Nineteenth-Century Ottoman Music Manuscripts” Orient-Institut Istanbul Panel “Materiality in Textual Studies”. GTOT Turkologentag 2023: The Fourth European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies. Viyana Üniversitesi, Avusturya.

25.08.2023: “Hearing Sonic Memories of Evliyâ Çelebi: Ottoman Guilds of Seventeenth-century Istanbul”. Sound, Language and the Making of Urban Space conference. University of Copenhagen, Danimarka.

29.06.2023: “Sensory Experiences of Seventeenth-Century Ottoman Istanbul”. EMSE 2023: Early Modern Sensory Encounters conference. Kellogg College – University of Oxford & The Open University, UK.

24.08.2022 (Nihan Tahtaişleyen ile): “The Example of the Ottoman Context: Historical Transcriptions of Performative Repertoires across Ethnic Borders and Borders of Time”, Roundtable respondent at the 21st Quinquennial Congress of the International Musicological Society, Athens-Greece.

23.08.2022: “Attributions to Acemler in the Ottoman Notational Sources”, Study Session “Persian Music in Foreign Sources”, Chair: Judith I. Haug. 21st Quinquennial Congress of the International Musicological Society, Athens-Greece.

22.06.2022 [Dr. Neslihan Demirkol ile): “Osmanlı Müziğinin Tarihi Kaynakları Üzerine Uluslararası Bir Proje: Corpus Musicae Ottomanicae”, Uzaktan Kısa Kısa Akademik No. 99 (Online Lecture), 22 June 2022.

30.05.2022 (with Dr. Esther Voswinckel Filiz): Chair of the workshop Experience of a City: Multisensorial Approaches to Past and Present. Orient-Institut Istanbul, online.

28.10.2021: “Aesthetics and Semiotics of Mevlevi Ayin Tradition In The Corpus of Turkish Makam Music”, “Sacred Music of Istanbul – Special Topics in Middle Eastern Musics” undergraduate course supervised by Alexander Khalil (Online Lecture), School of Film, Music and Theatre – University College Cork, Ireland.

29.05.2021: “Hamparsum Yazmaları Üzerine Edisyon Kritik Çalışmaları”. Müzikte Değişim Çevrimiçi Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı (online).

7.5.2021: Prof. Ruhi Ayangil ile. „Cemil Bey’in Taksimi Işığında Mukayeseli Bir Kuram ve Uygulama Modeli Olarak Irak Makamının Yapısı Ve Seyir Özellikleri„, Uluslararası Üstâd-ı Cihân Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu, Türk Müziği Akademik Çevresi.

5.2.2021: „Historical Resonances of Nichori„, MIAM Online Colloquium 2020 Fall: Current Research In Musicİstanbul Teknik Üniversitesi.

4.2.2021: Critical Report on the Ongoing CMO Edition of TR-Iam 1537CMO Online Panel: Reconstructing the Ottoman Music Corpus: Interpretational Issues of Hampartsum Sources, Orient-Institut Istanbul.

23.09.2019: “Cataloging Private Archives of Turkish Music: Case Studies of OTMAG”, CMO Workshop Series on Cataloging, Editing, and Performing Ottoman Music: Archives and Catalogues of Written Music and Sound Recordings, Orient-Institut Istanbul.

Bilimsel Edisyon

Codex TR-Içağatay YZPER2. Critical Edition of Hampartsum Manuscript YZPER2 in the Private Archive of Ali Rifat Çağatay: Transcription & Commentary. Münster: Corpus Musicae Ottomanicae 2022 (Series VI: Single Manuscript Sources from Various Collections, 2). DOI: 10.60670/CMO.00000914.

Konferans bildirileri

Özen, E. & Demirtaş S. & Baysal O. (2019). Musical Keywords in the Mevlevi Ayin Tradition. In International Music and Sciences Symposium Proceedings (pp. 577-586), Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory, Istanbul, 17-19 April 2019.

Demirtaş, S. & Özen E. & Baysal O. (2018). Edvar Geleneğinde Müzikötesinin Müzikle İlişkisi ve Mevlevi Ayini Repertuarına Yansımaları. IX. International Hisarlı Ahmet Symposium Proceedings (pp. 322-331), Afyon Kocatepe University State Conservatory, Kütahya, 10-12 May 2018.

Özen, E. & Demirtaş S. & Baysal O. (2018). Beste-i Kadimler’den Dede Efendi’ye Mevlevi Ayinlerinde Söz Boyama. IX. International Hisarlı Ahmet Symposium Proceedings (pp. 106-116), Afyon Kocatepe University State Conservatory, Kütahya, 10-12 May 2018.

Proje raporları

Mevlevi Ayinlerinde Söz Boyama”, TÜBİTAK Projesi, Program kodu: 1001, Proje No: 117K383, Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Ozan Baysal, 2017. https://trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnd01UWTI=

 Yayına hazırladığı kitaplar

 Asistan Editor

Doğrusöz, N. ed. (2018). Rauf Yekta Bey’in Musiki Antikaları. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

 Editor

Ayangil, R. ed. (2016). 100. Ölüm Yıldönümünde “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey’e Armağan. Istanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

Diğer yayınlar

“Historical Resonances of Nichori”. Orient-Institut Istanbul Blog, 9 April 2021. https://www.oiist.org/historical-resonances-of-nichori/

  • Corpus Musicae Ottomanicae (CMO): Yakındoğu Müzik Yazmalarının Kaynak Kataloğu ve Edisyon Kritiği (DFG destekli ve Westfälische Wilhelms-Universität Münster tarafından yürütülen CMO projesinde araştırmacı)
  • IMS Çalışma Grubu “Auditory History”: Ocak 2023’ten bu yana Tin Cugelj (Bern Üniversitesi) ile birlikte eş-kurucu ve eş-başkan