Dr. Ebru Akçasu (Charles University, Prag)
Geç Osmanlı Döneminde İstanbul’da Yabancı Olmak

Ebru Akçasu’nun araştırma projesinin konusu geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda, ağırlıklı olarak da II. Abdülhamid (1876–1909) döneminde devlet tarafından desteklenen kimlikler. Abdülhamid döneminde kimlik ve aidiyet konuları özellikle hukuksal çerçeve ve ideolojik düşünceler tarafından belirleniyordu. Araştırmada Osmanlı İmparatorluğu’na göç etmiş ve – belirli bir süreliğine ya da sürekli – başkentte yerleşmiş yabancılar ele alınıyor. Yabancıları vatanlarından ayrılıp Osmanlı İmparatorluğu’na çeken farklı itici ve çekici etkenler bağımsız olarak onların İstanbul’da nasıl karşılandıkları ve devletin bazı yabancılara diğerlerine göre daha ayrıcalıklı davranıp davranmadığı inceleniyor. Araştırmada dikkate alınacak hususlardan biri de kısa süreliğine gelmiş ziyaretçilere ve ilerde yerleşme ihtimali yüksek olanlara tanınan ayrıcalıklar ve yeni gelenlerin karşı karşıya kaldıkları zorluklar.