Dr. Gottfried Plagemann

Müdür Asistanı

Tel: +90 – 212 293 60 67 / 123
Mail: plagemann@oiist.org

Dr. Gottfried Plagemann Freie Universität Berlin’de hukuk okudu. Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesi’ndeki (Kammergericht) staj döneminin ardından 1985-1989 yılları arasında Berlin’de ağırlıklı müdafilik yaparak avukat olarak çalıştı. 1990-1994 tarihlerinde Humboldt-Universität Berlin’de Türkoloji eğitimi aldı. Diploma tezinin (Magisterarbeit) konusu ”Atatürk’ün ölümüne kadar geçen sürede Türkiye politikasının merkezi unsuru olarak milliyetçilik“ idi (birinci tez hocası: Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele). Europa-Universität Viadrina ve Humboldt-Universität Berlin’de aldığı bir görevin ve Leipzig Üniversitesi’ndeki doktora eğitiminin ardından, Orient-Institut Istanbul’da‚ “Miliyetçilik ve Avrupa’yla Uyum Arasındaki Gerginlik Alanında Türkiye” başlıklı araştıma projesi kapsamında iki araştırma yaptı. Orient-Institut bursiyerleri arasında yer aldı. 2006 yılında “Allah‘ın Kanunundan Kanun Yoluyla Modernleşmeye: Osmanlı İmparatorluğu‘nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Kanun ve Yasama” başlıklı teziyle doktorasını aldı. 2006-2011 yılları arasında DAAD hukuk okutmanı ve yardımcı doçent olarak İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Alman Hukukuna Giriş ve Karşılaştırmalı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku dersleri verdi. Fakültenin Erasmus koordinatörlüğünü yürüttü ve ekonomi hukuku konulu bir Türk-Alman master öğrenim programı hazırladı. Ruhr Universität Bochum ve Freie Universität Berlin’de ders verdi (Türk kamu hukukuna giriş ve Türk ceza ve ceza muhakemesi hukukuna giriş – Türkçe dilinde). 2012-2016 arasında İstanbul Ünivesitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2016 Eylül’ünden bu yana Orient-Institut Istanbul’da müdür asistanı olarak görev yapıyor.

Ceza ve ceza muhakemesi hukuku

Uluslararası ve Avrupa ceza hukuku

Anayasa hukuku

Türk hukuk tarihi

Karşılaştırmalı hukuk

21.05.2022: “Vergeltung durch harte Strafen, die nur teilweise vollstreckt werden? Zu Entwicklungen im strafrechtlichen Sanktionensystem in der Türkei und Deutschland”. Workshop zu Ehren von Frau Prof. Barbara Kellner-Heinkele. ‚Von der Pforte der Glückseligkeit zu den Steppen Mittelasiens‘. Orient-Institut Istanbul, İstanbul.

23.04.2022: “Son Değişikliklerle Alman Ceza Hukukunda Suç İşleyen Çocukların (-dan) Koru(n)ma(sı)”. II. Uluslararası Çocuk Hukuku Sempozyumu. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul.

16.11.2020: “Mukayeseli Hukuk Boyutu: Alman Hukukunda Covid-19 Salgın Hastalığının Ceza Hukuku Boyutunun Değerlendirilmesi”. Webinar: Deprem Hukuku ve Salgın Hastalık. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul.

25.06.2020: “Measures of state of emergency without proclamation of a state of emergency in Turkey: the constitutionality of the corona measures and their effect on the constitutional order”. Workshop: Iterations of the COVID-19 Pandemic: Themes and Problem Spaces in Turkey, Iran and Germany. Orient-Institut Istanbul, İstanbul.

30.10.2019: “Federal Almanya’da Hukuk Eğitimi ve Geleceği”. Geçmiş, Günümüz ve Gelecek Açısından Türk Hukuk Eğitimi Paneli. İstanbul Barosu ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul.

4.9.2018: “Verletzung des Prinzips des gesetzlichen Richters”. Internationale Menschenrechtsakademie – 21. Sommersymposium. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Juristische Fakultät der Justus-Liebig-Universität Gießen, Juristische Fakultät der Ruhr Üniversität Bochum, Çeşme / İzmir.

