Benan Grams (Georgetown University)
Suriye’de Osmanlı Tıbbı

Benan Grams, doktora tezinde 19. yüzyıldan 1912’ye, ilk Arap hükümetinin sonuna kadar olan dönemde Suriye bölgesinde tıbbın ve Osmanlı kamusal sağlık sisteminin tarihini inceliyor. Proje Suriye’de sağlık sistemi reformunu, bir yandan küresel salgınlar ve bu salgınlarla mücadele konusunda uluslararası çabalar arasındaki karmaşık ilişkilerin, diğer yandan da bölgede kamusal sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak ele alıyor. Bu karmaşık ilişkiler, Batı’nın kolonyal çıkarları, Osmanlı’nın modernleşme çabaları ve giderek artan ulusalcı ve etnik ihtirasların damga vurduğu bir siyasi bağlam içinde gerçekleşiyordu. Proje ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’nun tıp sektörünün modernleşmesi alanındaki deneyimlerini küresel bir modernleşme eğiliminin ve kamusal sağlık sisteminin devletçi merkezileşmesinin bir parçası olarak ele alıyor. Bugünün Suriye’sindeki kamusal sağlık sisteminin temel taşları büyük ölçüde söz konusu zaman dilimi içinde atılmıştı.

Benan Grams Orient-Institut Istanbul’da bulunduğu süre içinde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ni ziyaret edecek ve remi istatistikleri, yazışmaları, kanunları ve yönetmelikleri değerlendirecek. Ana merkez olan İstanbul ve Şam ve Beyrut gibi ikincil merkezler arasındaki yazışmaların incelenmesi, Osmanlı memurlarının ne tür zorluklarla başa çıkmak zorunda kaldıklarını gösterecek.