Sinibaldo De Rosa (University of Exeter/School of Music at Cardiff University)

Alevi Semahlarının Bugünün Türkiye’ si ve Batı Avrupa’ daki Uyarlamaları

Kentleşme, göç, folklor ve kültürel mirasın konstrüksiyonu (heritagisation) tartışmalarının bir parçası olarak, son yıllarda Alevilerin zengin müzikal ve koreografik gelenekleri çeşitli sahne sanatları eserleri için ilham kaynağı oldu. Örneğin, Alevi sosyal hayatının ve sembolizminin özü olarak görülen semahlar, birincil ayin-i cem ritüelleri bağlamlarının ötesinde uyarlanarak yeniden icat edildi. Sinibaldo de Rosa’nın doktora çalışması, semahların bu yeni sanatsal ve ulusaşırı koşullara uyarlanması süreçlerini inceliyor. De Rosa, geçtiğimiz yıllarda Türkiye ve Türkiye dışındaki sanat çevrelerinde etnografik alan araştırmaları yaptı ve bu araştırmalarda performans teorisi, antropoloji ve dans araştırmalarından oluşan teorik bir arka planı ve hareket araçları yöntemlerini (örneğin Laban notasyonu) kullandı. Projede Alevilikte embodiment (bedenleşme), etkileşim, katılım ve sunum temaları ile ilgili fikir üretilecek ve bu şekilde semahların kinetik içeriklerinin aktarımında ve etkinliklere katılımlarda yaşanan tarihsel değişikliklere ışık tutulacak.