Dr. Gülşah Başkavak

Tel: +90 212 293 60 67 / 116
Mail: baskavak@oiist.org

Dr. Gülşah Başkavak 2019 Şubat ayından itibaren Orient-Institut Istanbul’da, İnsan, Tıp ve Toplum araştırma alanında araştırmacı olarak çalışmaktadır. Beden sosyolojisi, tıp teknolojileri ve dijital sağlık konularında araştırmalar yürütmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Sosyoloji bölümünde Cerrahlık Zanaatını Değişen Teknoloji, Sağlıkta Dönüşüm ve Piyasalaşma Bağlamında Anlamak: İstanbul’da Cerrahlar Üzerine Bir Çalışma başlıklı tezi ile 2016’da doktora derecesini aldı. Tez araştırması sırasında hastane, klinik ve ameliyathanelerde niteliksel ve etnografik araştırmalar gerçekleştirdi. Akademik ilgi alanları arasında tıp ve teknoloji ilişkisi, teknolojik dönüşüm ve çalışma hayatı, bilim ve teknoloji çalışmaları, zanaat ve zanaatkârlık, tıp ve sağlık sosyolojisi, meslekler ve profesyoneller yer almaktadır. Dr. Başkavak lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Bilişim Teknolojilerinin Örgütlerde Güç Dağılımına Etkileri başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi’nden aldı. Araştırma görevlisi olarak ODTÜ’de ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çalıştı. Sağlık sosyolojisi, suç sosyolojisi ve din sosyolojisi gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinde görev aldı. Doktora döneminde Berlin’deki Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde bulundu. Dr. Başkavak’ın doktora sonrası çalışmaları ağırlıklı olarak tıp ve sağlık sosyolojisi, beden sosyolojisi, yeni cerrahi teknolojileri ve hastalar, dijital sağlık, tıp alanında profesyonellik, zanaat ve teknoloji konularında odaklanmaktadır.

Tıp ve Sağlık Sosyolojisi

Beden Sosyolojisi

Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (Tıp ve cerrahi teknolojileri; iş, tıp ve teknoloji ilişkisi)

Zanaat ve Zanaatkârlık

Çalışma Sosyolojisi ve İstihdam

Meslekler ve Profesyoneller (özellikle tıp profesyonelliği ve cerrahlık mesleği)

Sağlık politikaları

Dijital Sağlık

Nitel araştırma yöntemleri

24.11.2021: “‘Şiir gibi Ameliyat Yapmak’: Cerrahide Teknoloji, Zanaat ve Estetik”. STS TURKEY 2021 Konferansı–STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası. Ankara Üniversitesi (online).

23.11.2021 (Melike Şahinol ve Burak Taşdizen ile): “Cinsiyetlendirilmiş Hijyen: Erkeklerde Saç ve Kıl Bakım Pratikleri”. STS TURKEY 2021 Konferansı–STS: Bir Disiplin olarak Kimlik İnşası. Ankara Üniversitesi (online).

21.06.2021: “Sosyolojide Farklı Bir Saha Deneyimi: Ameliyathanede Bir Sosyolog”. İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü (online).

05.02.2021: “Tıp ve Teknoloji”. STS TURKEY Bilim, Teknoloji ve Toplum Kış Okulu 2021. 3-5 Şubat 2021.

29.01.2020: “‘Beni Robot Ameliyat Etsin İstiyorum’: Cerrah, Teknoloji ve Hasta”. Konferans Dizisi: İnsan, Tıp ve Toplum: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Buluşmaları. Orient-Institut Istanbul.

09.11.2019: “Türkiye’de E-Sağlık ve Öz-Takip Teknolojileri”. STS TURKEY 2019: Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı. 10-12 Eylül 2019. İstanbul Teknik Üniversitesi. (M. Şahinol ile birlikte)

22.05.2019: “Türkiye’de Öz-Takip Cihazlarının Pratikleri ve Sosyo-Kültürel Boyutları: İlk Araştırma Bulguları”. Research Colloquium. Orient-Institut Istanbul. (M. Şahinol ile birlikte)

30.08.2017: “Marketization and Technological Change: Turkish Surgeons in A Changing Context”. 13th European Sociological Association (ESA) Conference on (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 29 Ağustos-1 Eylül, 2017. Athens, Greece.

