Dr. Burcu Mutlu

Tel: +90 212 293 60 67 / 116
Mail: mutlu@oiist.org

Dr. Burcu Mutlu, Orient-Institut Istanbul’da, İnsan, Tıp ve Toplum araştırma alanında, Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından desteklenen, “İran ve Ötesi: Sürdürülebilir Akademik İşbirliği için Temel Atmak (IRSSC): İran İslam Cumhuriyeti’nde Kendini Güçlendirici Stratejiler Olarak Kültür, Din ve Beden Performansı” başlıklı projede araştırmacı ve proje kordinatörü olarak çalışıyor (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Raoul Motika, İnsan, Tıp ve Toplum araştırma alanından sorumlu Ortak Proje Yöneticisi: Dr. Melike Şahinol). IRSSC projesi kapsamında Dr. Mutlu, Dr. Şahinol ile birlikte, Türkiye ve İran’da yürütülen belirli biyomedikal projelerdeki din, bilim ve bedenselliğin birbiriyle etkileşiminin karşılaştırmalı bir analizini yapacak. Dr. Mutlu, Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de Tarih, Antropoloji, Bilim, Teknoloji ve Toplum doktora programından 2019 Şubat ayında doktora derecesini aldı. 1 Temmuz 2017 – 1 Eylül 2018 tarihleri arasında Harvard Divinity School’da Bilim, Din ve Kültür programında doktora araştırmacısı olarak bulundu. Lisans derecesini 2005 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden aldı. 2009-2011 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. İlgi alanları arasında bilim, tıp ve teknoloji antropolojisi, üremeye yardımcı teknolojiler (IVF, yumurta ve sperm donasyonu, cinsiyet seçimi & PGD), ulusötesi üreme ve biyopolitika, özen/bakım teknolojileri, Feminist Bilim ve Teknoloji Çalışmaları gibi konular yer alır.

Bilim, Teknoloji ve Tıp Antropolojisi

Feminist Bilim ve Teknoloji Çalışmaları

Biyoteknolojiler, Üreme ve (İnsan) Doku/Hücre Ekonomileri

Üreme Etiği, Özne İnşası ve Ahlaki (Biyo)Ekonomi

Biyoteknolojiler ve Biyopolitika

20.05.2019:  “Ön Literatür Taraması: Beden, Tıp ve Teknoloji.” The IRSSC Kick-Off Workshop. Orient-Institut Istanbul, İstanbul, Türkiye.

03.02.2019: “Yurtdışında Yasaklı Biyoteknolojilerle Çocuk Sahibi Olma Arayışları.” Sağlık ve Toplum Çalışma Grubu, İstanbul, Türkiye.

29.06.2018: “The Moral Economy of Secrecy and Turkish Egg Donors.” Reproductive Sociology Research Group (ReproSoc) Conference: ‘Remaking Reproduction, the Global Politics of Reproductive Technologies. Cambridge. UK.

14.05.2018: “The Moral Economy of Secrecy in Trans/national Egg Donation between Turkey and Northern Cyprus.” The Science, Religion and Culture Symposium, Harvard Divinity School. Cambridge, MA, USA.

20.04.2018: “Making Babies Abroad, Staging “Normal” Families at Home” The Annual Conference of Central States Anthropological Society. Bloomington, Indiana, USA.

29.11.2017: “Non-Virgins, Non-Mothers!: Turkish Young Women’s Experiences of Donating

Eggs in Secrecy Across Borders.” The Annual Meeting of American Anthropological

Association. Washington DC, USA.

27.10.2017: “Techniques of Secrecy in Cross-Border Egg Donation: Crafting Moral (Gendered) Selves in Contemporary Turkey.” The 6th Annual Graduate Student Conference on Religion: “Ways of Knowing.” Harvard Divinity School, Cambridge, MA, USA.

31.08.2017: “Cross-Border Travels for Test-Tube Babies: The (Re)making of Northern Cyprus as Turkey’s Ethical Grey Zone” the Annual Meeting of Society for Social Studies of Science. Boston, MA, USA.

01.04.2017: “Better than Adoption!”: The Invisibility of Gamete Donation and The Visibility of Pregnancy in the context of Transnational Gamete Donation in Turkey.” The Graduate

Consortium in Women’s Studies 2017 Conference: “The Personal is still Political,” MIT,

Cambridge, MA, USA.

