Dr. Christiane Czygan

Tel: +90 212 293 60 67 / 133
Mail: czygan@oiist.org

Osmanist ve Türkolog Dr. Christiane Czygan, Türkçe online ve basılı Zemin Dergisi‘nin yayın kurulu üyesinden olup Alman-Türk işbirliği çerçevesinde ortak konferanslara, yayınlara ve proje başvurularına katkıda bulunmaktadır. Halihazırda çalıştığı araştırma projesi, Almanya’da muhafaza edilen çok değerli bir Osmanlıca yazmasının eleştirel yayınını içermektedir: Sözkonusu eser, Sultan Süleyman’ın, Hamburg Yazması’nda bulunan 1554 yılından kalma divanı.

Christiane Czygan, Petra Kappert (Hamburg) ve Orhan Şaik Gökyay (İstanbul) hocalardan Osmanlı Filolojisi dersleri aldığı Hamburg Üniversitesi’nde ve İstanbul’da öğrenim görmüştür. Kendisinin ilk araştırması, aynı zamanda bir Osmanlı hiciv dergisinin ilk çalışması olan, Hiciv Dergisi Ҫaylak’ın Yansıtmasıyla 1876/77 Yıllarında İstanbul’daki Günlük Yaşam (Istanbuler Alltagsleben aus den Jahren 1876/77 im Spiegel der Satirezeitschrift Çaylaḳ) konusunu temel almıştır. Hamburg Üniversitesi’ndeki doktora tezinde, Avrupa sürgünündeki en erken Osmalı Gazetelerinden birini, „İyi Hükümdarlık Esasları tartışmaları açısından analiz etmiştir. 2012 yılında, Devletin Düzenine Dair: 1868-1870 Arası Hürriyet Gazetesi’nde Genç Osmanlı Aydınları ve Konseptleri (Zur Ordnung des Staates: Jungosmanische Intellektuelle und ihre Konzepte in der Zeitung Ḥürriyyet 1868-1870) konu başlığıyla yayımlanan doktora tezinin temelini, İstanbul, Paris ve Augsburg’da bulunan çok sayıda arşiv taraması olşturmaktadır.

Hamburg Üniversitesi’nde, Münih Federal Savunma Üniversitesi’nde (Bundeswehruniversität München) ve Bonn Friedrich-Wilhelm-Universitesi’nde uzun yıllar Osmanlı tarihi ve edebiyat dersleri vermiş, ayrıca İslam ve Orta Doğu konularına ilişkin seminerler düzenlemiştir. Koç Üniversitesi’nden bir burs almıştır. Profesör Stephan Conermann ve Profesör Hatice Aynur’la birlikte Bonn Üniversitesi’nde Erken Yeni Çağ Liriği konusunda uluslararası workshoplar düzenlemiş olup DFG üçüncül kaynaklar ve Bonn Üniversitesi üzerinden gerçekleştirdiği Erken Yeni Çağ Hükümdarlığında Kültürel Semboller konusunda, uluslararası nitelikte büyük bir disiplinlerarası konferans da yönetmiştir.

Eylül 2023’ten beri Orient Institut İstanbul‘da araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Erken Yeni Çağ Yazmalarında Lirik

