Jilian Ma, M.A. (Koç Üniversitesi)

On dokuzuncu yüzyılın sonlarından yirminci yüzyılın başlarına kadar Osmanlı/Türk- Çin entelektüel etkileşimleri

Two Ottoman works about Islam in China: Kolcalı Abdülaziz, Çin’de Din-i Mübin-i İslam ve Çin Müslümanları, İstanbul: 1321(1903/1904); Hasan Tahsin, Çin’de İslamiyet , İstanbul: Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 1322(1904/1905).

Küresel bağlamda bilgi ve insan akışına odaklanan bu proje, Osmanlı/Türk- Çin bağlantılarının ve karşılıklı algılarının izini -her iki toplumun da kendilerini küresel sahneye yerleştirmeye çalıştığı dönem olan 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar olan zaman dilimi içinde- sürmeyi amaçlıyor. Çalışma aynı zamanda bu iki uzak toplumun coğrafi bilinç ve güncel olaylarla ilgili söylem düzeyinde birbirlerini nasıl imgelediklerini, algıladıklarını ve anlattıklarını; dış politika, resmi misyonlar ve farklı seyahat türleri gibi resmi ve resmi olmayan kanallar aracılığıyla uygulama düzeyinde birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını; bu etkileşimlerin birbirleri hakkındaki bilgilerini (bilginin kendisi ve bilgi biçimleri) nasıl şekillendirdiğini; iki toplum arasındaki bilgi dolaşımını hangi bağlamların teşvik ettiğini; karşı taraftan gelen veya karşı tarafla ilgili bu bilginin nasıl organize edildiğini ve yerel toplumların çok boyutlu ideolojilerine nasıl dahil edildiğini ve nasıl daha fazla temasa yol açtığını araştırıyor. Bakış açısını “Avrupa’nın hasta adamı” ve “Asya’nın hasta adamı” tarzı Batı mentalitesinden, her ikisinin birbirine olan referanslarına kaydırarak, bu çalışma, Batılı olmayan ülkelerin karşılıklı entelektüel etkisini – hem olanaklar hem de kısıtlamalar bağlamında- ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır, ve bu iki toplumun bireysel olarak içsel geçiş yolculuklarına ve karşılıklı olarak da çok yönlü etkileşimlerden meydana gelen bir diyalog ağının yaratılmasına ışık tutmaya çalışır.