Göç, Bellek ve Müziksel Dışavurum

Türkiye’de İç ve Doğu Anadolu’da, Berlin’de ve Paris’te Müzik Gelenekleri.

Proje yönetimi: Dr. habil. Martin Greve

Araştırma görevlisi: Dr. Dilek Soileau

Proje süresi: Aralık 2020 – Kasım 2022

Alman Araştırma Cemiyeti (DFG) tarafından desteklenen “Göç, Bellek ve Müziksel Dışavurum” projesi Orta Anadolu’nun doğusundaki müzik gelenekleriyle ve bunların son onyıllar içinde geçirdiği değişikliklerle ilgileniyor. Bu somut hedefin ötesinde, Anadolu’da müzik konulu bir öncü araştırma olarak tasarlanan proje bir taraftan, müzikle ilgili etnik kategorilerin anlamlı olup olmadığını sorgularken öbür taraftan ilk defa, tarihî müzik etnolojisinin yaklaşımlarını Anadolu’daki halk müziğine uyguluyor. Proje beş bölge üzerine odaklanıyor: 1) Sivas-Koçgiri; 2) Malatya-Arguvan; 3) Tunceli; 4) Bingöl’ün kuzeyi; 5) Muş-Varto, Erzurum-Hınıs. Geçmiş onyıllar içindeki kimlik söylemleri ve bunların tarihî gelişimi incelenirken bu bağlam içinde yerel isyanlar (Koçgiri 1921, Şeyh Said 1925, Dersim 1937, Dersim-Bingöl 1994) sırasında yaşanan şiddet uygulamalarının sonuçları da ele alınacaktır. Bu deneyimlerin müzik üzerinde etkili olduğu, örneğin ağıtların öneminin arttığı veya dinî müzik içinde değişime uğradığı kanıtlanabilir mi? Son olarak da, şehirleşmenin müzik gelenekleri bakımından sonuçları, köylerin terk edilmesiyle Türkiye ve Avrupa’daki büyük şehirlere yapılan göç, özellikle Berlin ve Paris göz önünde bulundurularak incelenecektir. Bütün proje boyunca kadınların toplumsal rollerindeki değişimler ve bunların kadınların müzisyen olarak ortaya çıkmaları üzerindeki etkisi özellikle dikkate alınacaktır.