Dr. Melike Şahinol

Tel: +90 212 293 60 67 / 133
Mail: sahinol@oiist.org

 

Melike Şahinol, Universität Duisburg-Essen’de sosyoloji, siyasi bilimler ve psikoloji okudu. 2015 yılında Eberhard-Karls Universität Tübingen’de sosyoloji dalında doktorasını tamamladı. Eberhard-Karls Universität Tübingen, DFG-Graduiertenkolleg Bioethik’ten aldığı üç yıllık bir burs ile nörobilim uygulamaları ve teknikleri, ağırlıklı olarak da bedensel engelli hastalarda beyin-bilgisayar arayüzleri üzerine araştırma yaptı. Bu doktora çalışması ile ilişkili olarak nörobilim ve nöroteknolojik konularında yürütülen pek çok uluslararası araştırma projesine katıldı ve hastanelerde, laboratuvarlarda ve çeşitli beyin ameliyatlarında etnografik araştırmalar gerçekleştirdi. Dr. Şahinol’un aldığı pek çok araştırma bursu (fellowship) arasında Harvard University, Kennedy School of Government’ten aldığı burs da yer alıyor. Melike Şahinol, 2015 Mayıs’ından bu yana Orient-Institut Istanbul’da araştırmacı olarak çalışıyor ve “İnsan, Tıp ve Toplum” konulu araştırma alanının sorumluluğunu üstleniyor. Ayrıca Teknoloji Değerlendirme ve Sistem Analizi Enstitüsü (Institute for Technology Assessment and Systems Analysis, ITAS) Karlsruhe’da misafir araştırmacı. Melike Şahinol, STS TURKEY ağı kurucularından biridir. Kurucu toplantısı 3-4 Ekim 2017 tarihinde OII’de gerçekleştirildi.

Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS)

Teknoloji ve tıp sosyolojisi; özellikle de yeni tıbbi teknik yöntemlerinin geliştirilmesi, kullanımı ve sonuçları

Beden Sosyolojisi, İnsan Geliştirme (Human Enhancement), insan bedeninin dönüşümleri, kendini ifade etmenin kültürel biçimleri

Türkiye’nin biyoteknoloji politikaları, yaşam ekonomileri ve biyogeopolitiklerin etkisi

Bilgi ağlarındaki uygulamalar ve süreçler (şu anda: İnovasyonda itici güç olarak Makerspaces ve “kendin yap (DIY: Do It Yourself)” toplulukları)

Eklemeli Üretim: Çocuklukta Olanak Sağlayan Teknoloji (Additive Manufacturing: Enabling Technologien in der Kindheit, «ETiK»))

Sosyal İçerme ve Sosyal Sağlamlık Arasındaki Dijital Sağlık Verileri (Digital Health Data between Social Inclusion and Social Robustness, proje ortağı)

Beyin Kapasitesinin Artırılması: Uygulamalar ve Teknikler (Neuroenhancement: Practices and Techniques, «NEPTurkey»)

Yardımcı Üreme Teknoloji Alanında Karşılaşılan Sınırların Çözünmesi (Blurred Boundaries of Assistive Reproduction Technologies, «B.B.ART»)

Devam mı Yeni bir Başlangıç mı? Sorumlu Araştırma ve İnovasyon ve Teknoloji Değerlendirimi (Fortsetzung oder Neuanfang? Responsible Research & Innovation (RRI) und Technology Assessment (TA))

24.01.2019: “(Post)Fenomenoloji ve İnsan Teknoloji İlişkileri”, STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu, 24-26 Ocak 2019, düzenleyen: STS TURKEY koodinasyonu, destekleyen Orient-Institut Istanbul.

28.11.2018: Açılış Paneli, 3. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi (28-29-30 Kasım 2018), konuşmacılar: Prof. Dr. Çiler Dursun (Ankara Üniversitesi, Iletişim Fakültesi), Prof. Dr. Gülriz Uygur (Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakületsi) ve Prof. Dr. Nüket Örnek Büken (Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik), Dr. Melike Şahinol (Orient-Institut Istanbul), moderatör: Dr. Barış Parkan’ın (ODTÜ, Felsefe), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Uygulamalı Etik Merkezi, Ankara.