Hükümdarlık Araçsalı Olarak Lirik

Osmanlı İmparatorluğu’nda 16. yy. Siyasi Ҫatışmaları

Modern Osmanlı Fikir Tarihi

Osmanlı Basın Tarihi

27. – 29.09.2023: “The Agency of the Hamburg Divan Manuscript by Sultan Süleyman the Magnificent (1554) and its Readership. Understanding Written Artefacts: Challenges and Perspectives. Cluster of Manuscript Culture Studies (cmcs), University of Hamburg.
21. – 23.09.2023 (with Suraiya Faroqhi, Richard Wittmann, Zeynep Yelçe, Ela Bozok): “Political and Social Disturbances in 16th Century Ottoman Communication”. Turkologentag. University of Vienna.
3. – 08.07.2023: “
Is Disorder Needed for Change? Prince Selim’s Correspondence with Shah Tahmasp”. The Ottomans and Disorder. The Skilliter Center for Ottoman Studies, Newnham College, Cambridge.
19. – 20.06.2023 (with Sadık Yazar): “Notes on the Ottomans‘ Perception of the Other from Autobiographic Texts”. Sociohistorical and Cultural Relations in Premodern Mediterranean Societies through Literature between 11
th and 17th Centuries. Trinity College Dublin.
28. – 29.06.2022 (workshop organization with Hatice Aynur): “Introduction”. “The Agency of ʿIşḳ in the Hamburg Divan Manuscript by Sultan Süleyman (1554)”. In the Quest of ʿIşḳ (Love) in Premodern Ottoman Literature. Department of Islamic Studies and Middle Eastern Languages, University of Bonn (online).
21. – 25.06.2022 (with Hedda Reindl Kiel, Selim Kuru, and Sadık Yazar): “Codes of Affection and Dependency in Premodern Ottoman Material and Literary Culture”. CIÉPO 24, Conference of the International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies,Thessaloniki.
19. – 21.05.2022 (Third-party fundraising, organization, leading implementation of the international conference): “Introduction”. “Love and Rule The Third Divan by Sultan Süleyman (1554)“ . Cultural Symbols of Early Modern Rule. A Comparative Global Approach. Department of Islamic Studies and Middle Eastern Languages University of Bonn.
07.04. – 10.04.2022: “The Perfect Man, the Perfect Ruler? Analyzing the Concept of the Perfect Man in Sultan Süleyman’s Hamburg Manuscript (1554)”. 4th International Conference on Conceptual History. FU Berlin.
04. – 06.11.2021: “Sultan Selim’s Predilection for Persian Arts and Refinement: Newly Discovered Poems and Displaced Poets from Tabriz”. Yavuz Sultan Selim ve Dönemi. International Symposium of the Turkish Historian Association. İstanbul.
01.10. – 02.10.2020: “From Slave to Queen: Hurrem Sultan’s Agenda in Her Narration of Love (1528-1548)”. Slavery and Other Forms of Strong Asymmetrical Dependencies. The Bonn Center for Dependency and Slavery Studies (BCDSS), University of Bonn.
09.12. – 10.12.2019 (workshop organization with Christoph Neumann): “Introduction”.  Divan Edebiyatı. Ludwig-Maximilians-University, Institute of Near and Middle Eastern Studies, Munich.
03.10. – 05.10.2019 (with Abdurrahim Abuhusayn, Gül Şen): “Politics and Poetry: The Ottoman-Safavid Conflict in the Sixteenth Century”. DAVO Annual Meeting. University of Hamburg.
26.04.2019: “Predilections and Disregard: Rhetorical Devices in Muhibbi’s Third Divan”. Osmanlı Edebî metinlerinde Teoriden Pratiğe Belâgat. Mimar Sinan Güzel Sanatlar University, İstanbul.
05. – 06.04.2019: “Kanuni Sultan Süleyman’ın Üçüncü Divanı”. International symposium: Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa, Bursa.
11.09.-14.09.2018: “Prestigious Manuscripts, Prestigious Poetry? The Third Divan of Sultan Süleyman”. CIÉPO 18, Conference of the International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies, Sofia.
08.03.2018: “The Threefold Meanings of Love in the Third Divan of Sultan Süleyman the Magnificent. American University Beirut (AUB), Faculty of Arts and Humanities, Beirut.
18. – 21.07.2017: “Intra-Islamic challenges as an Eurasian phenomenon?”. Jews, Christians, and Muslims in the Reformation Era. University of Nürnberg.
07.- 09.2016: “Social Relations and the Image of the Ruler in the Divans of Selimi and Muhibbi”. 1516: The Year That Changed the Middle East and the World. American University Beirut (AUB), Beirut.
26.04.2016: “`Neue` Gedichte Sultan Süleymans des Prächtigen und die Bedeutung der Hamburger Handschrift”. Freie University Berlin, Institute Turkic Studies, Berlin.
21. – 23.11.2015 (with Selim Kuru, Hatice Aynur): “Revisiting Ottoman Literary Culture in the Era of Kanunȋ Sultan Süleyman”. Middle East Studies Association (MESA), Denver
25. – 26.04.2015: “Propagating Religious Coexistence? Features of Religious Diversity in the Third Divan of Sultan Süleyman the Magnificent (1554)”. 4th International Conference. Social Thought and Theory in the MENA Region. American University Beirut (AUB), Beirut
26.03.2015: “Meine Seele habe ich dir gesandt, mein Freund. Gefühl und Politik in
den Liebesgedichten Sultan Süleymans des Prächtigen (1520-1566) ”. University of Basel, Department of Middle East Studies, Basel.
21.11.2014 (international workshop organization with Stephan Conermann): “Oh, my eye carry water hither / Oh, my eyelash be my sweeper: The imaginative world of the Third Divan of Sultan Süleyman the Lawgiver”. Ottoman Poetry in the 15th and 16th Century. Translation, Analysis and Context. Department of Islamic Studies and Middle Eastern Languages, BFO Forum for Ottoman Studies. University of Bonn.
18. – 19.10.2014: “Ottoman ruler poetry as a feature of ruler communication in the Classical Age”. 2nd International Conference: Turkey Transformed? Power, History and Culture. Bilgi University, İstanbul.

