Melissa Sivri

Bilgi ve Belge Yöneticisi

Tel: +90 – 212 293 60 67 / 121
Mail: sivri@oiist.org

Melissa Sivri, İstanbul Üniversitesi’nde kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri eğitimini 2015 Ekiminde tamamladı. 2014 yılı ortalarından bu yana Orient-Institut Kütüphanesi’nde çalışıyor.