28.11.2018: WorldCafé: Quo Vadis Human, Transhuman, Posthuman? Farklı Boyutlara, Farklı Bakışlar, STS TURKEY Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Uygulamalı Etik Merkezi ile, WorldCafé yöneticilerden biri ve table host “İnsan Geliştirme Teknolojileri”, 3. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi (28-29-30 Kasım 2018), Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Ankara.

4.10.2018 “‘Unless they do not build cyborgs’ Ethics missing the point of cyborg constitution in neuroscientific trials?”, 5th International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and the Human Body. Principles of Biomedical Ethics, Genetics and Human Enhancement, Istanbul.

18.4.2018: “Enhancement und Vulnerabilität. Die Befragung von Kindern mit Prothesen aus dem 3D-Drucker”, Kick-Off Meeting Digitale Selbstvermessung zwischen Empowerment und neuen Barrieren of the project “Digitale Vulnerabilität zwischen Inklusion und sozialer Robustheit”, Hochschule Furtwangen University & Schrader Stiftung, Darmstadt.

13.12.2017: “Cyborgisches Handeln: Das techno-zerebrale Subjekt in der Handlungsschleife”, Jena Social Theory Colloquium, Mensch – Technik – Naturverhältnisse, Jena.

1.12.2017: “İnsan Geliştirme Teknolojileri, Beyin Bilgisayar Arayüzleri ve Siborg Konstitüsyonu”, Gelişim Günleri 6 – Yeni Dünya ve İnsan, Marmara Üniversitesi Psikoloji ve Gelişim Kulübü, Istanbul (Türkei).

28.11.2017: “Responsible Research and Innovation in the Era of Human Enhancement Cultures”, Molecular Biology and Genetics, Istanbul Technical University (ITÜ MBG-MOBGAM) Seminerleri, Ayazağa Kampüsü, Istanbul (Türkei).

12.11.2017: “Brain Computer Interfaces: The ‘techno-cerebral subject’ as a bio-technical form of the cyborg”, Techno-Anthropology Lab (TANTlab), Aalborg University, Kopenhagen (Dänemark).

9.11.2017: “Family Policy in Germany and Turkey in the Age of Reproduction Medicine”, mit Anne-Kristin Kuhnt (Universität Duisburg-Essen), 5. European Congress on Family Science, 9.-11.11.2017, Universität Wien.

7.7.2017: CRISPR.kitchen Berlin German biohacker and maker gathering, Präsentation einer 3D Handprothese, Berlin.

1.7.2017: „The Power of Inscription: First Phase of the Constitution of a Techno-Cerebral Subject“, 11th Annual European Network for Cinema and Media Studies Conference: Changing sensory regimes and emergent corpo-realities. Media. Bodies. Practices,  29.06.-01.07.2017, Paris (Frankreich).

20.6.2017: 360°-Envisioning Workshop,  European Parliament /Science and Technology Options Assessment Brussels, additive bio-manufacturing: 3D printing for medical recovery and human enhancement (eingeladen als Expertin), Brüssel (Belgien).

4.6.2017: “The Human Genome Project in Turkey. (De)Coding Human from a Sociological Perspective”. Oriental Seminary and Department of Cultural and Social Anthropology/Univ. of Cologne Talking Colors in Turkey and Beyond, 02.-04.06.2017, Universität Köln.

15.5.2017: Etik, Önleme ve Halk Sağlığı (Çalıştay), Acıbadem University School of Medicine, Department of History of Medicine and Ethics (Istanbul, Türkei).

06.4.2017: “Quo Vadis Human Reproduction? Reproductive Medicine as part of Human Enhancement Technologies in Germany and Turkey”, mit Anne-Kristin Kuhnt, Tagung Designobjekt Mensch? Transhumanismus in Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften, katholisch-soziale Akademie Franz-Hitze Haus (Münster, Deutschland).

12.12.2016: “Nörobilimsel Araştırmalarda Insan-Makina/ Beyin-Bilgisayar Sembiozu Kapsamında Oluşan Siborg Üzerine”, Middle East Technical University, Department of Industrial Design, Ankara (Türkei).

