Salih Demirtaş

Tel: +90 212 293 60 67 / 119
Mail: demirtas@oiist.org

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Müzikoloji ve Müzik Teorisi programında doktora eğitimine devam eden Salih Demirtaş, 2019 yılında İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’ndeki etnomüzikoloji yüksek lisans programından “Critical Edition of Hampartsum Manuscript YZPER2 In The Private Archive Of Ali Rifat Çağatay” başlıklı teziyle 2019 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi’nde gazetecilik alanında tamamlayan Demirtaş, SAE Amsterdam’da 2004-2005 yılları arasında ses mühendisliği eğitimi de aldı. Demirtaş, Orient-Institut İstanbul’da, Almanya Münster Üniversitesi tarafından yürütülen Corpus Musicae Ottomanicae projesine bağlı araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Demirtaş ayrıca Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC) ve İTÜ Osmanlı-Türk Müziği Araştırma Grubu’ndaki (OTMAG) editöryal ve bilimsel çalışmalarına da devam etmektedir.

  • Tarihsel müzikoloji
  • Türk müziğinin tarihi ve tarihyazımı
  • El yazması çalışmaları: kodikoloji, paleografi, ikonografi ve sanat tarihi
  • Müzik algısı, tını, entonasyon ve ses sanatı

7.5.2021: Prof. Ruhi Ayangil ile. „Cemil Bey’in Taksimi Işığında Mukayeseli Bir Kuram ve Uygulama Modeli Olarak Irak Makamının Yapısı Ve Seyir Özellikleri„, Uluslararası Üstâd-ı Cihân Tanbûrî Cemil Bey Çevrimiçi Sempozyumu, Türk Müziği Akademik Çevresi.

5.2.2021: „Historical Resonances of Nichori„, MIAM Online Colloquium 2020 Fall: Current Research In Musicİstanbul Teknik Üniversitesi.

4.2.2021: Critical Report on the Ongoing CMO Edition of TR-Iam 1537CMO Online Panel: Reconstructing the Ottoman Music Corpus: Interpretational Issues of Hampartsum Sources, Orient-Institut Istanbul.

23.09.2019: “Cataloging Private Archives of Turkish Music: Case Studies of OTMAG”, CMO Workshop Series on Cataloging, Editing, and Performing Ottoman Music: Archives and Catalogues of Written Music and Sound Recordings, Orient-Institut Istanbul.

Konferans bildirileri

           

Özen, E. & Demirtaş S. & Baysal O. (2019). Musical Keywords in the Mevlevi Ayin Tradition. In International Music and Sciences Symposium Proceedings (pp. 577-586), Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory, Istanbul, 17-19 April 2019.

Demirtaş, S. & Özen E. & Baysal O. (2018). Edvar Geleneğinde Müzikötesinin Müzikle İlişkisi ve Mevlevi Ayini Repertuarına Yansımaları. IX. International Hisarlı Ahmet Symposium Proceedings (pp. 322-331), Afyon Kocatepe University State Conservatory, Kütahya, 10-12 May 2018.

Özen, E. & Demirtaş S. & Baysal O. (2018). Beste-i Kadimler’den Dede Efendi’ye Mevlevi Ayinlerinde Söz Boyama. IX. International Hisarlı Ahmet Symposium Proceedings (pp. 106-116), Afyon Kocatepe University State Conservatory, Kütahya, 10-12 May 2018.

Proje raporları

Mevlevi Ayinlerinde Söz Boyama”, TÜBİTAK Projesi, Program kodu: 1001, Proje No: 117K383, Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Ozan Baysal, 2017. https://trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnd01UWTI=

 

Yayına hazırladığı kitaplar

 

Asistan Editor

Doğrusöz, N. ed. (2018). Rauf Yekta Bey’in Musiki Antikaları. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

 

Editor

Ayangil, R. ed. (2016). 100. Ölüm Yıldönümünde “Üstâd-ı Cihân” Tanbûrî Cemil Bey’e Armağan. Istanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

  • Corpus Musicae Ottomanicae (CMO): Yakındoğu Müzik Yazmalarının Kaynak Kataloğu ve Edisyon Kritiği (DFG destekli ve Westfälische Wilhelms-Universität Münster tarafından yürütülen CMO projesinde araştırmacı)