Annegret Roelcke (Freie Universität Berlin)
Eyüp Sultan – İstanbul’da Tarihsel Bir Mahallenin Yapıları

Annegret Roelcke’nin doktora projesi İstanbul’un bir mahallesi olan Eyüp Sultan’daki mekân üretiminin güncel dinamiklerini araştırıyor. Bu mahalle adını peygamberin yakınlarından Ebu Eyyüb el-Ensari’nin, İstanbul’un fethine ilişkin anlatının önemli bir parçasını ve Osmanlı hükümdarlarının tahta çıkış törenlerinin tarihsel sahnesini oluşturan türbesinden alıyor. Türbe ve mahalle, İslam açısından ve İstanbul ve Türkiye toplumu ve coğrafyasında Osmanlı mirasına atfedilen rol bakımından günümüzde de yüksek bir simgesel değer taşımaktadır. Bu mahalle hakkındaki anlatıların fiziksel gelişmeler ve toplumsal dinamiklerle ilişkilendirilmesi suretiyle, kentsel mekân üretiminin, değerlendirilmesinin, idaresinin ve kentsel mekân üzerine sürdürülen müzakerelerin incelenmesi hedefleniyor. Belirli tarihsel binaların restore edilmesi ve “yeniden canlandırılması”, hac ve kültür turizminin teşvik edilmesi yoluyla miras üretimi, etnografik temelli bu araştırmanın odak noktasını oluşturuyor. Bu proje, etnografik kent araştırmaları ile din bilimlerinin, özellikle de İslam biliminin kesişim noktasında konumlandırılıyor.