Armand Aupiais (Université de Paris)
Türkiye’de Evangelikal İnanç Mensupları Şehir Devreler, Dinsel Emek, Protestanlık Tarihi

Antakya’da Protestan kilisesi, Foto: Armand Aupiais

Armand Aupiais antropoloji alanında tamamladığı doktora çalışmasını ek bir araştırma projesiyle birleştiriyor. Tez otuzun üzerinde kilisede yaptığı bir etnografik ankete dayanarak, İstanbul’un geçmişinde ve bugününde Protestan varlığından kaynaklanan çeşitli durumları ele alıyor. Aupiais’in araştırmasının konusu, Evangelikal gruplar ve bunların biçimlendirdiği kentsel döngüler arasında bulunan ve söz konusu kişilerin çoğunlukla Batılı yabancılar, Türk Hristiyanlar, Türk dönmeler veya Küresel Güney göçmenleri oluşuna dayanan karşılıklı bağımlılıklar ve asimetrik ilişkiler. Bunlardan yola çıkan araştırmacı çalışmasını sayıları az olan »Türk«, »göçmen« ve »karma« kiliseler çerçevesinde, bu son iki gruba odaklı olarak yoğunlaştırıyor. Bu doktora tezi inananların sosyal yörüngeleriyle iç içe olan kilise çalışmalarının güçlü iyimserlik anlatıları içerdiğini ve Türkiye’yi çağdaş Hristiyanlık’ın kalbi olarak tanımlama eğiliminde olduğunu gösteriyor. Aupiais bu çalışmanın bir uzantısı olarak, gerek Türkiye kökenli gerek Küresel Güney göçmeni  inananların Türkiye’nin çağdaş Hristiyan ortamı içindeki katılımlarını inceliyor. Orta büyüklükteki Anadolu şehirlerinde yapılan bir etnografik inceleme temelinde, resmen tanınmış bir azınlık belleğinin mirasçısı olmayan küçük ve marjinal Evanjelik kiliselerin Osmanlı geçmişiyle – mezheplerin bölünmesine ilişkin makro anlatıları sorgulayarak, hatta bazan Osmanlı Protestanı bir miras sahibi olduklarını ileri sürerek – nasıl bir tarihsel süreklilik oluşturabildikleri araştırılıyor.