Gülşah Şenkol

Tel: +90 212 293 60 67
Mail: torunoglu@oiist.org

Gülşah Şenkol Orient-Institut Istanbul’da Ortadoğu’da karşılaştırmalı kadın tarihi üzerine uzmanlaşan doktora sonrası araştırmacısıdır. Doktorasını 2019 yılında Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümü’nden aldı ve Wisconsin-Madison Üniversitesi, Kahire Amerikan Üniversitesi (AUC) ve Princeton Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Orient-Institut’taki pozisyonu öncesinde sırasıyla Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve İsveç Araştırmaları Enstitüsü’nde (SRII) doktora sonrası bursiyer olarak çalışmalarını sürdürdü. Şenkol Koç Üniversitesi ve Ohio State Üniversiteleri’nde Edebiyatta Kadın ve Cinsiyet, Modern Cinsellik Tarihi, Modern Ortadoğu Tarihi, Tarihte İslam, Politika ve Toplum, 1500’den Günümüze Dünya Tarihi dahil birçok lisans dersi verdi.

Şenkol’un araştırması Fulbright, Osmanlı ve Türkiye Çalışmaları alanında verilen Adıvar bursu ve Ohio State Üniversitesi Genevieve Brown Gist doktora araştırma bursu dahil birçok kaynak tarafından desteklendi. Şenkol Orient-Institut Istanbul’da Türkiye ve Osmanlı tarihi çalışmalarında otobiyografik kaynaklar konusunda araştırma alanının geliştirilmesine ve kadınlar ve otobiyografik yazıları üzerine ulusal ve uluslararası araştırma iş birliği projeleri kurulmasına katkıda bulunacak.

Şenkol’un Mısır ve Türkiye’de Feminizmin Karşılaştırmalı Tarihi, 1880 – 1935: Diyalog ve Farklılık başlıklı kitap projesi, on dokuzuncu yüzyıl sonu, yirminci yüzyıl başlarında Türkiye ve Mısır’da organize olmuş kadın hareketinin hem birbiriyle hem de global kadın hareketi ile etkileşimini araştırıyor. Şenkol’un Türkiye, Mısır ve İngiltere’de iki yıl süren arşiv çalışmasına dayanan bu projesi, bir yandan Türkiye ve Mısır feminizmleri arasında bir diyalog kuruyor, ulusalcı ve İslami eğilimleri karşılaştırıyor, diğer yandan her iki hareketin batı feminizmi ile etkileşim ve çatışmasını değerlendirmeye alıyor. Mısır ve Osmanlı’daki feminist söylevin geçirdiği evrimin her iki ülkedeki seküler ve dini reform geleneği ile kurduğu ilişkiyi karşılaştırmalı bir perspektiften irdeleyerek, Orta Doğu’da feminizmin mutlak seyrinin literatürdeki mevcut ulusalcı kurgusundan sıyrılıp, daha geniş çaplı ve derinlikli bir feminizm anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini öne sürüyor.

Son dönem Osmanlı ve Modern Ortadoğu Tarihi

Karşılaştırmalı Feminizm Tarihinde Entelektüel Akımlar ve Feminist Aktivizm

Karşılaştırmalı Din Politikası ve Sekülerlik

Türkiye’de Kadın, Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmalarının Kurumsallaşması

Ortadoğuda Cinsiyet ve Otobiyografik Kaynaklar

Ortadoğu Edebiyatları

Osmanlı ve Modern Türkiye’de Yeme İçme Kültürü

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Cinsiyet ve Otobiyografik Kaynaklar

Kitap Çalışması: Mısır ve Türkiye’de Feminizmin Karşılaştırmalı Tarihi, 1880-1935: Diyalog ve Farklılık

23.04.2021: “Türkiye ve Mısır‘da Karşılaştırmalı Feminist Bellek Oluşumu ve Feminist Literatür: Kazanımlar, Boşluklar, Yamalar,” Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları.

9.12.2020: “Mapping the Field: Historicizing Women’s, Gender, and Sexuality Studies in Turkey and the Near East,” Mapping Gender in the Near East: What’s New and What’s Ahead in Ottoman and Turkish Women’s, Gender and Sexuality Studies, Workshop, Orient-Institut Istanbul & Sabancı University, Gender and Womens Studies Center of Exellence). Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) & Swedish Research Institute in Istanbul (SRII) ile birlikte. www.mappinggenderneareast.org.

4.11.2020: Diverging Geneologies and Conflicting Trajectories of Feminism in Egypt and Turkey from the Late Ottoman Empire into the 1930s, Orient-Institut Istanbul.

15.10.2020: Comparative Secular-Islamic Patterns in the Egyptian and Ottoman, later Turkish, Feminist Discourse, Swedish Research Institute in Istanbul, SRII.

24.1.2020: Comparative Feminisms: Secular and Religious Discourses in the Egyptian and Turkish Women’s Movements, 1880-1930, Koç University, Research Center for Anatolian Civilizations, ANAMED.

