Cüneyt Ersin Mıhcı

Tel: +90 212 293 60 67 / 127
Mail: mihci@oiist.org

Cüneyt Ersin Mıhcı, Heidelberg Üniversitesi Müzikoloji ve Romen dili ve edebiyatı çalışmaları alanında eğitim aldı ve buradan yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Aynı kurumun “Küresel Bağlamda Asya ve Avrupa” Heidelberg İleri Araştırmalar Merkezinde yazdığı “Ege’nin Her İki Yakasında Ulusal Müziği Oluşturmak” başlıklı doktora tezinde, 1870-1920 yılları arasında geç Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanistan’da müziğin ulusal kimliklerin inşasına katkısını inceledi. Cüneyt Ersin Mıhcı, araştırmasında özellikle müzik ve ulus konusundaki entelektüel tartışmalara ilgi duymaktaydı. Çalışması, her iki ulusun da müzik kültürlerini oryantalizme bir tepki olarak modernleştirmeyi amaçladığını göstermektedir. Cüneyt Ersin Mıhcı, birçok makale ve metnin yanı sıra, Yunan ve Osmanlı okul şarkılarını da inceleyerek ulusal düşüncenin her iki ulus arasında müzik aracılığıyla nasıl yayıldığını incelemiştir.

2015-23 yılları arasında “Corpus Musicae Ottomanicae” (CMO) adlı DFG projesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Mıhcı, burada Osmanlı müzik el yazmaları külliyatı üzerine kapsamlı çalışmalar yürüttü. Bu süreçte Hampartsum nota sistemine ait iki el yazmasının bilimsel edisyon kritiğini yayımladı. Çalışmalarında Osmanlı vokal müziği edisyonları üzerine uzmanlaştı. Osmanlı müziğinde Farsça repertuarın aktarımıyla ilgili araştırma sorularına ek olarak, arûz ve usûl gibi müziksel ölçüler arasındaki olası bağlantıları araştırdı. Bu konu aynı zamanda 2024 yılında başladığı Orient Institut’taki görevi kapsamında yürüttüğü “Osmanlı Vokal Müziğinde Hâne Mimarisi” başlıklı doktora sonrası araştırma projesinin de konusudur.

Tarihsel müzikoloji

Tarihsel etnomüzikoloji

Osmanlı müziği el yazması çalışmaları

Erken Cumhuriyet döneminde müzik

Osmanlı musikisi

Yunan müziği

Müzik ve milliyetçilik

Müzik ve toplumsal bellek çalışmaları

Müzik ve ulusal kimlik

Global musicology

29.04.2023: “The Relationship Between Arûz and Usûl in Ottoman Music”. Türk Müziği Akademik Çevresi (TUMAC).

29.03.2023: “Forging National Music on Both Sides of the Aegean between 1870–1920”. Müzikoloji Serisi. Orient-Institut Istanbul, İstanbul.

06.01.2023: “National Identity in a Multi-Ethnic State: Music Debate and Early Twentieth-Century School Songs in the Ottoman Empire”. Fachschaftstagung des Faches Geschichte mit dem Thema “Musik. Macht. Gemeinschaft”, Dresden.

13.09.2022: “National Identity and Nationalism in Late Ottoman School Song Anthologies”. Deutscher Orientalistentag, Berlin.

16.04.2019: “‘Besser eine Stunde freies Leben als vierzig Jahre Sklaverei und Gefangenschaft‘: Nationallied und Identitätskonstruktion in Griechenland im 19. Jahrhundert”. Forum Musikforschung Münster, Münster.

27.02.2018: “Historical Musicology and Nineteenth-Century Ottoman Music Manuscript Sources in the Digital Age”. Orient-Institut Istanbul, İstanbul.

23.03.2017: “Western European Music Aesthetics Versus Greek Music Practices: Modernism and Traditionalism in Greece and the Greek-speaking World during the 19th Century”. International Musicological Society Conference, Tokyo.

03.12.2014: “The Izmir March as a Musical Monument in Turkey’s Collective Memory”. Sunum Serisi  Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Müzik ve Müzisyenler. Orient-Institut Istanbul, İstanbul.

23.03.2014: “The Gallipoli Campaign in Turkish Popular Culture”. Konferans Memory, Memorials, and Media: Re-Imagining World History. North-East University, Boston.

Doktora tezi:

“Forging National Music on Both Sides of the Aegean in the 19th and 20th Centuries”. (yayına hazırlanmakta)

Bilimsel Edisyon:

Codex TR-Iüne 204-2: Music Edition, Critical Reports, Text Edition. 3 vols. Manuscript Sources from İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 2. Münster, 2021.

Codex TR-Iüne 208-6: Transcriptions, Critical Reports, and Supplement. (yayına hazırlanmakta)

Makaleler:

“The Gallipoli Song: Folk Song and Turkish Memorial Culture.” In Beyond the East-West Divide: Balkan Music and Its Poles of Attraction, derl. Ivana Medić and Katarina Tomašević. Belgrad: Institute of Musicology, Department of Fine Arts and Music, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015. 234–43.

“Challenges and New Insights in the Critical Edition of the Persianate Repertoire in Ottoman Music”. MSFAU Journal of Social Sciences, Current Archival Studies in Musicology, 27, Spring (2023): 14–29.

“Music and National Ideology in Greek School Song Anthologies of the Late 19th Century.” Musical Topographies of the Mediterranean, derl. Thomas Betzwieser, Sabine Ehrmann-Herfort, ve Judith I. Haug. Analecta Musicologica. Kassel. (yayına hazırlanmakta)

“La réception des idées de Bourgault-Ducoudray dans l’espace turc-ottoman : le cas de Yekta, Algazi et Guatelli”. In Penser l’histoire au service de la création : autour de Louis-Albert Bourgault-Ducoudray, derl. Peter Asimov. Éditions du Conservatoire de Paris. Paris. (yayına hazırlanmakta)

Ansiklopedi Makalesi:

“Saygun, Ahmet Adnan” MGG-Online (yayına hazırlanmakta).

2024–2027: Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) projesinin sorumluluğu

Proje yöneticisi: Prof. Dr. Ralf Martin Jäger (WWU Münster)

2024–2027: The Architecture of the hâne in Ottoman Vocal Music

Proje sorumlusu: Cüneyt Ersin Mıhcı

Proje süresi: Şubat 2024 – Şubat 2027