Kitaplar

Zur Ordnung des Staates. Jungosmanische Intellektuelle und ihre Konzepte in der Zeitung Hürriyyet (1868-1870). Berlin: Klaus Schwarz 2012. (Studien zum Modernen Orient; 21).

Hürriyet kimindir? Yeni Osmanlılar’ın düşünceleri. Translated byUmut Döner. Istanbul:  Türk Tarih Vakfı [Forthcoming Winter 2023/2024]

Editörlük

Czygan, Christiane; Conermann, Stephan (eds.). An Iridescent Device: Premodern Ottoman Poetry. Göttingen: Bonn University Press 2018.

Czygan, Christane; Aynur, Hatice (eds.). Blasting the Boundaries. Love in Early Modern Ottoman Poetry. Berlin: De Greuter [Forthcoming 2024].

Makale

“From Slave to Queen: Hurrem Sultan’s Agenda in Her Narrative of Love (1526-1548)”. Marion Gymnich, Janine Bischoff, Stephan Conermann (eds.).  Slavery and other Forms of Strong Asymmetrical Dependencies. Semantics, Lexical Fields, and Narratives. Göttingen: Bonn University Press. 197 – 212.

“The Ottoman Ruler Poet Sultan Süleyman I, His Third Divan, and His Reception Beyond the Palace Walls”. Maribel Fierro; Tilman Seidensticker (eds.). Rulers as Authors. Leiden: Brill [Forthcoming 2023].

“Masters of the Pen: The Divans of Selīmī and Muḥibbī”. Abdulrahim Abuhusayn (ed.). 1516: The Year That Changed the Middle East and the World. AUB proceedings December 7-9, 2016. Beirut: AUB Univ. Press. 111 – 133.

“Tercihler ve Gözardı Edilenleri Muhibbī’nin Hamburg Nüshası’ndaki Belagat Hünerleri”. (trans. Vildan S. Coşkun). Hatice Aynur, Hanife Koncu et al. (eds.). Osmanlı Edebī Metinlerinde Teoriden Pratiğe Belāgat. İstanbul: Klasik, 2020. (Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XV).  426 – 444.

“Depicting Imperial Love: Love Songs and Letters between Sultan Süleyman (Muhibbī) and Hürrem”. M. Fatih Çalışır; Suraiya Faroqhi; M. Şakir Yılmaz (eds.). Suleyman the Lawgiver and His Reign. New Sources, New Approaches. İstanbul: İbn Haldun University Press 2019. 247 – 265.

“Approaches to Muḥibbī’s Lyricism: The Third Divan Through the Prism of Ḳānūnī Sultan Süleyman’s Other Divans”. Burcu Kurt (ed.). Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa. Bursa: Gaye Kitabevi 2019. 225 – 241.

“Songs of Power and Love: Context and Content of the Third Divan of Sultan Süleyman the Magnificent”. Vivian Norton (ed.). Poetry: Interpretations and Influence on the World. New York: Nova Publ. 2019. 47- 68.

“Introduction”. Christiane Czygan; Stephan Conermann (eds.). An Iridescent Device: Premodern Ottoman Poetry. Göttingen: Bonn University Press 2018. 17 – 29.

“Was Sultan Süleymān Colour-Blind? Sensuality, Power and the Unpublished Poems in the Third Dīvān (1554) of Sultan Süleymān the Lawgiver.” Christiane Czygan; Stephan Conermann (eds.). An Iridescent Device: Premodern Ottoman Poetry. Göttingen: Bonn University Press 2018. 183 – 205.

“Power and Poetry. Kanuni Sultan Süleyman`s Third Divan”. Meltem Ersoy, Esra Ozyurek (eds.). Turkey at a Glance II. Turkey Transformed? Power, History, Culture.  Wiesbaden: Springer 2017. 101 – 112.

“A Device of Communication: the Third Divan of Sultan Süleyman the Magnificent (1520-1566) and its Political Context”. Islamic Perspective. Centre of Sociological Studies. London. 15 (2016). 77 – 90.

