“Memoria. Fontes minores ad Historiam Imperii Ottomanici pertinentes” başlıklı yeni çevrim-içi yayın dizisi 2015 sonbaharında kullanıma açıldı. Dizi, çok yaygın olmayan dillerde yazılmış ya da özel koleksiyonlarda bulundukları için bilim tarafından bugüne kadar dikkate alınmamış küçük kaynakların yayımlanması için kullanılıyor. Dizi, Max Weber Stiftung’a ait www.perspectivia.net adresinde yer alıyor.

Klara Volarić (ed.):

The Istanbul Letters of Alka Nestoroff (Memoria 1),

Max Weber Stiftung: Bonn 2015.

Paulina D. Dominik (ed.)

The Istanbul Memories in Salomea Pilsztynowa’s Diary

»Echo of the Journey and Adventures of My Life« (1760) (Memoria 2),

With an introduction by Stanisław Roszak

Max Weber Stiftung: Bonn 2017.

Ruben Gallé (ed.)

Strolling Through Istanbul in 1918:

The War Memories of the German Private Georg Steinbach  (Memoria 3),

Max Weber Stiftung: Bonn 2017.