Orient-Institut Istanbul

Orient-Institut Istanbul (OII), Max Weber Vakfı‘nın bir beşerî ve sosyal bilimler enstitüsüdür. Türk, Alman ve uluslararası bilim insanlarıyla yakın iş birliği içindeki enstitü, Güneydoğu Avrupa, Akdeniz, İran, Orta Asya ve Kafkas meseleleriyle ilişkili Türk tetkikleri alanında çok sayıda farklı araştırma konuları üzerinde çalışır.

Disipliner yelpazesi Osmanlı tarihçiliğinden Türkçe dil ve edebiyat bilimlerine, sosyal ve kültürel antropoloji ve müzikoloji üzerinden bilim, teknoloji ve toplum konularına uzanır. OII aynı zamanda, Almanya ve Türkiye arasındaki bilim alışverişi faaliyetlerini de sürdürür.

Enstitü İstanbul’un kültür ve kamu merkezlerinden biri olan Taksim Meydanı’na yakın Galata semtinde bulunmaktadır. Çevresindeki çok sayıda arşiv, el yazma koleksiyonları, müzeler ve sanat galerilerinin de sayesinde Osmanlı, Akdeniz ve Türkiye kültürünün, tarihinin ve toplumunun konu edildiği araştırmalara fevkalade olanaklar sunar.

Araştırma Alanları

Geç Osmanlı İmparatorluğu Araştırmalarında Kaynak Olarak Kişisel Tanıklıklar

Anadolu’nun Dinler Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Müzik

İnsan, Tıp ve Toplum

ARAŞTIRMA

Araştırma Alanları
Araştırma Odakları
Bireysel Projeler
Tamamlanmış Projeler

KÜTÜPHANE

Hizmetler
Yeni Gelenler
E-Kaynaklar

YAYINLAR

Pera-Blätter
Istanbuler Texte und Studien
Orient-Institut Studies
Memoria
Newsletter