“The Young Ottomans and their Journal Hürriyyet (1868-1870) Revisited”.  Ingeborg Hauenschild; Matthias Kappler; Barbara Kellner-Heinkele (eds.). Eine hundertblättrige Tulpe – Bir sadbarg lāla. Festgabe für Claus Schönig. (Studien zur Sprache Geschichte und Kultur der Türkvölker; 22). Berlin: Klaus Schwarz Verl. 2016. 48 – 60.

“Zur Ghazelkultur in der Zeit Sultan Süleymans des Prächtigen. Der Herrscher als Liebender”. Elisabetta Ragagnin; Jens Wilkens (eds.). Kutadgu Nom Bitig. Festschrift für Jens Peter Laut zum 60. Geburtstag. Wiesbaden: Harrassowitz 2014. 85 – 100.

“The Schneller Family and the Orphanage in Nazareth”. Mahmoud Yazbak; Sharif Sharif (eds.). Nazareth. History & Cultural Heritage. (Nazareth Academic Studies; 2). Nazareth: Nazareth Municipality 2013. 235 – 251.

“Reflections on Justice – a Young Ottoman View of Tanzimat”. Journal of Middle Eastern Studies. 46/6. (2010). 943 – 956.

“Reformer versus Reformen: Zum Gehalt jungosmanischer Tanzimat-Kritik”. Hendrik Fenz (ed.). Strukturelle Zwänge – Persönliche Freiheiten. Osmanen, Türken, Muslime: Reflexionen zu gesellschaftlichen Umbrüchen. Gedenkband zu Ehren Petra Kapperts. Berlin: Walter de Gruyter 2009. 65 – 79.

“On the wrong way: Criticism of the Tanzimat economy in the Young Ottoman Journal ürrīyet (1868/1870)”. Gisela Procházka-Eisl; Martin Strohmeier (eds.). The Economy as an Issue in the Middle Eastern Press. (Neue Beihefte zur Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes; 3) Wien: LIT Verl. 2008. 41 – 54.

“The Self-portrait of the Yeŋi ʿOsmānlılar Cemʿīyeti in the Journal ürrīyet”. Horst Unbehaun (ed.). The Middles Eastern Press as a Forum for Literature. (Heidelberger Studien zur Geschichte und Kultur des modernen Vorderen Orients; 30). Berlin: Peter Lang 2004. 39 – 50.

“From London back to İstanbul: The Channel of Communication of the Young Ottoman Journal ürrīyet (1868-1870”. Philip Sadgrove (ed.). History of Printing and Publishing in the Languages and Countries of the Middle East. (Journal of Semitic Studies Supplement; 15). Oxford: Oxford Univ. Press 2004. 59 – 68.

Kitap eliştirisi

“Kaptein, Laban (ed.): Ahmed Bican Yazıcioğlu, Dürr-i meknûn. Kritische Edition mit Kommentar (Asch: Selbstverl., 2007)”. (Review). Der Islam. Journal of the History and Culture of the Middle East. 91/1 2014, 201 – 204.

“Nohl, Arnd-Michael; Pusch, Barbara (eds.). Bildung und gesellschaftlicher Wandel in der Türkei – Historische und aktuelle Aspekte (Würzburg: Ergon
Verlag 2014). Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 164/3 2014, 853 – 857.

The Dīvān-ı Muḥibbī: The Hamburg Manuscript by Sultan Süleyman the Lawgiver (1554). A Commented Critical Edition with Facsimile

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1554 yılından kalma bir divanı olan Hamburg Yazması’nı kullanıma açmaktadır. Bu kudretli hükümdar, şiiri Allah’a olan ilahî aşkı için ve aynı zamanda bir erkeğe veya kadına karşı olan dünyevî aşkını ilan etmek için ve Muhammed Peygamber’i yüceltmek amacıyla da kullanıyordu.
Bunun dışında şiirlerinde savaş çağrıları da bulunmaktadır ve Osmanlı ile Safeviler arasındaki İslami çatışmaya da şahane bir üslupla değinmektedir; fakat ayrıca, Sultan’ın bizzat yer aldığı, kendi karanlık yanlarını da haklı çıkaran kişisel bir imaj ortaya koyduğu kültürel bir gelenekten de bahsetmektedir. Bu projeyle, Sultan Süleyman’ın diğer Divan-Derlemelerine kıyasla Hamburg Yazması’nın özellikleri araştırılmakta olup bu şiirin siyasi boyutu sorunsalı ilk defa yakından incelenmektedir.