Dr. Dilek Soileau

Mail: dileksoileau@oiist.org

Dr. Dilek Soileau, 1 Aralık 2020 tarihinde Orient-Institut İstanbul’da, postdoctoral pozisyonla bilimsel araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Antropolog olan Dilek Soileau, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında doktorasını tamamlamıştır. Çalışma alanları arasında Alevi-Bektaşi toplulukları/kültürü ve Cumhuriyet dönemi Kürt tarihi ile ilgili konular yer alır.

Lisansını, Ankara Ünüversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümünde “Dil, Beyin, Kültür İlişkisi” tez başlığı ile 1996 yılında tamamlayan Soileau; yüksek lisansını, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalında “Elif Ana (Maraş-Pazarcık) Ziyareti Üzerine Antropolojik Bir Çözümleme” adlı teziyle 2006 yılında tamamlamıştır. Dilek Soileau doktora tezini ise disiplinlerarası bir çalışma ile Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde, “Koçgiri İsyanı’nın Sosyo-tarihsel Açıdan Analizi” adlı tez başlığı ile tamamlamıştır.

Dr. Soileau, 2015 yılında, (o zamanki ismi ile) Tunceli Üniversitesi’nde “Dersim Tarihi” ve “Antropolojiye Giriş” dersleri vermiştir.

Dilek Soileau, 2000-2003 yılları arasında, UCSB’de (University of California Santa Barbara) Middle East Ensemble üyesi olarak bağlama çalgıcılığı ve koristlik yapmıştır. (Prof. Dr. Scott Marcus yönetiminde olan orkestrada, Dr. Mark Soileau ile birlikte Türk Halk Müziği bölümümün direktörlüğünü yapmış, ABD’de adı geçen orkestrayla birlikte çok sayıda performans sergilemiştir)

Dilek Soileau, 2018 yılından beri Dersim (Tunceli)’de bulunan Munzur Akademi Kültür Sanat ve Turizm Derneği’nin kurucusu ve yöneticisidir. Halen akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini kurum bünyesinde sürdürmektedir.

Orient-Institut İstanbul’da “Göç, Bellek ve Müziksel Dışavurum” projesinde çalışmaktadır.

Din Antropolojisi

Alevi-Bektaşi kültürü

Kürt tarihi

Koçgiri-Dersim tarihi/kültürü

Dersim Ermenileri

Tasavvuf/Sufizm

Etnik müzikler ve Anadolu halk müziği

Geleneksel şifa yöntemleri

2.–6.09.2015: “Tarihsel ve Siyasal Meşruiyet Aracı Olarak İsyan, İmha ve İnşâ: Koçgiri Örneği”, 10. Karaburun Bilim Kongresi. İzmir.

23.25.11.2015: “Dersim 38’e Giden Süreçte Ermenilerin Rolüne Dair Bazı İddialar”, Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. ODTÜ, Ankara.

13.–15. 3. 2015: “Bir Kadın Ermiş: Elif Ana”, Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Harran Üniversitesi, Haliliye Belediyesi ve Motif Vakfı İşbirliği, Şanlıurfa. 

8.12.2014: “Koçgiri İsyanı’nın Sosyo-tarihsel Açıdan Analizi”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Alevi Toplulukları Çalışma Birimi (BİLGİ ALTO) Semineri.  İstanbul. 

30.10.–1.11.2014: “Korkunun Bulaşıcılığı” adlı panelin oturum başkanlığı. Cumhuriyetin Korkuları, Korku Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İşbirliği, Ankara. 

26.9.2014: “Çemişkezek Beyliği’nin Çaldıran Sürecinde Tutumu ve Konumu”, 500. Yılında Çaldıran Savaşının Alevi Toplumu İçin Anlamı” panelinde. Toros Üniversitesi ve Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi İşbirliği, Mersin. 

11.–12.9.2014: “Milli Mücadele Döneminde Kürtler ve İlk Kürt Tepkileri”, III. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve Haymana Belediyesi İşbirliği, Haymana.

20.–22.9.2013: “1921 Yılı Resmi Yazışmalarında Seyid Rıza’ya Dair Belgeler: Seyid Rıza’ya Neden Güvenilmez?”, 1. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu. Tunceli Üniversitesi, Tunceli.

1.6.2013: “Osmanlı’dan Cumhuriyete Dersim Meselesi” (Müzakereci), 37-38 Dersim Bellek Platformu Etkinliği, İstanbul.

19.–21.9.2009: “Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nın Kapatılması ve Tarihsel Mirasın Paylaşımı: Babalar, Çelebiler ve Aleviler”, Doğumunun 800. Yılında Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Alevi Enstitüsü İşbirliği, Ankara. 

15.–16.12.2006: “Elif Ana Ziyareti: Gelenek Dışı Bir Ocak İcadı”, Anadolu Alevi İnancında Ocaklar ve Dedelik Kurumu Sempozyumu. Ankara. 

Kitap

Soileau, Dilek. Koçgiri İsyanı: Sosyo-tarihsel Bir Analiz [Kocgiri Rebellion: A Socio-historical Analysis], İstanbul, 2017.

Makale

Soileau, Dilek. “Aleviler ve Sol: Bir Karşılaşmanın İlk Anları”, Aleviler ve Sosyalistler, Sosyalistler ve Aleviler: Bir Karşılaşmanın Kenar Notları, Der. Ayhan Yalçınkaya – Halil Karaçalı, Ankara, 2020.

—.“Koçgirili Alişer Efendi”, Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler, Yalçın Çakmak & Tuncay Şur, İstanbul, 2018.

—.“1938’de Hozat Kazası: Kaymakam Turgut Başkaya’nın Raporu ve Bize Öğrettikleri [The Hozat Accident in 1938: The Report of Governor Turgut Başkaya and What it Taught Us]”, Hozat, Der. Zeliha Hepkon & Şükrü Aslan, Ankara, 2018.

—.“Alevilikte Ziyaret Geleneğine Bir Örnek: Elif Ana [An Example of the Tradition of Shrine in Alevism: Mother Elif ]”  Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik (Tarih-İnanç-Kimlik), Der. Yalçın Çakmak & İmran Gürtaş, İstanbul, 2015.

—.“Koçgiri Tahkikat Heyeti Raporu Üzerinden Dersim 38’i Yeniden Düşünmek [Rethinking Dersim 38 over Koçgiri Investigation Committee Report]”, Kürt Tarihi Dergisi, Mart-Nisan (S. 17), 2015.

—.“Milli Mücadele Döneminde Kürtler ve İlk Kürt Tepkileri”, Sakarya Zaferi ve Haymana, Der. Temuçin F. Ertan & Sedef Bulut, Ankara, 2015.

—.“Belgelerdeki mi, Belleklerdeki mi: Hangi Seyid Rıza”, Kebikeç. S. 36, 2013.

—.“Koçgiri ve Dersim Kürt Hareketliliği: Koçgirili Alişer Efendi ve Nuri Dersimi’nin Rolüne Dair”, Herkesin Bildiği Sır: Dersim, Der. Şükrü Aslan. İstanbul, 2010.

—.“Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nın Kapatılması ve Tarihsel Mirasın Paylaşımı: Babalar, Çelebiler ve Aleviler”. Uluslararası Hacı Bektaşi Veli Sempozyumu Bildirileri: Hacı Bektaş Veli: Güneşte Zerresinden Deryada Katresinden, Der. P. Ecevitoğlu, A. Yalçınkaya, M. İrat. Ankara, 2010.