Dr. Katja Rieck

Tel: +90 212 293 60 67 / 128
Mail: rieck@oiist.org

Dr. Katja Rieck BMBF (Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı) tarafından desteklenen “Iran and Beyond – Breaking the Ground for Sustainable Scholarly Collaboration (IRSSC) İran ve Ötesi – Sürdürülebilir Bilimsel İşbirliği” projesinde araştırmacı olarak çalışıyor. Dr. Rieck, Ekim 2020’de projenin sorumluluğunu Prof. Dr. Raoul Motika’dan devraldı. IRSSC projesi kapsamında Dr. Rieck ve Dr. Langer (Din Çalışmaları araştırma alanından sorumlu Ortak Proje Yöneticisi) yerel ve küresel çapta dolaşımda olan bilgi ve pratik örüntülerinin dini çağrışımlı, motivasyonlu veya meşruiyet kazanmış pratiklerin ve bunların yanı sıra karşılaştırılabilir, dini olarak meşrulaştırılmamış ancak seküler olduğu iddia edilen ‘kültürel’ pratiklerin üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu, örneğin son yıllarda (değiştirme, yeniden etkinleştirme ve yeniden icat yoluyla) ortaya çıkmış olan hayırseverlik alanında, araştıracaklar.

2017’nin Temmuz ayında Katja Rieck Goethe Frankfurt Üniversitesi’den Sosyal ve Kültürel Antropoloji doktora derecesini aldı. Princeton Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Ekonomi lisans derecesini, Goethe Frankfurt Üniversitesi’den Sosyo-Kültürel Antropoloji ve Doğu Bilimleri yüksek lisans derecesini aldı. 2009 ve 2017 yılları arasında Frankfurt Mükemmelik Merkezi (Cluster of Excellence) “Normatif Düzenlerin Oluşumu”nda doktora öncesi araştırmacı olarak yer aldı. Ocak 2018 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında Goethe Frankfurt Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Antropoloji Enstitüsü’nde Alman Akademik Değişim Servisi tarafından desteklenen “Kaynakların Sosyal ve Kültürel Boyutları: İran ve Alman Perspektifleri” projesinde koordinatör olarak çalıştı. Bu proje kapsamında Goethe Üniversitesi Etnoloji Enstitüsü ile İsfahan Üniversitesi ve Meşhed Firdevsi Üniversitesi’nin çeşitli fakülteleri arasında araştırma ve öğretimde işbirliği ağları oluşturuldu. 2017’ye kadar Katja Rieck’in araştırma konusu kapitalizm eleştirisi ve yeni kültür fikirlerinin geç 19. ve erken 20. yüzyılda Hindistan’daki antikolonyal direnişin ortaya çıkmasındaki rolü ve bunun postkolonyal Hint ulus devletinin temel yapıları üzerindeki uzun vadeli etkilerine odaklandı. 2017’den beri Rieck, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde neoliberalleşme politikaları bağlamında gerçekleşen dönüşüm süreçlerini özellikle İslam dünyası ve diasporasındaki hayırseverlik pratiklerine odaklanarak araştırıyor. Şimdiki projesi İran’daki sivil toplum hayırseverlik pratikleri üzerine yoğunlaşıyor.

-Neoliberal reformlar bağlamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde politika ve sivil toplum

-İran’daki günümüz ekonomik ve kültürel gelişmeler

-Sivil toplum hayırseverlik pratikleri ve bunların ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri

-Kalkınma sonrası (post-kalkınma) teorileri

“Sixteenth-century Ottoman Soup Kitchens: Exploring Resource Cultures and Values of Charitable Practices”, paper presented at the Workshop “Values and Valuation: Identifying Resources in the Quest for the Good Life”, University of Isfahan, Isfahan, 1–7 December 2018.

“Axel Honneth’s ‘Kampf um Anerkennung’ vs. Michel Foucaults ‘Analytik der Macht’: Zwei Perspektiven auf die Herausbildung postkolonialer Identität in Indien im Vergleich” [Axel Honneth’s ‘Struggle for Recognition’ vs. Michel Foucault’s ‘Analytics of Power’: Comparing Two Perspectives on the Formation of Postcolonial Identity in India] , paper presented at the biennial conference of the German Anthropological Association as a contribution to the workshop “Ethnologie der Anerkennung: Neue Perspektiven auf Identität und Zugehörigkeit” [The Anthropology of Recognition: New Perspectives on Identity and Belonging], Berlin, 4–7 October 2017.

“Experiencing India: National Consciousness at the Intersection between Political Economy and Hinduism”, paper at the Deutscher Orientalistentag as a contribution to the workshop “Emerging Fields of Knoweldge and Experience: Interactions Between Religion, Science and Literature in the 19th Century”, Jena, 18–22 September.

“Wissen/Macht im (post)kolonialen Indien – Indische Politische Ökonomie als alternatives Wissensmodell und die Transformation der kolonialen Ordnung” [Knowledge/Power in (Post)Colonial India: Indian Political Economy as Alternative Knowledge and the Transformation of the Colonial Order], paper presented at the biennial conference of the German Anthropological Association as a contribution to the workshop “Alternative Wissensmodelle als Kritik an epistemologische Machtstrukturen” [Alternative Knowledge as Critique of Epistemological Power Structures], Marburg, 30 September–3 October 2015.

“A Tale of Two Utopias: Contesting Power/Knowledge in Late Colonial India”, paper presented at the conference “Ökonomische Utopien” [“Economic Utopias”], funded by the Hertie Foundation and the Cluster of Excellence “The Formation of Normative Orders”, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt/Main, 26–27 October 2013.

