Bibliothek Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 10:00 - 19:00 Uhr / Freitag 09:00 - 13:00 Uhr

Neuerwerbungen

Neuerwerbungen 2018-03-05T09:50:06+00:00

Neuerwerbungen

Unsere aktuellen Neuerwerbungen finden Sie im OPAC unter der Auswahl Neuerwerbungen.

Sollten Sie relevante Literatur in unserem Bestand vermissen, freuen wir uns über ihren Anschaffungsvorschlag. Senden Sie diesen bitte an menz@oiist.org.

Im folgenden finden Sie unsere Neuerwerbungslisten für die vergangenen Jahre. Die Neuerwerbungsliste für das laufende Jahr wird in 2-monatlichem Rhythmus retrospektiv aktualisiert.

AUM Audiovisuelles Material
AU 327 Demirel, Çayan (2009): 5 no’lu cezaevi 1980-1984. [İstanbul]: Surela Film
AU 328 Altıngöz, Halil (2017): Urfa’nın kayıp türküleri. ‚Dârü’l-Elhân 1926 yılı derlemelerinde Urfa türküleri‘. Şanlıurfa.
BIK Bibliographien + Kataloge
2018/0045 Blaschka-Eick, Simone; Bongert, Christoph (2016): Plötzlich da. Deutsche Bittsteller 1709, türkische Nachbarn 1961. Bremerhaven: edition DAH.
FEK Festschriften + Kongresse
2018/0040 Özuğurlu, Aynur; Çelik, Ercüment; Büke, Atakan; Özuğurlu, Metin; Ecevit, Mehmet C. (2017): Akademide yolculuk. Mehmet C. Ecevit’e armağan. 1. baskı. İstanbul: Nota Bene.
2018/0146 Karahan, Leylâ; Gürsoy, Ülkü; Güner Dilek, Figen; Ergönenc̣ Akbaba, Dilek; Ersoy, Feyzi; Kartallıoğlu, Yavuz; Yazıcı Ersoy, Habibe (2013): Prof. Dr. Leylâ Karahan armağanı. 1. basım. Istanbul: Akcağ.
2018/0165 Bermek, Doğan; Çakır, Hüseyin (2016): AİHM kararları. Türkiye’de inanç özgürlükleri. 1. baskı. İstanbul: Alevi Düşünce Ocağı.
GES Gesetze und Gesetzessammlungen Recht
2018/0148 Arslan, Mehmet (2017): Die türkische Strafprozessordnung. Vom 4. Dezember 2004 nach dem Stand vom 6. Januar 2017. Zweisprachige Ausgabe. Berlin, Freiburg i.Br.: Duncker & Humblot; Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht.
HIS Geschichte außer Osmanisches Reich/Türkei
2018/0016 Kopuşçu, Viktor (2016): Protoierej Dimitrij Čakir. Pastyrʹ i prosvetitelʹ : k stoletiju so dnja smerti prtoiereja Dimitrija Čakira. Komrat: Ajdynnyk.
2018/0022 Kul, Ömer (2017): 100 soruda Doğu Türkistan. 1. baskı. İstanbul: Rumuz Yayınevi.
2018/0070 Bonine, Michael E.; Amanat, Abbas; Gasper, Michael Ezekiel (2012): Is there a Middle East? The evolution of a geopolitical concept. Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press.
2018/0073 Tooze, J. Adam (2015): The deluge. The Great War, America and the remaking of global order, 1916-1931. London: Penguin.
2018/0137: v 1-5 Resulzade, Mehmet Emin; Hüseynov, Şirmämmäd (2014): 5 Bde: 1903-aprel, 1920. 2. näşri. Bakı: ‚Tähsil‘.
2018/0139 Resulzade, Mehmet Emin; Akpınar, Yavuz; Türkyılmaz, Selçuk; Özkaya, Yılmaz (2017): Yeni Kafkasya yazıları. (1923-1927). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
2018/0159 Gerwarth, Robert; Manela, Erez (2015): Empires at war. 1911 – 1923. First published in paperback. Oxford, New York, NY: Oxford University Press.
2018/F/0001 Bayramzadä, Sämäd (2017): Qäzetin 5 sentyabr – 31 dekabr 1945-ci il tarixlärindä näşr edilmiş sayları (No: 1-90)4. Bakı: Elm ve Tähsil.
2018/Q/0004 Frangipane, Marcella; Çalışkan, Hülya; Mangano, Dario (2011): Arslantepe. Gücün kökeni ; Malatya Anadolu’nun en eski şehir devleti. [Malatya]: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
ISL Islam
2018/0003 Gmelin, Moriz Friedrich (1873): Christensclaverei und Renegatenthum unter den Völkern des Islam. Berlin: Lüderitz.
2018/0009 Eygi, Mehmed Şevket (1967): İslâmiyet ve sosyalizm. 1. baskı. İstanbul: Bugün Gazetesi Neşriyatı.
2018/0019 Şahin, Haşim (2017): Dervişler ve sufi çevreler. Klasik çağ Osmanlı toplumunda tasavvufi şahsiyetler. 1. basım. İstanbul: Kitap Yayınevi.
2018/0046 Öztürk, Ünsal (2013): Alevilerin büyük sırrı. Damlanın içindeki gerçek. 7. baskı. Ankara: Yurt Kitap-Yayın.
2018/0048 Karaman, İbrahim Kâmil; Dehmen, Abdülvahap (1966). İstanbul: Tipo Neşriyat ve Basımevi.
2018/0063 Aydınlı, Abdullah (2013): Hadis ıstılahları sözlüğü. İstanbul: İFAV, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfi Yayınları.
2018/0064 Selçuk, Ali (2017): Anşa Bacılı Ocağı. 1. basım. İstanbul: Çizgi Kitabevi.
2018/0082 Arpaguş, Safi; Dede, Hüseyin Azmî (2014): Gelibolu’dan Kahire’ye bir ömür, son devir mevlevîlerinden Hüseyin Azmî Dede (1815-1893). -Hâl tercümesi ve risâleleri-. 1. baskı. Üsküdar, Istanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
2018/0083 Amiş, Ahmed; Çiloğlu, Hüseyin Salâhi (2016): Fatih sertürbedârı Tırnovalı Kutbu’l-Ârifîn, Gavsu’l-Vâsilîn Mürşid-i Kâmil el-Hâc Ahmed Amîş Efendi Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Ahmed Amîş Effendi. 21. baskı. İstanbul: Seçil Ofset.
2018/0088 Bağh, Hümanur; Batum, Belgin; Yazır, Çiğdem (2014): Ashâb-ı kirâm. İstanbul: TÜRKKAD.
2018/0096 Öğüt, Özcan (2018): Makbul Alevilik. Bir asimilasyon modeli. 1. baskı. Ankara: Nika Yayınevi.
2018/0147 Neuwirth, Angelika (2013): Der Koran als Text der Spätantike. Ein europäischer Zugang. Berlin: Verlag der Weltreligionen.
2018/0162 Šarīʿatī, ʿAlī (1977): Darsī az rūm. Be ḍamīmah-i alyināsyūn : (insān bī khū). [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar].
2018/0163 Šarīʿatī, ʿAlī (1972): Yād wa yād-āwarān. Naqš-i inqilābī. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Ittiḥādiyyah-i Anǧumānhā-yi Islāmī-i Dānišǧūyān dar Urūpā wa Anǧūmān-i Islāmī-i Dānišǧūyān dar Amrīkā wa Kānādā.
2018/0164: v 6 Šarīʿatī, ʿAlī (1978): Ḥaǧǧ. Čāp 1. Tihrān [u.a.]: Daftar-i Tadwīn wa Tanẓīm [u.a.].
2018/0166 Budak, Ali (2008): 40 hadis. Tercüme ve şerhi. İstanbul: Işık.
KUL Kulturgeschichte Osmanisches Reich/Türkei
2018/0017 Karakaya, Yusuf (2017): Ayakta kalan köy odaları. Köy odalarının sosyal işlevleri ve oda yarenlikleri. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar].
2018/0021 Mayer, Adelheid; Samsinger, Elmar; Noyan, Selma Türkis (2018): Mayer mağazaları. İstanbul’un gözde hazır giyim mekanları 1882-1971. İstanbul: Kitap Yayınevi.
2018/0023 Kopuşçu, Viktor (2017): Hakikatçıların sesi. Yaratma toplumu. Komrat: Aydınnık.
2018/0025 Eşsiz, Elmas; Eşsiz, Ayşe (2014): Kadım Çerkes el sanatları. İstanbul: maumau.
2018/0026 Gâzimihâl, Mahmut Ragıp; Tan, Nail (1997). Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı.
2018/0027 Tufan, İsmail (2015): Türkiye’de yaşlılığın yapısal değişimi. 1. baskı. Sarıyer, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
2018/0029 Uyan Semerci, Pınar; Sandal Önal, Elif; Erdoğan, Emre; Müderrisoğlu, Serra; Karatay, Abdullah; Sarıbay, Adil et al. (2017): ‚Biz’liğin aynasından yansıyanlar. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
2018/0035 Gürsoy Naskali, Emine (2018): At kitabı. 1. baskı. İstanbul: Kitabevi.
2018/0039 Koramaz, Turgay Kerem; Dökmeci, Vedia; Özdemir, Zeynep (2017): Türkiye’de göç ve illerin demografik ekonomik ve fiziksel dönüşümü. 1. baskı. İstanbul: Hiperlink.
2018/0043 Öztan, Güven Gürkan; Korucu, Serdar (2017): Tutku, değişim ve zarafet. 1950’li yıllarda İstanbul. 1. baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
2018/0049 Gâzimihâl, Mahmut Ragıp; Tan, Nail (1999). Ankara.
2018/0053 Akkaya, Mehmet Ali (2015): Türk beşikdevri basmalarında yazma kitap geleneğinin etkileri ve içkapağın gelişimi. 1. baskı. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
2018/0059 Dance, movement & spiritualities (2014). Bristol: Intellect.
2018/0060 Akdeniz, Yaman (2016): İnternette ırkçılık. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
2018/0068 Dogramaci, Burcu; Smolińska, Marta (2017): Re-Orientierungen. Kontexte zeitgenössischer Kunst in der Türkei und unterwegs. Berlin: Kulturverlag Kadmos Berlin.
2018/0081 Beysanoğlu, Şevket (1970): Basın ve yayın dünyamızda Diyarbakır. Diyarbakır gazeteciliğinin 100. yıldönümü nedeniyle. Ankara: İş Matbaacılık ve Ticaret.
2018/0087 Demiroğlu, Cem’i (1992): İstanbul Üniversitesi’nde son 11 yılda yapılan gelişmeler.
2018/0091 Kaplan, F. Neşe (2017): Göç, kimlik ve çok kültürlülük. Türk sinemasında Almanya’ya göç. İstanbul: Der Yayınları.
2018/0092 Aköz, Alaattin; Yörük, Doğan (2017): Konya araştırmaları. Göç ve iskân. Konya: Palet Yayınları.
2018/0093 Gerger, Adnan (2018): Firar öyküleri. 1. baskı. İstanbul: Karakarga Yayınları.
2018/0097 Ak, Bilal (2018): Gerçekleri arşiv yazar. Sözcü kumpası. 1. basım. İstanbul: Kırmızı Kedi.
2018/0099 Cemal, Hasan (2018): Hayat işte böyle geçip gidiyor. 1. basım. İstanbul: Everest Yayınları.
2018/0100 Tanyeli, Gülsün (2017): ‚Hiçbir‘ üstâd böyle kâr etmemişdir‘. Osmanlı inşaat teknolojisi tarihi. İstanbul: Akın Nalça Kitapları.
2018/0108 İmamoğlu, Yusuf (2018): Ülkücü şehit Yusuf İmamoğlu. İstanbul: Efsus Yayınları.
2018/0110 Günçıkan, Berat (1995): Haraşo’dan Nataşa’ya. 1. basım. İstanbul: Arion Yayınevi.
2018/0114 Kutlu, Denizcan; Bahçe, Serdal; Balaban, Utku; Özateş Gelmez, Özge Sanem; Hacısalihoğlu, Elif; Kapar, Recep et al. (2018): Sosyal yardım alanlar. Emek, geçim, siyaset ve toplumsal cinsiyet. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
2018/0117 Albayrak, V. Sadık; Şilkan, Tahir; Kızılelma, Tahir (2018): Durmayan adam. Köy Enstitülü Hüseyin Dündar Kızılelma anlatıyor. İstanbul: Doǧu Kitabevi.
2018/0118 Karadoğan, Ali (2018): Modernist estetik. Türkiye’de sanat sineması tarihine giriş (1896-2000). 1. baskı. Ankara: De Ki.
2018/0125 Çetin, Mahmut (2017): Bir neslin öncüleri. İlk imam hatip kuşağından portreler. 1. baskı. Ankara: Biyografi Net.
2018/0126 Sayın, Zeynep (2018): Ölüm terbiyesi. 2. basım. İstanbul: Metis Yayınları.
2018/0127 Derviş, Suat (2017): Anılar, paramparça. İstanbul: İthaki.
2018/0128 Özateşler, Gül; Dinçsoy, Didem (2016): Çingene. Türkiye’de yaftalama ve dışlayıcı şiddetin toplumsal dinamiği. İstanbul: Küy.
2018/0129 Alver, Köksal; Koyuncu, Ahmet; Aydemir, Mehmet Ali; Çağlak, Uğur (2016): Tepekent. Bir köyün kültürel dokusu. Konya: Çizgi Kitabevi.
2018/0130 Sakaoğlu, Necdet (2008): Bu mülkün kadın sultanları. Valide sultanlar, hatunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. İstanbul: Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık.
2018/0134 Erten, Hayri (2017): Osmanlı aile yapısı. 18. yüzyılda Konya örneği. Konya: Çizgi Kitabevi.
2018/0136: v 1+2 İhsanoğlu, Ekmeleddin (2017): Cilt 1: Giriş. Mirasın oluşumu, gelişimi ve meseleleri. Cilt 2: Seçmeler. Önemli âlimler ve eserleri. 1. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0156 Menchinger, Ethan L. (2017): The first of the modern Ottomans. The intellectual history of Ahmed Vasif. Cambridge: Cambridge University Press.
2018/0158 İnce, Adem (2018): Turkey’s Kurdish question from an educational perspective. Lanham, Maryland: Lexington Books.
2018/0161 Batuman, Bülent (2018): New Islamist architecture and urbanism. Negotiating nation and Islam through built environment in Turkey. 1. published. New York: Routledge.
2018/Q/0003 İshakoğlu-Kadıoğlu, Sevtap; Erginöz, Gaye Şahinbaş (2017): Belgelerle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mülteci bilim adamları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
2018/Q/0005 And, Metin (2017): Miniature. 1. edition. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/Q/0006: v 1+2 Belli, Oktay; Kayaoğlu, İzzet Gündag (2005): Cil 1: Makaleler. Cilt 2: Anılar. İstanbul: Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı.
2018/Q/0007 Leúkōma – aphiérōma gia ta 555 chrónia leiturgías tēs patriarchikēs megálēs tu génus scholēs; λεύκωμα – αφιέρωμα για τα 555 χρόνια λειτουργίας της πατριαρχικης μεγάλης του γένους σχολης (2009). İstanbul, İstanbul: P.megálē tu génus scholē; Fener Rum Lisesi.
LIT Literatur + Literaturwissenschaft
2018/0002 Yunus Emre (1929). Ankara: İktisat Matbaası.
2018/0007 Ṣafā, Muḥammad (1897): an-Naṣr al-mubı̄n. Riwāya ʿarabı̄ya tašḫı̄ṣı̄ya tārı̄ḫı̄ya ; ḏāt ḫamsat fuṣūl li-abnāʾ al-makātib. Miṣr: al-Maṭbaʿa al-ʿUmūmı̄ya.
2018/0008 Spies, Otto (1950): Die unmittelbaren Einflüsse während des Mittelalters. Kevelaer: Butzon & Bercker.
2018/0013 Öztürk, Banu; Şahin, Seval; Ardalı Büyükarman, Didem (2017): Edebiyatın izinde. Delilik ve edebiyat. 1. basım. İstanbul: Bağlam.
2018/0014 Utku Günaydın, Ayşegül (2017): Kadınlık daima bir muamma. Osmanlı kadın yazarların romanlarında modernleşme. 1. basım. İstanbul: Metis Yayınları.
2018/0044 Uyan Semerci, Pınar (2016): ‚Tarihin durduğu o an‘. Ermeni tehcirinin edebiyata yansımaları. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
2018/0078 Sır, Hayati (2017): Sır. türkler! 15 Temmuz, direniş, diriliş, kurtuluş. 1. baskı. İstanbul: Hayykitap.
2018/0079: v 1 Gökalp, Ziya (1972): Nasreddin Hoca’nın latifeleri. Diyarbakır: Anadolu Matbaası.
2018/0080: v 1+2 Kenzi, Kıbrıslı; Fedai, Harid (1989/1993): Cilt 1: Kasideler, tarihler. Cild 2: Gazeller. 1. baskı. Lefkoşe: KKTC Milli Eǧitim ve Kültür Bakanlıǧı Yayınları.
2018/0084 Lekesiz, Ömer (1995): Mimlerin abecesi. Eleştiri-deneme-değini. İstanbul: İnsan Yayınları.
2018/0089 Özbahçe, Osman (2018): İkinci Yeninin doğuşu. 1. baskı. Ankara: Ebabil Yayınları.
2018/0098 İşli, Emin Nedret (2018): Sahafnâme. Bir kitap kurdunun metruk olmayan evrakından. 1. basım. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
2018/0103 Kaya, Mevlüt (2017): Bağdat’tan Görele’ye mektuplar. Esir Abdülhamid’in anıları (1895-1966). 1. baskı. İstanbul: Arı Sanat.
2018/0122 Çağın, Sabahattin (2018): Tanzimat dönemi Türk edebiyatında hikaye. 1. baskı. Dergah.
2018/0135 Aslan, Ahmet Ali (2017): Kars folktales. Collected folktales from the field by local dialects. 1. baskı. Konya: Kömen Yayınları.
2018/0144: v 1-6 + Zayl Hikmet, Nazım; Durgut, Handan (2018): 6 Bde + Zayl. 1. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
2018/0145 Güngör, Bilgin (2018): Yabancının âşinâ sesi. Yusuf Atılgan. İstanbul: Mühür Kitaplığı.
MET Methodologisches, Philosophie, Ideologien, Soziologie
2018/0038 Levent, Sinan (2016): Japon turancılığı. 1. basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
2018/0041 Alkan, Mehmet Ö. (2017): 150. yılında Das Kapital. Osmanlı’dan günümüze Türkiye’deki serencamı : ‚Anlatılan senin hikâyendir!‘ (çeviriler ve polemikler). 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0075 Wenger, Etienne (2008): Communities of practice. Learning, meaning, and identity. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press.
2018/0076 Lave, Jean; Wenger, Etienne (2011): Situated learning. Legitimate peripheral participation. 24. print. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press.
2018/0095 Özyurt, Cevat; Okumuş, Ejder (2017): Türkiye’de sosyal teoride din. Ankara: Hece Yayınları.
2018/0123 Alver, Köksal; Doğan, Necmettin (2018): Kültür sosyolojisi. Konya: Çizgi Kitabevi.
MUS Musik
2018/0050 Baykurt, Şerif (1965): Türk halk oyunları. Ankara: Başnur Matbaası.
2018/0051 Baykurt, Şerif (1995): Anadolu kültürleri ve Türk halk dansları. Ankara: Yeni Doğu Matbaası.
2018/0052 Akkaya, Ali (2014): Anadolu halk dansları ve halk dansları üzerine genel değerlendirmeler. Ankara: Phoenix Yayınevi.
2018/0107 Kürkçüoğlu, S. Sabri (2017): Şanlıurfa sıra gecesi geleneği ve türküleri. 1. basım. Şanlıurfa: Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı Yayınları.
2018/0131: v 1 Sayın, Meral; Çığ, Muazzez İlmiye (2018). 1. basım. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
2018/Q/0002 Akar, Rüştü; Baykurt, Şerif (1991): Anadolu Folklor Vakfı 10. yılı ve Türk halk dansları. Ankara.
NAW Nachschlagewerke, Wörterbücher, Karten
NWe 41 Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett K.; Allen, Roger (2018). [3rd edition]. Leiden, Boston: Brill.
NWh 133 Stausberg, Michael; Engler, Steven (2016): The Oxford handbook of the study of religion. First edition. Oxford, New York: Oxford University Press.
NWw I 16 Älibäyli, Şäfäq (2012): Farsca-rusca-azärbajcanca mühtäsär lüğät. Bakı: Nafta Press.
POW Politik- und Wirtschaftsgeschichte Osmanisches Reich/Türkei
2018/0001 Talas, Cahit (1957): Sosyal güvenliğin finansmanı ve biriken fonların bankalar vasıtasile yatırımı meselesi. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırmalar Enstitüsü.
2018/0004 Hatıra. Rus ihtilâli bidayetinden itibaren 27 Şubat 1918’de Osmanlı kıtaatının Erzurum’u istirdad ettikleri tarihe kadar Ermenilerin Erzurum şehri ve havalisi Türk sekenesine karşı tavır ve hareketlerine dair (1918). [s.l.]: [s.n.].
2018/0005 Hahn, Walter (1926): Die Verpflegung Konstantinopels durch staatliche Zwangswirtschaft. Nach türkischen Urkunden aus dem 16. Jahrhundert. Stuttgart: Kohlhammer.
2018/0010 Esenbel, Selçuk (2012): Japon modernleşmesi ve Osmanlı: Japonya’nın Türk dünyası ve İslam politikaları. İstanbul: İletişim.
2018/0011 Esenbel, Selçuk; Togan, Isenbike; Atlı, Altay (2013): Türkiye’de Çin’i düşünmek. Ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilere yeni yaklaşımlar. İstanbul: Bogaziçi Üniversitesi Yayınevi.
2018/0012 Ünlü, Barış (2018): Türklük sözleşmesi. Oluşumu, işleyişi ve krizi. 1. baskı. Ankara: Dipnot.
2018/0015 İyigun, Murat (2015): War, peace, and prosperity in the name of God. The Ottoman Role in Europe’s socioeconomic evolution. Chicago, London: University of Chicago Press.
2018/0018 Balta, Evangelia; Achladi, Evangelia; Nikolaidis, Thanasis (2017): Karamanlı Rum Ortodoks bir askerin. Seferberlik hatıraları : Çanakkale ve Doğu cepheleri, 1915-1919. 1. basım. İstanbul: Kitap Yayınevi.
