Dr. Gülşah Başkavak

Tel: +90 212 293 60 67 / 116
Mail: baskavak@oiist.org

Dr. Gülşah Başkavak 2019 Şubat ayından itibaren Orient-Institut Istanbul’da, İnsan, Tıp ve Toplum araştırma alanında araştırmacı olarak çalışmaktadır ve e-sağlık, dijitalleşme ve tıp teknolojileri konularında araştırmalar yürütmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Sosyoloji bölümünde Cerrahlık Zanaatını Değişen Teknoloji, Sağlıkta Dönüşüm ve Piyasalaşma Bağlamında Anlamak: İstanbul’da Cerrahlar Üzerine Bir Çalışma başlıklı tezi ile 2016’da doktora derecesini aldı. Tez araştırması sırasında hastane, klinik ve ameliyathanelerde niteliksel ve etnografik araştırmalar gerçekleştirdi. Akademik ilgi alanları arasında tıp ve teknoloji ilişkisi, teknolojik dönüşüm ve çalışma hayatı, bilim ve teknoloji çalışmaları, zanaat ve zanaatkârlık, tıp ve sağlık sosyolojisi, meslekler ve profesyoneller yer almaktadır. Dr. Başkavak lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Bilişim Teknolojilerinin Örgütlerde Güç Dağılımına Etkileri başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi’nden aldı. Araştırma görevlisi olarak ODTÜ’de ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çalıştı. Sağlık sosyolojisi, suç sosyolojisi ve din sosyolojisi gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinde görev aldı. Doktora döneminde bir yıl Berlin’deki Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde bulundu. Dr. Başkavak’ın doktora sonrasındaki çalışmaları ağırlıklı olarak tıp ve sağlık sosyolojisi, yeni cerrahi teknolojileri ve hastalar, dijital sağlık, tıp alanında profesyonellik, profesyonellik-zanaat ilişkisi konularında odaklanmaktadır.

Tıp ve Sağlık Sosyolojisi

Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (Tıp ve cerrahi teknolojileri; iş, tıp ve teknoloji ilişkisi)

Zanaat ve Zanaatkârlık

Çalışma Sosyolojisi ve İstihdam

Meslekler ve Profesyoneller (özellikle tıp profesyonelliği ve cerrahlık mesleği)

Sağlık politikaları

Dijital Sağlık

Nitel araştırma yöntemleri

29.01.2020. “‘Beni Robot Ameliyat Etsin İstiyorum’: Cerrah, Teknoloji ve Hasta”. Konferans Dizisi: İnsan, Tıp ve Toplum: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Buluşmaları. Orient-Institut Istanbul.

09.11.2019. “Türkiye’de E-Sağlık ve Öz-Takip Teknolojileri”. STS TURKEY 2019: Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı. 10-12 Eylül 2019. İstanbul Teknik Üniversitesi. (M. Şahinol ile birlikte)

22.05.2019: “Türkiye’de Öz-Takip Cihazlarının Pratikleri ve Sosyo-Kültürel Boyutları: İlk Araştırma Bulguları”. Research Colloquium. Orient-Institut Istanbul. (M. Şahinol ile birlikte)

30.08.2017: “Marketization and Technological Change: Turkish Surgeons in A Changing Context”. 13th European Sociological Association (ESA) Conference on (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 29 Ağustos-1 Eylül, 2017. Athens, Greece.

5.04.2017: “Cerrahlık Zanaatı, Teknoloji ve Piyasalaşma: İstanbul’da Cerrah Tipolojisi”. VI. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu: Teknolojiye Dair Sorular. 5-7 Nisan, 2017. ODTÜ, Ankara. (S. Kalaycıoğlu ile birlikte)

20.05.2016: “Surgeons and Marketization of Health: The Case of Turkey”. 13th European Sociological Association (ESA) Mid-Term Conference of the Research Network on Sociology of Health & Illness (RN16) on New directions in health care work and organizations. 19-21 Mayıs, 2016. Lisbon, Portugal.

20.05.2016: “A Social Scientist in the Operating Theatre”. 13th European Sociological Association (ESA) Mid-Term Conference of the Research Network on Sociology of Health & Illness (RN16) on New directions in health care work and organizations. 19-21 Mayıs, 2016. Lisbon, Portugal.

21.04.2016: “Cerrahlık, Zanaat ve Teknoloji: Sosyolojik Bir Bakış”. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Eğitim Toplantıları-16. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara (davetli konuşma)

23.11.2015: “Zanaat Olarak Cerrahlık ve Teknoloji”. 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 23-25 Kasım, 2015. ODTÜ, Ankara.