24.4.2018: “Türkisches Strafverfahrensrecht im Notstand”. Zur Lage der Anwaltschaft in der Türkei – Erosion eines Rechtsstaates? Kölner Anwaltverein. Oberlandesgericht Köln.

23./24.09.2017: “Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları / Die außerordentlichen Rechtsmittel im türkischen Strafverfahrensrecht”. Birinci Yılında İstinaf ve Temyizde Karşılaşılan Sorunlar Alman Hukuku ile Karşılaştırmalı Sempozyum. Bahçeşehir Üniversitesi, Juristische Fakultät und Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı. İstanbul.

19.4.2017: Verfassungsänderung in der Türkei: Präsidialsystem ohne Gewaltenteilung?. TürkeiEuropaZentrum, Asien-Afrika-Institut Universität Hamburg, Hamburg.

7.4.2017: “Alman Ceza Hukukunda Cinsel Suçlar ve Reform Tartışmaları”. Cinsel Suçlar, Ceza Hukuku Paneli. Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Antalya.

30.6.2016: Reform der Sexualdelikte: Istanbuler Vorgaben und türkische Rechtsprechung. Juristische Fakultät der Universität Hamburg, Hamburg.

1.–3.12.2015: “Türk Anayasa Mahkemesi ve AİHM’nin İçtihadında Kitlesel Ceza Davalarının Değerlendirilmesi”. Alman – Türk Hukukçuların Çalıştayı. Bahçeşehir University BAU International, Berlin.

1./2.10.2015: “Die Verletzung der Vertraulichkeit im Ermittlungsverfahren im türkischen Recht”. III. Türkiye Kore Ceza Hukuku Sempozyumu: Adliye Karşı Suçlar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, The Korean Criminal Law Association, İstanbul.

14.5.2015: “Gizli soruşturmacı ve güvenilir adamın hukuki düzenlenmesi ve Alman istihbarat teşkilatı ile ilgili yasa değişikliği”. Konferenz: NSU Davası ve Alman – Türk Hukukunda Muhbirlerin Rolü. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul.

09/2014: “Tutuklama konusunda AİHM ve Türk Anayasa Mahkemesinin yeni içtihadı (m. 5): ölçütler ve bağlayıcılık?” Sommer Akademie İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Juristische Fakultät der Universität Leipzig, Juristische Fakultät der Ruhr Üniversität Bochum, Efes / İzmir.

18.9.2014: Neujustierung der Gewaltenteilung im türkischen Verfassungsrecht – Semipräsidentielles Regierungssystem – Unabhängigkeit der Justiz – Verfassungsbeschwerde. Juristische Studiengesellschaft Schwerin, Schwerin.

22./23.5.2014: “Rechtliche Grundlagen und Grenzen der präventiven Erhebung personenbezogener Informationen und die Möglichkeiten ihrer Verwertung im Strafprozess – Türkei”. Tagung: Außerprozessuale Erhebung prozessrelevanter Informationen und ihre Verwertung im Strafprozess. Europäischer Arbeitskreis zu rechtlichen Initiativen gegen die organisierte Kriminalität, Jagiellonen University Faculty of Law, Krakau.

4./5.3.2014: “Anayasaya Mahkemesine Bireysel Başvuruya İlişkin İlk Tecrübelerin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Bakış: Tutukluluk ile ilgili Kararlar”. Anayasa Şikayeti Semineri IV: Anayasa Mahkemesi ve İdari Yargı Kararları Işığında İdare Hukukunda Temel Haklar ve Özgürlükler. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul.

12.–18.10.2013: “Die Grenzen der Beweisführung im Strafverfahren – Beweisverbote im türkischen und deutschen Recht”. II. Türk Korece Ceza Hukuku Sempozyumu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, The Korean Criminal Law Association, Seoul.

31.5.–1.6.2013: “Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Pazarlık (Deal)”. Konferenz: 8. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi. İzmir Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir.