2018/0020 Özcoşar, İbrahim; Vali, Shahab (2017): Osmanlı Devleti ve Kürtler. 1. baskı. İstanbul: Kitap Yayınevi.
2018/0024 Steinbach, Georg; Gallé, Ruben (2017): Strolling through Istanbul in 1918. The war memoirs of the German private Georg Steınbach. Bonn, [Istanbul]: Max Weber Stiftung; Orient-Institut Istanbul.
2018/0028 Güneş, İhsan (2017): Atatürk dönemi Türkiye’sinde milletvekili genel seçimleri (1919-1935). 1. baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
2018/0030: v 1+2 Tuncer, Hüner (2017): Osmanlı’dan Cumhuriyet’e (1789-1920). 1. basım. İstanbul: Kaynak Yayınları.
2018/0031 Barbaros, R. Funda; Zürcher, Erik Jan (2013): 60’lı yıllarda Türkiye. 1. basım. Ankara: Efil Yayınevi.
2018/0032 Barbaros, R. Funda; Zürcher, Erik Jan (2014): 70’li yıllarda Türkiye. 1. basım. Ankara: Efil Yayınları.
2018/0033 Barbaros, R. Funda; Zürcher, Erik Jan (2017): 80’li yıllarda Türkiye. 1. basım. Ankara: Efil Yayınları.
2018/0034 Akkuş İlgezdi, Gamze (2017): Kadının dönüşümü. Karanlığın tahakkümü. 1. basım. İstanbul: Kalkedon.
2018/0036 Keskintaş, Orhan (2017): Adalet, ahlak ve nizam. Osmanlı siyasetnameleri. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
2018/0037 Özgür, M. Alper; Kaya, Alp Yücel; Duman, Alper (2017): Türkiye’de iktisadi düşünce. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
2018/0042 Gürsoy Naskali, Emine; Yanıklar, Burcu (2017): Takvim kitabı. 1. baskı. İstanbul: Kitabevi.
2018/0054 Gerber, Haim (2010): State and society in the Ottoman Empire. Farnham [u.a.]: Ashgate.
2018/0061 Minawi, Mostafa (2016): The Ottoman scramble for Africa. Empire and diplomacy in the Sahara and the Hijaz. Stanford, California: Stanford University Press.
2018/0062 Ünal, Yenal (2017): Türkiye Cumhuriyeti : tarihi araştırmaları. 1. Aufl. Ankara: Gece Kitaplığı.
2018/0066 Kardaş, Şaban; Yalçınkaya, Haldun; Özyer, Tansel; Pirinçici, Ferhat; Ataç, Kutlu Kaan; Çelik, Bedi (2011): Turkish speaking DAESH supporters on Twitter. Ankara: ORSAM.
2018/0067 Duman, Bilgay (2016): The situation of Turkmens and the Turkmen areas after ISIS. Ankara: ORSAM.
2018/0069 Schiller, Anna (2017): Inszenierung und Ritual während der Belagerung von Wien 1683. Leopold I. – Kara Mustafa – Johann III. Sobieski. 1. Auflage. Düsseldorf: Grupello Verlag Bruno Kehrein.
2018/0072 Ḥāmī, Muṣṭafā; Tütüncü, Mehmet; Okuyucu, Cihan; Kreiser, Klaus (2017): Yemen 1849. Osmanlı harekatı günlüğü. Haarlem: SOTA Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi, Research Centre for Turkish and Arabic World.
2018/0074 Provence, Michael (2017): The last Ottoman generation and the making of the modern Middle East. Cambridge, United Kingdom, New York, NY, Port Melbourne, Delhi, Singapore: Cambridge University Press.
2018/0077 Alkan, Ahmet Turan (2001): II. Meşrutiyet devrinde ordu ve siyaset. 2. baskı. İstanbul: Ufuk Kitapları.
2018/0085 Bedirxan, Celadet Alî; Bedirxan, Kamiran; Yüksel, Metin (2009): Edirne sükûtunun iç yüzü. 1. baskı. Beyoğlu, İstanbul: Avesta.
2018/0086 Özkan, İ. Reşat (1999): Küresel çıkar oyunları içinde Türkiye’nin dış politika sorunları. 1. baskı. Ankara: Ümit Yayıncılık.
2018/0094 Kış, Salih (2017): Osmanlı Ordusunda Alman ekolü Von der Goltz Paşa (1883-1895). Konya: Palet Yayınları.
2018/0102 Endres, Franz Carl; Beken, Güray (2013): Osmanlı binbaşısı Endres İttihat Terakki ve Osmanlılar. İstanbul: Dharma.
2018/0104 Özkan, Abdülkadir (2017): Erdoğanofobi. Siyasette Erdoğan korkusu. 1. basım. İstanbul: Kopernik Kitap.
2018/0105 Miroğlu, Orhan (2018): Yeni yüzyıl, Kürtler ve bağımsızlık. 1. basım. İstanbul: Doğan Kitap.
2018/0106 Barın Akman, Filiz (2017): 15 Temmuz darbe girişimi Batı medyası söylem analizi. Neo-emperyalizm, islamofobi ve oryantalizm. 1. basım. Ankara: Kadim Yayınları.
2018/0109 Pul, Ayşe (2017): Girit’in fethi. Anonim bir Osmanlı kaynağına göre. Ankara: Gece kitapliği.
2018/0111 Beşpınar, Zeynep (2017): Projecilik ve neoliberal çıkmaz : Güneydoğu’ya kadın projeleri üzerinden bir bakış. 1. Aufl. İstanbul: Yazılama Yayınevi (Yazılama Yayınevi).
2018/0112 Sağlam, Ömer; Sağlam, Meltem (2018): Fetvalar savaşı. İstiklal Savaşı’nda din faktörü ve din adamlarının rolü. Ankara: Maya Akademi.
2018/0113 Bora, Tanıl (2018): Zamanın kelimeleri. Yeni Türkiye’nin siyasî dili. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
2018/0115 Yelkencioğlu, Niyazi; Yelkencioğlu, Teoman (2017): Niyazi Yelkencioğlu’nun kurtuluş savası anıları ve kurtuluş savaşı’nda Kandıra. İstanbul: Ofset Yapımevi A. Ş.
2018/0116 İnat, Kemal; Duran, Burhanettin; Aslan, Ali (2018): AK Parti’nin 15 yılı. Dış politika. 1. baskı. Ankara: Seta.
2018/0120 Yesevi, Çağla Gül (2018): Türk milliyetçiliği. Doğuşu, yükselişi ve siyasal yansımaları. 1. baskı. Ankara: Kripto.
2018/0121 Gürer, Turgut (2018): Atatürk’ün yaveri Cevat Abbas Gürer. Cepheden meclise Büyük Önder ile 24 yıl. 1. baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
2018/0124 Yücel, Hakan (2016): Rum olmak Rum kalmak. 1. basım. İstanbul: Istos.
2018/0132 Özşavlı, Halil (2013): Urfa Ermenileri. (sosyal-siyasi ve kültürel hayat). Ankara: Gazi Kitabevi.
2018/0133 Eravcı, H. Mustafa (2017): Özdemiroğlu Osman Paşa. Bir Osmanlı asker ve bürokratı (ehl-i örf). 1. baskı. Ankara: Akçağ Yayınları.
2018/0138 Kış, Salih (2016): Divan-ı muhasebat. Osmanlı Devleti’nde mali denetim (1862-1908). 1. basım. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
2018/0149 Öztürk, Armagan; Bilgin, Ayhan (2017): The transformation of public sphere. An interdisciplinary debate about the recent development of publicity in Turkey. 1. edition. Baden-Baden: Nomos.
2018/0150 Richter, Heinz A. (2018): Die türkischen Meerengen in der internationalen Politik 1900-1918. 1. Auflage. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
2018/0151 Aksoy, Hürcan Aslı; Arslan, Berna Zengin; Dursun, Ayşe; Kreile, Renate; Küçükkırca, Iclal Ayşe; Mutluer, Nil et al. (2018): Patriarchat im Wandel. Frauen und Politik in der Türkei. Frankfurt, New York: Campus Verlag.
2018/0152 Fine, Shoshana (2018): Borders and mobility in Turkey. Governing souls and states. Cham: Palgrave Macmillan.
2018/0153 Kaya, Emir (2018): Secularism and state religion in modern Turkey. Law, policy-making and the Diyanet. London, New York: I.B.Tauris.
2018/0154 Malcolm, Noel (2016): Agents of empire. Knights, corsairs, Jesuits and spies in the sixteenth-century mediterranean world. London: Penguin Books.
2018/0155 Dinç, Cengiz (2018): Debating Islamism, modernity and the west in Turkey. The role of Welfare (Refah) Party. 1. baskı. Ankara: Savaş Yayınevi.
2018/0157 Manela, Erez (2009): The Wilsonian moment. Self-determination and the international origins of anticolonial nationalism. 1. paperback ed. Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press.
2018/0160 Antov, Nikolay (2017): The Ottoman wild west. The Balkan frontier in the fifteenth and sixteenth centuries. Cambridge, New York, Meldbourne, New Delhi: Cambridge University Press.
PB 33 Rogan, Eugene (2017): Prisoners of the Great War on the Ottoman front. [Köln], Istanbul: Fritz Thyssen Stiftung; Orient-Institut.
TRp 1846: v 6 Koçak, Cemil (2017): CHP iktidarının sonu. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
REL Religionen, Religionswissenschaft außer Islam
2018/0065 Visits of Popes of Rome to Constantinople and Ecumenical Patriarchs to Rome (2014). İstanbul: Istos.
2018/0101 Sözer Kölemenoğlu, Selma (2001): Ana tanrıça gerçeği. 1. baskı. İstanbul: Arıtan Yayınevi.
2018/0119 Battal, Emine (2018): Kıyametin gölgesinde. Yeni dini hareketler ve şiddet. Okur Akademi.
SPR Sprachwissenschaft
2018/0047 Kartallıoğlu, Yavuz (2017): Osmanlı konuşma dili. 1. baskı. İstanbul: Kesit Yayınları.
2018/0047 Kartallıoğlu, Yavuz (2017): Osmanlı konuşma dili. 1. baskı. İstanbul: Kesit Yayınları.
2018/0055 Karanfil, Güllü (2013): Gagauz leksikologiyası. II kitap yazılar. 1. baskı. Ankara: Bengü Yayınları.
2018/0056 Özek, Fatih (2016): Kemaliye ağzı. (giriş – inceleme – metinler – sözlük). 1. baskı. Cağaloğlu, İstanbul: Kesit Yayınları.
2018/0056 Özek, Fatih (2016): Kemaliye ağzı. (giriş – inceleme – metinler – sözlük). 1. baskı. Cağaloğlu, İstanbul: Kesit Yayınları.
2018/0057 Şenkal, Güngör (2015): Doğu ve Güneydoğu Anadolu dilleri karşılaştırmalı sözlüğü. 1. baskı.
2018/0058 Demir, Necati (2006): Metinler. Ankara: Gazi Kitabevi.
2018/0058 Demir, Necati (2006): Sözlük. Ankara: Gazi Kitabevi.
2018/0058 Demir, Necati (2006): Tarih, etnik yapı, dil incelemesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
2018/0071 Brizić, Katharina; Grond, Agnes; Osztovics, Christoph; Schmidinger, Thomas; Six-Hohenbalken, Maria (2017): Sprache – Migration – Zusammenhalt. Kurdisch und seine Diaspora. Wien: Praesens Verlag.
2018/0071 Brizić, Katharina; Grond, Agnes; Osztovics, Christoph; Schmidinger, Thomas; Six-Hohenbalken, Maria (2017): Sprache – Migration – Zusammenhalt. Kurdisch und seine Diaspora. Wien: Praesens Verlag.
2018/0090 Aydemir, İbrahim; Erdem, Mevlüt (2017): Tuva araştırmaları. Tuvaca varyantların belgelenmesi ve tanımlanması. Ankara: Grafiker.
2018/0090 Aydemir, İbrahim; Erdem, Mevlüt (2017): Tuva araştırmaları. Tuvaca varyantların belgelenmesi ve tanımlanması. Ankara: Grafiker.
2018/0140: v 1-4 Orucov, Äliheydär; Axundov, Ağamusa (2011): 4 Bde. A-Z. Bakı: Şärq-Qärb.
Online E-books
Girard, Muriel; Polo, Jean-François; Scalbert-Yücel, Clémence (2018): Turkish Cultural Policies in a Global World. 1. Aufl. [s.l.]: Palgrave Macmillan.
Ritter, Markus; Scheiwiller, Staci G. (2017): The indigenous lens? Early photography in the Near and Middle East. Berlin, Boston: De Gruyter.
Sharifi, Nafiseh (2018): Female bodies and sexuality in Iran and the search for defiance. Cham: Springer International Publishing.
Reda, Ayman (2018): Prophecy, Piety, and Profits. A Conceptual and Comparative History of Islamic Economic Thought. New York: Palgrave Macmillan US.
Moeini, Seyed Hossein Iradj; Arefian, Mehran; Kashani, Bahador; Abbasi, Golnar (2018): Urban Culture in Tehran. Urban Processes in Unofficial Cultural Spaces. Cham: Springer International Publishing.
Hohberger, Wiebke; Karadag, Roy; Müller, Katharina; Ramm, Christoph (2017): Grenzräume, Grenzgänge, Entgrenzungen. Junge Perspektiven der Türkeiforschung. 1. Aufl. [s.l.]: Springer VS.
Madi-Sisman, Özlem (2017): Muslims, Money, and Democracy in Turkey. Reluctant Capitalists. New York: Palgrave Macmillan US.
Zürcher, Erik Jan (2016): Jihad and Islam in World War I. Studies on the Ottoman Jihad at the Centenary of Snouck Hurgronje’s ‚Holy War Made in Germany‘. Leiden: Leiden University Press.
White, Joshua M. (2017): Piracy and Law in the Ottoman Mediterranean. Redwood City: Stanford University Press.
Brophy, David (2016): Uyghur Nation. Reform and Revolution on the Russia-China Frontier. s.l.: Harvard University Press.
Fahlbusch, Michael; Haar, Ingo; Pinwinkler, Alexander; Hamann, David (2017): Handbuch der völkischen Wissenschaften. Akteure, Netzwerke, Forschungsprogramme. 2., grundlegend erweiterte und überarbeitete Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter.
Haag, Hanna; Heß, Pamela; Leonhard, Nina (2017): Volkseigenes Erinnern. Die DDR im sozialen Gedächtnis. Wiesbaden: Springer VS.
Lahdo, Ablahad (2017): A Traitor among us. The story of Father Yusuf Akbulut : A text in the Ṭuroyo dialect of ʿIwardo. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
Waltisberg, Michael (2016): Syntax des Ṭuroyo. 1st ed. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
AR Armenica
AR 178 Gülaltay, Semih Tufan (2015): Gregoryan Türkler tarihi. İstanbul: Şenyıldız Yayıncılık.
AR 179 Biberyan, Zaven; Bağdat, Natali (2017): Meteliksiz aşıklar. İstanbul: Aras Yayınları.
AU Audiovisuelles Material
AU 100 Türker, I. (2011): Istanbul … Istanbul. Chamber world music. CD. Osnabrück: Acoustic Music.
AU 101 Tunar, S. (1998): The unforgettable clarinetist of Turkey Şükrü Tunar (1907-1962). Instrumental improvisations and traditional dance pieces. CD. İstanbul: Kalan.
AU 102 Kesova, N. (1998): Lost in ecstasy. CD. Köln: Heaven and Earth.
AU 103 Ketencoğlu, Muammer (2001): Ayde mori. CD. İstanbul: Kalan.
AU 104 Baktagir, Göksel (2001): Sirtolar ve langalar. CD. İstanbul: Kalan.
AU 105 Tanyerli, Şecaattin (1991): ölmeyen tangolar. CD. İstanbul: Diskotür.
AU 106 Oğur, Erkan (2006): Telvin. 2 CD. İstanbul: Kalan.
AU 107 Ipekçioğlu, Ipek (P 2009): Urban sounds of Turkey. CD. München: Trikont.
AU 108 Baktagir, Göksel (2012): Hayal gibi ezgiler. Kalb-i çoşku. CD. İstanbul: Hayalbibi Müzik.
AU 109 Ensemble FisFüz ([2011?]): Ashuré. CD. Münster: Pianissimo-Musik.
AU 110 Öçal, Burhan (2006): Grand Bazaar. CD. Frankfurt (Main): Network Medien.
AU 111 Oğur, Erkan (1993): Concerto di Berlinbul for Saz, Guitar and Chamber Orchestra. Koyunbaba. CD. İstanbul: RAKS Müzik.
AU 112 Akkiraz, Sabahat (2006): After the fact. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 113 Emirgan-Assemble (1995): Klasik Osmanlı müziği. CD. İstanbul: Kalan.
AU 114 Sağ, Arif (1980): Duygular dönüştü söze. CD. İstanbul: ASM Müzik Üretim.
AU 115 Șahi̇n, Defne (2011): Yașamak. To live with the words of N̂azim Hi̇kmet. CD. Köln: Deutsche Media Productions.
AU 116 Aydin, Ali Fuat (2011): Bir. CD. San Germano: Felmay.
AU 117 Çakmaz, Murat (2008): Sabah. CD. [Dortmund]: Makro Musikverlag.
AU 118 Sağ, Arif (1990): İnsan olmaya geldim. CD. İstanbul: Maksimum.
AU 119 Özgen, İhsan (1995): Peşrev ve Saz semaileri. CD. İstanbul: Kalan.
AU 120 Coşkun, Murat (2012): Frames & drums. CD. Münster: Pianissimo-Musik.
AU 121 Aldemir, Atilla (2005): The contemporary voice of Turkish music. CD. Münster: Gaido.
AU 122 Temiz, Okay ([1980?]): Karnataka. CD. İstanbul: Ada Müzik.
AU 123 Esim, Jak; Esim, Janet (1992): Sefardim. Songs of Spanish jews from Turkey. CD. Moers: Feuer & Eis.
AU 124 Seyyan Hanım (1996): Tangolar. CD. İstanbul: Diskotür.
AU 125 Tütüncü, Ayşe (2008): Yedi yer, yedi gök. CD. [İstanbul]: EMI.
AU 126 Baktagir, Göksel (2005): Bahar. CD. İstanbul: Kalan.
AU 127 Kardes Türküler (1997): Kardeş Türküler. CD. İstanbul: Kalan.
AU 128 İnce, Celal (1998): Unutulmayan türk tangoları. CD. İstanbul: Coşkun Plak.
AU 129 Kahraman, M. (2000): Sürela. CD. İstanbul: Lızgé Muzik.
AU 130 Esim, Jak; Esim, Janet (1996): Birkaç sonsuzluk Ânı. CD. İstanbul: Trikont.
AU 131 Laade, Wolfgang (P 1988): Chants et danses populaires de Turquie. CD. Boulogne: Sunset-France.
AU 132 Öcal, Burhan (2001): Sultan. CD. İstanbul: Ada Müzik.
AU 133 BaBa Zula (2007): Roots. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 134 Özgen, İhsan (1999): Remembrances of Ottoman composers and improvisations. CD. Walnut Creek: Golden Horn Records.
AU 135: v 2 Ataç, M. Alp (2003): T. C. Essen Başkonsolosluğu dini türk müziği korosu. CD. [İstanbul]: Akbaş Müzik.
AU 136: v 1 Özkan, Ali Riza (1999): Nevajîn. Ararat, Munzur, Karacadağ ezgileri. CD. İstanbul: Global.
AU 137 Saltık, Hasan (2003): Mahpushane türküleri. CD. İstanbul: Kalan.
AU 138 Eldes, Akın (2002): Kafi. CD. İstanbul: Pb Müzik.
AU 139 Transorient Orchestra (2009): Transorient Orchestra live im Katakomben Theater. CD + DVD. Rutesheim: Medien Vertrieb Heinzelmann.
AU 140 Veysel <Âşık> (2001): Âşık Veysel. 2 CDs + Buch. İstanbul: Kalan.
AU 141 Duygulu, Melih (2006): Mustafa Kandıralı. CD. İstanbul: Uzelli.
AU 142: v 2 Spottswood, Richard K. (1999): Masters of Turkish music. Vol. 2. CD. İstanbul: Güvercin.
AU 143: v 1 ([2010?]): İstanbul strings. 12 songs. CD. [İstanbul]: F & A müzik.
AU 144 Saltık, Hasan (1994): Rebetika 1918 – 1954. CD. İstanbul: Kalan.
AU 145 Akyol, Taner (2012): Dance to the sun. CD. [München]: Enja Records.
AU 146 Erdem, Kamil (1991): Along the street. CD. Zürich: Face Music.
AU 147 Kudsi Erguner Ensemble (2004): L’heritage ottoman. Turquie. CD. Paris: Institut du monde arabe.
AU 148 Büyükberber, Oğuz (2009): büyükberber  klein. electroacoustic duo. CD. Amsterdam: Steim.
AU 149 Şenlendirici, Hüsnü (2000): Bergama gaydası. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 150 Ensemble FisFüz (2008): Golden Horn impressions. CD. [Asberg]: Peregrina Music.
AU 151 Kosal, Vedat (2004): Anadoludan Türküler. Manzaralar. CD. İstanbul: Kalan.
AU 152 Golden Horn impressions (1999): Golden Horn impressions. CD. İstanbul: Golden Horn Production.
AU 153 Oğur, Erkan (1996): Bir ömürlük misafir. CD. İstanbul: Balet Plak.
AU 154 Ketencoğlu, M. (2007): Balkan Yolculuğu. CD. İstanbul: Kalan.
AU 155 Saltık, Hasan (1997): Yorgo Bacanos 1900-1977. CD. İstanbul: Kalan.
AU 156 Iki Dünya (1992): İstanbul. CD. Bremen: Cas Team Records.
AU 157 Hatipoğlu, Ahmet Sinan ([ca. 1990]): Musiki. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: RAKS.
AU 158 Saltık, Hasan; Özpekel, Osman Nuri (2004): Ud. Türk müziği ustaları. 2 CDs + Buch. İstanbul: Kalan.
AU 159 Askarov, Gochaq (2013): Sacred World of Azerbaijani Mugham. CD. San Germano: Felmay.
AU 160 Madame Rose ([2009?]): I love Kurdish music. CD. Diepholz: Suna Bar.
AU 161 Los Paşaros Sefaradis ([2003?]): Kantikas para syempre. CD. İstanbul: Gözlem.
AU 162 Esim, Jak; Esim, Janet (2003): Mira. CD. İstanbul: Global.
AU 163 Tayfun, Erdem (2004): Sessiz bir kelebeğin rüyaları ve dansları. CD. İstanbul: Kalan.
AU 164 Gültekin, Emre (2011): Chansons pour la fin d’un jour. CD. [Belgium]: Homerecords.