03.04.2013: “International Diffusion of Neoliberalism and Resistance: The Transformation of Healthcare System in Turkey”. 54th International Studies Association (ISA) Annual Convention on The Politics of International Diffusion: Regional and Global Dimensions. 3-6 Nisan, 2013. San Francisco, California, USA. (Y. Başkavak ile birlikte)

Kitap Bölümü

Başkavak, G. (2020). “Türkiye’de Biyomedikalizasyon: Sağlığın Dijitalleşmesi ve Öz-Takip Pratikleri”. Türkiye’de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş içinde. Eds. A. Turanlı, M. Şahinol ve A. U. Aydınoğlu. İTÜ Vakfı Yayınları. İstanbul. 103-117. (M. Şahinol ile birlikte) (E-ISBN: 978-975-561-516-5)

—- (2017). “Zanaattan Robotiğe: Tıp Teknolojisi ve Türkiye’de Kuşaklararası Cerrah Tipolojisi”. Sınıfın Suretleri: Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler içinde. Eds. Denizcan Kutlu ve Çağrı Kaderoğlu Bulut. NotaBene. İstanbul. 105-126. (ISBN: 6059679954)

Doğrusoy-Başkavak, G. (2005). “Bilişim Teknolojileri: Getirdikleri ve Götürdükleri”. Çalışma Yaşamında Dönüşümler: Örgütsel Bakış. Ed. Aşkın Keser. Nobel Yayınları. Bursa. 197-210 (ISBN: 9789755918013)

Bildiri Kitabı

Başkavak, G. (2013). “International Diffusion of Neoliberalism and Resistance: The Transformation of Healthcare System in Turkey”. 54th International Studies Association (ISA) Annual Convention on The Politics of International Diffusion: Regional and Global Dimensions Proceedings. April 3-6, 2013: San Francisco, Kaliforniya, ABD. (Y. Başkavak ile birlikte)

Araştırma Raporları

—- (2020). “Between Empowerment and Disempowerment: A Qualitative Analysis of (Voluntary) Digital Health (Self-)Tracking in Turkey”. Orient-Institut Istanbul for the German Federal Ministry of Health. Istanbul (M. Şahinol ile birlikte)

—- (2013). “Sağlık Sektöründe Özelleşme ve Metalaşmanın Uzmanlık Üzerindeki Etkileri: İstanbul’daki Uzman Doktorlar Üzerine Bir Çalışma”. BAP-07-03-2009-00-03. METU. Ankara. (S. Kalaycıoğlu ile birlikte)

—- (2011). “Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Din”. TÜBİTAK 108K202. Istanbul. (B. Akşit, R. Şentürk, K. Cengiz, Ö. Küçükural, G. Yavuz, Z. Benli, S. Gülen, P. Güran, N. Taşkın, Z. Arıkan ile birlikte)

—- (2008). “Kentsel Suçlar için Mekânsal Analiz Yöntemlerine Dayalı Suç Tahmini Modellerinin ve Suç Önleme Politikalarının Geliştirilmesi”. State Planning Department-07-02-DPT.2003(06)K120920-21. Ankara. (Kalaycıoğlu, K. Mutlu, G. Demir, İ. Boyacıoğlu, E. Polat, M. Kalaycıoğlu ile birlikte)

Blog Yazıları

30.05.2020: Başkavak, G. “İnsan, Tıp ve Toplum alanındaki ‘E-sağlık: Türkiye’de Öz-Takip Cihazlarının Pratikleri ve Sosyo-Kültürel Boyutları’ başlıklı proje tamamlandı”. Orient-Institut Istanbul Blog. 30 April 2020. https://www.oiist.org/insan-tip-ve-toplum-alanindaki-e-saglik-tuerkiyede-oez-takip-cihazlarinin-pratikleri-ve-sosyo-kueltuerel-boyutlari-baslikli-proje-tamamlandi/ (M. Şahinol ile birlikte)

15.05.2020: Başkavak, G. “When you start working on a topic, you feel like swimming in an ocean, and without a boat” – An interview with Gülşah Başkavak”. Orient-Institut Istanbul Blog. 15 May 2020. https://www.oiist.org/when-you-start-working-on-a-topic-you-feel-like-swimming-in-an-ocean-and-without-a-boat-an-interview-with-guelsah-baskavak/

22.10.2019: Başkavak, G. “When you start working on a topic, you feel like swimming in an ocean, and without a boat” – 5in10 with Gülşah Başkavak”, in: TRAFO – Blog for Transregional Research. 22.10.2019. https://tr