12.12.2016: „İnsan Geliştirme = Tasarım x.0? Doğa ve Kültür İlişkileri“, Middle East Technical University, Department of Industrial Design, Ankara (Türkei).

22.11.2016: “‘This Is My Body! This Is My Business!’ Practices Of Assisted Reproductive Technology And Blurring Boundaries In Turkey”, Yeditepe University, Medical Faculty Medical History and Ethics Department, Istanbul (Türkei).

21.11.2016: “Tıp ve Toplum: Sosyolojik Bir Bakış”, Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi (BETİM), Istanbul (Türkei).

2.11.2016: “Türkiye ve İnsan Geliştirme – Sosyolojik Bir Bakış”, 2016/17 Konferans Serisi: Doğayı Yeniden Şekillendirmek, İnsan Hayatı Geliştirmek mi? Tıp, Bilim ve Teknoloji Hayatımızı Nasıl Biçimlendirir (dt. Vortragsreihe 2016/17: Designing Nature, Upgrading Human Life? Wie Medizin, Wissenschaft und Technik unser Leben transformieren), Orient-Insitut Istanbul (Türkei).

12.10.2016: “Practices of Assisted Reproductive Technology in Turkey: Intercultural Aspects of RRI”, S.Net 2016, 8th Annual  Meeting of the Society for the Study of New and Emerging Technologies: The Co-Production of Emerging Bodies, Politics and Technologies, Centre for the Study of the Sciences and the Humanities, University of  Bergen (Norwegen).

7.10.2016: “Body@Human_Medicine@Society: A Comparison between Germany and Turkey”, International Conference Human : Non-Human – Bodies, Things, and Matter across Asia and Europe, 06.-08.10.2016, Universität Zürich (Schweiz).

14.9.2016: “Reproduktionsmedizin – Deutschland und Türkei im Vergleich”, mit Anne-Kristin Kuhnt (Universität Duisburg-Essen), Turkologentag 2016, 14.-17.09.2016, Hamburg.

14.9.2016: “eHealth und Privatheitskultur – Deutschland und die Türkei im Vergleich”, mit Dennis Kirschsieper (Universität Duisburg-Essen), Turkologentag 2016, 14.-17.09.2016, Hamburg.

6.7.2016: “Mensch-Maschine-Anpassung in den Neurowissenschaften”, Institut für Soziologie, TU Berlin.

17.6.2016: “Brain-Machine-Interfaces: Zur Entstehung des techno-zerebralen Subjekts als eine bio-technische Gestalt des Cyborg”, Vortrag im Rahmen der Tagung Upgrades der Natur, künftige Körper: Interdisziplinäre und internationale Perspektiven, Orient-Institut Istanbul (Türkei).

17.-18.06.2016: Moderation der Tagung Upgrades der Natur, künftige Körper: Interdisziplinäre und internationale Perspektiven, Orient-Institut Istanbul, Istanbul (Türkei)

30.05.2016: “Die Privatheitskultur in Deutschland und der Türkei – untersucht an den Diskursen über Gesundheits-Apps”, mit Dennis Kirschsieper (Universität Duisburg-Essen), Internationale Konferenz TA16: Smart New World – Was ist “smart” an smarten Technologien?, Wien (Österreich).

29.4.2016: “Zur Ko-Konstitution des techno-zerebralen Subjekt in den Neurowissenschaften als eine biotechnische Gestalt des/der Cyborg”, Frühjahrstagung der DGS-Sektion Soziologie des Körpers und des Sports: Transdifferente, hybride, diverse Aktant_innen*? Perspektiven auf Embodiment jenseits von Dualismen, 29.-30.04.2016, München.

19.5.2016: “Transhumanism, Human Enhancement Technologies and Islam”, Workshop 2/2016: Biography, Personal Identity, Ego, the Self, and Self-Transformation, im Rahmen des kollaborativen Forschungsprojekts mit dem Orient-Institut Istanbul (OII) und dem Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC), EHESS Paris: New Religiosities in Turkey: Reenchantment in a Secularized Muslim Country?, Orient-Institut Istanbul (Türkei).