16.11.2018: “Egyptian and Turkish Feminisms in Conversation, Collaboration, and Dialectic Interaction, 1878 – 1935,” Middle East Studies Association, MESA, Annual Meeting.

31.3.2018: “Turkey’s Role as a ‘Trail Blazer’ for the Egyptian Feminism, 1900-1930,” Great Lakes Ottomanist Workshop (GLOW), University of Chicago.

25.2.2017: “Feminism Next Door: Piecing Together Egyptian and Turkish Women’s Movements, 1880-1930,” Gender and Women’s Studies Conference, University of Wisconsin-Madison.

20.4.2014: “The Gender Turn: What Went Wrong?,” Writing Women’s Lives: Auto/Biography, Life Narratives, Myths and Historiography, International Symposium, Women’s Library and Information Center Foundation & Department of History, Yeditepe University İstanbul.

13.2.214: “Politicization of Violence: Nablus Riots, 1876,” European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies (Turkologentag 2014) of the Society for Turkic, Ottoman and Turkish Studies (GTOT), Ludwig Maximilian University of Munich.

5.3.2013: “Islamic and Secular Feminism in Turkey,” 28th Annual Middle East History and Theory Conference (MEHAT), University of Chicago.

5.1.2013: “The Historical Roots of Muslim Women’s Social and Political Activism during the Arab Spring,” American Historical Association (AHA) annual meeting, New Orleans.

24.12.2012: Comparative Feminism(s): Secular and Religious Discourses in Turkish and Egyptian Women’s Movements, Gender and Women’s Studies Research and Application Center (EKOKAM) Izmir University of Economics.

3.3.2012: “Honor Killings in Turkey,” 13th. Annual Graduate Symposium on Women’s & Gender History: Indecency, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Makaleler

“Comparative and Integration History in Ottoman and Turkish Women’s and Gender Studies,” in Roundtable “Gendered Transnationalisms in the Middle East & North Africa” Journal of Middle Eastern Women’s Studies (JMEWS) 17:3, Kasım, 2021.

“Fostering Intellectual Solidarity and Cooperation during the Pandemic,” Kalabalık, Issue 9, Bulletin, Winter/Spring 2021, Swedish Research Institute in Istanbul (SRII), https://www.srii.org/Documents/Docs/232246dc49ad4798b9aac00bea377ea1.pdf

“Bir Çalıştayın Ardından: Mapping Gender in the Near East,” Toplumsal Tarih, 01.03.2021.

“Feminism in Egypt: New Alliances, Old Debates,” Origins: Current Events in Historical Perspective, Vol. 9, 11.09.2016. http://origins.osu.edu/article/feminism-egypt-new-alliances-old-debates

Düşünce ve Blog Yazıları

Dossier: “The Past, Present and Future of Women’s, Gender and Sexuality Studies in Turkey,” (Includes ten interviews) K24, Kitap-Kültür-Kritik, 05.2021, yayına hazırlanıyor.

“Mapping Gender in the Near East: Fortuities of an Online Search and the Complexities of Ottoman Feminism,” Orient-Institut Istanbul, Blog, 4.12.2020. https://www.oiist.org/en/fortuities-of-an-online-search-and-the-complexities-of-ottoman-feminism/

“Peyniri Deri Korur, Kadını Eri”: İstanbul Sözleşmesi Üzerinde Mutabakat Eksikliği,” K24, Kitap-Kültür-Kritik, 6.8.2020. https://t24.com.tr/k24/yazi/peyniri-deri-korur-kadini-eri-gunahiyla-sevabiyla-istanbul-sozlesmesi,2795

“Feminizm 101: ‘Çünkü Feminizm Herkes İçindir’,” K24, Kitap-Kültür-Kritik, 27.8.2020. https://t24.com.tr/k24/yazi/feminizm-101-feminizm-herkes-icindir,2820

Söyleşiler

Dossier: “The Past, Present and Future of Women’s, Gender and Sexuality Studies in Turkey,” (Includes ten interviews) K24, Kitap-Kültür-Kritik, 05.2021, yayına hazırlanıyor.

Interview with Yıldız Ecevit, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları: Bir Değerlendirme,” Kıraathane, İstanbul Edebiyat Evi, 11.06.2021 http://kiraathane.com.tr/sezon-programi/2021-06-21-turkiye-de-toplumsal-cinsiyet-ve-kadin-calismalari-bir-degerlendirme .

Interview with Rümeysa Çamdereli, Founder of Havle Association: “Nereden Çıktı Bu Müslüman Feministler?”, Kıraathane, İstanbul Edebiyat Evi, 11.05.2021 http://kiraathane.com.tr/sezon-programi/2021-05-11-nerden-cikti-bu-musluman-feministler- .

Interview with Prof. Alev Özkazanç: “Bir Musibet: Yeni Türkiye’de Erillik, Şiddet ve Feminist Siyaset”, Kıraathane, İstanbul Edebiyat Evi, 23.12.2020 http://kiraathane.com.tr/sezon-programi/2020-12-23-bir-musibet-yeni-turkiye-de-erillik-siddet-ve-feminist-siyaset-.