Dr. Ebru Akcasu

Mail: Ebru.Akcasu@ff.cuni.cz

Osmanlı tarihçisi olan Ebru Akcasu’nun araştırmaları göç, milliyetçilik, milli kimlik oluşumu, sosyal dil bilimi, ve on dokuzuncu yüzyıl sonu-yirminci yüzyıl başı edebiyatına odaklıdır. Doktora tezi Yakın ve Orta Doğu toplumlarının kültürleri ve lisanları üzerinedir (SOAS, University of London). Ebru son iki yıldan beri Prag’ın Charles Üniversitesinde Yakın Doğu ve Afrika Bölümünde fakülte üyesi olarak çalışıyor; Osmanlı ve Türk edebiyatı, lisanı ve tarihi üzerine ders vermeye devam etmektedir.

Temmuz 2018 itibariyle Orient-Institute İstanbul’da 6 ay ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmaktadır. Orient-Institute İstanbul’daki çalışmaları yeni ve devam etmekte olan projelerden oluşmaktadır. Projelerden ikisi ortak tercüme çalışmasıdır. Tercüme edilen eserlerin ikisi de orijinal olarak yirminci yüzyıl başında basılmıştır. Birincisi politik tez, ikincisi ise sosyal-medeni temele dayanır. Bu tercüme çalışmaları yanısıra, Ebru İstanbul’un Hamid döneminin sosyolengüistik özellikleri üstüne makale hazırlayacak. Son olarak da Osmanlı İmparatorluğunun son dönemindeki milli kimlik ve göçü anlatan doktora araştırmasını monografiye dönüştürmeye başlayacak.

İstanbul’un Hamid Döneminin Sosyolengüistik Özellikleri

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemindeki İstanbul’da Yabancı Olmak

“Migrants to Citizens: An Evaluation of the Expansionist Features of Hamidian Ottomanism, 1876 – 1909.” Die Welt des Islams 56, 3/4 (2016): 388 – 414.

“Letters to the Author: Late-Ottoman Debates About Equality Between the Sexes, an Extract from Halil Hamid’s Müsavat-ı Tamme.” SOAS Journal of Postgraduate Research 9 (2015/16): 68 – 72.