26.11.2015: “Responsible Research and Innovation (RRI) – Konzeptuelle Grundlagen”, Posterpräsentation, mit Richard Beecroft, Hannah Kosow, Nina Langen, Mandy Scheermesser, Philipp Späth, Katja Stoppenbrink, Herbsttagung der Sektion Organisationssoziologie der DGS: Innovation ohne Ende? Organisationen in der Innovationsgesellschaft, 26.-27.11.2015, TU Berlin.

2.7.2015: “Keine Märchen vom Gedankenlesen. Mensch-Maschine-Symbiose in neurowissenschaftlichen Experimenten”, für das Studium Generale, Hochschule Furtwangen.

26.6.2014: “Collaborative Technologies and Practices in Transnational Projects of Software-Development – Preliminary Research Results”, mit Ingo Schulz-Schaeffer und Matthias Bottel, Workshops: Transnational Labor Markets: Bridging Different Regulatory and Cultural Contexts, Institut für Soziologie, Universität Duisburg-Essen.

5.2.2014: “Changing Conceptions of Religion and Science in Turkey? The Case of Turkish Population Planning”, mit Emre Sünter (Istanbul Kemerburgaz University / METU, Ankara), Institut für Soziologie, Universität Duisburg-Essen.

30.1.2013: “Prozesse der Grenzverwischung bei medizinischen Verfahren und Praktiken durch medizintechnische Innovationen”, Tag der Forschung 2013 im Rahmen des Profilschwerpunkts Wandel von Gegenwartsgesellschaften, Fakultät für Gesellschaftswissenschaften, Universität Duisburg-Essen

30.10. 2012: “Politics of Numbers? Food losses and food waste – the German discussion”, Posterpräsentation mit Nina Langen, Vordenken – mitdenken – nachdenken – Technikfolgenabschätzung im Dienst einer pluralistischen Politik, NTA5 – Network Technology Assessment (NTA) 5th conference with the jubilee of 20 years of TA-SWISS, Bern (Schweiz).

20.10.2012: “From Turkish Genome Project to Vision 2023: key attributes, actors, and the impact of biogeopolitics”, mit Emre Sünter (Middle East Technical University of Ankara, Türkei), Annual Meeting of 4S – Society for Social Studies of Science and EASST – European Association for the Study of Science and Technology, 17.-20.10.2012, Kopenhagen (Dänemark).

26.6.2012: “Shifting science and technology by changing conceptions of religion and science in the case of Turkish Population Planning: Tube Babies and Abortion Ban”, mit Emre Sünter (METU, Ankara, Türkiye), 11th Annual Meeting of the Science and Democracy Network, 25.-27.06.2012 in Paris, eine Veranstaltung vom Harvard STS Programm (Cambridge, MA) und IFRIS (Paris, Frankreich).

14.12.2011: “Mensch-Maschine-Symbiose in der experimentellen Neuromedizin”, Institut für Soziologie, Universität Duisburg-Essen.

25.6.2011: “‘Dual Use’ in neuroscience? The use of neuro-technologies in the neuro-medical research and in non-medical practice field of neuromarketing”, mit Pantea Bashi, Workshop: The brain, the person, the social, ETH Zürich (Schweiz).

7.12.2010: “Development of neurotechnical treatment with brain machine interfaces in chronic stroke”, Neurosociety conference 07.-08.12.2010: What is it with the brain these days? Oxford’s Saïd Business School in cooperation with the Institute for Science, Innovation and Society (InSIS) and the European Neuroscience and Society Network (ENSN), Oxford (UK).

25.11.2010: “Handlungsstrategien und Dynamiken im neurowissenschaftlichen und –technologischen Innovationsprozess”, Posterpräsentation, Der Systemblick auf Innovation –  Technikfolgenabschätzung in der Technikgestaltung, NTA4 – Vierte Konferenz des „Netzwerks TA“, Berlin.

6.8.2010: “Practical ethics in neuro scientific/ technological research – brain machine interfaces and patient care”, 4S (Society for Social Studies of Science) Annual Meeting with the Japanese Society for Science and Technology Studies, Tokio (Japan).

10.11.2009: “Neuro-Techno-Scientific Imaginaries?”, Science, Technology and Society Fellows Meeting, Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge (MA).

