Dr. Roxana Coman

Tel: +90 212 293 60 67 / 116
Mail: roxana.coman@rocketmail.com

Dr. Roxana Coman araştırmalarını, Osmanlı maddi kültürü ve Romanya’da, 19. ve erken 20. yüzyılda oluşturulmuş kişisel koleksiyonlar üzerinde sürdürüyor. Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi’nde Sanat Tarihi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora tezinde çok sayıda kaynaktan yola çıkarak, 19. yüzyılın ikinci yarısında şark veya Romen kültürüne ait olarak bina edilenin çeşitli anlatımlarını ve tasvirlerini inceledi. Lisans ve lisansüstü eğitim sırasında gönüllü olarak Romanya Ulusal Sanat Müzesi’nde staj yaptı ve 2016 ile 2022 arasında Bükreş Şehir Müzesi’nde küratör ve müze pedagogu olarak çalıştı. PostDoc-Araştırma projesinin odağında Dimitri Papazoglu’nun sıra dışı Osmanlı eserleri koleksiyonu bulunuyor. Dimitrie Papazoglu (1811 – 1892), 1860 yılında Calea Văcărești Nr: 151’deki evinde bir müze oluşturdu. 40 yılı aşkın bir sürede bir araya getirdiği ve “Antikalar ve Nadir Bulunanlar” adını verdiği koleksiyonu, bu özel müzenin çekirdeğini oluşturmuştu. Brașov’daki Habsburg imparatorluk okulundaki eğitiminden sonra katıldığı ordudan 1833 yılında ayrılan Papazoglu bundan sonra arkeoloji ve tarih yazımıyla uğraşmaya başladı, Alexandru Odobescu’nun Romanya’daki arkeolojik seferberlikleri Papazoglu’nun hem bu konuda çok şey öğrendiği bir ortam hem de koleksiyonunun bir kısmının kaynağı oldu.

Analiz, koleksiyonda yer almaları Papazoglu’nun bunlara atfettiği yorumla ilgili tereddütler uyandıran Osmanlı-oryantal eserlerde yoğunlaşacak. Bunun ötesinde, Osmanlı mirasının tamamen reddi söylemi ile bu mirasın egzotikleştirici bir tasviri arasında gidip gelen, tenakuzlar içeren Romen milliyetçi söylemi salt estetik bir yaklaşımı sorguluyor ve geç Osmanlı döneminde kimlikler ve mirasın ulusal kavramlaştırılması gibi konularda bir tartışma başlatıyor. Bu nedenle Coman’ın PostDoc-Araştırma projesi, Dimitrie Papazoglu’nun biyografisine ve koleksiyona dair mevcut arşiv belgelerinin yapılandırılarak kayıtlanmasını ve merkez-periferi dinamiklerini, 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndaki koleksiyonların tarihi bağlamında incelemeyi hedeflemektedir.

Ottoman material culture of the 18th and 19th century

History of private and public collections in Romania and late Ottoman Empire

Orientalism

Romanian and Ottoman Modern Art

Ottoman residential architecture

Romanian nationalism

There and back again: Ottoman Imperial legacies and Dimitrie Papazoglu’s collection of Ottoman artefacts

19.01.2022: “Subjects and agents of Orientalism in 19th century Romania: Carol Popp de Szathmari and Theodor Aman”, Orient-Institut Istanbul, Istanbul.

14.-21.09.2021: “Dealing with a contested past? Ottoman architectural influences in the Romanian countries”. Transregional Academy Shadows of Empires, Sofia.

6.-7.05.2021: “Din oameni ai premodernității în simboluri ale modernității: reprezentările lui Tudor Vladimirescu și Alexandru Ipsilanti”. Date noi în cercetarea artei medievale și premoderne de pe teritoriul României national session, National Museum of Art of Romania, Bucharest.

12.03.2021: “The power of gifts and the gifts of power, PIMo online workshop `Emotion and Memory in Gift Exchanging Practices”`, Nicolae Iorga History Institute, Bucharest.

22.-23.01.2021: “A crackling sound and the smell of burnt wood: Ottoman braziers in Early Modern Romanian countries”. Single-Slide Sohbat, Yale University History of Art Department, online.

2.-6.09.2019: “Balkan merchant houses in the 18th and 19th centuries. From cosmopolitanism to nationalism”, 12th International Congress of South-European Studies. 2-6 September 2019, Bucharest, Romania

18.-25.09.2018: “Memory making and memory keeping: the use of the past in local and national heritage” The City as Archive. Histories of Collecting and Archiving in and the Musealisation of Florence, Eighteenth Century to the Present, Studienkurs/Summer School, Florence.

10/2014: “Oriental representations in Carol Popp de Szathmari’s watercolours: documents from a Western perspective?” 4th International Balkan Annual Conference Turkey and Romania. Historical ties and future collaborations in the Balkans, Bucharest.

09/2013: “Cultural role-play in defining national identities: Romania between East and West”. International Society for Cultural History Annual Conference Artefact, Culture, and Identity, Istanbul.

Makaleler

`Ottoman residential architecture of the 18th and 19th centuries and the Romanian countries. From cosmopolitanism to nationalism`. Revue des Études Sud-Est Européennes, no LIX, 2021, 217-245

`Eros and Thanatos: Instinctual and Emotional Responses to the Plague Epidemic in Ion Ghica’s Letters`. BRUKENTHALIA. Romanian Cultural History Review No.10, Sibiu, 2020, 851-861

`Acculturation through migration in the Romanian countries: Ottoman products and social change`. in Journal of Ottoman Heritage Studies (OMAD), 6/16, Turkey, November 2019, 487-495

`Sense or Sensibility: Emotions between Practice and Intimate Expression in 19th century Romanian Society`. BRUKENTHALIA Romanian Cultural History Review no 7, Sibiu, 2017, 916-924

`Romanian 19th Century Historical Painting and Collective Memory`. Art Readings, 2017, Institute of Art Studies, Sofia, Bulgaria, 2017, 109-118

`The Past in the Present. The case of nineteenth century Romanian Historical Painting`. Time and Culture, Ed Ecaterina Lung, Etienne Bourdon, Christopher Heath, Laurence Shee, Cécile Vallée, Editura Universității din București, 2017, 171-181

`Oriental Representations in Carol Popp de Szathmari’s Watercolours: Documents from a Western Perspective?`. BRUKENTHALIA. Romanian Cultural History Review, no 5, Sibiu, 2015, 713-720

`Le modèle culturel français et le projet identitaire roumain. Représentations de l’Orient dans les discours politiques et dans les actions diplomatiques de la Roumanie (1856-1878)`. Les constructions identitaires dans les espaces francophones d’Europe orientale et d’Afrique, Ed Ecaterina Lung, Yahia Abou el Farah, Corina Iosif, Daniela Zaharia, Simona Corlan, Publications de l’Institut des Etudes Africaines, Rabat, 2015, 355-363

`Romanian Travellers to the East between the Quest for the Exotic and Diplomatic Mission`. in BRUKENTHALIA Romanian Cultural History Review, no 4, Sibiu, 2014, 92-101

`Theodor Aman și ispita orientală`. in Imaginarul. Teorii și aplicații, Ed. Prof. Mihaela Pop, Ed. Universității din București, 2011, 344-358

Başka Yayınlar

“A crackling sound and the smell of burnt wood: Ottoman braziers and the Romanian countries,” Orient-Institut Istanbul Blog, 30 April 2021. https://www.oiist.org/a-crackling-sound-and-the-smell-of-burnt-wood-ottoman-braziers-and-the-romanian-countries/