24.02.2017: “The Politics of Secrecy in ‘Tube-Baby Tourism’ from Turkey to

Northern Cyprus.” The Science, Religion, and Culture Colloquium, Harvard University,

Cambridge, MA, USA.

02.12.2016: “Ulusötesi Üreme Hareketlilikleri: Türkiye’den Yurtdışına “Tüp Bebek Turizmi” 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Farklılıklar, Çatışmalar ve Hareketlilikler Çağında Sosyoloji. ODTÜ, Ankara.

23.07.2016: “Re-elaborating Kin Ties in Transnational Egg Donation: the Perspective of Turkish Egg Donors.” The European Association of Social Anthropologists Biennial Conference: Anthropological Legacies and Human Futures. University of Milano-Bicocca. Milan, Italy.

13.07.2016: “Trans/national Reproduction: Turkish Egg Donors in a Northern Cypriot Clinic.” The Meeting of Reproductive Health Working Group in the Arab World and Turkey. Broumana, Lebanon.

22.04.2016: “Reproductive Tourism” from the Perspective of Turkish Egg Donors.” Gender, Bodies & Technology Conference (an initiative within the Women’s and Gender Studies program at Virginia Tech), Roanoke, Virginia, USA.

30.05.2015: “The Gendered Ethics of Secrecy and Disclosure in Transnational Sex Selection from Turkey to Northern Cyprus.” (In)Fercit International Conference on Assisted Reproductive Technologies. Mytilene, Lesvos, Greece.

28.03.2015: “The Moral Dilemmas of Disclosure in Transnational Sex Selection from Turkey to Northern Cyprus,” The Graduate Consortium in Women’s Studies 2015 Conference: “Power & (In)Visibility,” MIT, Cambridge, MA, USA.

22.02.2014: “Online Moral Economy of Sex Selection in the Women’s Club, Turkey,” MIT

Symposium on Gender & Technology, Cambridge, MA, USA.

11.10.2013: “Technologically Mediated Technologically Mediated Family Secrets in Turkey: Morally Accounting for Sex Selection Online,” Society for Social Studies of Science Annual Meeting, San Diego, California, USA.

06.04.2013: “IVF and Constructions of the Couples”, The Graduate Consortium in Women’s Studies 2013 Conference: “Clash Zones: Identities in (R)evolution,” MIT, Cambridge, MA, USA.

26.08.2010: “Between Hope and Fear: Women’s Accounts of Assisted Reproductive Technologies in Turkey,” Society for Social Studies of Science Annual Meeting, Tokyo, Japan.

Mutlu, Burcu. “Gizleyerek Aile Olmak: Yurtdışında Yasaklı Biyoteknolojilerle Çare Arayışları.” Toplum ve Bilim 144 (Bilim, Teknoloji ve Toplum özel sayısı). İletişim Yayınları 2018. s.161-193

Mutlu, Burcu. “Cinsellik, Üreme/Doğurganlık, ve Sağlık Politikaları Üzerine Sohbet” (Neslihan Şen, Nilay Erten, Nurhak Polat, Seda Saluk and Şafak Kılıçtepe ile beraber). Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 33-34. 2018. s. 123-154.

Mutlu, Burcu. “Morally Accounting for Sex Selection Online in Turkey.” BioSocieties 12(4). 2017. Pp. 543- 567.

Mutlu, Burcu. “The Gendered Ethics of Secrecy and Disclosure in Transnational Sex Selection

from Turkey to Northern Cyprus.” (In)Fertile Citizens: Anthropological and Legal Challenges of Assisted Reproduction Technologies (Conference Proceedings) içinde. Venetia Kantsa, Lina Papadopoulou and Giulia Zanini (eds). Alexandria Publishing House. 2015

Mutlu, Burcu. “Türkiye’de ‘Üremeye Yardımcı’ Teknolojiler: Kadınların Tüp Bebek Anlatıları.

Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik içinde. Ayşecan Terzioğlu, Cenk Özbay and Yeşim Yasin (eds).  Istanbul: Metis. 2011.

Mutlu, Burcu. “”Kariyer de Yaparım, (Tüp) Bebek de!” Amargi 15. 2009.s. 37-39.