AU 165 Tarhan, Melike (2004): Macar. CD.
AU 166 İktu, Mesut (2010): Türk ezgileri. CD. İstanbul: Kalan.
AU 167 Akbaş, Mehmet (2012): P!a. The İstanbul session. The Cologne session. 2 CD. İstanbul: Kalan.
AU 168 Büyükberber, Oğuz (2001): Canlı. CD. [İstanbul]: Ada Müzik.
AU 169 Büyükberber, Oğuz (2000): Velvele. CD. [İstanbul]: Ada Müzik.
AU 170 MacCrimmon, Brenna (1998): Kantolar. CD + Buch. İstanbul: Kalan.
AU 171 Saka, Fuat (1997): Lazutlar. CD. İstanbul: Kalan.
AU 172 Esim, Jak; Esim, Janet (2006): Adio. CD. İstanbul: Kalan.
AU 173 Aydemir, Murat (1998): Ahenk. Turkish classical music. CD. İstanbul: Kalan.
AU 174 Toulai (1999): Yunus’tan Nazım’a. CD. İstanbul: Kalan.
AU 175 Klare, Jan (2012): Klare Bektas Ak. CD. [Fürth]: Meta Records.
AU 176 Cazyapjazz (2012): Latife. CD. Munich: ANT Music.
AU 177 Tokaç, M. (2008): The fountain. CD. San Germano: Felmay.
AU 178 Sakpınar, Ender (1999): Şensoy plays Tura. CD. İstanbul: Kalan.
AU 179 BaBa Zula (1996): Tabutta rövaşata. Orijinal film müziki. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 180 Erol Parlak Bağlama Quintett (2007): Schwelle zum Licht. CD. Osnabrück: Acoustic Music.
AU 181 Sağ, Arif (2002): Dost yarası. CD. İstanbul: Bay Müzik Üretim.
AU 182 Saltık, Hasan (2003): Asker türküleri. CD. İstanbul: Kalan.
AU 183 Özgen, I. (1995): Hace Abdülkadir Meragi, Buhurizade Mustafa Itri. CD. İstanbul: Kalan.
AU 184 Aşık Veysel ([1994?]): Kara toprak. CD. İstanbul: Müziksan.
AU 185 Heuser, Andreas (1997): Asya. CD. Osnabrück: Acoustic Music Records.
AU 186 Erguner, Kudsi (2001): Islam blues. CD. Feldafing: Act Music.
AU 187 Gerassi, Loretta (1994): Chants Judéo-Espagnols de la Méditerranée orientale. CD. Paris: Inedit, Maison des Cultures du Monde.
AU 188 Oğur, Erkan (2014): Dokunmak. CD. İstanbul: M&MT.
AU 189 Karmate (2009): Nani. CD. İstanbul: Kalan.
AU 190 Örter, Hasan Cihat (1994): Classical guitar recital. „Anatolian folk music“. CD. İstanbul: Kent.
AU 191 Kardes Türküler (2001): Vizontele. Film müziği. CD. İstanbul: Kalan.
AU 192 Topaloğlu, B. (2000): Aravani. CD. İstanbul: Kalan.
AU 193 Mac Crimmon, Brenna (2006): Anatolian wedding. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 194 Berkay, Cahit (1994): Moğollar’94. CD. İstanbul: Bayar Müzik.
AU 195 Hazar, Ulaş (2009): Virtuoso. CD. Osnabrück: Acoustic Music.
AU 196: CD 2 Baktagir, Göksel (2003): Doğu rüzgârı. Sıla. CD. İstanbul: Beyza Müzik.
AU 197 Özgen, İhsan (1995): Ege ve Balkan dansları. CD. İstanbul: Kalan.
AU 198 Reinhard, Ursula (1993): Song creators in eastern Turkey. CD. Washington, DC: Smithsonian Folkways Recordings.
AU 199 Saltık, Hasan (2008): Yezidiler. Din müzik, halk müziği. İstanbul: Kalan.
AU 200 Kardes Türküler (1999): Doğu. İstanbul: Kalan.
AU 201 Laade, Wolfgang (1991): Turquie. Aşik : chants d’amour et de sagesse d’Anatolie. Paris: Maison des Cultures de Monde, Inedit.
AU 202 Öçal, Burhan (1989): The Turkish butcher’s dance. Cham: Soundway.
AU 203 Öçal, Burhan (2003): Kırklareli il sınırı. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 204 Çalıkoğlu, H. (2001): Turkish classic piyano. CD. İstanbul: Mega Müzik.
AU 205 La Yave (2000): The key to Sephardic music. CD. Nieuwegein: Fréa Records.
AU 206 Aranda, Mara; López, Efrén (2006): Aman Aman. Musica i cants sefardis d’Orient i Occident. CD. Fürstenfeldbruck, Madrid: Galileo Music Communication.
AU 207 Erguner, Kudsi (1999): Ottomania. Sufi-Jazz-project. Feldafing: Act Music and Vision.
AU 208 Rondinella (1993): Songs of the Sephardim. Traditional music of the Spanish Jews. New York: Dorian Discovery.
AU 209 Kalhor, Kayhan; Moradi, Ali Akbar (2004): In the mirror of the sky. [New York]: World Village.
AU 210 Tokcan, Ümit; Özbek, Mehmet; Sağ, Arif (1988): Turkish folk songs and instrumental music. Tokyo: King Record.
AU 211 FısFüz & Gianluigi Trovesi (2012): Papillons. CD. Villingen-Schwenningen: HGBS Musikproduktion.
AU 212 Aracı, Emre; Orga, Ateş (2005): Euro-Ottomania. 19th century European & Ottoman orchestral music. [Leeuwarden]: Brilliant Classics.
AU 213 Özkan, Talip (1990): Mysteries of Turkey. Brooklyn, NY: Music of the World.
AU 214 Kamkar, Hooshang (2001): Chants of drums. Tehran: Art House.
AU 215 Efendi, Tatyos (1996): The works of Tatyos Efendi. Vocal masterpieces. New York: Traditional Crossroads.
AU 216 Kardes Türküler (2004): Vizontele tuuba. Film müziği. İstanbul: Kalan.
AU 217 Ozkan, Talip (1997): Yağar yağmur. İstanbul: Kalan.
AU 218 Topaloğlu, Birol (1997): Lazuri birabape. Heyama. İstanbul: Kalan.
AU 219 Sakîna (2012): Royê mi. [Köln]: KO Music.
AU 220 Layaly Ensemble (2005): Orient – Okzident. Berlin: Burghard Genz.
AU 221 Tufan, Can; Lieberg, Andreas (1992): Alla turca – alla franga. Ebergötzen: Wundertüte Musik.
AU 222 Erguner, Kudsi (2000): Taj Mahal. Nanterre: Al Sur.
AU 223 Ketencoğlu, Muammer (2001): Karafilin moruna. Anadolu zeybekleri. İstanbul: Kalan.
AU 224 Heuser, Andreas (2008): Karadeniz. [Dortmund]: Makro Musikverlag.
AU 225 Akyol, Taner (2007): Birds of passage. [München] : Enja Records.
AU 226 Öztürk, Kemal (2003): Sarıkamış belgeseli. İstanbul: Atlas.
AU 227 Özgen, İhsan (2000): İzlenim. İstanbul: Raks Müzik.
AU 228 MacCrimmon, Brenna (2008): Kulak misafiri. Events in small chambers. Toronto: Green Goat Music.
AU 229 Ergun, Levent (1998): Yörüklerde müzik ve boğaz çalma. İstanbul: Kalan.
AU 230 Kâmil Erdem Quartet (2008): Odd Tango. İstanbul: AK MÜzik.
AU 231 Unterbiberger Hofmusik (2012): Bavaturka. Unterbiberg: Himpsl.
AU 232 Kolektifistanbul (2008): Krivoto. İstanbul: Pozitif Müzik.
AU 233 Coşkun, Murat (2008): Rhythmystic silence. Solo percussion. Freiburg: Murat Coşkun.
AU 234 Yayla, Birol (2001): Vuslat. CD. İstanbul: Kalan.
AU 234 Yansımalar (2001): Vuslat. İstanbul: Kalan.
AU 235 Irmak, Ercan (2000): Dergâh. Sufi music of Türkiye. İstanbul: Mega Müzik.
AU 236 Bartók, Béla (1996): Turkish folk music collection. [Budapest]: Hungaroton Records.
AU 237 Scholze, Christian; Öçal, Burhan (1997): Sultan’s secret door. Frankfurt: Netword Medien.
AU 238 Türköz, Saadet; Sharp, Elliott; Léandre, Joe͏̈lle; Öçal, Burhan; Schütz, Martin (1999): Marmara sea. Zürrich: Intakt Records.
AU 239 Tütüncü, Ayşe (1998): Çeşitlemeler. İstanbul: ADA Müzik.
AU 240 Oğur, Erkan (1998): ‚Gülün kokusu vardı‘. İstanbul: Kalan.
AU 241 Ketencoğlu, Muammer (1999): Gönül dağı. İstanbul: Kalan.
AU 242 Şimşek, Hikmet (1994): The Turkish Five. ‚Great composers of Turkey‘. [S.l.]: Raks Müzik Yapım A. Ş.
AU 243 Sarband (1996): Sepharad. Songs of the Spanish Jews in the Mediterranean and the Ottoman Empire. CD. (S.l.): BMG.
AU 244 Ípekçioğlu, Ípek (2007): Import, export à la turka. Turkish sounds from Germany. München: Trikont.
AU 245 Baba Zula (2011): Gecekondu. [Frankfurt (Main)]: Essay Recordings.
AU 246 Esen, Aydın (1999): Timescape. İstanbul: Doublemoon.
AU 247 Naqqara-Salsabil (2005): Oriental percussion, rhythms & music. [S.l.]: Naqqara & Salsabil.
AU 248 Sarband (1997): Sephardic songs. İn the hispano-arabic tradition of medieval Spain. Bremen: JARO.
AU 249 Öcal, Burhan (1995): ‚Gypsy rum‘. Frankfurt/M.: Network Medien.
AU 250 Oojami (2004): Urban dervish. [Islington]: Hubble Bubble.
AU 251 Aracı, Emre (2000): Osmanlı sarayıʼndan Avrupa müziği. İstanbul: Kalan.
AU 252 Tunçboyacıyan, Arto (2011): Çocuk haklı. İstanbul: Kalan.
AU 253 Öçal, Burhan (2000): Caravanserai. Frankfurt, Main: Network Medien.
AU 254 Öçal, Burhan; Smadj (2006): Trakya dance party. İstanbul: Doublemoon.
AU 255 Özgür, İbrahim (1998): Tangolar. Thalwil, İstanbul: EMS; Kalan.
AU 256 Öçal, Burhan (1992): Burhan Öçal. Cham: Soundways, COD Records.
AU 257 Aracı, Emre; Saydam, Ezgi; Aşkın, Cihat; Orga, Ateş (2002): Savaş ve barış. Kırım 1853-56. İstanbul: Kalan.
AU 258 Canku, Doğan; Karaibrahimgil, Selami; Kurtaran, Ahmet (1992): Müziğimizde bir doğru nota öyküsü. [İstanbul]: Yapı Kredi.
AU 259 Masters of Turkish music (1990). Cambridge, Mass: Rounder Records.
AU 260 Maye, Annette; Müther, Katharina; Coşkun, Murat; Holzenkamp, Winnie (2000): Döner four one. Zum Mitnehmen! ; Streifzüge vom Mittleren zum Schwarzen Meer. Ehrenkirchen: Eigenverlag.
AU 261 Saltiel, David (1998): Jewish-Spanish songs of Thessaloniki. Jewish-Spanish songs of Thessaloniki. Berlin: Oriente Musik.
AU 262 Karakaya, Fikret (2000): Yitik sesin peşinde. İstanbul: Kalan.
AU 263 Akan, Tarık (2011): Köy enstitüleri: bir meçhul öğretmen. İstanbul: Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı.
AU 264 Karahan, Mustafa (2010): Balkan harbi. 100 yıllık göyaşı. İstanbul: TMC Film Müszik Aş.
AU 265 Arın, Suha (2014): Safranbolu’da zaman. İstanbul: MTV.
AU 266 Lambropoulos, Costas (2012): Kapetan Kemal Yoldaş. Mihri Belli. İstanbul: Tiglon.
AU 267 Arın, Suha (2010): Tahtacı Fatma. İstanbul: MTV.
AU 268 Akyol, Taha; Yıldırım, Onur T. (2015): 1914 – 1915 belgeseli. Dağılan imparatorluğun en uzun ve en kanlı iki yılının öyküsü. İstanbul: Kanal D Home Video.
AU 269 Kamkars (2001): Muzika Semfonika Kurdi. Xak. İstanbul: KOM Müzik.
AU 270 Şenlendirici, Hüsnü (2010): Ege’nin iki yanı. İstanbul: Doublemoon.
AU 271 Koçkaya, Kenan (1988): Songs and dances from Turkey. Hamburg: ARC Music.
AU 272 Tokmak, Muammer (1999): Köprüler. Enstrümantal. İstanbul: ADA Müzik.
AU 273 Laço Tayfa (2002): Hicaz dolap. İstanbul: Doublemoon.
AU 274 Sema (1992): Ich höre Istanbul. Jazz a la turka. Berlin: Stefan Körbel.
AU 275 Maos, Thomas (2005): Kent masalı. Songs from the oriental occident. [Tübingen]: Thomas Maos.
AU 276 Baba Jam Band (2000): Dost kervanı. Osnabrück: Acoustic Music Records.
AU 277 Kanjo, Hesen (2012): Hêvî. Solo Qanun. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Hesen Kanjo.
AU 278 Erdem, Kamil (1997): Kedi rüyası. İstanbul: Kalan.
AU 279 Tokaç, Murat Sâlim; Atalay, Ümit (2012): Farklı diller farklı renkler. İstanbul: Metropol Müzik.
AU 280 Öçal, Burhan (1993): Burhan Öçal. Cham: Soundways, COD Records.
AU 281 A Tribe Called Knarf (1999): Anadolu Ermeni halk müzığı. İstanbul: Kalan.
AU 282 Grup Trakya’nın Sesi (1999): Keşan’a giden yollar. Regional ad Roman (Gypsy) music from Thrace. İstanbul: Kalan.
AU 283 Bandista (2009): De te fabula narratur. İstanbul: Opzzz!
AU 284 Çandar, Tolga (2002): Muğla türküleri. İstanbul: Kalan.
AU 285 Tütüncü, Ayşe; Dai, Yahya; Büyükberber, Oğuz (2005): Panayır. İstanbul: EMI.
AU 286 Salah Ammo (2011): Bayê sibê. Damascus: Joseph Mouslih Studio.
AU 287 Çeliktaş, Mecit (2010): Saklı ezgiler. Kizirnos. İstanbul: İMM Dağıtım.
AU 288 Hakan, Kılla (2002): Artık kimsen yok, Artık kimsen yok, Çakallara: alem buysa. Berlin: Rough Mix Recordings.
AU 289 Baba Jam Band (1993): Kayada. Osnabrück: Acoustic Music Records.
AU 290 Filiz, A. Senol (2005): Mahur. İstanbul: Metropol.
AU 291 The Bezmârâ ensemble (1999): Turkey. Splendours of Topkapı. Paris: Opus111.
AU 292 Loevendie, Theo; Özgen, İhsan; Janssen, Guus; van Duynhoven, Martin (1995): Inspiration. Nederlands – Turkse ontmoeting ın Turkse muziek. İstanbul: Kalan.
AU 293 Ozkan, Talip (1992): The dark fire. New York, NY: Axiom.
AU 294 Ketencoğlu, Muammer (2007): İzmir hatırası. Eski İzmir’den Türk, Rum ve Yahudi türküleri. İstanbul: Kalan.
AU 295 Pal-Yarden, Hadass (2003): Yahudice. Ladino şehir müziği : İstanbul, İzmir, Selanik ve Kudüs’ten. İstanbul: Kalan.
AU 296 Sanlıkol, Mehmet Ali; Vakanas, Theodoulos; League, Panayiotis; Mutlu, Cem; Günaydın, Engin; Sender, Noam (2007): Music of Cyprus. İstanbul: Kalan.
AU 297 Arın, Suha (2009): A Suha Arın documentary Re-evaluation of Sinan through Hüseyin Anka. İstanbul: MTV.
AU 298 Beysülen, Yusuf Kenan (2010): Yolcu. Bediüzzaman Said Nursi. [İstanbul]: Kalan, Karsı Film.
AU 299 Zen (1999): Bakırköy Akıl Hastanesinde. [İstanbul]: Kodmüzik.
AU 300 Çandar, Tolga (2001): Türküleri Eğe’nin III. İstanbul: Kalan.
AU 301 Rizeli, Ahmet Kadri (2001): Kadın bestekârlar. [İstanbul]: Sony (Türkyi) Müzik ve Sanat A.Ş.
AU 302 Müzik Birimi (2004): Eyhok. Hakkari geleneksel müziği. İstanbul: Kalan.
AU 303 Topaloğlu, Birol (2001): [Buch]. İstanbul: Kalan.
AU 304 Gülbahar Kültür (2012): Poetic kisses. [Bergisch Gladbach]: Clubstar Records.
AU 305 Weich-Shahak, Susana (1994): Traditional Sephardic songs and ballads from the Balkans. Madrid: Saga.
AU 306 Dişli, İlhan (1997); Betâşî nefesleri. İstanbul: Cemre
AU 307 Uluğ, Ahmet; Zorlu, Selen (2007): Doublemoon remixed. [İstanbul]: Doublemoon.
AU 308 Kahraman, Metin (2000): Yaşlılar Dersim türküleri söylüyor. İstanbul: Lizge.
AU 309 Ünlü, Cemal (1997): Gazeller. 78 devirli taş plak kayıtları. İstanbul: Kalan.
AU 310 Los Paşaros Sefaradis (2002): Zemirot. Türk-Sefarad sinagog ilahileri. İstanbul: Kalan.
AU 311 Maftirim İlahiler Korusu (2001): Maftirim. Judeo-Sufi connection. İstanbul: Kalan.
AU 312 Shira u’tfila (2010): Biviendo en kantando. Sephardic songs from the Balkans at the end of the 19th century. [Zeist]: Music & Words.
AU 313 Tzigane. The Gypsy music of Turkey (1991). Kreuzau: CMP Records.
AU 314 Wiska, Alex (1991): Alex Oriental Experience live! Köln: Wiska Records.
AU 315 Göktürk, Muammer; Silleli, Canan; Şıpka, Yüksel; Uygun, Fatma; Göker, Cihangir (2005): Çanakkale’yi öğrenmek. Ankara: TRT.
AU 316 Karakaş, Savaş (2002): Derinlerdeki tarihi. Çanakkale geçilmez. İstanbul: Fanatık Görüntü.
AU 317 Ablak, Hanımgül Kübra; Vakkasoğlu, Vehbi (2004): Bir destandır Çanakkale. İstanbul: Anatolıa Film Stüdyoları.
AU 318 Kızbaz, Kürşat (2005): Çanakkale destanı 1915. İstanbul: Palermo.
AU 319 Kızbaz, Kürşat (2001): Çanakkale 1915. Ankara: Forsnet.
AU 320 Alihocagil, Gültekin; Yörük, Aytekin; Erzincanlı, Dursun Ali; Bahadıroğlu, Yavuz; Tuna, Tuğrul; Tongar, Sırrı Er İsmail et al. (2004): Kınalı kuzular. Çanakkale zaferi. İstanbul: Moral Prodüksiyon.
AU 321 Sera (2002): Çanakkale destanı. İstanbul: Sera.
AU 322 Okur, Ahmet (2005): Sonkale Çanakkale. Gittiler! geçemediler! geçemeyecekler! [İstanbul]: Belgesel Film.
AU 323 Ataman, Kutluğ; Çavuş, Metin (2011): Kutluğ Ataman. [Istanbul]: The Institute for the Readjustment of Clocks.
AU 324 Ataman, Kutluğ; Duru, Burcu; Kutluay, Tolga; Toprakidis, Blagoy; Balaban, Ahmet; Bakı, Metin et al. (2009): Aya seyahat. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Zeynofilm.
AU 325 Wintsch, Susann; Rüzgar, Necla (2012): Keep on keeping on. Contemporary art in Istanbul. Zürich: Treibsand.
AU 58 Saltık, Hasan (1999): Hiç. İstanbul: Kalan.
AU 59 Aziza-A (2002): Kendi dünyam. Stuttgart: Blue Flame.
AU 60 Bilgin, S. (2004): Nevâ. Turkish & Ottoman classical music. [Walnut Creek], Calif.]: Golden Horn.
AU 61 Oğur, E. (2000): Anadolu beşik. İstanbul: Kalan.
AU 62 Sümeyra ([1994]): Gesichter unserer Frauen. Türkische Volkslieder vom 16. Jahrhundert bis heute. Frankfurt (Main): Büchergilde Gutenberg.
AU 63 Akkiraz, S. (2002): Lâmekân. İstanbul: Özdemir.
AU 64 Oğur, Erkan; Ortaçgil, Bülent (1991): The other side of Turkey. CD. Moers: Feuer-und-Eis-Musik.
AU 65 Ayla, S. (1993): Çile bülbülüm çile. CD. İstanbul: Coşgun.
AU 66 Brahem, Anouar; Erköse, Barbaros; Erguner, Kudsi; Hosni, Lassad (2006): Conte de l‘ incroyable amour. CD. München: ECM Records.
AU 67 Uluğ, A. (2006): East 2 west. Crossing continents. CD. İstanbul: Doublemoon.
AU 68: v 1 Ayata, I. (2013): Songs of Gastarbeiter. CD. München: Trikont.
AU 69 MacCrimmon, B. (1998): Karşılama. CD. İstanbul: Kalan.
AU 70 Kudsi Erguner Ensemble (2008): Fener’den Sara’ya. CD. İstanbul: Equinox Music & Entertainment.
AU 71 Mustafa Kandıralı & Ensemble (1992): Turkey. Caz roman. CD. Frankfurt am Main: Network Medien.
AU 72 Kalesi, Estergon; Marşt, Malazgirt; Topkapd̕an, Fatih ([ca. 2000]): Ottoman traditional war songs. CD. İstanbul: Ethnic.
AU 73 Duygulu, M. (2006): Anadolu ninnileri. + 1 CD. İstanbul: Kalan.
AU 74 ([1999?]): Türkülerle Türkiye. Antalya. CD. İstanbul: Ulus Müzik.
AU 75 ([1999?]): Türkülerle Türkiye. Hakkari. CD. İstanbul: Ulus Müzik.
AU 76 ([1999?]): Türkülerle Türkiye. Osmaniye. CD. İstanbul: Ulus Müzik.
