Kenan Behzat Sharpe (University of California, Santa Cruz)
Anadolu Rock ve Türkiye’de 1960’lı Yıllar

Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz Kampüsü Edebiyat Fakültesi’nde 1960–1970 yıllarındaki toplumsal hareketler ve kültürel üretim üzerine doktora yapan Kenan Behzat Sharpe, Orient-Institut Istanbul’un desteğiyle Anadolu Rock konusunda araştırma yapmaktadır.

Anadolu Rock, A.B.D. ve Batı Avrupa’da özellikle 1960’larda popüler olan elektro gitar gibi enstrümanlarla, Anadolu enstrümanları ve türkülerini harmanlayan bir müzik türü olarak tanımlanır. Cem Karaca, Barış Manço gibi müzisyenler ve Moğollar gibi gruplarla özdeşleşmiş bir türdür. Bu proje Anadolu Rock’ın tarihsel, toplumsal ve siyasal boyutlarına ışık tutmayı amaçlıyor.

Anadolu Rock’ın yükselişi 1960’lı yıllarda radikal solun yükselişiyle eşzamanlı olarak değerlendirilebilir. Bu tarihsel bilgi, araştırmayı daha temel bir soruya yöneltiyor: 1960’ların çalkantılı yıllarında ortaya çıkan bu müzik türü, o dönemin baskın ideolojileri (ve özellikle sosyalist sol) ile hangi derecede ve nasıl örtüşüyor? Anadolu Rock, batılı enstrümantasyon ile Anadolu halk kültürünü bir araya getirerek – bir anlamda – Cumhuriyetin resmi ideolojisinin hayal ettiği sentezi gerçekleştiriyor. Fakat aynı zamanda bu melez tür, yeni protesto şekillerine, toplumsal cinsiyet rolleri konusunda yeni algılara ve Aleviler gibi bastırılmak istenen kültürlerin kendilerini daha özgürce ifade etmesine bir alan açıyor.

Bu çalışma, özellikle Tülay German, Cem Karaca ve Selda Bağcan üzerinden, Anadolu Rock’ın ‘makbul’ ve ‘tehlikeli’ taraflarını inceliyor. Türkçe olarak yayınlanmış araştırmalar, küresel saykodelik rock hareketleri üzerine kaynaklar, sözlü tarih ve arşivsel yöntemleri bir araya getirerek, özellikle Amerika, Meksika ve Kamboçya örnekleri üzerinden bir karşılaştırma yapmayı, Anadolu Rock’ı 1960’larda dünya ve Türkiye bağlamında incelemeyi amaçlıyor. Müzisyenlerle yapılan röportajların ve Hey, Ses, Müzik Ekspres gibi dergilerden yapılan literatür taramasının projede önemli bir yer tutması planlanıyor. Proje aynı zamanda Greil Marcus, Simon Frith, Michael Denning gibi Kültürel Çalışmalar araştırmacılarının yaklaşımlarından yararlanıyor.