Selçuklular ve Moğollar döneminde Anadolu’daki dini ve entelektüel gerçekliklerin tarihsel bağlamda anlaşılması

Proje sorumlusu: Dr. Sara Nur Yıldız (Konuk bilimci)

Destekleyen: OII (Doktora sonrası bursu, 2011 ̶ 2012)

“Historicizing the Religious and Intellectual Landscape of Seljuk and Mongol Anatolia” projesi Orta Çağ Anadolu’sundaki dini inançları inceliyor. Bu çerçevede şu sorular öne çıkıyor: Orta Çağ Anadolu’sunun İslami nitelik kazanması sürecinde hangi yeni dindarlık biçimleri gelişti? Ağırlıklı olarak Hristiyan bir toplumda, örgütlü bir din bilginleri tabakası da olmadan İslami cemaatler nasıl oluşabildi? Bu bölgede İslami dindarlığın hangi biçimleri, hangi topluluklar ve hangi yapılar ortaya çıktı? Abbasi Halifeliğinin yıkılışının ardından, Moğol hâkimiyeti sırasında Anadolu’daki İslami pratikler nasıl şekillendi? Toplumda etkin bir dini sınıf olmadığından, dini ve entelektüel hayatın oluşumunda siyasi sınıf önemli bir rol oynuyordu. Seçkinlerin himayesi ve hamiler ve desteklenen dini kurumlar/kişiler arasındaki ilişkiler bilginin aktarımı ve üretiminde önemli bir dinamikti. Bu dinamiklerin anlaşılabilmesi için, yazılı kaynaklar hamilik (patronage) ilişkileri ve alimler arasındaki ilişkiler ağı bağlamında inceleniyor.