AU 77 ([1999?]): Türkülerle Türkiye. Van. CD. İstanbul: Ulus Müzik.
AU 78 Tokaç, M. (2013): Erguvan. CD. San Germano: Felmay.
AU 79 Sema’zen Henning Schmiedt & Ensemble (P 2005): Mystische Sufigesänge. CD. [Asberg]: Peregrina Music.
AU 80 Oğur, Erkan (1993): Fretless. CD. Moers: Hamburg.
AU 81 Temiz, Okay (P 2005): Turkish obsession. CD. Bremen: Jaro-Medien.
AU 82 Aslan, Çigdem (2013): Mortissa. CD. Berlin: Asphalt Tango Records.
AU 83 Maye, Annette (2007): Yakamoz. CD. Freiburg: Temple Studio.
AU 84 Türker, Ismael (2008): Gitme. CD. Osnabrück: Wonderland Records.
AU 85 Sander, O. (1992): Eisen, Kohle und Zucker. Musikdichtungen von Tayfun nach Nâzım Hikmet. CD. Backnang: Rodrigues de Freitas.
AU 86 Mokross, B. (1996): Sohbet. CD. Schwerte: bs-musicverlag.
AU 87 Akçura, Gökhan (P 2012): Old world tangos. CD. Berlin: Oriente Music.
AU 88 Çağrı, Serkan (2005): Nefesim. Instrumental. CD. İstanbul: Akustik.
AU 89 Baloğlu, Bekir Şahin (2012): Ferahnak. CD. San Germano: Felmay.
AU 90 Berkes, Turgut (2000): Kara kutu. CD. İstanbul: Om yapım.
AU 91 Kardes Türküler (2003): Hemâvâz. CD. İstanbul: Kalan.
AU 92 Aslan, A. (2007): Veyve mılaketu. CD. İstanbul: Kalan.
AU 93 Oğur, Erkan (2004): Yazı tura. Film müziği – soundtrack. CD. İstanbul: Kalan.
AU 94 Hagopian, H. (1995): İstanbul 1925. Classic recordings from the Middle East made from the original metal parts. CD. New York: Traditional Crossroads.
AU 95 Aynur (2014): Hevra – together. CD. Hamburg: Membran.
AU 96 Yarkın, Fahrettin (1999): Ten. CD. İstanbul: Kalan.
AU 97 Aslan, Ahmet (2003): Va u waxt. CD. İstanbul: Kom.
AU 98 Öcal, Burhan (1999): Groove alla turca. CD. İstanbul: Rh Pozitif.
AU 99 Musso, Robert (1991): hoy babo hoy. CD. Amsterdam: SilenZ Records.
BI Bibliographien
BI 364 Knüppel, Michael (2017): Ármin(ius) Vámbéry (1832-1913) – Versuch einer Personalbibliographie. 2., verbesserte Auflage. Nordhausen: Traugott Bautz.
BK Kataloge
BK 169: v 2 Görür, Hüseyin (1994): Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878) kolleksiyonu kataloğu. Teıl 2. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
BK 169: v 5 Görür, Hüseyin (1995): Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878) kolleksiyonu kataloğu. Teil 5. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
BK 169: v 6 Görür, Hüseyin (1995): Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878) kolleksiyonu kataloğu. Teil 6. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
BK 219 Çoruhlu, Tülin; Çötelipğlu, Aysel [Hrsg.] (1996): Askeri Müze resim koleksiyonu. İstanbul: Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı.
BK 220 Niyazioğlu, M. Sinan (Hrsg.) (2016): Ironi ve gerilim. İkinci dünya savaşı yıllarında İstanbulda ve Ankarada savaş algısı. Ankara: VEKAM.
BK 221 Kovulmaz, Begüm; Konyalı, Ali (2010): Endüstriyel mirasın aynası. İstanbul: Rahmi M. Koç Müzeci.
BK 222 Öznal, Erdoğan (1993): Osmanlı Sırp-Karadağ Harbi kolleksiyonu kataloğu (OSK). Ankara: Genelkurmay Basımevi.
BK 223 Unustası, Müjde; Pérouse, Jean-François; Günergun, Feza (2016): 17. yüzyıldan 19. yüzyıla üç denizin arasında. Osmanlı ve Fransız Boğaz haritaları. Birinci basım. İzmir: Arkas Sanat Merkezi.
BK 43: v 4 Schmidt, Jan (2012): Minor collections. Leiden [u.a.]: Brill.
BTS Beiruter Texte und Studien
BTS 122 Weinrich, Ines (Hrsg.) (2017): Performing religion: actors, contexts, and texts. Case studies on Islam. 1. Aufl. Beirut: Orient-Institut Beirut.
FE Festschriften
FE 259 Kahramankaptan, Şefik (2016): 2015 yılı onur ödülü altın madalyası sahibi Yalçın Tura’ya armağan. 1. basım. Ankara. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları.
FE 260 Semerci, Pınar Uyan; Erozan, Boğaç; İncioğlu, Nihal (2015): Siyasetin bilimi. İlter Turan’a armağan. Unter Mitarbeit von İlter Turan. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
FE 261 Ayangil, Ruhi (Hrsg.) (2016): 100. ölüm yıldönümünde „Üstâd-ı Cihân“ Tanbûrî Cemil Bey’e armağan. İstanbul: İstanbul büyükşehir Belediyesi.
FE 261 Karahan, Leylâ [Hrsg.] (2017): Türklük Biliminin ulu çınarı Zeynep Korkmaz armağını. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
FE 262 Türk tarihine dair yazılar. Dede Korkut’un izinde 30 yıl ; Prof. Dr. Üçler Bulduk’a armağan (2017). Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
FE 262 Demir, Alpaslan [Hrsg.] (2017): Türk tarihine dair yazılar. Dede Korkut’un izinde 30 yıl ; Prof. Dr. Üçler Bulduk’a armağan. Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
FE 263 Ölümünün 300. yılında Nâbî’ye armağan (2016). Ankara: Türk Dil Kurumu.
FE 263 Derdiyok, Çetin; Batislam, H. Dilek [Hrsg.] (2016): Ölümünün 300. yılında Nâbî’ye armağan. Ankara: Türk Dil Kurumu.
FE 264 Okyay, Erdoğan (1999): Ferid Alnar’a armağan. Tâhirbûselik Longa’dan evrensel sanat müziği’ne giden bir yaşam öyküsü. Ankara: Sevda Cenap and Müzik Vakfı Yayınları.
FE 265 Kütahyalı, Önder (2003): Hikmet Şimşek’e armağan “ışığı taşıyan adam“. Ankara: Sevda Cenap and Müzik Vakfı Yayınları.
FE 266 Başar, F. Ferzan (2014): Ertuğrul Oğuz Fırat’a armağan. Güzellik sevincini yaratmak isteyen adam. 1. basım. Ankara: Sevda Cenap and Müzik Vakfı Yayınları.
FE 267 Koyuncu, Murat; Yeldan, Alp Erinç; Mıhcı, Hakan; Şenses, Fikret (2017): Geçmişten geleceğe Türkiye ekonomisi. Fikret Şenses’e armağan. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
FE 268 Kemper, Michael; Elger, Ralf; Reichmuth, Stefan (2017): The piety of learning. Islamic studies in honor of Stefan Reichmuth. Leiden, Boston: Brill.
FE 269 Cömert, Hasan; Voyvoda, Ebru; Özçelik, Emre; Şenses, Fikret (2017): Kalkınma iktisadının penceresinden Türkiye’ye bakmak. Fikret Şenses’e armağan. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
FE 44: v 3 Özcan, Ahmet (2017): Tarih araştırmaları. Vol. 3. Unter Mitarb. von Halil İnalcık. Ankara: Doğubatı.
GEb Geschichte: Balkantürken/Zypern
GEb 331 Osmanagich, Sam (2015): Yeryüzündeki piramitler ve Bosna’nın kayıp piramitleri. Unter Mitarbeit von Ümit Sarp. İstanbul: arkeopera.
GEb 332 Hülagü, Metin (2008): Osmanlı-Yunan savaşı. Abdülhamid’in zaferi. Üsküdar/İstanbul: Yitik Hazine Yayınları.
GEb 333 Martín Asuero, Pablo; Coello y Quesada, Diego de (2003): Diego de Coello Quesada y la Cuestión de Oriente. (1882 – 1897) ; artículos sobre Turquía, Egipto, Sudán, Rumania, Serbia, Bulgaria, Grecia y los patriarcas orientales. 1. ed. Istanbul: Éd. Isis.
GEb 334 Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı (2003): Improvement of Balkan History Textbooks Project reports. [İstanbul]: The Economic and Social History Foundation of Turkey.
GEb 335 Clayer, Nathalie (2017): Europe’s Balkan Muslims. A new history. London: Hurst & Company.
GEb 337 Wassa, Pasco (1999): La Bosnie et l’Herzégovine pendant la mission de Cevdet Efendi. İstanbul: İsis.
GEb 338 Koulouri, Christina (2002): Clio in the Balkans. The politics of history education. Thessaloniki: Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe.
GEb 339 Mirkova, Anna M. (2017): Muslim land, Christian labor. Transforming Ottoman imperial subjects into Bulgarian national citizens, 1878-1939. Budapest, New York: Central European University Press.
GEb 340 Vovchenko, Denis (2016): Containing Balkan nationalism. İmperial Russia and Ottoman Christians, 1856-1914. New York, NY: Oxford University Press.
GEi Geschichte: Islamische Welt
GEi 389 Sabri, Eyüb (1884): Mir’at-i Mekke. Kostantiniye: Bahriye Matbaası.
GEi 389 Sabri, Eyüb (1889): Mir’at-i Ceziret ül-arab. Kostantiniye: Bahriye Matbaası.
GEi 617 Chevallier, Jean Jacques (1970): Īrān dar rāh-i taǧdīd-i ḥayāt. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Čāp-i Kayhan.
GEi 621 Cronin, Stephanie (Hrsg.) (2004): Reformers and revolutionaries in modern Iran. New perspectives on the Iranian left. London [u.a.]: Routledge Curzon.
GEi 622 Aziz, Khursheed Kamal (2014): Hint Hilafet Hareketleri. Belgelerle (1915-1933). 1. baskı. İstanbul: Mahya yayıncılık.
GEi 623 Merdjanova, Ina (2013): Rediscovering the Umma. Muslims in the Balkans between nationalism and transnationalism. Oxford: Oxford University Press.
GEi 624 Moreau, Odile (2016): Subversives and mavericks in the Muslim Mediterranean. A subaltern history. Austin: University of Texas Press.
GEi 625 Madanī, Ǧalāl ad-Dīn (1996): Islamic revolution of Iran. Second edition. Tehran.
GEi 625 Madanī, Ǧalāl ad-Dīn (1996): Islamic revolution of Iran. Second edition. Tehran.
GEi 626 Becker, Adam H. (2015): Revival and awakening. American evangelical missionaries in Iran and the origins of Assyrian nationalism. Chicago, Ill. [u.a.]: Univ. of Chicago Press.
GEi 627 Mähämmädi, Mäsiağa (2017): Äfqanistan. Bakı: Azärbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Märkäzi.
GEi 628 Sreberny, Annabelle; Torfeh, Massoumeh (2017): Cultural revolution in Iran. Contemporary popular culture in the Islamic Republic. London, New York: Tauris.
GEi 629 Yalçın, Hasan Basri; Duran, Burhanettin (2016): Küresel ve bölgesel aktörlerin Suriye stratejileri. Ankara: Seta.
GEi 630 Turan, Namık Sinan (2017): Hilafet. Erken İslâm tarihinden Osmanlı’nın son yüzyılına. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
GEi 631 Tamadonfar, Mehran (2017): Islamic law and governance in contemporary Iran. Transcending Islam for social, economic, and political order. Lanham: Lexington Books.
GEi 632 Kongar, Ebru; Olmsted, Jennifer C.; Shehabuddin, Elora (2018): Gender and economics in Muslim communities. Critical feminist and postcolonial analyses. London, New York: Routledge.
GEi 633 Friç, Doktor; Akekmekçi, Tuba (2014): Kürdler. Tarihi ve içtimai tedkikat. 1. Basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
GEi 634 Madelung, Wilferd (2006): The succession to Muḥammad. A study of the early Caliphate. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press.
GEi 635 Duman, Bilgay; Aygün, Feyzullah Tuna (2017): The situation of Turkmen migrants from Talafar and the future of Talafar. Ankara: ORSAM.
GEi 636 Randjbar-Daemi, Siavush (2018): The quest for authority in Iran. A history of the presidency from revolution to Rouhani. London: Tauris.
GEi 637 İnalcık, Halil (2017): Kırım Hanlığı tarihi üzerine araştırmalar. 1441-1700. 1. baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
GEv Geschichte: Vorosmanisches Anatolien
GEv 155 Šukurov, Rustam M. (2016): The Byzantine Turks : 1204-1461.
GEv 156 Beihammer, Alexander Daniel (2017): Byzantium and the emergence of Muslim-Turkish Anatolia, ca. 1040-1130. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
GEv 157 Kafadar, Cemal (2017): Kendine ait bir Roma. Diyar-ı Rum’da kültürel coğrafya ve kimlik üzerine. İstanbul: Metis.
GEv 158 Lellouch, Benjamin (2000): Les traditions apocalyptiques au tournant de la chute de Constantinople. Actes de la table ronde d’Istanbul (13 – 14 avril 1996). Paris [u.a.]: L’Harmattan.
GEx Geschichte: Allgemein
GEx 518 Apostolos, Mētropolitēs Karpathou kai Kasou (1969): Anamnēseis … Rodos: Rodiakēs.
GEx 519 Tolz, Vera (2011): Russia’s own Orient. The politics of identity and Oriental studies in the late Imperial and early Soviet periods. Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press.
GEx 520 Naar, Devin E. (2016): Jewish Salonica. Between the Ottoman Empire and modern Greece. Stanford, California: Stanford University Press.
GEx 521 Troebst, Stefan (2017): Zwischen Arktis, Adria und Armenien : das östliche Europa und seine Ränder. Aufsätze, Essays und Vorträge 1983-2016. Köln: Böhlau Verlag.
GEx 522 Mathu, Muhammet (1975): Kır gerillası. 1. basım. İstanbul: Yücel Yayınları.
GEx 523 Pardo, Jacques (1984): Excursion dans l’antique Ionie ou reminiscenes d’histoire et d’art sur les cotes turques de la mer egee. İstanbul: Sümbul Basımevi.
GEx 523 Pardo, Jacques (1984): Excursion dans l’antique Ionie ou reminiscenes d’histoire et d’art sur les cotes turques de la mer egee. İstanbul: Sümbul Basımevi.
GEx 524 Janz, Oliver (2013): 14 – der große Krieg. Frankfurt am Main [u.a.]: Campus-Verl.
GEx 525 Gurel, Perin E. (2017): Limits of westernization. A cultural history of America in Turkey. New York: Columbia University Press.
GEx 526 Ben-Nun, Gilad; Caestecker, Frank (2017): Modern refugees as challengers of nation-state sovereignty. From the historical to the contemporary. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.
GEz Geschichte: Zentralasien, Kaukasus
GEz 736 Gumbatov, Ramiz (2015): Bibi-Ejbat: sudʹba i delo Pavla Potockogo. Istoričeskij očerk. Baku: Izdanie Bakinskoj vysšej školy nefti.
GEz 737 Balaev, Ajdyn (2015): Mamed Ėmin Rasulzade : osnovatelʹ ideologii Azerbajdžanizma. Baku: Kitab Klubu.
GEz 738 Samedov, A. (2004): Azerbajdžan v sovremennoj sisteme meždunarodnych otnošenij. (1993-2003 gg.). Baku: Abilov, Zejnalov i Synovja.
GEz 739 Bayramzadä, Sämäd (2016): Južnyj Azerbajdžan. Ot „21 Azer“ do „beloj revoljucii“ v Irane : (ėkonomičeskoe i socialʹno-političeskoe položenie. Baku: Taraggi OOO.
GEz 740 Gasanly, Džamilʹ (2006): SSSR – Iran : Azerbajdžanskij krizis i načalo holodnoj vojny : (1941 – 1946 ). Moskva: „Geroi Otečestva“.
GEz 741 Ajdamirov, Telʹman (2014): Vyvoz bakinskoj nefti iz Azerbajdžana v konce XIX – načale XX vv. Baku: Elm vä Tähsil.
GEz 742 Agaev, Emil’ (2012): Kto takie azerbajdžancy
GEz 743 Qurban, Teyyub [Hrsg.] (2016): Na imja Bagirova, za podpisʹju Bagirova. Baku: Izdatelʹstvo OL npkt.
GEz 744 Johnson, Rob (2016): The great war and the Middle East. Oxford: Oxford University Press.
GEz 745 Çeçenistan’da devam eden insan hakları ihlalleri ile ilgili TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu çalışma raporu (2000). Ankara: TBMM Basımevi.
GEz 746 Gusejnov, Rizvan (2015): Azerbajdžan i armjanskij vopros na Kavkaze. Baku: Natsionalʹnaja Akademija Nauk Azerbajdzhana, Institut po Pravam Čeloveka.
GEz 747 Kudrjavcev, Aleksandr A. (1982): Drevnij Derbent. Moskva: Izdat. „Nauka“.
GEz 748 Usmanova, Diljara Mirkasymovna (Hrsg.) (2015): Tjurko-musulʹmanskij mir. Identičnostʹ, nasledie i perspektivy izučenija : sbornik statej. Kazanʹ: Izd-vo Kazan. Un-ta.
GEz 749 Altstadt, Audrey L. (2016): The Politics of Culture in Soviet Azerbaijan, 1920-40. London: Routledge.
GEz 750 Göztepe, Tarık Mümtaz (1961): İmam Şamil. Kafkasyanın büyük harp ve ihtilâl kahramanı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
GEz 750 Göztepe, Tarık Mümtaz (1961): İmam Şamil. Kafkasyanın büyük harp ve ihtilâl kahramanı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
GEz 751 Heyat, Farideh (2015): Azeri women in transition. Women in Soviet and post-Soviet Azerbaijan. London, New York: RoutledgeCurzon.
GEz 752 ‚Azerbaijani‘ and beyond. Perspectives on the construction of national identity (2017). 1. Edition. Berlin: Verlag Dr. Köster.
GEz 753 Tavkul, Ufuk (2009): Kafkasya’da kültürel etkileşim. Sosyo-linguistik bir araştırma. Ankara: TDK.
GEz 754 Guliyev, Vilayat (2015): The Azerbaijani school in Russian orientalism. The first half of 19th century. Budapest: L’Harmattan.
GEz 755 Qasımlı, Musa (2013): Azärbaycanın xarici işlär nazirläri. Bakı: Mütärcim.
GEz 756 Bakıxanov, Abbasqulu Ağa (2017): Gülüstani-İräm. Bakı: Kitab Klubu.
GEz 757 Älizadä, Hüseyn (2017): ’21 Azär‘ soyqırımı. (1946-1947-ci illärdä Cänubi Azärbaycanda kütlävi qırğınlar). Bakı: Elm vä Tähsil.
GEz 758 Quliyev, Vilayäddin İbrahimoğlu (2017): Qaçaq Gülüsüm vä Stalin. Bakı: YEK Production Çap Evi.
GEz 759 Häsänli, Cämil (2016): Foreign policy of the Republic of Azerbaijan. The difficult road to western integration, 1918-1920. First published 2016. London, New York: Routledge.
GEz 760 Jacquesson, Svetlana (2016): History making in Central and Northern Eurasia. Contemporary actors and practices. Wiesbaden: Reichert Verlag.
GEz 761 Hofmeister, Ulrich; Jobst, Kerstin S. (2017): Krimtataren. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag.
GEz 762 Alesger, Agil; Alizade, Mayis (2016): Sessiz işgal. Azerbaycan’da FETÖ örgütlenmesi. Birinci basım: Ağustos 2016. İstanbul: Kırmızı Kedi.
ISm Islamwissenschaft: Moderner Islam
ISm 23 Midhat, Ahmed (1883): Müdafaaya mukabele ve mukabeleye müdafaa. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat ].
ISm 810 Midhat, Ahmed (1883): Müdafaaya mukabele ve mukabeleye müdafaa. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat ].
ISm 845 Buğdaycı, Ahmet (2017): Çağların hanımefendisi. İstanbul: Kayıhan.
ISm 846 Gerlach, Julia (2006): Zwischen Pop und Dschihad. Muslimische Jugendliche in Deutschland. Lizenzausg. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung.
ISm 847 Yaḥyāwī, ʿAbd-al-Ġanī (2016): at-Tadāwī bi-ʾl-ḫalāyā ʾl-ǧiḏʿīyat. Rawīyat maqāṣidīya. aṭ-Ṭabʿat al-awwalī. London: al-Furqān.
ISm 848 Ay, Nazif (2017): İslam’a veda. İslami cadılık kitabı. 1. basım. İstanbul: Librum Kitap.
ISm 849 Dere, Nurgül (2014): Müslüman hanımın el kitabı. Kaynak ve delılleriyle merak edilen sorulara cevaplar. Gözden geçirilmiş ilâveli 2. baskı. İstanbul: Kayıhan.
ISm 850 Ege, Remziye (2015): Dinî rehberlik. Bilginin kaynağı ve bilgi üretme süreçleri. İstanbul: Şule Yayınları.
ISm 851 Yapıcı, Asım (2016): Toplumsal cinsiyet din ve kadın. 1. baskı. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
ISm 852 Göle, Nilüfer (2004): Modern mahrem. Medeniyet ve örtünme. Sekizinci basım. İstanbul: Metis.
ISm 853 Tatar, Hüsniye Canbay (1999): Nuh’un gemisindekiler. Şehirleşme ve dini cemaatleşme. İstanbul: Turan Yayıncılık.
ISm 854 Ülgener, Sabri F.; Sayar, Ahmed Güner (2006): Dünü ve bugünü ile zihniyet ve din islâm, tasavvuf ve çözülme devri iktisat ahlâkı. İstanbul: Derin Yayınları.
ISm 855 Yacan, Hadime M. (2011): İtikad ve amelde Rasulullah (s.a.v.)’a ittiba. Hz. Peygamberimiz’in şemaili şerifi ve Türkiye’de bid’at cereyanları. İstanbul: Furkan Yayınevi.
ISm 856 Sirri, Lana (2017): Einführung in islamische Feminismen. 1. Auflage. Berlin: w_orten & meer.
ISm 857 Michel, Thomas; Çırak, Gülfem (2015): Akademisyen bir rahibin gözüyle Risale-i Nur’dan düşünceler. İstanbul: Nesil.
