Mira Xenia Schwerda (Harvard University)
Devrimci İmgeler: İran ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Erken Dönem Fotoğrafçılığın Bir Analizi

Mira Xenia Schwerda İran’ın ilk ulusal siyasi protesto hareketi olan Meşrutiyet Devrimi’ni (1905–1911) inceliyor. Protestoların sonucunda bir anayasa yapıldı ve bir parlamento kuruldu. Bu gelişmeler yalnızca sözlerle ve resimle belgelenmekle kalmadı, fotoğraflar ve fotoğraf basımı da devrimin ortaya çıkışında rol oynadı.

Mira Schwerda doktora çalışmasında protestoların ancak yeni teknolojilerin gelişmesi ve kullanılmasıyla (fotoğraf veya litografi gibi baskı teknikleri) başkentin dışına taşınabildiğini ve yaygınlaşabildiğini savunuyor. Başta üzerinde fotoğraf basılı kartpostallar olmak üzere (yüzlerce örnek bugüne kadar gelebilmiştir) görsel propaganda sayesinde devrimciler etki alanlarını küçük bir eylemci kitlesinin ötesine taşıyabildiler. Bu dönemde İstanbul pek çok İranlı devrimci için sığınılacak bir yer olarak önemli bir rol oynadı. Siyasi dönüşümü belgeleyen ve yorumlayan Osmanlı ve İran fotoğrafları ve baskılar hem İran’da hem de Osmanlı İmparatorluğu’nda yaygınlaştırıldı ve karşılıklı olarak birbirlerini etkiledi. Bununla birlikte bugüne kadar bu ikisini birbiriyle bağlantılı olarak inceleyen olmadı.