28.2.-3.3.2013: “Die Strafbarkeit der Förderung des Suizids nach türkischem Recht“. Deutsch-japanisch-türkisches Diskussionsseminar: Strafrecht Allgemeiner Teil – Auswirkungen im Medizinstrafrecht. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen.

11./12.10.2012: “Alman Hukukunda Medya ve Yargı – Aleniyet İlkesi ve Yargının Bağımsızlığı”. Konferenz: Medya ve Özgürlük. İzmir Yaşar Üniversitesi, Goethe Institut İzmir. İzmir.

12.–19.9.2012: “3. Yargı Paketinde Basın Özgürlüğü ve Yargının Otoritesinin ve Tarafsızlığın Korunması / Pressefreiheit und Schutz der Autorität und Unabhängigkeit der Justiz im 3. Justizreformpaket”. Sommer.Akademie. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Juristische Fakultät der Universität Leipzig. Pamucak / İzmir.

31.5.–2.06.2012: “Alman Hukukunda Gizli Soruşturmacı Kullanılması, Yetkisi ve Koşulları.” Konferans Türk Ceza Hukuku Reformu’nun 7. Yılı Etkinlikleri I. İstanbul Üniversitesi, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi; İstanbul Kültür Üniversitesi, CEHAMER, Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi. İstanbul.

12.3.2012: Medya ve Yargı – Karşılıklı Denetim ve Destek? Erzurum Atatürk Üniversitesi. Erzurum.

20.10.2011: “Alman Hukukunda Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukuku ile Korunması”. Medya ve Kişilik Hakları Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir, Goethe Institut İzmir, DAAD. İzmir.

4.8.–6.8.2011: “Modelle zur Vermeidung von Jurisdiktionskonflikten – Stellungnahme Türkei”. Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender organisierter Kriminalität – ein Rechtsvergleich zum internationalen Strafrecht – Projekttagung II. Universität Osnabrück.

2.6.2011: “Türk ve Alman Hukukunda Hastanın Rızası Bağlamında Tedaviyi Red Hakkı”, Türkiye – Slovenya Ceza Hukuku Günleri. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, University of Ljubljana Faculty of Law. İstanbul.

29.4.–1.5.2011: “İnsan hakları ve mağdur hakları”. İnsan Hakları Sempozyumu. Çağ Üniversitesi. Mersin.

3.3.2011: “Türk Hukukunda Alman İzleri”. Türkiye’de Alman İzleri Sempozyumu. Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk Alman Kültürel İşbirliği Dernek. Adana.

26.–27.10.2010: “Osmanlı Kanunlaştırma Hareketlerinde Yasama Yetkisi ve Kuvvetler Ayrımının Gelişimi”. İstanbul’da Kanunlaştırma Harekteleri: Corpus Iuris Civilis & Mecelle Sempozyumu. Maltepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. İstanbul.

2.–5.8.2010: “Strafanwendungsrecht Länderbericht Türkei”. Projekttagung I Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender organisierter Kriminalität – ein Rechtsvergleich zum internationalen Strafrecht. Universität Osnabrück.

21.6.2010: Savunma Hakkının Emredici Unsur Olarak Zorunlu Müdafilik. Anwaltskammer Diyarbakır. Diyarbakır.

3./4.5.2010: “Tanıklıktan Çekinme Hakkı ve El Koyma Yasağı”. Medya ve Yargı Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir, Goethe Institut İzmir, DAAD. İzmir.

30.8.–6.9.2009: “Verständigung im deutschen Strafverfahren und Art. 6 EMRK “. Sommer-Akademie İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Juristische Fakultät der Universität Trier. Çeşme / İzmir.

3.–9.9.2008: “Der Grundsatz des Fair Trial und das Urteil des EGMR Allan ./. Großbritannien”. Sommer-Akademie İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Juristische Fakultät der Universität Trier. Çeşme / İzmir.

5.6.2008: “Alman Hukukunda Terörle ilgili Davalarda Müdafinin Konumu”, Konferenz: Alman Ceza Hukuku Günleri (5), Güvenlik, Özgürlük ve Terör, Bahçeşehir Üniversitesi. İstanbul.

23.4.2008: Reform der türkischen Verfassung – Neuaufteilung der Gewalten?, Ruhr-Universität Bochum,  Bochum.