ISm 858 Sağlam, Ahmet Murat (2017): Ataizm. Atalar dininden indirilen dine. 1. baskı. İstanbul: Ozan Yayıncılık Ltd.
ISr Islamwissenschaft: Theologie, Recht
ISr 443: v 1 Arsel, İlhan (2014): Kur’an’ın eleştirisi. 4. Basım. Beyoğlu, İstanbul: Kaynak Yayınları.
ISr 446: v 1-8 Dursun, Turan (1994): Kur’an ansiklopedisi. 8 Cilt. İstanbul: Kaynak Yayınları.
ISr 495 al-Munāwī, Muḥammad ʿAbdarra’ūf (1869): Kunūz al-daqāʾiq fī ḥadīṯ hair al-ẖalā’iq ǧamiʿ al-ʿālim al-ʿallāma. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar].
ISr 504 Keskin, Hasan; Özel, Mustafa; Durmuş, Zülfikar; Gezgin, Ali Galip; Dumlu, Ömer (2015): Tefsir. 6. baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
ISr 505 Hatiboğlu, İbrahim; Güler, Zekeriya; Özşenel, Mehmet; Dayhan, Ahmet Tahir; Kuzudişli, Bekir (2013): Hadis. 4. baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
ISr 506 Görgün, Tahsin; Yaran, Cafer Sadık; Çınar, Aliye; Uysal, Enver (2015): İslâm ahlâk esasları. 10. baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
ISr 507 Günay, Mehmet Hacı; Dalgın, Nihat; Haçkalı, Abdurrahman; Çalış, Halit; Ayengin, Tevhit (2015): Günümüz fıkıh problemleri. 6. baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
ISr 509 Saklan, Bilal (2012): Hadis tarihinde muhaddis sufiler. (H. IV./M. X. asır). 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISr 510 Köktaş, Yavuz (2015): Kur’an’a aykırı görülen hadisler : (tespit ve değerlendirme). 2. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISr 511 Salaymeh, Lena (2016): The beginnings of Islamic law. Late antique Islamicate legal traditions. 1. published. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
ISr 512 Qaraḍāwī, Yūsuf al- (1984): The lawful and the prohibited in Islam. Beirut: The Holy Koran Publishing House.
ISr 513 Krawietz, Birgit (1991): Die Hurma. Schariatrechtlicher Schutz vor Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit nach arabischen Fatwas des 20. Jahrhunderts. Berlin: Duncker & Humblot.
ISr 514 Coşkun, Selçuk (2016): Hadîse bütüncül bakış. (tesbît-anlama-anlatma bağlamında bir inceleme). 3. baskı. İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
ISr 515 Albayrak, Halis (2011): Tefsir usûlü. Yöntem, ana konular, ilkeler, teklifler. İstanbul: Şûle Yayınları.
ISr 516 Yaman, Ahmet (2015): Siyaset ve fıkıh. İstanbul: İz Yayıncılık.
ISr 517 Toptaş, Mahmut (1988): Kur’ân-ı Kerîm ve 19 efsanesi. 2. baskı. Fatih, İstanbul: İnkılâb Yayınları.
ISr 518 Daudi, Halid Zaferullah (1995): Pakistan ve Hindistan’da Şâh Velîyullah ed-Dehlevî’den günümüze kadar hadis çalışmaları. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISr 519 Neuwirth, Angelika; Peterson, Paul Silas; Kampmann, Jürgen (2017): Wie entsteht eine Schrift in der Forschung und in der Geschichte? Die Hebräische Bibel und der Koran. Tübingen: Mohr Siebeck.
ISr 520 Poya, Abbas (2017): Koranexegese als »Mix and Match«. Zur Diversität aktueller Diskurse in der tafsir-Wissenschaft. Bielefeld: transcript.
ISr 521: v 1+2 Sağlam, Hadi (2017): İslam hukuku denemeleri. 2 Cilt. İstanbul: Çizgi Kitabevi.
ISr 522 Kurnaz, Serdar; Weiße, Wolfram (2017): Islamisches Recht zwischen Recht, Ethik und Theologie. Dokumentation einer öffentlichen Antrittsvorlesung. Münster: Waxmann.
ISr 523 Seven, Şuayip (2018): Traditionelle Hadith-Hermeneutik im Zusammenhang mit modernen Ansätzen der Ankaraner Schule. Erstausgabe. Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
ISr 524: v 1 Neuwirth, Angelika (2011): Frühmekkanische Suren. Poetische Prophetie. 1. Auflage. Berlin: Verlag der Weltreligionen.
ISr 524: v 2.1 Neuwirth, Angelika (2017): Frühmittelmekkanische Suren. Das neue Gottesvolk: ‚Biblisierung‘ des altarabischen Weltbildes. 1. Auflage. Berlin: Verlag der Weltreligionen.
ISt Islamwissenschaft: Tasavvuf, Orden, Aleviten
ISt 1008 Cengiz, Gülizar (2014): Alevi Bektaşilerin sorunları ve çözüm önerileri. Hausen:
ISt 1009 Koşar, Uğur (2016): Herkes yüz çevirse de Allah sizin sahibinizdir : İstanbul: Destek Yayınları.
ISt 1010 Akkaya, Gülfer (2017): Yol kadındır. 1. baskı. İstanbul: Kalkedon.
ISt 1011 Sürmeli, Mehmet (1996): Nebevi zühd. Sivas: Öznur Yayınları.
ISt 1012 Gül, Halim (2014): Mesnevî’de tasavvufî tefsir. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1013 Çubukçu, Hatice (2011): Sufîlerde muhabbet yolu. Ebu Tâlib el-Mekkî ve Gazzâlî’de muhabbet anlayışı. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1014 Sheikh, Mustapha (2016): Ottoman puritanism and its discontents. Aḥmad al-Rūmī al-Āqḥiṣārī and the Qāḍīzādelis. 1. edition. Oxford: University Press.
ISt 1015 Çakmaklıoğlu, Mustafa M. (2015): İbn Arabî’ye göre ibâdetlerin manevî yorumları. 3. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1016 İzeti, Metin (2014): Balkanlar’da tasavvuf. 2. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1017 Ertuğrul, İsmail Fenni (1991): Vahdet-i vücûd ve İbn Arabi. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1018 Gürer, Dilâver (2016): Abdülkâdir Geylânî. Hayatı, eserleri, görüşleri. 8. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1019 Emir, İbrahim (2010): Rumi talks. From the tongue of Hasan Dede. İstanbul: EMAV.
ISt 1020 Kılıç, Mustafa Cemil (2007): Alevi ibadetlerinin İslam’daki yeri. İstanbul: Etik Yayınları.
ISt 1021 Serin, Rahmi (Hrsg.) (2012): Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi. 9. baskı. İstanbul: Seçil Ofset.
ISt 1022 Güven, Rasih (1991): The absolutism of Sankaracarya ascompared with Mawlana Jalaluddin Rumi’s school of thought. First print. Ankara: New Ofset.
ISt 1023 Friedlander, Ira (1975): The whirling dervishes, being an account of the Sufi order known as the Mevlevis and its founder the poet and mystic Mevlana Jalalu’ddin Rumi. 1. Aufl. New York: Collier Books.
ISt 1024 Muslu, Ramazan (2011): Emir Abdülkadir El-Cezairi hayatı ve tasavvufi görüşleri. Birinci baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1025 Özönder, Hasan (2006): Tarih boyunca Mevlevî kıyafetleri ve sembolik anlamları. Konya: T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.
ISt 1026 Öztürk, Mecit Ömür (2017): Dervişin teselli koleksiyonu. Doğu’dan Batı’dan 99 teselli. 1. baskı. İstanbul: Hayykitap.
ISt 1027 Ahmed Dede (2003): Mevlevîlerin tarihi. Mecmûatü’t tevârîh’l mevleviyye. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1028 Seyyid Fazıl Mehmed Paşa (2010): Mevleviyye silsilesi. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1029 Çubukçu, Hatice (2006): İlk dönem hanım sufiler. (H. I-V. / M. VII-XI yüzyıllar). 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1030 Hacı, Bektâş Veli (2007): Velâyetnâme. 1. baskı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
ISt 1031 Kara, Mustafa (2017): Bir kitabın kırk yılı. Tekkeler ve zaviyeler. 1. baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
ISt 1032 Demirci, Mehmet (2017): İzmir’de tasavvuf kültürü. Tarikatler, Emir Sultan, İzmir Mevlevihanesi. 1. baskı. İstanbul: H Yayınları.
ISt 1033 Tosun, Necdet (2016): İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindi. Hayatı, eserleri, tasavvufi görüşleri. Beşinci baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1034 Gürer, Dilâver (2010): Abdülkâdir-i Geylânî. 2. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1036 Filiz, Şahin (2014): İslam felsefesinde mistik bilginin yeri. 2. baskı. İstanbul: Say Yayınları.
ISt 1037 Emiroğlu, İbrahim (2002): Sûfi ve dil. (Mevlânâ örneği). 1. baskı. Merter, İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 1038 Göleli, Es-Seyyid Ali (1970): Sihirbaz büyücü ve ruh çağıran ehl-i bid’at’a reddiye. İstanbul: Şühedâ Basın-Yayın-Pazarlama.
ISt 1039 Yılmaz, H. Kamil (2008): Çağları aşan Mevlânâ çağrısı. Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz. İstanbul.
ISt 1040 Korkmaz, Esat (2007): Yorumlu İmam Cafer buyruğu. Üçüncü basım. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
ISt 1041 Doğan, Cafer (2011): Alevi İslamın İslam anlayışı. Ehl-i Beyt yolu. 5. Basım. Ankara: Gülr Matbaacılık.
ISt 1042 Çıkar, Hasan; Avcı, Sibel (2015): Hasan Dede sohbetleri. Divan-ı Kebir’den seçmelerle. [İstanbul]: Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı (EMAV).
ISt 1043 Bilge, Özlem; Suçsuzer, Gülsen (2014): Gölgesiz insan. Hasan Dede ile erdemli insan olmak üzerine sohbetler. 1. basım. İstanbul: Gürer Yayınları.
ISt 1044 Gölbaşı, Haydar (2007): Alevi-Bektaşi örgütlenmeleri. (sosyolojik bir inceleme). İstanbul: Alev Yayınları.
ISt 1045 Kaya, Esin (2014): Tanrı’nın temsilcisi insan. 3. Bölüm.
ISt 1046 Netton, Ian Richard (2002): Muslim neoplatonists. An introduction to the thought of the Brethren of Purity (Ikhwān al-Ṣafāʾ). London [u.a.]: RoutledgeCurzon.
ISt 1047 Ertan, Mehmet (2017): Aleviliğin politikleşme süreci. Kimlik siyasetinin kısıtlılıkları ve imkânları. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
ISt 1048 Varol, Muharrem (2017): Tekkede zaman. Üsküdar’da Rifai Sandıkçı Dergahı ve vukuat-ı tekaya. 1. baskı. İstanbul: Dergah Yayınları.
ISt 1049 Hajatpour, Reza (2017): Sufismus und Theologie. Grenze und Grenzüberschreitung in der islamischen Glaubensdeutung. Originalausgabe. Freiburg, München: Verlag Karl Alber
ISt 1050 Yanar, Hüseyin (2017): Beylikdüzü cemevi. Mimari proje yarışması 2015. 1. baskı. İstanbul: Arktera.
ISt 1051 Ulusoy, Abbas (2016): Alevilikte Sultan Hızır Samıt ocağı. 1. baskı. Ankara: İmla Kitap Yayınları.
ISt 1052 Maden, Fahri (2017): Zümre-i bektaşiyan. 1. baskı. İstanbul: Roza Yayınevi.
ISt 1054 Maden, Fahri (2017): Fukarâ-yı bektâşiyân. 1. baskı. İstanbul: Revak Kitabevi.
ISt 1055 Akgül, Leyla (2014): Pir Sultan Abdal sözlüğü. Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara: La Kitap Yayınları.
ISt 1063 Maden, Fahri (2017): Girit Bektaşileri. 1. baskı. Ankara: La Kitap Yayınları.
ISt 182 Araz, Nezihe; Bozcalı, Sabiha (1978): Anadolu Evliyaları. 5. baskı. İstanbul: Atlas Kitabevi.
ISt 533 Dedebada, Mehmet Ali Hilmi; Noyan, Bedri (2017): Açıklamalı ve sade dile çevrilmiş olarak Mehmet Ali Hilmi Dedebaba divanı. İstanbul: Şahkulu Sultan Külliyesi Vakfı.
ISt 623 Tahir, Mehmed (1915): Hacı Bayram-ı Veli. 2. tabı. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
ISt 796 Sedgwick, Mark J. (2017): Western Sufism. From the Abbasids to the new age. New York, NY: Oxford University Press.
ISt 961 Horata, Osman (2007): Mevlana. Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Publications.
ISx Islamwissenschaft: Allgemein
ISx 615 Varlı, Mustafa (2014): Bid’at, hurâfe ve bâtil inançlar. 2. basım. İstanbul: Ensar Neşriyat.
ISx 777: v 1-10 Caetani, Leone; Yalçın, Hüseyin Cahit [Übers.] (1924-1927): İslâm tarihi. Bd. 1-10. İstanbul: Tanin Matbaası.
ISx 778 Tomor, Ahmet (2016): İhlâs sûresi ve fazileti. 2. baskı. İstanbul: Erkam Yayın San. ve Tic. A.Ş.
ISx 779 Yarar, Erol (1994): İş hayatında İslâm insanı. Islâmî duyarlılıkla yönetilen firmalarda örgütsel davranış biçimleri. İstanbul: MÜSİAD.
ISx 780: v 1-2 Aḥmad Ibn-Ḥanbal (1993): Kitâbu’z-zühd. Arapçası ve türkçe tercümesi. İstanbul: İz Yayıncılık.
ISx 781 Haylamaz, Reşit; Demirel, Ali; Akay, Akif; Körpe, Yusuf; Men, Yücel (2015): İnsan ve topluma ulaşma yönüyle Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem). İzmir: Işık Yayınları.
ISx 782 Özafşar, Mehmet Emin (Hrsg.) (2008): Temel İslam bilgileri. Peygamberim. 2. baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
ISx 783 Çörüş, Şakir Mehmet: Mucizat’ül enbiya. 1. baskı. İstanbul: Sema Yayınevikpınar.
ISx 784 Başakşehir Müftülüğü Nisan 2015 yılı kutlu doğum haftası anısına hediyesidir (2015). İstanbul.
ISx 785 Naṣr, Ḥusain (1988): İslam’da düşünce ve hayat. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 786 Naṣr, Ḥusain (2016): Üç Müslüman bilge. İbn Sînâ, Suhreverdî, İbn Arabî. 8. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 787 Kalın, İbrahim (2016): Ben, öteki ve ötesi. İslâm-Batı ilişkileri tarihine giriş. 7. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 788 Koç, Turan (Hrsg.) (2011): İbn Arabî geleneği ve Dâvûd el-Kayserî. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 789 Şahinler, Necmettin (2013): Lokmân’ı dinlerken. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 790 Attas, Muhammad Naguib al- (2016): İslâm, sekülerizm ve geleceğin felsefesi. 4. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 791 Naṣr, Ḥusain (2015): İslam ve modern insanın çıkmazı. 8. baskı. İstanbul: İnsan.
ISx 792 Zapsu, Abdurrahim (2006): Büyük İslâm tarihi. Hz. Muhammed (s.a.) dönemi. İstanbul: Risale.
ISx 793 Toprak, Süleyman (2017): Kabir ziyareti. (meşruiyyeti, çeşitleri ve adabı). 1. baskı. İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları.
ISx 793 Toprak, Süleyman (2017): Kabir ziyareti. (meşruiyyeti, çeşitleri ve adabı). 1. baskı. İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları.
ISx 794 Sarmīnī, Muḥammad Anas (2016): Mufradāt al-‚arabīyah al-turāthīya. Al-mufradāt al-shā’i’ah fī kutub al-tafsīr wa al-ḥadīth wa al-fiqh wa al-tārīkh. al-Ṭab‘ al-awwal. Istanbul: ISAR İstanbul Araştirma ve Eğitim Vakfi.
ISx 795 Osman, Tarek (2016): Islamism. What it means to the Middle East and the world. New Haven, CT: Yale University Press.
ISx 797 Kitapçı, Zekeriya (2005): Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet. Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtlar. 1. baskı. Konya: Yedikubbe Yayınları.
ISx 798 Iqbal, Afzal (1974): The impact of Mowlana Jalaluddin Rumi on Islmaic culture. Tehran: RCD Cultural Inst.
ISx 799 Siddīqī, Mazheruddīn (1970): Concept of Muslim culture in Iqbal. Islamabad: Islamic Research Insitute.
ISx 800 Şenocak, İhsan (2017): Sünnet’i reddeden Kur’an müslümanlığı. İstanbul: Hüküm Kitap.
ISx 801 el-Mâǧlus, Sami b. Abdullah (2015): Siyer atlası. 6. baskı. İstanbul: Siyer Yayınları.
ISx 802 Albayrak, Halis (2011): Tarihin içinden Kurʾanʾı algılamak. İstanbul: Şûle Yayınları.
ISx 803 Serinsu, Ahmet Nedim (2012): Kurʾân ve bağlam. İstanbul: Şûle Yayınları.
ISx 804 Serinsu, Ahmet Nedim (2012): Kurʾân nedir? İnsanın anlam arayışı. 5. baskı. İstanbul: Şûle Yayınları.
ISx 805 Hassan, Mona (2016): Longing for the lost caliphate. A transregional history. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
ISx 806 Ünalan, Nursi (2000): Bid’at büyü batıl inanç ve hurafeler. İzmir: [Verlag nicht ermittelbar].
ISx 807 Ḏahabī, Muḥammad Ḥusain aḏ (1984): Kur’an-ı Kerim tefsirlerinde hurafe ve bid’atler. [İstanbul]: Saba Yayınları.
ISx 808 Bildik, H. Mustafa (1967): Müslümanlıkta cenaze, kabir ziyareti ve kurban hakkında bilgiler.
ISx 809 Çortul, Ramazan [Hrsg.] (2002): Türbe ve kabir ziyaretleri adabı. İzmir: Yeni Önder Matbaası.
ISx 810 Ġazālī, Muḥammad al (2005): Bid’at İslâma yabancılaşma. 1. basım. İstanbul: Ferşat Yayınları.
ISx 811 El-Beyati, Cafer [Hrsg. ]. (2013): Bidat. Ölçüler ve kazanımlar. İstanbul: ASR Yayınları.
ISx 812 Ferid, Ahmed (1996): Cehalet özürdür. Bid’atçı tekfircilere reddiye. Birinci baskı. İstanbul: Guraba Yayınları.
ISx 813 Leknevî, Abdülhay (1984): Dünden bugüne ibadetlerde bid’at. Istanbul: Vahdet Yayınevi.
ISx 814 Ülkü, Kübra (2010): Cennet yolu sünnet cehennem yolu bid’at. İstanbul: Yasin Yayınları.
ISx 815 el-Hanefi, Ahmed er-Rûmi (2013): Akâid risaleleri. Kabirler, bid’atler ve ölümü hatırlama. 2. baskı. İstanbul: Guraba.
ISx 816 Buti, Said Ramazan al (1995): Mezhepsizlik İslam şeriatını tehdit eden en tehlikeli bid’attır. İstanbul: Bedir Yayınevi.
ISx 817 Candan, Abdülcelil (2010): Bid’at ve batıl inançlar ansiklopedisi. 1. baskı. İstanbul: Düşün Yayıncılık.
ISx 818: v 1 Eygi, Mehmed Şevket (2005): Ehl-i Sünnet’i müdafaa ve bid’atleri tenkid (makale-incelemeler). Cilt 1. 2. baskı. İstanbul: Bedir Yayınevi.
ISx 819 Ünal, Harun (1984): Kur’ân ve Hadise göre bid’at. Istanbul: Petek Yayınları.
ISx 820 Osmanoğlu, Muhammed (2009): Küfür sözler bid’at ve hurâfeler. İlaveli 6. baskı. İstanbul: Yasin Yayınevi.
ISx 821 Çalışkan, Mustafa (2012): Kabir ziyareti ve tevessül. Ankara: TDV Yayın.
ISx 822 Çelik, Ali (1997): Kavram ve mahiyet olarak sünnet ve bidat. İstanbul: Beyan Yayınları.
ISx 823 Pamuk, Arif (1969): Peygamberimizin dilinden Yasin-i Şerif, kabir ziyareti ve faziletli ameller. İstanbul: Pamuk Yayıncılık.
ISx 824 Sevgin, Halil (2006): Bid’atler ve hurâfeler.
ISx 825 Tavaslı, Yusuf (2014): Mevlüt ve kabir ziyaretleri için Yâsîn-i Şerif. Kur’ân’dan seçme sûreler. Tavaslı.
ISx 826: v 6 Naṣr, Ḥusain; Büyükduru, Sara (2017): Modern dünyada geleneksel İslâm. Dokuzuncu baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 827 Bozan, Seyfeddin (1999): Fazilet ve kaynaklarıyla Hz. Resullulah’ın (SAV) nâfile ibâdetleri ve kabir ziyaretleri. Menzil: SEY-TAC yayınları.
ISx 828: v 2 Naṣr, Ḥusain; Yalçın, Şahabettin (1997): Makaleler. 2 [Bd]. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 829 Demirci, Mustafa (2016): Beytü’l-Hikme. Antikçağ bilim ve felsefi eserlerinin islam dünyasına tercümesi. 2. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 830 Şahinler, Necmettin (2014): Cin bölmesi. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISx 831 Ceylan, İsmail (2012): İslâm’da organ nakli bidat ve kılık-kıyafet. Trabzon: Akça Kitabevi.
ISx 832 Abdüsselam, Muhammed (2000): Dua ve zikirlerle ilgili sünnet bid’atler. Konya: İkbal Kitabevi.
ISx 833 Birgivi, İmam-ı; Humeyyis, Muhammed; Beşir, A. Muhammed (1997): Kabir ziyaretleri. Bidat ve müstehab. Birinci baskı. İstanbul: Guraba.
ISx 834 İttihad İlmî Araştırma Heyeti (2005): Risale-i nur külliyatında bid’at şeâir ve takva. İstanbul: İttihad Yayıncılık.
ISx 835 Türköne, Mümtaz’er; Özdağ, Ümit (1993): Siyasî İslam ve Pan İslamizm. 19. asırda batı’nın gözüyle. Birinci baskı. Ankara$Rehber Yayıncılık.
ISx 836 G̣hadanfar, Mahmood Ahmad; Qawi, Jamila Muhammad; Mubarakpuri, Safiur-Rahman al; Sapra, Muhammad Ayub; Farooq, Muhammad (2001): Great women of Islam. Who were given the good news of paradise. 1. ed. Riyadh: Darussalam.