Kitaplar:

Şahinol, Melike. Das techno-zerebrale Subjekt. Zur Symbiose von Mensch und Maschine in den Neurowissenschaften. transcript Verlag Bielefeld 2016.

Şahinol, M., Coenen, C., & Motika, R.  Upgrades der Natur, künftige Körper: Interdisziplinäre und internationale Perspektiven. Wiesbaden: Springer Fachmedien 2018 (yayında).

Makaleler:

—- ve Özkan Ö. (2019). eHealth applications in Knowledge Landscapes. In A. L. Svalastog, S. Gajovic & A. Webste (Eds.), Navigating Knowledge Landscapes: Digital Systems and Health Agency. Book series Health, Technology & Society. Palgrave Macmillan (yayında).

—- ve  Aydınoğlu, Arsev &  Kaygan, Harun. “STS (in) Turkey as Extitution” In: EASST Review Volume 37(1) 2018.

—-. “Die Überwindung der ‘Natur des Menschen’ durch Technik. Körper-Technik-Verhältnisse am Beispiel der Cyborgkonstitution in den Neurowissenschaften”. In B. P. Goecke & F. Meier-Hamidi (yay. haz.), Designobjekt Mensch? Transhumanismus in Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften (s. 461-489). Freiburg / Basel / Wien: Herder Verlag.

—- ve Kuhnt, A.-K. “Quo Vadis Fetura? Reproduktionstechnologien als Teil des Human Enhancement: Ein Ländervergleich zwischen Deutschland und der Türkei”. In B. P. Goecke & F. Meier-Hamidi (yay. haz.), Designobjekt Mensch? Transhumanismus in Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften (s. 429-459). Freiburg / Basel / Wien: Herder Verlag.

—- “‘Help, the monster is eating me!’ – Loss of control of the technical vs. harmonically acting bio-technical figure of the cyborg in experimental neuroscientific therapy”. Anthology: Monsters and the Monstrous. Yay. haz. Compagna, Diego; Steinhart, Stefanie. Vernon Press.

—- “‘Jetzt ändere Dein Gehirn in diese Richtung!’ – Aneignungsprozesse der Steuerung von Hirnaktivität über das Brain-Computer Interface”. Knowledge in Action: Neue Formen der Kommunikation in der Wissensgesellschaft. Yay. haz. Lettkemann, E.; Wilke, R.; Knoblauch, H. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden 2018. 213-237. (online)

—- “Sheila Jasanoff: Wissenschafts- und Technikpolitik in zeitgenössischen, demokratischen Gesellschaften”. Schlüsselwerke der Science & Technology Studies. Yay. haz. Lengersdorf, Diana;  Wieser, Matthias. Springer Fachmedien Wiesbaden 2014. 293-303. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-531-19455-4_24

—- ve Langen, Nina. “Mysterious numbers in the German discussion of household food waste”. Vordenken –mitdenken –nachdenken. Technologiefolgenabschätzung im Dienst einer pluralistischen Politik. Yay. haz. Bellucci, Sergio; Bröchler, Stephan; Decker, Michael; Nentwich, Michael; Rey, Lucienne; Sotoudeh, Mahshid. Berlin 2014: Edition Sigma.

—-. “Wissen – Körper – Technik: Dynamiken im neurowissenschaftlichen und -technologischen Innovationsprozess”. Der Systemblick auf Innovation – Technikfolgenabschätzung in der Technikgestaltung, Gesellschaft-Technik-Umwelt. Yaz haz. Decker, M.; Grunwald, A.; Knapp M. Berlin 2011: Edition Sigma.

—- ve Petersen, Sonja. Conference Report “History of Robotics”, Annual Meeting of the German Society for the History of Technology (GTG) May 2009. Newsletter of the International Committee for the History of Technology ICOHTEC, No. 53, 08/2009.

Şahinol, Melike. “Soziale Netzwerke und Technische Innovationen. Akteursstrategien zwischen Markt und Technikgenese am Beispiel des inHaus”. Soziotechnische Aspekte von Teleheimarbeit. Yay. haz. Compagna, Diego. Lohmar-Köln 2007: Eul-Verlag. 163-191.