1.4.2008: Rechtssprache und interkulturelle Verständigung. Ege Üniversitesi. İzmir.

3./4.9.2007: “ Die türkische Strafrechtsreform: Ist der Schutz des Individuums wichtiger als der Schutz des Staates?“ Kolloquium zur Anpassung der türkischen und deutschen Rechtsordnung an das Recht der Europäischen Union / Türk ve Alman Hukuk Sistemlerinde Avrupa Hukukuna Uyum Kolokyumu. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türk Alman Dayanışma ve Eğitim Vakfı, Berlin Avrupalı Türkler İnisiyatifi, Friedrich Ebert Stiftung. İstanbul.

7.–10.3.2007: “Die Rechtstellung der Emigranten in der Türkei: Zwischen Unsicherheit und Privilegien”. Konferenz, Facetten internationaler Migration in die Türkei: Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und persönliche Lebenswelten. Orient Institut Istanbul, Goethe Institut İstanbul.

22.2.2007: Ulusal ve Devletler Üstü Hukuk: Alman Anayasa Mahkemesi’nin İçtihadında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcı Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İzmir.

29.11.2006: Modernisierung per Gesetz: Gesetzgebung als Ordnungsmittel und demokratisches Verfahren. Orient Institut Istanbul. İstanbul.

20./21.10.2006: “Die Einführung des ZGB im Jahre 1926: Das neue ZGB als Bedingung eines säkularen und souveränen Nationalstaates”. Symposium Revolution islamischen Rechts – 80 Jahre schweizerisches ZGB in der Türkei. Universität Fribourg. Fribourg / Schweiz.

22.4.2006: “Alman Ceza Muhakemesi Kanununda Telekomünikasyon Denetimi ve Teknik Araçlarla İzleme”. Telekomünikasyon Dinlenmesi Sempozyumu. Bahçeşehir Üniversitesi. İstanbul.

6.10.–10.10.2003: “Experiences with Secular Legal Systems in the Islamic World, Turkey: a Case Study”, Conference: Law in the Islamic World. European Law Student’s Association. Hamburg.

20.–24.3.2002: “The approach of Turkish courts to NGOs”. Workshop: Mediterranean Judiciaries: Legal Knowledge and Practice Among Professionals of Justice: third Mediterranean Social and Political Research Meeting. European University Institute, Robert Schuman Centre. Florence.

Kitaplar:

Von Allahs Gesetz zur Modernisierung per Gesetz: Gesetz und Gesetzgebung im Osmanischen Reich und der Republik Türkei. Berlin, Münster. 2009.

Açıklamalı çeviri

Feridun Yenisey ile birlikte. Alman Ceza Kanunu, Strafgesetzbuch – Almanca Metin, Türkçe Çeviri, Açıklamalar ve Sözlük. gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. Baskı. Beta Yayım. İstanbul. 2015.

Feridun Yenisey ile birlikte. Açıklamalar ve Almanca – Türkçe Sözlükle Alman Ceza Kanunu, Strafgesetzbuch. Beta Yayım. İstanbul, 2009.

Makaleler

“Außerordentliche Rechtsmittel im türkischen Strafverfahrensrecht”. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Bd. 12, Nr. 159-160 (2017). 241-266.

“Die Grenzen der Beweisführung im Strafverfahren – Beweisverbote im türkischen und deutschen Recht”. Journal of Criminal Law, The Korean Criminal Law Association. c. 26, no. 2. 2014. 479-517.

“Alman Hukukunda Gizli Soruşturmacının Kullanılması ve Gizli Soruşturmacının Yetkileri”. Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, c. 2, no. 1-2, 2014. 157-187.

“Länderbericht Türkei”. Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender Kriminalität. Ein Rechtsvergleich zum Internationalen Strafrecht. Conflicts of jurisdiction in cross-border crime situations. A comparative law study on international criminal law. Sinn, Arndt (Yay. haz.). Osnabrück. 2012. 441–463.

Çeviri: “Türk (CMK) ve Alman (StPO) Ceza Muhakemesi Kanunu’nda İstinaf ile ilgili Hükümler”. Fasikül, CEHAMER dergisi. c. 2, 2010, no. 8. 26-43.