ISx 837 Kesler, M. Fatih (2006): Kur’an-ı kerim’de Yahudiler ve Hıristiyanlar. Kur’an-ı kerim’de ehl-i kitap. 5. baskı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfi.
ISx 838 Yeşilyurt, Süleyman (2007): Geçimşten günümüze Rum ve Ermeni dönmeler. Ankara: Kültür Sanat Yayınları.
ISx 839 Aydin, Cemil (2017): The idea of the Muslim world. A global intellectual history. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press.
ISx 840 Doğan, Cevat (2016): Kuran’dan ilhamlar. Birinci baskı. İstanbul: Cinius Yayınları.
ISx 841 Şirazi, Ali (2008): Kıyamet yakındır. İstanbul: Hüda Yayıncılık.
ISx 842 Neuwirth, Angelika (2017): Die koranische Verzauberung der Welt und ihre Entzauberung in der Geschichte. Freiburg, Basel, Wien: Herder.
ISx 843 Aydın, Ömer (2016): İslam inanç esasları. 3. baskı. İstanbul: İşaret Yayınları.
ISx 844 Aydın, Ömer; Yıldırım, Ramazan; Soyal, Fikret; Can, Mustafa; Özdinç, Rıdvan; Yaşar, M. Yusa; Yavuz, A. Fikri (2017): Kelâm tarihi. 1. baskı. İstanbul: İşaret Yayınları.
ISx 848 Schrode, Paula (2010): Sunnitisch-islamische Diskurse zu Halal-Ernährung. Konstituierung religiöser Praxis und sozialer Positionierung unter Muslimen in Deutschland. Würzburg: Ergon-Verl.
ISx 849 Abū-Miḫnaf; Yousefi, Hamid Reza; Wüstenfeld, Ferdinand; Moujani, Ali; Pietsch, Roland (2017): Der tragische Märtyrertod des Imam Hussein. Würzburg: Königshausen & Neumann.
ISx 850 Asatryan, Mushegh (2017): Controversies in formative Shiʿi Islam. The Ghulat Muslims and their beliefs. London, New York, London: I.B. Tauris Publishers; The Institute of Ismaili Studies.
ISx 851 Amanat, Abbas (2009): Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism. London [u.a.]: Tauris.
ITS Istanbuler Texte und Studien
ITS 36 Helvaci, Zeynep; Olley, Jacob; Jäger, Ralf Martin (Hg.) (2017): Rhythmic cycles and structures in the art music of the Middle East. Proceedings of the international congress organized by the Ethnomusicology and European Music History Section of the Department for Musicology and Music Education in cooperation with Ori. Würzburg: Ergon Verlag Würzburg in Kommission.
ITS 37 Schweißgut, Karin (2016): Das Armutssujet in der türkischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Würzburg: Ergon Verlag in Kommission.
KA Kulturanthropologie
KA 490 Spohn, Cornelia; Avantario, Vito (2006): Zweiheimisch. Bikulturell leben in Deutschland. Lizenzausg. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung.
KA 492 Buonaventura, Wendy (1990): Die Schlange vom Nil. Frauen und Tanz im Orient. 1. Aufl. Hamburg: Rogner & Bernhard bei Zweitausendeins.
KA 493 Uhri, Ahmet (2016): Anadolu mutfak kültürünün kökenleri. Arkeolojik, arkeometrik, dilsel, tarihsel ve etnolojik veriler ışığında. İstanbul: Ege Yayınları.
KA 494 Fırat, Mümtaz (2017): Kaybolan izler. Güneydoğu’da geleneksel dövme ya da dek ve dak. 1. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
KA 495 Kalafat, Yaşar (2013): Halk bilimi, türkoloji, milli kültür stratejileri. Ankara: Berikan Yayınevi.
KA 496 Gültepe, Necati (2017): Türk mitolojisi. Yeni araştırmalar ışığında. 1. basım. İstanbul: Kapı Yayınları.
KA 497 Asena, G. Ahmetcan (2011): Nikolay Şodoyev’in diliyle Altay Bilik. 1. baskı. Beşiktaș, İstanbul: Pan.
KA 498 Scheffler, Rebekka (2017): Ayyām-e Fāṭemīye im heutigen Iran. Beschreibung eines schiitischen Trauerzyklus. Berlin: EB-Verlag.
KG Kunstgeschichte
KG 732 Kangal, Selmin (2000): Padişahın portresi. Tesavir-i Âl-i Osman ; [… 6 Haziran – 6 Eylül 2000 tarihleri arasında … Topkapı Sarayı Müzesi’nde düzenlenen … sergisi nedeniyle hazırlanmıştır]. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
KG 940: v 1 Öztuncay, Bahattin (2016): Youssouf Bey. İstanbul.
KG 940: v 2 Öztuncay, Bahattin [Hrsg.] (2017): The charged portraits of Fin-de-Siècle Pera. 2. bas. İstanbul: ANAMED.
KG 941 Göztepe, Tarık Mümtaz (1973): Ulu câmiler dînî abideler. 2. baskı. İstanbul: Bedir Yayınevi.
KG 942 Türk resminin köşe taşları (2017). İzmir: Folkart Gallery.
KG 943 Kançal-Ferrari, Nicole; Taşkent, Ayşe (2016): Tasvir. Teori ve pratik arasında İslam görsel kültürü. Birinci basım. İstanbul: Klasik.
KG 944 Ayan, Aydın; Katipoğlu Kaya, Halenur (2005): Resim ve heykel sergisi 1928 – 1982. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksyonu’ndan Güzel Sanatlar Akademisi öğretim elemanları. 1. basım. İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi.
KG 945 Karatepe, İlkay (2001): Asker ressamlar kataloğu. Harbiye, İstanbul: Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı.
KG 946 İrepoğlu, Gül (2012): Imperial Ottoman jewellery. Reading history through jewellery. İstanbul: BKG – Bilkent Kültür Girişimi Yayınları.
KG 947 Köksal, Özlem (2016): Aesthetics of displacement. Turkey and its minorities on screen. First published. New York, London, Oxford: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Inc.
KG 948 Olcay, Sema; İnciyan, Nadja; Aliotti, Károly; Uğurlu, Veysel (2014): Hoca Ali Rıza 1858-1930. Birinci basım. İstanbul: Yapıkredi Kültür Sanat Yayıncılık.
KG 949 Wöhrlin, Traugott (2013): Divriği. Unterwegs zur türkischen Mystik in Stein. Wiesbaden: Reichert.
KG 950 Özpınar, Ceren (2016): Türkiye’de sanat tarihi yazımı (1970-2010). Sanat tarihi anlatıları üzerine eleştirel bir inceleme. Birinci basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
KO Kongresse
KO 1007 Tokmak, Fulya Algın [Hrsg.] (2016): İçimizdeki şiddet. Ruhsaldan toplumsala şiddet görüngüleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
KO 1008 Açıkel, Ali [Hrsg.]; Serdar, Murat [Hrsg.] (2016): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Danişmendliler Sempozyumu (12-13 Kasım 2015) : Tokat Bildiriler. Tokat: Valiliği Özel İdaresi.
KO 1009 Elçin, Murat; Zülfikar, Bülent (Hrsg.) (2016): TÜBA-Kök hücre araştırmaları ve biyoetik sempozyumu raporu. 19 Şubat 2015 – Ankara. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
KO 1010 Loop, Jan (Hrsg.) (2017): The teaching and learning of Arabic in early modern Europe. Leiden: Brill.
KO 1011 Bukovec, Predrag (Hrsg.) (2013): Jenseitsvorstellungen im Orient. Kongressakten der 2. Tagung der RVO (3./4. Juni 2011, Tübingen). Hamburg: Kovač.
KO 1012 Ölümümün 100. yılında Ármin Vámbéry anma toplantısı bildirileri Ankara, 6-7 Eylül 2013 (2017). Ankara: Türk Dil Kurumu.
KO 1013 Doğumunun 400. yılı dolayısıyla uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname’si toplantısı bildirileri. İstanbul, 26-30 Eylül 2011 (2017). Ankara: Türk Dil Kurumu.
KO 1014 VIII. Uluslararsaı Türk Dili Kurultayı, Ankara, 22-26 Mayıs 2017. Bildiri özetleri (2017). Ankara: Türk Dil Kurumu.
KO 1015 Närimanoğlu, Kamil Väli (2008): 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı. (Tutanaklar) 26 Şubat – 6 Mart 1926. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
KO 1016 Koç, Adnan; Tüfekçi, Nida (2016): 1. Uluslararası Nida Tüfekçi Bağlama Sempozyumu. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Yayınları.
KO 1017 Helvaci, Zeynep; Olley, Jacob; Jäger, Ralf Martin (Hg.) (2017): Rhythmic cycles and structures in the art music of the Middle East. Proceedings of the international congress organized by the Ethnomusicology and European Music History Section of the Department for Musicology and Music Education in cooperation with Ori. Würzburg: Ergon Verlag Würzburg in Kommission.
KO 1018 Hayashi; Aydın, Mahir (2014): The Ottoman state and societies change. A study of the nineteenth century Temmettuat registers. London, New York: Routledge.
KO 1019 Alankuş, Sevda; Arı, Esra Oktay (2014): ‚Geçmişten Geleceğe Çerkesler–kimlik, kültür ve siyaset‘. Uluslararası Sempozyum bildiriler kitabı. Ankara: Kafdav Yayınları.
KO 1020 Yumuşak, İbrahim Güran; İlhan, M. Mehdi (2013): Gelibolu. Tarih, efsane ve anı. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
KO 1021 Dumont, Paul; Hildebrand, Rémy [Hrsg.] (2005): L’horloger du sérail. Aux sources du fantasme oriental chez Jean-Jacques Rousseau. Paris, İstanbul: Maisonneuve et Larose.
KO 1022 Türk Tarih Kurumu (1993): Çanakkale savaşları sebep ve sonuçları uluslararası sempozyumu. Çanakkale, 14 – 17 Mart 1990. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
KO 1023 Çelik, Kenan; Koç, Ceyhan (2002): The Gallipoli Campaign. İnternational perspectives 85 years on : conference proceedings 24-25 April 2000. İstanbul: Nesil.
KO 1024 Köymen, Oya (2003): Tarih eğitimine eleştirel yaklaşımlar. Avrupalı-Türkiyeli tarih eğitimcileri buluşması ekim 2001 – kasım 2002. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
KO 1025 Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı (2000): Türkiye’de İlk ve Orta Öğrenim Düzeyinde Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması. Atölye 1 : 2 – 3 Aralık 2000, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
KO 1026 Anastassiadis, Anastassios; Clayer, Nathalie [Hrsg.] (2011): Society, politics and state formation in Southeastern Europe during the 19th century. Athens: Alpha Bank, Historical Archives.
KO 1027 Pingel, Falk (2003): Avrupa evi. Ders kitaplarinda 20. yüzyil Avrupa’si. Istanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi.
KO 1028 Stradling, Robert (2003): 20. yüzyıl Avrupa tarihi nasil öğretilmeli. Istanbul [u.a.]: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi.
KO 1029 T.C. Genel Kurmay Başkanlığı (2010): Ölümünün 36’ncı yıl dönümünde İsmet İnönü paneli. 25 Aralık 2009. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
KO 1030 Yeşiller Partisi (2003): Türkiye yeşil diyalog toplantısı. Konuşmalar. İstanbul: Afü Yayınevi.
KO 1031 Chatzis, Konstantinos (2003): Science, technology and the 19th century state. The role of the army ; conference proceedings Syros, 7-8 July 2000. Athens: National Hellenic Research Foundation.
KO 1032 Äbdibekov, U. S.; Kutalmış, Mehmet (2017): VII Ḫalyḳaralyḳ türkologija kongresi žojylu ḳaypi dar türki tilderi. Bajandamalar žinaġy. Türkistan.
KO 1033 Fırat, Hasan; Abbasoğlu, Zeynep Yıldız (2017): Tanburi Cemil Bey. Sempozyum bildirileri. Birinci basım. İstanbui: Küre Yayınları.
KO 1034 Gönül, Bilge; Uzbek, Hakan; Güvenç, Sefer; Mazlum, Süleyman; Vardağlı, Tutku (2016): 90. yılında Türk-Yunan zorunlu nüfus mübadelesi. Yeni yaklaşımlar, yeni Bulgular : sempozyum bildiri metinleri. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları.
KO 1035 Schrode, Paula; Simon, Udo (2012): Die Sunna leben. Zur Dynamik islamischer Religionspraxis in Deutschland. Würzburg: Ergon-Verl.
LIa Literatur: Arabisch
LIa 88 ʿAṭā‘-Allāh Ibn-Faḍl-Allāh al-Ḥusainī, Ǵamāl-ad-Dīn (1871): Ravzat ül-ahbab. 2. basım. [İstanbu]: Matbaa-ı Amire.
LIi Literatur: Iranisch
LIi 183: v 3 Džalil, Ordichane; Celîl, Celîlê (2016): Zargotina kurda. Wien: Institut für Kurdologie.
LIi 183: v 8 Džalil, Ordichane; Celîl, Celîlê (2017): Dilok, sêxiştî, heyranok. Kurmancî.
LIi 185 Ṣaʾib Tabrīzī, Muḥammad ʿAlī (1331 [1915]): Mücevherat-ı Saib-i Tebrizi. İstanbul: Matbaa-i Ahmed Kâmil.
LIi 186 Saʿdī, Muṣliḥ-ad-Dīn (1303 [1886]): Cidâl-i Sadî ba müddei. Hikemiyat-ı Sadî’den bâlâdaki ünvan ile Gülistan’da münderiç bir muhaverenin nazmen tercümesidir. Kostantiniye: Ebüzzıya Matbaası.
LIi 188 Rūmī, Ǧalāl-ad-Dīn (2016): Yasaklı Rûmî. Mevlânâ’nın aşk, kural tanımazlık ve kendinden geçme ile ilgili şiirleri. 1. baskı. İstanbul: Ganj Yayıncılık.
LIi 189 Ibn-Iskandar, Kaikāʾūs (2016): Ḳābūs-nāme. (giriş, notlar, metin, sözlük/dizin, tıpkıbaskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.
LIt Literatur: Türkeitürkisch/Osmanisch
LIt 1586 Şemseddin (1328): Melek ül-mütekellimin. Yahud ruh-ı ediban-ı Türk. Dersaadet: Hacı Hüseyin Efendi Matbaası.
LIt 2203 Sabri, Mehmed Şerif (1296): Divan-ı Sabri-i Şakir. Erstdruck. İstanbul: El-Cevaib Matbaası.
LIt 417 Edib, Halide (1913): Yeni Turan. [İstanbul]: [Tanin Matbaası].
LIt 4529 İçel, Bahadır (2011): Cihatopya. 1. basım. İstanbul: Paraf Yayınları.
LIt 4970 Ahmed Midhat (1302): Obur isişmle bir hikayeyi havidir. İstanbul: Kırk Anbar Matbaası.
LIt 5234 İldan, Mehmet Murat (2002): Mohandas Karamchand Gandhi. İki perdelik oyun. 1. baskı. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.
LIt 5235 Birsel, Salâh (1993): Gandhi ya da Hint kirazının gölgesinde. Ek: 1940 kuşağı’nın ortak bildirisi (Abidin Dino – Sait Faik) ; deneme. 1. baskı. Beyoğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
LIt 5599 Ömer, Âşıḳ (2010): Âşık Ömer Divanı. Unter Mitarbeit von Yakup Karasoy und Orhan Yavuz. Konya: İnci Ofset.
LIt 5600 Ahmed Midhat (1298 [1281]): Amiral Bing. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5600 Ahmed Midhat (1305 [1888]): Demir Bey yahut inkişâf-ı esrar. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5600 Ahmed Midhat (1307 [1890]): Aleksandr Stradella. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5601 Ahmed Midhat (1301 [1884]): Çengi yahud Daniş Çelebi. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5601 Ahmed Midhat (1307): Rikalda yahud Amerikada vahşet âlemi. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat].
LIt 5601 Ahmed Midhat (1307 [1890]): Şeytankaya tılsımı. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5601 Ahmed Midhat (1877): Çengī. İstānbūl: Ḳırḳ Anbār Maṭbaʿası.
LIt 5602 Yenişehirlizade Halit Eyüp (1318 [1900]): Şâdi. [İstanbul]: Matbaa-i Tahir bey.
LIt 5603 Vecdî Abdülbaki (1308 [1891]): Dîvançe-i Vecdî. İstanbul: Kasbar Matbaası.
LIt 5604 Vâsıf (1257 [1841]): Enderun-ı hümayundan muhrec Vasıf Osman Bey Divandır. [İstanbul]: Takvim.
LIt 5605 Mehmed Tevfik (1304 [1887]): Kasaid-i Tevfik. İstanbul: Mihran Matbaası.
LIt 5606 Nergisî Mehmed (1285 [1868]): Hamse-i Nergisî. [İstanbul]: Tatyos Dividciyan Basımhanesi.
LIt 5607 Ragıb Paşa (1252 [1836]): Divân-ı Sultan üş-şuara ve Şeyh ül-vüzerâ merhum ve magfur Ragıb Mehmed Paşa. [Bulaq]: Bulaq Matbaası.
LIt 5608 Cudizade Mehmed Tevfik (1302 [1885]): Menasim-i aşk. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
LIt 5609 Pertev Paşa (1256 [1840]): Divan-ı sultan üş-şüara ve şeyh üz-zürefa uniye bih Pertev Paşa. [İstanbul]: Maṭbaʿa-i Bāb-ı Ḥażret-i Serʿaskerīye ve Merciʿ ve Me’ab-ı Ṣunūf-ı Leşkeriye.
LIt 5610 Yunus Emre (1340 [1924]): İşbu kitab-i müstetabın dirununda kutb ül-arıfîn meşayih-i azamdan Mevlana Âşık Yunus Emre hazretlerinin divan-ı latîflerile halifesi Âşık Yunus hazretlerinin divan-ı kemâlları ve kezalık meşayih-i azamdan Erzincanî Şeyh-i Hayyat Vehbî hazretlerinin Kenz ül-miftâh kitabı hâşiyede tab ve temsîn kılınmışdır. [Steindruck]. İstanbul: Hafız Aziz ve mahdumu Raif.
LIt 5611 Ahmed Midhat (1291 [1874]): Dünyaya ikinci geliş yahut İstanbul’da neler olmuş. 1. defa. İstanbul: Şark Matbaası.
LIt 5612 Tarhan, Abdülhak Hâmid (1334 [1918]): Finten. İstanbul: Matbaa-i Amire.
LIt 5613 Abdülhalim Memduh (1301 [1884]): Tasvir-i vicdan. [İstanbul]: Nişan Berberyan Matbaası.
LIt 5614 Abdülhalim Memduh (1303 [1886]): Burhan. Manzum. İstanbul: Karabet ve Kasbar Matbaası.
LIt 5614 Abdülhalim Memduh (1304 [1887]): Bedriye. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
LIt 5615 Ahmed Midhat (1291 [1874]): Ahz-i sâr yahud Avrupa’nın eski medeniyeti. Serlevhasıla dört perde tiyatro dramını hâvidir. 1. defa. İstanbul: Kırk Anbar Matbaası.
LIt 5616 Ahmed Fehmi (1319 [1892]): Huznâver. Tiyatro : dört perde, yedi fasıldan ibaretdir. 1. defa. İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası.
LIt 5617 Ispartalı Ahmed Bahri (1326 [1908}): Gasb ve nedamet yıne ihanet : otuz dört perde ve bir tablosu havi, tarihi ve tasviri bir pisdir. Selanik: Yeni Asır Matbaası.
LIt 5618 Ahmed Midhat (1299): Dürdane Hanım. İstanbul: [s.n.].
LIt 5618 Ahmed Midhat (1301 [1884]): Fürs-i kadimde bir facia yahut siyavüş. esasi tarih-i sahihe müstenid 4 perde dram. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5618 Ahmed Midhat (1301 [1884]): Fürs-i kadimde bir facia yahut siyavüş. Esasi tarih-i sahihe müstenid 4 perde dram. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5618 Ahmed Midhat (1301 [1884]): Fürs-i kadimde bir facia yahut siyavüş. Esasi tarih-i sahihe müstenid 4 perde dram. İstanbul: [Tercüman-i Hakikat Matbaası].
LIt 5618 Ahmed Midhat (1305 [1888]): Fennî bir roman yahud Amerika doktorları. 1. defa. İstanbul: Tercüman-ı Hakikat Matbaası.
LIt 5619 Numan Mahir (1261 [1845]): Münşeat-ı Numan Mahir Beyefendi. [İstanbul]: [Matbaa-i Âmire].
LIt 5620 Numan Mahir (1306 [1889]): Güzide-yi münşeat. Dersaadet: Mahmut Bey Matbaası.
LIt 5621 Ahmed Rasim (1331 [1915]): İlaveli hazine-i mekatib yahud mükemmel münşeat. 7. tabi. İstanbul: Sancakcıyan Matbaası.
LIt 5622 Hüseyin Selim (1316 [1898]): Amelî ve nazarî hadika-i münşeat-ı umumiye yahut define-i müsveddat-ı resmiye ve deaviye. İstanbul: Asır Matbaası.
LIt 5623 Hayri (1316 [1898]): Nümune-i muharrerat. Resmı̂ ve gayr-i resmı̂ muharrerat nümuneleriyle manzum ve mensûr âsar-ı edebiye-i muhtevidir. Dersaadet: Feridiye Matbaası.
LIt 5624 Faik Reşat (1315 [1899]): Fenn-i inşa. İkinci tabı. İstanbul: Karabet matbaası.
LIt 5625 İzzet (1304 [1887]): Yeni eserlerim. Dersaadet: Âlem Matbaası.
LIt 5626 Mehmed Fuad (1317 [1899}): Hanımlara mahsus usul-i kitabet ve inşa. İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LIt 5627 Mustafa Reşid (1310 [1892]): İnşa muallimi. İstanbul: Enver Efendi Matbaası.
LIt 5628 İzzet (1303 [1881]): İlâveli nefhat ül-edeb. İstanbul: Matbaa-ı A.K. Tozlıyan İdare-i Şirket-i Mürettibiye.
LIt 5629 Mehmed Celâl (1317 [1899]): Musahhah mükemmel ve mufassal gülşen-i muharrerat yahut muharrerat-ı resmiye, gayr-ı resmiye ve ticariye. İstanbul: Şirket-i mürettibiye matbaası.
LIt 5630 Muallim Naci (1318 [1900]): Hazine-i mektûbât yahud mükemmel ve mufassal münşeât. Dersaadet: Cemal Efendi Matbaası.
