Tobias Völker, M.A. (Universität Hamburg)

Hamburglu Diplomat ve Şarkiyatçı Andreas David Mordtmann (1811-1879) – Geç Osmanlı Tarihine Şahitlik

Bu doktora projesinin konusu Hamburglu şarkiyatçı David Mordtmann’ın hayatı ve eserleri (1811-1879). Mordtmann 1846 yılında İstanbul’a geldi ve önce Alman Konsolosluğu’nda diplomat, 1860’dan itibaren de Osmanlı devlet memuru olarak çalıştı. Mordtmann, burada kalışından araştırmaları için yararlandı: Anadolu’yu gezdi, madeni paralar ve mühürler topladı, kitabeler çözümledi, el yazmaları çevirdi. Aynı zamanda da siyasi gözlemci ve gazeteci olarak çalıştı. Yazılarının ortak özelliği sahip olduğu özel transkültürel perspektifti; çünkü Mordtmann hem İstanbul’daki Alman cemaati içinde hem de çeşitli Osmanlı çevrelerinde etkindi. Osmanlı devlet memuru olarak, gerçekleştirilen reformlara katkıda bulundu ve yazılarıyla geniş bir Alman kitlesini bu reformlar konusunda bilgilendirdi. Doktora çalışmasında, bu durumun Mordtmann’da yarattığı karşıt duygular ve Tanzimat Reformları (1839-1876) döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan köklü politik ve toplumsal değişimler konusunda yazarken sahip olduğu özel bakış incelenecek. Aynı zamanda da yerinde yaptığı incelemelerle Osmanlı araştırmaları alanı için önemli temel çalışmalar gerçekleştiren Mordtmann’ın araştırmacı kimliği öne çıkartılacak.