“Türk ve Alman Ceza Hukukuna Göre Çocukların Eğitimi ve Korunması ”. Fasıkül, CEHAMER dergisi. c. 1, no. 2, 2010. 17-19.

“Alman Gençlik Ceza Hukukunda Yaptırımlar ve Yeni İnfaz Düzeni”. Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları. Bahri Öztürk (Yay. haz.). Istanbul. 2009. 661-676.

“Die Einführung des ZGB im Jahre 1926: Das neue ZGB als Bedingung eines säkularen und souveränen Nationalstaates”. Revolution islamischen Rechts: Das Schweizerische ZGB in der Türkei. Hans-Lukas Kieser, Astrid Meier, Walter Stoffel, (Yay. haz.). Zürich. 2008. 21–34.

“Der Jurist und Romanist Prof. Dr. jur. Andreas Bertalan Schwarz an der Universität Istanbul”. Zeitschrift für Türkeistudien, c. 19, no. 1, özel sayı: Deutsche in der Türkei. 2006. 74-99.

kitap eleştirisi: “Harald Schüler, Die türkischen Parteien und ihre Mitglieder, Hamburg, 1998”. International Journal for Middle East Studies, 34 (2002). 593-595.

“Rechtzeitig zu den EU-Verhandlungen: Änderungen im türkischen Strafrecht”. Inamo, c. 8, sonbahar 2002, no. 31. 42-43.

“Sivil Toplum Örgütleri İçin Türkiye’deki Hukuki Şartlar”. Devlet ve Sivil Toplum Bağlamında Halk Katılımcılığı ve Sivil Toplum Kuruluşları. Konrad-Adenauer-Stiftung (Yay. haz.), Ankara. 2002. 45-57.

“Die rechtliche Situation türkischer NGOs”. Perspektiven der Zivilgesellschaft, Körber-Stiftung (Yay. haz.), Hamburg. 2001. 39-40.

“Die türkischen Menschenrechtsorganisationen zwischen staatlichem Druck und illegaler Opposition”. Perspektiven der Zivilgesellschaft, Körber-Stiftung, (Yay. haz.), Hamburg, 2001. 39-40.

“Türkiye’de İnsan Hakları Örgütleri: Farklı Kültürel Çevreler, Farklı Örgütler”. Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik. Stefanos Yerasimos et. al., (Yay. haz.), Istanbul. 2001. 361–398.

“Das Opus Burgbergense des Prof. Dr. Jur. Dr. h.c. Ernst E. Hirsch”. Istanbuler Almanach No. 4, 2000. 123-126.

“Human Rights Organizations: Defending the Particular or the Universal”. Civil Society in the Grip of Nationalism. Stefanos Yerasimos, Günter Seufert, Karin Vorhoff, (Yay. haz.), Istanbul. 2000. 433–473.

“Amnestie und Strafrechtsreformen in der Türkei”. Inamo. c. 6. no. 21. İlkbahar 2000. 34–37.

“Der Blick auf den Okzident aus Vorderasien: Vom Okzident als Objekt militärstrategischen Interesses zum zwingenden Paradigma”. Okzidentbilder. Konstruktionen und Wahrnehmungen. Ute Dietrich, Martina Winkler (Yay. haz.), Leipzig. 2000. 217–232.

“Die Finanzverfassung im Spannungsfeld zwischen Budgethoheit des Landesparlaments und Befugnissen der Landesregierung”. Landesverfassungsrecht im Umbruch, Probleme und Aufgaben einer modernen Landesverfassungsgebung. Jochen Fuchs, (Yay. haz.), Deutscher Kommunal-Verlag, Vieselbach/Erfurt. 1994. 205-226.

“Die Entwicklung der verfassungsrechtlichen Regierungsstruktur”. Landesverfassungsrecht im Umbruch, Probleme und Aufgaben einer modernen Landesverfassungsgebung. Jochen Fuchs, (Yay. haz.). Deutscher Kommunal-Verlag, Vieselbach/Erfurt. 1994. 99-161.