LIt 5631 Hamamioǧlu, Ihsan (1327 [1911]): Katib. Trabzon: Ş. Mirkoviç Matbaası.
LIt 5632 Ali Vasfi (1316 [1898]): Münşeat-ı Şeyh Vasfi. İstanbul: Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LIt 5633 Ahmed Sâdık Zîver Paşa (1313 [1895]): Asar-ı Ziver Paşa : divan ve münşeat. Bursa: Matbaa-i Vilayet.
LIt 5634 Osman Nevres Efendi (1290 [1873]): Divan-ı Osman Nevres. [İstanbul]: Matbaa-i Amire.
LIt 5636 Civelek, Bilal (2016): Sükût. Üç kapı : suyun rengi, kabının rengidir. 15. baskı. İstanbul: Yediveren Yayınları.
LIt 5637 Aray, Macit (1979): Yaz sonu : şiirler. İzmir: Özkaner.
LIt 5638 Akkaş, Turgut (1937): Kıvılcımlar. Ankara: Ulus Basımevi.
LIt 5639 Akkaş, Turgut (1939): Kaynak : manzum şiir. Ankara: Titaş Basımevi.
LIt 5640 Akkaş, Turgut (1938): Bora fırtına. Ankara: Ulus Basımevi.
LIt 5641 Akkaş, Turgut (1957): Özkaynak. Ankara: İstiklâl Matbaası.
LIt 5642 Akkaş, Turgut (1936): Damlacıklar. Ankara: Ulus Basımevi.
LIt 5643 Aray, Macit (1959): Bir rüzgâr eser ki… Şiir. İstanbul: Birlik Matbaası.
LIt 5644 Sarar, İsmail Ali: Kutlu doğum. Şiirler. Eskişehir: Etam A.Ş.
LIt 5645 Yıldır, Erol (Hrsg.) (1997): İmam Mansur. İstanbul: Aksis.
LIt 5646 Gözel, Özkan (2011): Hızır ile Musa. Olmak ve aramak. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
LIt 5647 Tazeoğlu, Kahraman (2016): Allah’a emanet ol. Istanbul: Destek Yayınları.
LIt 5648: v 1 Cemâlî (2016): Hümā vü hümāyūn. Analysis, critical text, facsimile. [Cambridge, Mass.]: Departement of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
LIt 5650 Kurucu, F. Devrim (1979): Ve bir gerilla inadıyla direneceksin. 2. baskı. Ankara: Bil-Tek Yayınları.
LIt 5651 Kısakürek, Necip Fâzıl (1995): O ve ben. 9. basım. Cağaloğlu, İstanbul: B.D. Yayınları.
LIt 5652 Açıl, Berat (2016): On altıncı yüzyılın tanıklarından Cûşî ve dîvânı. 1. baskı. Ankara: Atlas.
LIt 5653 İpekçioğlu, Sacit (1951): Kilis’te milli mücadele ve gerilla.
LIt 5654 Özlü, Demir (2017): Özyurdunda yabancı olmak. Demir Özlü-Ferit Edgü mektuplaşmaları. Birinci baskı. İstanbul: Sel Yayıncılık.
LIt 5655 Bölge ağızlarında atasözleri ve deyimler (2016). Birleştirilmiş baskı.
LIt 5656 Erzurumlu, Darir (2016): Yüz hadis yüz hikâye. Türk dilinde art zamanlı değişmeler. Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
LIt 5658 Erhan, Sabahattin Selim (2017): 92. gün. Ahmet Telli’nin önsözyle. 1. baskı. Ankara: Dipnot Yayınları.
LIt 5659: v 5 Seyfettin, Ömer (2000): Şiirler, mensur şiirler, fıkralar, hatıralar, mektuplar. 1. baskı. İstanbul.
LIt 5660 Yılmaz, Hasan (2010): Barnabasın İncileri. Uyanış ve direniş. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: Arka Pencere.
LIt 5661 Güneş, Bektaş Tufan (1998): Elebaşı mı?, Çetebaşı mı?, Yüzbaşı mı? Bir yüzbaşı’nın anıları. 1. basım. Cağaloğlu, İstanbul: Kora Yayın.
LIt 5662 Uzunyaylalı, M. Talat (2006): Efsane kadın Nene Hatun. İstanbul: Nesil.
LIt 5663 Aydın, Necati (2008): Benim adım göklerde yazlı! 1. baskı. GDK.
LIt 5664 Kaplan, Mehmet (2005): Tarihe sığmayan destan: Çanakkale. Dönmeyi düşünmediler : (belgesel roman). 6. baskı. İstanbul: Gençlik Yayınları.
LIt 5665 Seyfeddin, Ömer; Koca, Osman (2017): Çocukluk hâtıraları. Osmanlıca Türkçe. Ankara: Beyan.
LIt 5666 Kılıç, Sevdet (2014): Felsefe diyarından hikmet yurduna. Bilgelik hikâyeler : 2. Bd. İstanbul: İnsan Yayınları
LIt 5667 Stavridis, Stavros I.; Balta, Evangelia; Çokona, Ari (2017): Anatol türküleri 1896. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk türkü mecmuası. Birinci basım. İstanbul: Literatür.
LIt 5668 Miyasoğlu, Mustafa (1995): Muhacir. Dördüncü baskı. İstanbul. Marifet Yayınları.
LIt 5669 Gözükara, Mehmet; Özalp, Ömer Hakan (2011): Her gözyaşı aynı renk. Elbistan ağıtları. 2 Bde. İstanbul: Özgü Yayınları
LIt 5670 Çokona, Ari (2009): Fener. 1. basım. İstanbul: Heyamola Yayınları.
LIt 5671 Edib, Halide (1913): Yeni Turan. [İstanbul]: [Tanin Matbaası].
LIt 5672 Ekici, Abbas; Şahin, Hüseyin (2017): Arguvanlı Ozan Abbas Ekici. ‚Mezarımın işareti kırmızı‘ : yaşamı, sanatı, şiir ve türküleri. 1. baskı. Malatya: Arguvan ve Köyleri Eğitim – Kültür Vakfı 1985.
LIt 5673 Şahin, Hüseyin; Özerol, Süleyman (2004): Arguvan türküleri. Halkbilimsel bir araştırma denemesi. İstanbul: Arguvan ve Köyleri Eğitim – Kültür Vakfı 1985.
LIt 5674: v 1 Ceyhan, Nesîme (2007): Balkan savaşı hikâyeleri. 2. baskı. İstanbul: Selis Kitaplar.
LIt 5674: v 2 Ceyhan, Nesîme (2006): Trablusgarp hikâyeleri. 1. baskı. İstanbul: Selis Kitaplar.
LIt 5674: v 3 Ceyhan, Nesîme (2007): 1. Dünya savaşı hikâyeleri. 1. baskı. İstanbul: Selis Kitaplar.
LIt 5675 Alptekin, Ali Berat; Güzel, Abdurrahman; Sönmez, Bingür (2010): Geçmişten gönümüze âşıkların dilinde Sarıkamış. 1. baskı. Eminönü-Fatih, İstanbul: Omnia.
LIx Literatur: Allgemein
LIx 196: v 34 Castelli, Alfredo (1982): Batık piramit. İstanbul: Tay Yayınları.
LIx 196: v 41 Castelli, Alfredo (1982): Kara piramit. İstanbul: Tay Yayınları.
LIx 202 Kelsey, Tim (1996): Dervish. The invention of modern Turkey. First edition. London: Hamilton.
LIx 204 Hamsun, Knut (2009): İstanbul’da iki İskandinav seyyah. Yaşantı. 5. baskı. İstanbul: YKY.
LIz Literatur: Andere Türksprachen
LIz 414 Dakuklu, Hazım Şükür (2008): Aşura destanı. İmam Hüseyin’in musibet meclisleri. Kerkük: Türkmen Dili.
LIz 422 Özkan, Nevzat (2017): Gagavuz edebiyatı. 1. basım. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
LIz 423 Kaçalin, Mustafa S. (2017): Oğuzların diliyle dedem Korkudun kitabı. Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
LIz 424 Emirî, Yusuf (2013): Yûsuf Emiri Dehname. (inceleme, metin dizin, tıpkıbasım). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
LIz 425 Sabir, Mirzä Äläkbär (2017): Hophopnamǝ. Bakı: Kitab Klubu.
LIz 426 Väzirov, Näcäf bäy (2017): Müsibäti-Färäddin. (seçilmiş äsärläri). Bakı: Kitab Klubu.
LIz 427 Cavid, Hüseyn (2016): Mänim tanrım gözällikdir, sevgidir… Bakı: Kitab Klubu.
LIz 428 Sultanlı, Vaqif; İsmayıl, İräc [Hrsg.] (2017): Güney Azärbaycan näsri. Başlanğıcdan bu günä qädär : Antologiya. Bakı: Nurlar.
LIz 429 Tağısoy, Nizami; Zakariyya, Zülaim (2011): Meyxanänin poetikası. Bakı: Çaşıoğlu.
LSi Sekundärliteratur: Iranisch
LSi 79 Nesterova, Svitlana (2012): Mesnevî’de örtülü anlamlar. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
LSi 80 Akdemir, Hikmet (2010): Mesnevi’de Kur’an yorumları. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
LSi 81 Omarkhali, Khanna (2017): The Yezidi religious textual tradition. From oral to written : categories, transmission, scripturalisation and canonisation of the Yezidi oral religious texts : with samples of oral and written religious texts and with audio and video samples on CD-ROM. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
LSt Sekundärliteratur: Türkeitürkisch\Osmanisch
LSt 1262 Timur, Kemal (2012): Berdel yazarı Esma Ocak. Hayatı ve eserleri ; bir Diyarbakır hanımağasının yaşanmış öyküsüdür. 2. baskı. İstanbul: Akademik Kitaplar.
LSt 1264 Albayrak, Nurettin (2010): Ansiklopedik halk edebiyatı sözlüğü. 2. basım. İstanbul: Kapı Yayınları.
LSt 1265 Eldem, İsmail Hakkı (1308): Ekrem Bey. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
LSt 1265 İsmail Hakkı (1308): Cevdet Paşa. İstanbul: Alem Matbaası.
LSt 1265 İsmail Hakkı (1308 [1891]): Ahmed Midhat Efendi. İstanbul: Artin Asaduryan şirket-i mürtebiye matbaası.
LSt 1265 İsmail Hakkı (1311): Şemseddin Sâmi bey. İstanbul: Kasbar Matbaası.
LSt 1267 Gümüşoğlu, Dursun H. (2017): Yayınlanmamış Bektaşi fıkraları ve Bektaşi fıkralarında irfan. 1. baskı. İstanbul: Post.
LSt 1268 Baş, Münire Kevser (2011): Sezai Karakoç şiirinde metafizik vurgu. 1. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
LSt 1269 Günay-Erkol, Çimen (2016): Broken masculinities. Solitude, alienation, and frustration in Turkish literature after 1970. Budapest: Central European University Press.
LSt 1270 Dikici, Christine (2017): Die Rezeption der türkischen Literatur im deutschen Sprachraum. Unter besonderer Berücksichtigung aktueller Übersetzungsvorhaben. Frankfurt am Main: Lang.
LSt 1271 Yeşilyurt, Türkân (2014): Hilmi Yavuz’un şiirlerinde geleneğin metinlerarasılık bağlamında yeniden üretimi. ‚Güldeki gömü neyse‘. 1. basım. İstanbul: Komşu Yayınları.
LSt 1272 Kut, Günay (2016): Şah edebiyat. 1. baskı. İstanbul: Simurg.
LSt 1273 Birkiye, Atilla (2017): Sabahattin Ali’nin yapıtlarını sevme sözlüğü. Deneme. Birinci basım. İstanbul: Siyah Kitap.
LSt 1274 Kuş kitabı (2017). 1. baskı. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
LSt 1275 Ağlamak kitabı (2017). 1. baskı. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
LSt 1276 Aslan Ayar, Pelin (2016): Yoksulluk ve yoksunluk halleri. Füruzan’ın öykülerinde mekân, beden, özne. 1. baskı. İstanbul: Simurg.
LSt 1277: v 1 Tekin, Gönül Alpay (2017): Hayat ağacı. Bd. 1:  Makaleler. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
LSt 1278 Sarıkaya, Erdem (2017): Eski Türk edebiyatında Rüya. (başlangıçtan XV. asra kadar). Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
LSt 1279 Öztürk, Yakup (2017): Memleket mektep meclis arasında bir hayat Faruk Nafiz Çamlıbel. 1. baskı. Ankara: Ebabil.
LSt 1280 Şimşek, Sezer (2017): Şeyhü’l-muharrirîn Burhan Felek. 1. basım. İstanbul: Libra.
LSt 1281 Kara, Halim (2017): Osmanlı’yı tahayyül etmek. Tarihsel romanda fatih temsilleri. Birinci baskı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
LSt 1282 Halman, Talât Sait (2008): A millennium of Turkish literature. (a concise history). 1. ed. Ankara: Ministry of Culture and Tourism.
LSt 1283 Oktay, Ahmet (2003): Entelektüel tereddüt. 1. basım. İstanbul: Everest Yayınları.
LSt 1284 Törenek, Mehmet (2002): Türk romanında işgal İstanbul’u. İstanbul: Kitabevi.
LSt 1285 Ozil, Şeyda [HerausgeberIn]; Hofmann, Michael; Laut, Jens-Peter; Dayıoğlu-Yücel, Yasemin; Zierau, Corneli; Dickinson, Kristin (2016): The transcultural critic. Sabahattin Ali and beyond. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen.
LSt 1286 Çil, Hüseyin (2017): Bedeni kurgulamak. İslami romanlarda beden ve kimlik. İstanbul, Konya: Çizgi Kitabevi.
LSt 1287 Özçelik, Mustafa (2009): Mehmet Akif ve Çanakkale. Birinci basım. İstanbul: Yarımada Yayınları.
LSt 1288 Başgöz, İlhan (2012): Türkülü aşk hikâyeleri. Bir gösterim olarak. 1. baskı. Beşiktaș, İstanbul: Pan.
LSt 1289 Hamarat, Zehra (2010): Ahmet Rasim’in gözüyle İstanbul folkloru. [İstanbul halk kültürü]. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
LSt 1290 Karaca, Emin (2017): Türk edebitatında kavga. (‘en büyük, en önemli, en bilgili yazar benim!’). Birinci baskı. İstanbul: Kibele Yayınları.
LSt 1291 Özbek, Mehmet A. (2009): Türkülerin dili. İstanbul: Ötüken.
LSt 1292 Tanpınar, Ahmet Hamdi; Koç, Mustafa; Özdemir, Şaban (2017): Hüsrev ü Şirin. Darülfünun mezuniyet tezi : 1923. 1. Baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
LSt 1293 Yalçın, Alemdar (2017). Siyasal ve sosyal değişmeler açısından : Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk romanı 1946-2017. Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 4. baskı. Ankara: Akçağ.
LSt 838 Aksüt, Ali Kemalî (1944): Profesör Mehmed Ali Aynî. Hayatı ve eserleri. İstanbul: Ahmet Sait Matbaası.
LSx Sekundärliteratur: Allgemein
LSx 110 Kırmızı, Abdulhamit [Hrsg.] (2013): Otur baştan yaz beni. Oto/biyografiye taze bakışlar. Birincı basım. Vefa, İstanbul: Küre Yayınları.
LSx 112 Parmaksız, Aydın (2017): Freud bana masal anlatsa. Masal üzerine psikanalitik bir inceleme. 1. basım. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
LSx 113 Ulağlı, Serhat (2007): L’image de l’Orient turc dans la littérature française. Les idées, les stéréotypes et les stratégies. 1. impr. Istanbul: Éd. Isis.
LSx 114 Yağcıoğlu, Semiramis (2017): Roman kahramanı ve öznellik. Söylem ideoloji ve coğrafya. 1. Basım. İstanbul: Komşu Yayınları.
LSx 201 Ajdinović, Irena: Five osmans. The Ottoman crisis of 1622 in early seventeenth-century literature. First edition. İstanbul: The ISIS Press.
LSz Sekundärliteratur: Türksprachen
LSz 34 Bala, Mirza (1951): Azerbaycan tarihinde Türk Albanya. ‚Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşebbüsü ile 19 Mayıs 1951 de Ankara Halkevi’nde verilen konferans. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
LSz 34 Caferoğlu, Ahmet (1953): Azerbaycan dil ve edebiyatının dönüm noktaları. ‚Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşebbüsü ile 5 Nisan 1952 de eski Halkevinde verilen konferans. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
LSz 34 Oder, Kerim (1952): Azerbaycan ekonomisi. ‚Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşebbüsü ile 26 Mayıs 1951 de Ankara Halkevinde verilmiş konferans. Ankara: Yeni Matbaa.
LSz 34 Resulzade, Mehmet Emin (1949): Azerbaycan kültür gelenekleri. ‚Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşebbüsü ile, 28 Mayıs 1949 da Ankara Halkevi binasında verilen konferans. Ankara: Sipahi Matbaası.
LSz 34 Resulzade, Mehmet Emin (1950): Çağdaş Azerbaycan edebiyatı. ‚A.K.D.‘ nin teşebbüsü ile 27 Kasım 1949 da Ankara Halkevinde verilen konferans. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
LSz 34 Resulzade, Mehmet Emin (1951): Çağdaş Azerbaycan tarihi. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
LSz 34 Yıldırım, Elmas (1953): Elmas Yıldırım’ın seçilmiş şiirleri. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
LSz 34 Yurtsever, A. Vahap (1950): Mirza Fethali Ahunt zadenin hayatı ve eserleri. ‚Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşebbüsü ile 18 Mart 1950 de Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde verilen konferans‘. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
LSz 34 Yurtsever, A. Vahap (1951): Azerbaycan dram edebiyatı. ‚Azerbaycan Kültür Derneği‘ nin teşebbüsü ile 26 kasım 1950 de Ankara Halkevinde verilen konferans. Ankara: Bayur Matbaası.
LSz 34 Yurtsever, A. Vahap (1951): Sabirʾin Azerbaycan edebiyatındaki yeri. Ankara: Doğuş Matbaası.
LSz 34 Yurtsever, A. Vahap (1952): Azerbaycan edebiyatında Vedadî ve Vâkıfın yaratıcılığı. ‚Azerbaycan Kültür Derneği’nin teşebbüsü ile 22 Mart 1952 de eski Ankara Halkevinde konferans. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
ME Methodologisches/Theoretisches
ME 327 Europarat (2014): Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz. İstanbul: Acıbadem Üniversitesi.
ME 328 Kastl, Jörg Michael (2017): Einführung in die Soziologie der Behinderung. 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Springer VS.
ME 329 Greene, T. N. (1965): Gerilla ve gerillaya karşı savaş. Deniz Piyade Sınıfı Dergisinden seçilmiş kısımlar. Ankara: Genelkurmay Başkanlığı.
ME 330 Aykılıç, S. (1959): Hayatta kalma (askeri-gerilla). Eskişehir: Hava Kuvvetleri Basımevi.
ME 331 Akad, Mehmet Tanju (2015): Tarihten bugüne gayrinizami savaş. Gayrinizami savaşlarla ilgili teorik yaklaşımlar ve yakın tarih ağırlıklı olarak mücadelelere genel bir bakış. İstanbul: Kastaş Yayınları.
ME 332 Toptaş, Ergüder (2015): Gerilla kontrgerilla savaşı. Temel strateji ve teknikler. 1. baskı. Ankara: Kripto.
ME 333 Muslim bodies. Körper, Sexualität und Medizin in muslimischen Gesellschaften : body, sexuality and medicine in Muslim societies (2016). Berlin, Münster: LIT.
ME 334 Berschin, Walter; Schamoni, Wolfgang [Hrsg.] (2003): Biographie – ‚So der Westen wie der Osten‘? Zwölf Studien. Heidelberg: Mattes-Verl.
ME 335 Özbudun, Sibel; Şafak, Balkı; Altuntek, N. Serpil (2006): Antropoloji. Kuramlar-kuramcılar. Genişletilmiş 2. baskı. Ankara: Dipnot Yayınları.
ME 336 Sabisch, Katja; Fleck, Ludwik (2016): Der Mensch als wissenschaftliche Tatsache. Wissenssoziologische Studien mit Ludwik Fleck. Berlin: Kulturverlag Kadmos.
ME 337 Knecht, Michi; Klotz, Maren; Beck, Stefan (2012): Reproductive technologies as global form. Ethnographies of knowledge, practices, and transnational encounters. Frankfurt [u.a.]: Campus-Verl.
MU Musik
MU 232 Maftirim. Türk-Sefarad sinagog ilahileri (2009). İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın.
MU 429 Çolakoğlu Sarı, Gözde (2016): Anadolu’dan Balkanlara Kemençe. 1. Auflage. Saarbrücken: Türkiye Alim Kitapları.
MU 430 Gündoğdu, Mehmet (2014): Piçoğlu Osman Efendi. Mihr-i Kemençevî. 1. basım. İstanbul: Arı Sanat Yayınları.
MU 434 Ferhad (1990): Govend. Kürtleri türkülerinden öğrenmek. Köln: Komkar.
MU 435 Baumann, Max Peter [Hrsg.] (1985): Musik der Türken in Deutschland. Kassel: Landeck.
MU 435 Baumann, Max Peter (Hrsg.) (1985): Musik der Türken in Deutschland. Kassel: Landeck.
MU 436 İlyasoğlu, Evin (1998): Çağdaş Türk bestecileri. Contemporary Turkish composers. 1. basım. Beşiktaş, İstanbul: Pan Yayıncılık.
MU 437 Yoldas, Ergüder; Koper, Macit; Berndt, Fred (1980): Giden tez geri dönmez : göç türküleri. Berlin: Schaubühne am Halleschen Ufer.
MU 438 Incirci, Tahsin (1981): Musik der Türkei. Dortmund: Pläne.
MU 439 Merkt, Irmgard (1983): Deutsch-türkische Musikpädagogik in der Bundesrepublik. Ein Situationsbericht. Berlin: Express-Edition.
MU 440 Yurtman-Önal, Nejla (Hrsg.) (1983): Liederkorb Dagarcik. Ein deutsch-türkisches Liederbuch ; türkçe-almanca şarkilar. 1. Aufl. Duisburg [u.a.]: Kaynar Kitabevi.
MU 441 Feldman, Walter Zev (2016): Klezmer. Music, history and memory. New York, NY: Oxford University Press.
MU 442 Apostolopulos, Thōmas K. (2002): Ho Apostolos Kōnstas ho Chios kai hē symbolē tu stē theōria tēs musikēs technēs. Musikologikē theōriesē apo epopsē historikē, kōdikographikē, melopoiētikē kai theōretikē. Athēnai: Stathēs.
