Dr. Gülşah Başkavak

Tel: +90 212 293 60 67 / 116
Mail: baskavak@oiist.org

Dr. Gülşah Başkavak 2019 Şubat ayından itibaren Orient-Institut Istanbul’da, İnsan, Tıp ve Toplum araştırma alanında araştırmacı olarak çalışmaktadır ve e-sağlık, dijitalleşme ve tıp teknolojileri konularında araştırmalar yürütmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Sosyoloji bölümünde Cerrahlık Zanaatını Değişen Teknoloji, Sağlıkta Dönüşüm ve Piyasalaşma Bağlamında Anlamak: İstanbul’da Cerrahlar Üzerine Bir Çalışma başlıklı tezi ile 2016’da doktora derecesini aldı. Tez araştırması sırasında hastane, klinik ve ameliyathanelerde niteliksel ve etnografik araştırmalar gerçekleştirdi. Akademik ilgi alanları arasında tıp ve teknoloji ilişkisi, teknolojik dönüşüm ve çalışma hayatı, bilim ve teknoloji çalışmaları, zanaat ve zanaatkârlık, tıp ve sağlık sosyolojisi, meslekler ve profesyoneller yer almaktadır. Dr. Başkavak lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Bilişim Teknolojilerinin Örgütlerde Güç Dağılımına Etkileri başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi’nden aldı. Araştırma görevlisi olarak ODTÜ’de ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çalıştı. Sağlık sosyolojisi, suç sosyolojisi ve din sosyolojisi gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinde görev aldı. Doktora döneminde bir yıl Berlin’deki Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde bulundu. Dr. Başkavak’ın doktora sonrasındaki çalışmaları ağırlıklı olarak tıp ve sağlık sosyolojisi, yeni cerrahi teknolojileri ve hastalar, dijital sağlık, tıp alanında profesyonellik, profesyonellik-zanaat ilişkisi konularında odaklanmaktadır.

Tıp ve Sağlık Sosyolojisi

Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (Tıp ve cerrahi teknolojileri; iş, tıp ve teknoloji ilişkisi)

Zanaat ve zanaatkârlık

Çalışma Sosyolojisi ve İstihdam

Meslekler ve Profesyoneller (özellikle tıp profesyonelliği ve cerrahlık mesleği)

Sağlık politikaları

Nitel araştırma yöntemleri

30.8.2017: “Marketization and Technological Change: Turkish Surgeons in A Changing Context”. 13th European Sociological Association (ESA) Conference on (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. Athens, Greece.

5.4.2017: “Cerrahlık Zanaatı, Teknoloji ve Piyasalaşma: İstanbul’da Cerrah Tipolojisi”. VI. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu: Teknolojiye Dair Sorular. ODTÜ, Ankara. (S. Kalaycıoğlu ile birlikte)

20.5.2016: “Surgeons and Marketization of Health: The Case of Turkey”. 13th European Sociological Association (ESA) Mid-Term Conference of the Research Network on Sociology of Health & Illness (RN16) on New directions in health care work and organizations. Lisbon, Portugal.

20.5.2016: “A Social Scientist in the Operating Theatre”. 13th European Sociological Association (ESA) Mid-Term Conference of the Research Network on Sociology of Health & Illness (RN16) on New directions in health care work and organizations. Lisbon, Portugal.

21.4.2016: “Cerrahlık, Zanaat ve Teknoloji: Sosyolojik Bir Bakış”. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Eğitim Toplantıları-16. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara (davetli konuşma)

23.11.2015: “Zanaat Olarak Cerrahlık ve Teknoloji”. 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. ODTÜ, Ankara.

03.04.2013: “International Diffusion of Neoliberalism and Resistance: The Transformation of Healthcare System in Turkey”. 54th International Studies Association (ISA) Annual Convention on The Politics of International Diffusion: Regional and Global Dimensions. San Francisco, California, USA. (Y. Başkavak ile birlikte)

Kitap Bölümü

Başkavak, Gülşah. “Zanaattan Robotiğe: Tıp Teknolojisi ve Türkiye’de Kuşaklararası Cerrah Tipolojisi”. Sınıfın Suretleri: Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler. Eds. Denizcan Kutlu ve Çağrı Kaderoğlu Bulut. NotaBene. İstanbul 2017. 105–126 (ISBN: 6059679954)

Doğrusoy-Başkavak, Gülşah. “Bilişim Teknolojileri: Getirdikleri ve Götürdükleri”. Çalışma Yaşamında Dönüşümler: Örgütsel Bakış. Ed. Aşkın Keser. Nobel Yayınları. Bursa 2005. 197–210 (ISBN: 9789755918013)