Orient-Institut Istanbul’un Bilim Danışma Kurulu, Enstitüye özellikle çalışma programı ile ilgili bilimsel konularda, Max Weber Stiftung’un Mütevelli Heyeti’ne de Enstitü ile ilgili konularda danışmanlık verir. Direktörlük pozisyonu için önerilerde bulunur ve bilimsel çalışanların işe alınma süreçlerinde danışmanlık yapar.

Kurulda şu anda görev yapanlar:

Başkan:

Prof. Dr. Christoph Herzog
Universität Bamberg, Institut für Turkologie

Başkan Vekili:

Prof. Dr. Ildikó Bellér-Hann
University of Copenhagen, Department of Cross-Cultural and Regional Studies, Copenhagen

Üyeler:

Assoc. Prof. Dr. Hülya Adak
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Avrupa Çalışmaları

Prof. Dr. Nathalie Clayer
Centre d’Etudes Ottmanes, Balkaniques et Centrasiatiques, Paris

Prof. Dr. Mark Kirchner
Justus-Liebig Universität Giessen, FB Geschichts- und Kulturwissenschaften, Turkologie

Prof. Dr. Irina Nevskaya
Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Empirische
Sprachwissenschaft

Prof. Dr. Mehmet Ölmez
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Istanbul

Prof. Dr. Börte Sagaster
University of Cyprus, Department of Turkish and Middle Eastern Studies, Nicosia

Prof. Dr. Martin Sökefeld
Ludwig-Maximilians-Universität München, Lehrstuhl für Ethnologie