“History, Genuine or Spurious? History and Anthropology after the Crisis of Representation”, paper presented at the biennial conference of the German Anthropological Association as a contribution to the workshop “Ethnology, Social Anthropology, History”, Vienna, 13–17 September 2011.

“Was Evans-Pritchard Wrong? Reflections of an Anthropologist among Political Philosophers”, paper presented at the Department of Anthropology Research Colloquium, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt/Main, 15 May 2011.

“The Particularisation of Political Economy in Colonial India: From the Critique of British ‘Moral and Material Improvement’ to the formation of a post-colonial normative order”, given as part of the interdisciplinary workshop “Normative Orders Between Particularity and Universality”, Cluster of Excellence “The Formation of Normative Orders”, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt/Main, 19 July 2010.

“‘Appropriating’ Colonial Narratives of Justification? Nationalist Imaginings of a Post-Colonial India”, held at the Department of Anthropology Research Colloquium, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt/Main, 8 November 2009.

“Appropriating Progress? Radhakamal Mukerjee’s Vision of Post-Colonial India as Village-Writ-Large”, held at the biennial conference of the German Anthropological Association as a contribution to the workshop “Local Modernities? Articulating transnational ideas in South Asia”, Frankfurt/Main, 30 September 2009.

Kitaplar:

(Yayın için kabul edildi). “A Matter of Principle: Economic Discourse and the (Re)Making of Modern Societies in Imperial Britain and Colonial South Asia”. Baden-Baden: Nomos Verlag.

 

Makaleler ve Kitap Bölümleri:

(Yayın için kabul edildi). “Religion in the Art of Colonial Resistance: Hinduism and the Struggle for Indian Sovereignty, 1870-1920“. Journal of Religion and Culture, 28, Special Issue: Activism and Social Change.

(2017). “Knowledge/Power in (Post)Colonial India, 1870-1920: Indian Political Economy as Counter-Knowledge and the Transformation of the Colonial Order”. Sociologus, 67(1), Special Issue: Alternative Models of Knowledge as a Critique of Epistemic Power Structures, Guest Editor: Anna Meiser.

(2015). “The Colonial Order of Things and its AlterNatives: Contesting Power/Knowlege in Late Colonial India”. Sophia Ebert & Johannes Glaeser (eds.). Ökonomische Utopien. Berlin: Neofilis Verlag.

with Lucia Traut and Katja Triplett (2014a). “Imaginationspolitiken” [The Politics of Imagination]. Lucia Traut and Annette Wilke (eds.). Imagination im Kontext der Religionsästhetik. Critical Studies in Religion/Religionswissenschaft (CSSRW). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

(2014b). “Religionsästhetik, Imagination und die Politisierung des Fortschritts in Indien, 1870-1920”, [Religious Aesthetics, the Imagination and the Politization of Progress in India, 1870-1920]. Lucia Traut and Annette Wilke (eds.). Imagination im Kontext der Religionsästhetik. Critical Studies in Religion/Religionswissenschaft (CSSRW). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

 

Kitap Eleştirileri:

(2018). “Review – Shahram Khosravi. Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran. 274 p. Philadephia: University of Pennsylvania Press, 2017”. Anthropological Quarterly.

(2013). “Review – Zaman, Muhammad Qasim. Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism. ix + 363 p. Cambridge: Cambridge University Press, 2012”. Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia, vol 1( 2).

Konferans ve Atölye Bildiri Kitapları ve Proje Raporları:

(2019). “Building Global Partnerships: A Report on the DAAD-funded Project “The Social and Cultural Dimensions of Resources: Iranian and German Perspectives”. https://www.uni-frankfurt.de/78213389/Final_Report

(2018). “‘Values and Valuation: Identifying Resources in the Quest for the Good Life’: A German-Iranian Workshop Organized and Hosted by the Department of Sociology, University of Isfahan, Iran, 1.–7. December 2018”, funded by the German Academic Exchange Service (DAAD) and supported by the Frobenius Institute for Research in Cultural Anthropology. https://www.uni-frankfurt.de/76484611/Isfahan_Workshop

(2018). “‘Resource-Based Perspectives on the Good Life (Buen Vivir) in the Humanities’: A German-Iranian Workshop Organized and Hosted by the Department of Social and Cultural Anthropology, Goethe University / Frankfurt am Main, Germany, 25.–29. June 2018”, funded by the German Academic Exchange Service (DAAD) and supported by the Frobenius Institute for Research in Cultural Anthropology. https://www.uni-frankfurt.de/
72090628/Frankfurt_Workshop

(2017). “Tagungsbericht: Konferenz Scharia und Grundgesetz, 5. Mai 2017, Goethe-Universität Frankfurt am Main” [Conference Proceedings: Sharia’ and the German Grundgesetz, Conference held 5. May 2017 at the Goethe University Frankfurt], Zeitschrift für Recht und Islam. Accessible online: http://zri.gair.de/images/ZRI092017.pdf#page=315.

(2014). “Post(Secularism) – Theoretical and Empirical Findings on a Contested Category”, Proceedings of the International Conference ‘Normative Ordnungen im Wandel: Globale Herausforderungen’ [Normative Orders in Transformation: Global Challenges], hosted by the Cluster of Excellence “The Formation of Normative Orders”, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt/Main. http://www.normativeorders.net/de/?catid=0&id=3396