5.04.2017: “Cerrahlık Zanaatı, Teknoloji ve Piyasalaşma: İstanbul’da Cerrah Tipolojisi”. VI. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu: Teknolojiye Dair Sorular. 5-7 Nisan, 2017. ODTÜ, Ankara. (S. Kalaycıoğlu ile birlikte)

20.05.2016: “Surgeons and Marketization of Health: The Case of Turkey”. 13th European Sociological Association (ESA) Mid-Term Conference of the Research Network on Sociology of Health & Illness (RN16) on New directions in health care work and organizations. 19-21 Mayıs, 2016. Lisbon, Portugal.

20.05.2016: “A Social Scientist in the Operating Theatre”. 13th European Sociological Association (ESA) Mid-Term Conference of the Research Network on Sociology of Health & Illness (RN16) on New directions in health care work and organizations. 19-21 Mayıs, 2016. Lisbon, Portugal.

21.04.2016: “Cerrahlık, Zanaat ve Teknoloji: Sosyolojik Bir Bakış”. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Eğitim Toplantıları-16. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara (davetli konuşma)

23.11.2015: “Zanaat Olarak Cerrahlık ve Teknoloji”. 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 23-25 Kasım, 2015. ODTÜ, Ankara.

03.04.2013: “International Diffusion of Neoliberalism and Resistance: The Transformation of Healthcare System in Turkey”. 54th International Studies Association (ISA) Annual Convention on The Politics of International Diffusion: Regional and Global Dimensions. 3-6 Nisan, 2013. San Francisco, California, USA. (Y. Başkavak ile birlikte)

Kitap

(Melike Şahinol & Burak Taşdizen ile:) Hair:y_less Masculinities . A Cartography. Bonn: Şahinol, Melike (in cooperation with perspectivia.net) 2022 (https://doi.org/10.25360/01-2022-00000).

Hakemli Dergide Misafir Editörlük

Türkiye’de Çekişmeli Bedenler: Tıp Teknolojisindeki Gelişmelerle Dönüşen Beden, Sağlık ve Toplum (Özel Sayı). Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 24(1), 2021. (açık erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosars/issue/61228). (Melike Şahinol ile birlikte)

Bildiri Kitabı

“International Diffusion of Neoliberalism and Resistance: The Transformation of Healthcare System in Turkey”. 54th International Studies Association (ISA) Annual Convention on The Politics of International Diffusion: Regional and Global Dimensions Proceedings. April 3-6, 2013: San Francisco, Kaliforniya, ABD. (Y. Başkavak ile birlikte)

Araştırma Raporları

“Between Empowerment and Disempowerment: A Qualitative Analysis of (Voluntary) Digital Health (Self-)Tracking in Turkey”. Orient-Institut Istanbul for the German Federal Ministry of Health. Istanbul, 2020 (M. Şahinol ile birlikte)

“Sağlık Sektöründe Özelleşme ve Metalaşmanın Uzmanlık Üzerindeki Etkileri: İstanbul’daki Uzman Doktorlar Üzerine Bir Çalışma”. BAP-07-03-2009-00-03. METU. Ankara, 2013. (S. Kalaycıoğlu ile birlikte)

“Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Din”. TÜBİTAK 108K202. Istanbul, 2011.

