Burak Taşdizen

Tel: +90 212 293 60 67 / 128
Mail: tasdizen@oiist.org

Burak Taşdizen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde endüstri ürünleri tasarımı okudu. Yüksek lisans araştırması kapsamında bir kadın örgü topluluğunun ve örgü pratiğinin etnografisini yaptı; örgü örneği ve becerisi etrafında şekillenen örgünün mikro-ekonomisine odaklandı. Yüksek lisans eğitimi kapsamında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Ders Performans Ödülü’nü aldı. Taşdizen, 2016-2019 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve lisans seviyesinde tasarım eğitimi faaliyetlerinde bulundu. Taşdizen’in feminist yeni materyalist perspektiften gerçekleştirdiği etnografi temelli araştırmaları, insan ve insan olmayanların iç içeliğine ve tasarım ve tıptaki konumlandırılmış ve bedenlenmiş bilgi üretimlerine odaklanır. Taşdizen, Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji, Toplum lisansüstü programında doktora eğitimine devam etmekte ve doktora tez çalışması kapsamında İstanbul’da vatandaşlar tarafından sokak kedilerinin iyi oluşu için oluşturulan ve sürdürülen bakım altyapılarına ve bu altyapıların tasarım aktivizmi potansiyelini araştırmaktadır. Taşdizen’in araştırmaları Mekanda Adalet Derneği, Expeditions – Research in Applied Anthropology, EASST/4S ve Garp Sessions tarafından desteklendi. Burak Taşdizen, 2020 yılından itibaren Orient-Institut Istanbul’da “İnsan, Tıp ve Toplum” araştırma alanında bilimsel araştırmacı olarak çalışmaya başladı.

Feminist bilim ve teknoloji çalışmaları (feminist STS), feminist bakım etiği, yeni materyalist feminizmler, eleştirel insan sonrası kuramı

Tıp sosyolojisi, özellikle beden sosyolojisi ve beden modifikasyonu pratikleri

Eleştirel erkeklik çalışmaları

Tasarımda etnografik araştırma ve tasarımın etnografisi; özellikle profesyonel olmayan tasarım pratikleri ve pratik toplulukları, tasarımcı-olmayan tasarım aktivizmleri

Eleştirel hayvan çalışmaları; özellikle evcil hayvanlar ve kentte hayvan coğrafyalarının inşası

19.08.2020: “Dis/media Assemblages Surrounding the Care for Street Cats of Istanbul”,  Locating and Timing Matters: Significance and Agency of STS in Emerging Worlds, 18-21 Ağustos 2020, Düzenleyenler: European Association for the Study of Science and Technology, Society for Social Studies of Science ve Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, çevrimiçi.

18.08.2020: “Everyday Cyborgs: Men with Implanted/Transplanted Hair and its Eigensinn”, Locating and Timing Matters: Significance and Agency of STS in Emerging Worlds, 18-21 Ağustos 2020, Düzenleyenler: European Association for the Study of Science and Technology, Society for Social Studies of Science ve Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, çevrimiçi.

01.04.2020: “Cartography of Hair:y_less Masculinities: An Introduction”, Orient-Institut Istanbul Kolokyumu, Düzenleyen: Orient-Institut Istanbul, çevrimiçi. 

21.01.2020: “Posthuman Feminist Theory: Body Modification and Empowerment”, Technology and the Body: Care, Empowerment and the Fluidity of Bodies, 21 Ocak 2020, Düzenleyen: Orient-Institut Istanbul, İstanbul (Türkiye).

28.12.2019: “İnsanın Dışında, Tasarımın Ötesinde: Sokak Hayvanları, Geçici Birleştirmeler ve Tasarım Aktivizmi”, MAD Araştırma Çalıştayı, 27-28 Aralık 2019, Düzenleyen: Mekanda Adalet Derneği / Center for Spatial Justice, İstanbul (Türkiye).

12.09.2019: “#SağlamTipler: An Exploration of Idealised Masculinity on Hornet”, 2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu, 12-14 Eylül 2019, Düzenleyen: Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi / Iniative for Critical Studies of Masculinities Koordinasyonu, Destekleyenler: Özyeğin Üniversitesi, Raoul Wallenberg Institute und Research Worldwide Istanbul, İstanbul (Türkiye).

11.05.2019: “#SağlamTipler: Hornet’te idealize edilen erkekliğin bir araştırması”, Türkiye’de Erkeklik Çalışmaları: Sorunlar ve İmkanlar, 10-11 Mayıs 2019, Düzenleyen: Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi / Iniative for Critical Studies of Masculinities Koordinasyonu, Destekleyenler: Özyeğin Üniversitesi, Raoul Wallenberg Institute und Research Worldwide Istanbul, İstanbul (Türkiye).

10.05.2016: “Between open-source and commerce: micropolitics of authorship and originality in a knitting community”, 15th Annual STS Conference: Critical Issues in Science, Technology and Society Studies, 9–10 Mayıs 2016, Düzenleyenler: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt|Vienna|Graz (STS), the Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture (IFZ) und The Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS) Koordinasyonu, Graz (Avusturya).

9.04.2016: “Social Media in a Knitting Community in Ankara, Turkey”, Social Media in Turkey: Uses and impacts in Social and Political Life, 9 Nisan 2016, Düzenleyen: British Institute Ankara, METU, Ankara (Türkiye).

15.05.2015. “Immoral objects: A psychogeography of gentrification in Ulus”, 4T: Design in Times of Turmoil, 14-15 Mayıs 2015, Düzenleyen: 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu / 4T Design and Design History Society Koordinasyonu, Yaşar Üniversitesi, İzmir (Türkiye).

Kitap Bölümleri:

Taşdizen, Burak. “İnsanın Dışında, Tasarımın Ötesinde: Sokak Kedileri, Geçici Birleştirmeler ve Tasarım Aktivizmi”. Türkiye’de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş. Haz. A. Turanlı, M. Şahinol ve A. Aydınoğlu. İstanbul Teknik Üniversitesi 2020. 225-242. (Buradan erişilebilir.)

Makaleler:

 “#ÖneÇıkarılanProfil’ler, #SağlamTipler ve Diğerleri: Hornet’in Anlık Bir Fotoğrafı”. Beyond Istanbul: Mekanda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet. Haz. C. Özbay ve Z. G. Göker. (Hazırlanıyor).

 ve Erözçelik, Alayça. “Designing on the Spot: Learning from the Social Design Projects in Gökçeada/Imbros Island”. The Design Journal 20 (sup1) (2017). DOI: 10.1080/14606925.2017.1352696.

 ve Kaygan, Harun. “Ahlak Dışı Nesneler: Ulus’ta Kentsel Dönüşümün Bir Psikocoğrafyası”. Ankara Araştırmaları Dergisi 4(2) (2016). 89-103. DOI: 10.5505/jas.2016.38257.

Blog Yazıları:

 ve Rieck, Katja & Şahinol, Melike. “Iterations of the COVID-19 Pandemic: Themes and Problem Spaces in Turkey, Iran and Germany,” Orient-Institut Istanbul Blog, 31 Temmuz 2020.

Röportajlar:

 ve Vukašinović, Milan. “Feline Entanglements – Commons, Compassion, and Care,” ANAMED Blog, 1 Haziran 2020.

 ve Max Weber Vakfı. “The Medicalization of Bodies Is a Gendered Practice – Interview with Burak Taşdizen,” Wissen Entgrenzen Blog, 17 Mart 2020.

Hair:y_less Masculinities: Bir Kartografi. İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma