Kütüphane Katalogları

Aşağıdaki listede seçilmiş uzmanlık kütüphanelerinin katalogları bulunmaktadır:

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED / RCAC)
Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi bünyesinde Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi kataloğu da yer almaktadır.

CMF
Christlich-Muslimisches Forum St. Georg-Istanbul (CMF) kütüphanesi, dinler arası diyalog, Türkiye’de ve Avusturya/Almanya’da İslam, Türkiye’de Hristiyanlık gibi konularda yayın toplamaktadır.

IFEA
Institut Francais d’Etudes Anatoliennes Kataloğu.

İRCİCA
İslami kültürler ve medeniyetler konusunda uzmanlaşmış bir referans kütüphanesi olan IRCİCA (Research Center for Islamic History, Art and Culture) kataloğu.

İSAM
İslam Araştırmaları Merkezi Kataloğu.

İSAM / İslam Araştırmaları Merkezi Arşiv Katalogları
Şu arşivlerin katalogları bulunmaktadır: Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı, Kemal Batanay Arşivi (Musik), Muhammed b. Tavit et-Tanci Evrakı.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin dijital arşivine ve kataloğuna web sitesi üzerinden giriş yapılabilmektedir. Bazı hizmetler için kayıt yaptırılması gereklidir.

Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu
Yordam ile kataloglaştırılmış el yazmaları, Osmanlı ve Latince basılmış nadir eserler ve dergilerden oluşan bir koleksiyon. Yazıların pdf olarak kaydedilmiş tamamına ancak kayıt yaptırdıktan sonra ulaşmak mümkündür.

Milli Kütüphane
Milli Kütüphane Kataloğu

Orientalische Periodika
Kiel Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde bulunan eski oryantalist süreli yayınlar.

Orient-Institut Beirut (IPAC)
Orient-Institut Beirut, Image Public Access Catalog. Buradan 1995 yılından önce edinilmiş eserlere ulaşmak mümkündür.

Orient-Institut Beirut (OPAC)
Orient-Institut Beirut’un online kataloğu. Buradan 1995 yılından sonra edinilmiş eserlere ulaşmak mümkündür.

Sakulidis Kütüphanesi.
İstiklal Caddesi’ndeki Sismanoglio Megaro binasında yer alan Meletios Sakulidis şahsi kütüphanesinde 19. ve 20. yüzyılda İstanbul’daki Rumlarla ilgili kitaplar ve belgeler yer almaktadır.

SALT
Eski Osmanlı Bankası Arşivi’nin araştırma kataloğu

Süleymaniye
Süleymaniye El Yazmaları Kütüphanesi’nin web sitesi.

Türk Dil Kurumu
TDK Kütüphanesi kataloğu.

Türk Tarih Kurumu
TTK Kütüphanesi kataloğu

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü kataloğu.