“Kentsel Suçlar için Mekânsal Analiz Yöntemlerine Dayalı Suç Tahmini Modellerinin ve Suç Önleme Politikalarının Geliştirilmesi”. State Planning Department-07-02-DPT.2003(06)K120920-21. Ankara, 2008. (S. Kalaycıoğlu, K. Mutlu, G. Demir, İ. Boyacıoğlu, E. Polat, M. Kalaycıoğlu ile birlikte)

Kitap Bölümü

“Türkiye’de Biyomedikalizasyon: Sağlığın Dijitalleşmesi ve Öz-Takip Pratikleri”. A. Turanlı, M. Şahinol ve A. U. Aydınoğlu (Ed.), Türkiye’de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş (s. 103-117) içinde. İstanbul: İTÜ Vakfı Yayınları, 2020. (M. Şahinol ile birlikte) (E-ISBN: 978-975-561-516-5) (Açık erişim: https://polen.itu.edu.tr/handle/11527/18483)

“Zanaattan Robotiğe: Tıp Teknolojisi ve Türkiye’de Kuşaklararası Cerrah Tipolojisi”. Denizcan Kutlu ve Çağrı Kaderoğlu (Ed.), Sınıfın Suretleri: Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler (s. 105-126) içinde. İstanbul: NotaBene, 2017. (ISBN: 6059679954)

Doğrusoy-Başkavak, G. “Bilişim Teknolojileri: Getirdikleri ve Götürdükleri”. Aşkın Keser (Ed.) Çalışma Yaşamında Dönüşümler: Örgütsel Bakış (s. 197-210) içinde. Bursa: Nobel Yayınları, 2005. 

Makale

 “Contested Daily Routines, Contested Care. Children with Type 1 Diabetes in Covid-19 Times”, Childhood Vulnerability Journal (2021). (M. Şahinol ile birlikte). doi: https://doi.org/10.1007/s41255-021-00017-0 

“Sosyo-Biyo-Teknik Bakım Kompleksi: Tip 1 Diyabette Dijital Sağlık Takibi”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Özel Sayı: Türkiye’de Çekişmeli Bedenler: Tıp Teknolojisindeki Gelişmelerle Dönüşen Beden, Sağlık ve Toplum). 24(1), 2021, 110-145. doi:https://doi.org/10.18490/sosars.911385 (Melike Şahinol ile birlikte).

“Türkiye’de Çekişmeli Bedenlere Giriş”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Özel Sayı: Türkiye’de Çekişmeli Bedenler: Tıp Teknolojisindeki Gelişmelerle Dönüşen Beden, Sağlık ve Toplum). 24(1), 2021, 1-17. doi:https://doi.org/10.18490/sosars.911385 (Melike Şahinol ile birlikte).

Blog Yazıları

(Melike Şahinol ile): “Covid-19 Sürecinde Tip 1 Diyabetli ve Sürekli Glikoz İzleme Teknolojisi Kullanan Çocuklar”. Orient-Institut Istanbul, Newsletter. Sonbahar 2020 (s. 18-19). https://www.oiist.org/tr/newsletter/

(M. Şahinol ile:) “İnsan, Tıp ve Toplum alanındaki ‘E-sağlık: Türkiye’de Öz-Takip Cihazlarının Pratikleri ve Sosyo-Kültürel Boyutları’ başlıklı proje tamamlandı”. Orient-Institut Istanbul Blog. 30.04. 2020. https://www.oiist.org/insan-tip-ve-toplum-alanindaki-e-saglik-tuerkiyede-oez-takip-cihazlarinin-pratikleri-ve-sosyo-kueltuerel-boyutlari-baslikli-proje-tamamlandi/

“When you start working on a topic, you feel like swimming in an ocean, and without a boat” – An interview with Gülşah Başkavak”. Orient-Institut Istanbul Blog. 15.05. 2020. https://www.oiist.org/when-you-start-working-on-a-topic-you-feel-like-swimming-in-an-ocean-and-without-a-boat-an-interview-with-guelsah-baskavak/

“When you start working on a topic, you feel like swimming in an ocean, and without a boat” – 5in10 with Gülşah Başkavak”. TRAFO – Blog for Transregional Research. 22.10.2019. https://trafo.hypotheses.org/19828