MU 443 Samani, Behnam (2009): Zarbang. The method of learning Daf, Tombak, Kuzeh Zarbang (Udu). 1. published. Tehran: Chang.
MU 444 Cumhuriyet öğretmeni Halil Bedi Yönetken. Folklor dersleri Türkiye’de musiki folkloru (2017). Birinci basım. İstanbul: Opus Kitap.
MU 445 Salgar, M. Fatih (2017): Türk müziğinde makamlar-usüller ve seyir örnekleri. İstanbul: Ötüken.
MU 446 And, Metin (1964): Türk köylü dansları. İstanbul: İzlem Yayınevi.
MU 447 Erren, Lorenz (2017): Musik am russischen Hof. Berlin, Boston: De Gruyter.
MU 448 Say, Ahmet (1985): A – Z. 4 Bde. Ankara: Müzik Ansiklopedisi.
MU 449 Aghamohseni, Keivan (2017): Tango auf dem persischen Teppich. Das Medium Schellackplatte im Kontext von Modernisierung und Nationalismus im Iran. Hildesheim, Hildesheim: Georg Olms Verlag; Universitätsverlag Hildesheim.
MU 450 Yavuzoğlu, Nail (2013): Türk makam müziği ve yeni notasyon. Aralık, çeşni, dizi, makam, usul, nota yazısı. İstanbul: İnkılâp.
MU 451 Giurchescu, Anca (2017): Anca Giurchescu ve etnokoreoloji. Bornova, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
MU 452 100. ölüm yıldönümünde ‚Üstâd-ı Cihân‘ Tanbûrî Cemil Bey’e armağan (2016). İstanbul: İstanbul büyükşehir Belediyesi.
MU 453 Gençoğlu, Mehmet S. Halim (2017): Osmanlı musiki metinleri rehberi. 1. Basım. Ankara: Gece Kitaplığı
MU 454 Çetinkaya, Yalçın (2014): İhvan-ı Safa’da müzik düşüncesi. Gözden geçirilmiş üçüncü baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
MU 455 Sanlıkol, Mehmet Ali (2011): The musician mehters. Istanbul: Isis Press.
MU 456 Uçan, Ali (2015): Geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe. Türk müzik kültürü. Genişletilmiş 3. basım. Ankara: Evrensel Müzik ve Yayınevi.
MU 457 Bartók, Béla (2017): Küçük Asya’dan Türk halk musıkisi. İkinci baskı. İstanbul: Pan.
MU 458 Fırat, Ertuğrul Oğuz (1999): Umursanmamış. [1951 – 1999 yazılar]. 1. basım. İstanbul: Pan Yayıncılık.
MU 459 Yedig, Serhan (2012): Anılardaki Adnan Saygun. İstanbul: Pan Yayıncılık.
MU 460 Taş, Fahri; Turhan, Salih (2015): Erzincan’a girdim ne güzel bağlar Erzincan türküleri. Bd. 1+2. Erzincan: Erzincan Valiliği Kültür Yayınıdır.
MU 461 Bengi, Derya (2014): İşte benim Zeki Müren. 1. baskı. Beyoğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
MU 462 Erbaş, Fatih (2016): Münip Utandı. Bir meş’aledir : devredilir elden ele. 1. başkı. İstanbul: Hülbe.
MU 463 Sevinçli, Efdal; Çuhacıyan, Dikran; Nalyan, Takvor (2016): Leblebici Horhor Ağa operetinin 140 yıllık serüveni. Birinci basım. İstanbul: OpusKitap.
MU 464 Çak, Şeyma Ersoy (2017): Bir muhabbet kuşu. Postmodern göstergeler ışığında zeki müren. Birinci basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
MU 465 Doğrusöz, Nilgün; Ergur, Ali (2017): Musikinin asrî prensi. Ali Rifat Çağatay. Birinci basım. İstanbul: Gece Kitaplığı.
MU 466 Gürbüz, Ruhet (2010): El mızıkası metodu). Pşıne-amazırkan. 1. baskı. İstanbul.
MU 467 McCollum, J.Hebert, David (2016): Theory and method in historical ethnomusicology. Paperback edition.
MU 468 Salgar, M. Fatih; Özkan, İsmail Hakkı (2008): Mevlevî âyînleri. The music of divine love : Mevlâna’nın doğumunun 800. yılına armağan. İstanbul: Ötüken.
MU 469 Küçükkaplan, Uğur (2016): Türkiye’nın pop müziği. Birinci basım. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
MU 470 Öztürk, Levent; Erseven, Halil; Atik, M. Fadıl (2017). Genişletilmiş 3. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
MU 471 Öztürk, Levent (2015): Divânnâme. Geleneksel Türk müziğinde divânlar. İstanbul: Ötüken.
MU 472 Güven, Merdan (2009): Türküler dile geldi. İstanbul: Ötüken.
MU 473 Papadopoulos, Alex G.; Duru, Asli (2017): Landscapes of music in Istanbul. A cultural politics of place and exclusion. Bielefeld: transcript.
MU 474 Bardakçı, Murat (2017): Safiye. Safiye Aylâ ve Türk musikisi’nin Cumhuriyet dönemi serüveni. 1. basım. Istanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
NWa Nachschlagewerke: Karte
NWa 127 Kumykov, E. (1996): Istorija adygov v kartach s drevnejšich vremen do seredny XIX veka. Nal’cik: El‘-Fa.
NWa 128 Unat, Faik Reşit (1991): Tarih atlası. İstanbul: Kanaat Yayınları.
NWe Nachschlagewerke: Enzyklopädien
NWe 41 Fleet, Kate [Hrsg.] (2017): The encyclopaedia of Islam three. [38] – [41]. 3rd edition. Leiden: Brill.
NWh Nachschlagewerke: Handbücher
NWh 132 Heper, Metin (Hrsg.) (2016): Dünden bugüne Türkiye. Tarih, politika, toplum ve kültür. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları.
NWl Nachschlagewerke:Autoren- und Werklexika
NWI 20 Altınkaynak, Hikmet (2017): Türk edebiyatında yazarlar ve şairler sözlüğü. Genişletilmiş yeni baskı. İstanbul: Can Yayınları.
NWw Nachschlagewerke: Wörterbücher
NWw T 56: Tietze, Andreas (2016): A – L. 4 Bde. Birinci baskı. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
OII Sonderdrucke
OII 124 Gasimov, Zaur (2017): Krimtatarische Exil-Netzwerke zwischen Osteuropa und dem Nahen Osten.
ORk Osmanisches Reich: Kultur-, Alltags-, Sozial- und Geistesgeschichte
ORk 321 Vecihi (1993): Filistin ricatı. Erkân-ı Harb Binbaşı Vecihi Bey’in anıları. 2. baskı. İstanbul: Arba.
ORk 552 Bedri, Berber (1995): Osmanlı taşra hayatına ilişkin olaylar. Berber Bediri’nin günlüğü 1741-1762. Ankara: Akçağ Yayınları.
ORk 752 Külekçi, Cahit (2010): Sosyo-kültürel açıdan Ermeniler ve Türkler (İstanbul Ermenileri). 1. baskı. İstanbul: Kayıhan Yayınları.
ORk 757 Jerjian, George (2014): Daylight after a century. Dr. George Djerdjian’s collection of photographs of pre-1915 Ottoman life in Eastern Anatolia.
ORk 948 Sandıkçıoğlu, Tolunay; Şahine, Haşim; Başaran, Vedat; Güldemir, Osman; Sanancı, Özge; Soner, Fikret; Dündar Arıkan, Alev (2016): Türk mutfak kültürü. 1. baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversiesi Yayınları.
ORk 949 Ürkmez, Naim; Efe, Aydın (2015): Hataylı Osmanlılar. 1. basım. Konya: Çizgi Kitabevi.
ORk 950 Efe, Aydın; Ürkmez, Naim (2016): Tarsuslu Osmanlılar. Konya: Çizgi Kitabevi.
ORk 951 Kapcı, Hikmet Zeki (2016): Osmanlı’dan Cumhuriyet’e yetim. 1. baskı. İstanbul: Kriter.
ORk 952 Ekinci, Ekrem Buğra (2016): Seyyid Abdülhakîm Arvâsî : hayatı ve hâtıralarıyla… 1. baskı. İstanbul: Arı Sanat (Arı Sanat yayınları).
ORk 953 Dağdeviren, Musa; Kut, Günay (2017): Kitâb-ı Me’kûlât : bilinmeyen bir Osmanlı dönemi yemek kitabı. 1. baskı. İstanbul: Ruhun Gıdası Kitaplar.
ORk 954 Şimşir, Nahide (2017): Karasi yörükleri. 1. baskı. İstanbul: Post.
ORk 955 Çelik, Zeynep (2016): Asar-ı Atika. Osmanlı İmparatorluğu’nda arkeoloji siyaseti. 1. baskı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
ORk 956 Niyazioğlu, Aslı (2017): Dreams and lives in Ottoman Istanbul. A seventeenth century biographer’s perspective. 1. published. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.
ORk 957 Isom-Verhaaren, Christine (Hrsg); Schull, Kent F. (Hrsg.) (2016): Living in the Ottoman realm. Empire and identity, 13th to 20th centuries. Bloomington: Indiana University Press.
ORk 958 Reilly, James A. (2016): The Ottoman cities of Lebanon. Historical legacy and identity in the modern Middle East. London: I.B. Tauris.
ORk 959 Negroponte, Antoine J. (2016): Essais sur l’Histoire de la Latinité à Istanbul. 1. édition. İstanbul: Libra.
ORk 960 Pilsztynowa, Salomea (2017): The Istanbul memories in Salomea Pilsztynowa’a diary éecho of the journey and adventures of my life“ (1760). Bonn: Max Weber Stiftung.
ORk 961 Karakışla, Yavuz Selim (2014): Osmanlı hanımları ve kadın terzileri (1869-1923). İstanbul: Akıl Fikir Yayınları.
ORk 962 Malkoç, Eminalp (2017): Ebü’l-Ahrâr Ahmet Rıza Bey. Bir pozitivistin hayatı, yazışmaları ve düşünce dünyası. İstanbul: Der Yayınları.
ORk 963 Çelik, Zeynep (2016): About antiquities. Politics of archaeology in the Ottoman Empire. 1. edition. Austin: University of Texas Press.
ORk 964 İzmir Ermenileri. Ege kıyılarının yitip gitmiş sakinleri (2017). İstanbul: Aras Yayıncılık.
ORk 965 Önsoy, Rifat (2004): Türkiye’deki Almanya, 1914 – 1918. Almanya’nın Türkiye’deki kültürel etkinliği ve Robert Bosch. 1. baskı. Ankara: Atlas Yayınları.
ORk 966 Ayyıldız, Nigâr (2008): II. Abdülhamid dönemi saray merasimleri. 1. baskı. Cağaloğlu-İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
ORk 967 Kahraman, Seyit Ali (2013): Evliya Çelebi ile devr-i âlem. Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
ORk 968 Büyüker, Kâmil (2017): Bu toprakları mayalayanlar. Portre denemeleri. İstanbul: Şule Yayınları.
ORk 969 Erünsal, İsmail E. (2014): Osmanlı kültür tarihinin bilinmeyenleri. Şahıslardan eserlere, kurumlardan kimliklere. 1. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORk 970 Sarısır, Serdar (2006): Demografik oyun sürgün. (1919 – 1923). 1. baskı. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
ORk 971 Islamoğlu, Huri (2007): Ottoman history as world history. 1st ed. Istanbul: ISIS.
ORk 972 Dumesnil, Véra; Öktem, Emre (1993): İşgal İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Kitaplığı.
ORk 973 Öndeş, Osman (2002): Bodrum’da yağma. 1. basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.
ORk 974 Wirtz, Philipp (2017): Depicting the late Ottoman Empire in Turkish autobiographies. İmages of a past world. Abingdon, Oxon, New York, NY: Routledge.
ORk 975 Perese, Eris F.; Perese, Dogan M. (1998): A legacy of change. The saga of a Turkish family from empire to republic. Istanbul: Isis Press.
ORk 976 Fodor, Pál; Ács, Pál [Hrsg.] (2017): Identity and culture in Ottoman Hungary. 1st edition. Berlin: Klaus-Schwarz-Vlg.
ORk 977 Sencer, Muzaffer (1999): Osmanlı toplum yapısı. Eleştirel bir yaklaşım. İkinci baskı. İstanbul: Sarmal Yayınevi.
ORk 978 Sōphroniadēs, Michaēl (2005): Apo tēn apolytarchia ston kemalismo. Arthra apo ton Ellēniko Typo tēs Kōnstantinoupolēs : 1905 – 1921. Athēna: Hidryma Meizonos Hellēnismou.
ORk 979 Zaimova, Raja J. (2007): Voyager vers l“autre‘ Europe. İmages françaises des Balkans ottomans, XVIe – XVIIIe siècles. 1. impr. Istanbul: Éd. Isis.
ORk 980 Gümüş, Hami İnan (2017): American missionaries in the Ottoman Empire. A conceptual metaphor analysis of missionary narrative, 1820-1898. Bielefeld: transcript.
ORk 981 Doumani, Beshara (2017): Family life in the Ottoman Mediterranean. A social history. First published. Cambridge: Cambridge University Press.
ORk 982 Graf, Tobias P. (2017): The Sultan’s renegades. Christian-European converts to Islam and the making of the Ottoman elite, 1575-1610. First edition. Oxford, New York, NY: Oxford University Press.
ORk 983 Ozgules, Muzaffer (2017): The women who built the Ottoman world. Female patronage and the architectural legacy of Gülnuş Sultan. London, New York: Tauris Academic Studies.
ORk 984 Reindl-Kiel, Hedda (2016): Leisure, pleasure – and duty. The daily life of Silahdar Mustafa, éminence grise in the final years of Murad IV (1635–1640). [1. Auflage, neue Ausgabe]. Berlin: EBVerlag.
ORk 985 Aslan, Halide (2017): Osmanlı’nın son döneminde gizli din taşıma meselesi. 2. Baskı. İstanbul: Akademi Titiz Yayınları.
ORk 986 Arakelyan, Simon; Cankara, Murat (2017): Ankara vukuatı. Menfilik hatıralarım. İstanbul: Aras Yayıncılık.
ORk 987 Bora, Siren; Ortaylı, İlber (2017): Anadolu Yahudileri. Ege’de Yahudi izleri. 1. Basım. İstanbul: Gözlem Gazetecilik.
ORk 988 İnalcık, Halil (2017): Rönesans Avrupası. Türkiye’nin Batı medeniyetiyle özdeşleşme süreci. 9. Basım. Beyoğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORk 989 Toprak, Zafer (2017): Türkiye’de yeni hayat. İnkılap ve travma : 1908-1928. 1. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
ORk 990 Avcı, Yasemin (2017): Osmanlı hükümet konakları. Tanzimat döneminde kent mekanında devletin erki ve temsili. Birinci basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
ORk 991 Amabile, Flavia; Tosatti, Marco (2017): Musa Dağ direneşi. İkinci baskı. İstanbul: Aras.
ORk 993 Klein, Adrian (2017): Mit Schwert und Feder. Freundschaft, Schicksal und Selbstbehauptung im Werk des Literarbürokraten Murtaḍā al-Kurdī. Berlin: EBVerlag.
ORp Osmanisches Reich: Politische und militärische Geschichte
ORp 1451 Göztepe, Tarık Mümtaz (1969): Osmanoğulları’nın son padişahı Sultan Vahideddin mütâreke gayyasında. İstanbul: Sebil Yayınevi.
ORp 1793 Ari, Bülent; Kirval, Levent; Haga, Cornelis (2014): Four centuries of diplomatic and economic relations between Turkey & The Netherlands (1612-2012). Istanbul: Panteia Press.
ORp 1797 Qasımov, Musa (2014): Anatolija i Južnyj Kavkaz v 1724 – 1920-e gg. V poiskach istoričeskoj istiny. Moskva: Insan.
ORp 1798 Papademetriou, Tom (2015): Render unto the sultan. Power, authority, and the Greek Orthodox Church in the early Ottoman centuries. 1. ed. Oxford: Oxford Univ. Press.
ORp 1799 Robarts, Andrew (2017): Migration and disease in the Black Sea Region. Ottoman-Russian relations in the late eighteenth and early nineteenth centuries. 1. publ. London: Bloomsbury Academic.
ORp 1800 Hüseyn Nesimi (2016): Sahib Zuhur. 1. basım. İstanbul: Everest.
ORp 1801 Kırmızı, Abdulhamit (2014): Avlonyalı Ferid Paşa. Bir ömür devlet. Birinci basım. İstanbul: Klasik.
ORp 1802 Mustafa Reşid (1303 [1886]): Âsâr-ı meşâhir. Kostantiniye: Matbaa-i Ebüzziya.
ORp 1804 Oktay, Cemil (2017): Siyasi kültür okumaları. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
ORp 1805 Oberndorfner, Michael; Oberndorfner, Josef (2014): Die Mission des IV. Btl. I. bay. Fußart. Rgt. in den Irak Dezember 1915 bis Dezember 1916 : Aufzeichnungen und Bilder von Josef Oberndorfner und amtliche Meldungen. 2 Bde. Norderstedt: BOOKS ON DEMAND.
ORp 1806 Koloğlu, Orhan (2017): Türk Arap ilişkileri tarihi. 1. baskı. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
ORp 1807 Aydın, Nusret (2016): Ermeni tehcirinin 100. yılında sözlü tarihten gerçeğe. Diyarbekir. 1. baskı. Diyarbakır: Roşna Yayınları.
ORp 1808 Lévy-Aksu, Noémi (Hrsg.) (2017): The young turk revolution and the Ottoman Empire. The aftermath of 1908. London: Tauris.
ORp 1809 Ahmad, Feroz (2014): The Young Turks and the Ottoman nationalities. Armenians, Greeks, Albanians, Jews, and Arabs, 1908 – 1918. Salt Lake City: The Univ. of Utah Press.
ORp 1810 Işıksel, Güneş (2016): La diplomatie ottomane sous le règne de Selîm II. Paramètres et périmètres de l’Empire ottoman dans le troisième quart du XVIe siècle. Paris: Peeters.
ORp 1811 Barthe, Pascale (2016): French encounters with the Ottomans, 1510-1560. London: Routledge.
ORp 1812 Yacoub, Joseph (2016): Year of the sword. the Assyrian Christian genocide – a history. London: Hurst & Company London.
ORp 1813 Fortna, Benjamin C. (2016): The Circassian. A life of Eşref Bey, late Ottoman insurgent and special agent. Oxford: Oxford University Press.
ORp 1814 La Bataille des Dardanelles. 14. Juillet 2005 (2005). Paris: Les Éditions du diplomate.
ORp 1815 Alvin, Pierre Hippolyte Scipion Isidore (1914): L’Artillerie de Campagne dans les Balkans. Paris: Chapelot.
ORp 1816 Şinasi, Mehmet (1936): Studien zur Geschichte der syrischen Politik Mehmed Alis von Ägypten in den Jahren 1831 – 1841. Auf Grund orientalischer Quellen. Göttingen: Schönhütte.
ORp 1817 Göztepe, Tarik Mümtaz: Osmanoğlulları’nın son padişahı Sultan Vahideddin gurbet cehenneminde. İstanbul: Sebil Yayınevi.
ORp 1818 Budak, Mustafa (2010): Osmanlı belgelerinde Cezayir. Ankara: T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı.
ORp 1819 Gürkan, Emrah Safa (2017): Sultanın casusları. 16. yüzyılda istihbarat, sabotaj ve rüşvet ağları. İstanbul: Kronik.
ORp 1820 Yıldız, Sıddık (2017): 31 Mart İsyanı. Gizemini koruyan bir isyan çıkışından bastırılmasına kadar. Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
ORp 1821 Kuntsal, Ender (2017): Osmanlı Bahriyesi’nde bir Amerikalı. Bucknam Paşa. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1822 Âmil (2017): İttihat ve Terakki düşerken. Eski bir ittihatçının gizli defteri ; kod adı: Âmil. 1. baskı. İstanbul: İlgi Kültür Sanat.
ORp 1823 Demir, Enes (2017): Azerbaycan, Gürcistan ve Kıbrıs fatihi. Lala Mustafa Paşa. 1. baskı. İstanbul: İdeal Kültür ve Yayıncılık.
ORp 1824 Baykal, Reşat (2017): Tersanelerimiz ve denizcilik kuruluşlarımız. İstanbul’un fethinden günümüze. 1. baskı. İstanbul: İTÜ Vakfı Yayınları.
ORp 1825: v 1 Şimşirgil, Ahmet (2017): Ertuğrul’un ocağı. Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murad, Yıldırım Bayezid, Sultan Çelebi Mehmed. 31. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 2 Şimşirgil, Ahmet (2017): Cihan devleti. II. Murad, Fatih Sultan Mehmed. 22. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 3 Şimşirgil, Ahmet (2017): Haremeyn hizmetinde. II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim. 18. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 4 Şimşirgil, Ahmet (2016): Ufukların Padişahı Kanunî. Kanunî Sultan Süleyman. 16. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 5 Şimşirgil, Ahmet (2013): Kudret ve azamet yılları. II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed. 1. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 6 Şimşirgil, Ahmet (2016): İmparatorluğun zirvesi ve dönüş. I. Mustafa, II. Osman, IV. Murad, İbrahim, IV. Mehmed. 6. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 7 Şimşirgil, Ahmet (2015): Kutsal ittifaka karşı. II. Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud. 2. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1825: v 8 Şimşirgil, Ahmet (2016): Islahat, darbe ve devlet. III. Osman, III. Mustafa, I. Abdülhamid, III. Selim, IV. Mustafa. 1. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1826 Turnaoğlu, Banu (2017): The formation of Turkish republicanism. Princeton, Oxford: Princeton Univ. Press.
ORp 1827 Paşa, Rüştü (2004): Ah o Yemen’dir. (Yemen hatıratı). Ankara: Berkan.
ORp 1828 Lisec, Eckhard (2017): Der Völkermord an den Armeniern im 1. Weltkrieg – Deutsche Offiziere beteiligt? Berlin: Miles-Verlag
ORp 1829 Hiçyılmaz, Ergun (2001): Esir kampları. Bana biraz hürriyet yollar mısın? İstanbul: Beyaz Balina Yayınları.
ORp 1830 Abu-Husayn, Abdul-Rahim (2009): Rebellion, myth making and nation building: Lebanon from an Ottoman mountain Iltizam to a nation state. Tokyo: Research Inst. for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo Univ. of Foreign Studies.
ORp 1831 Travers, Tim (2003): Gallipoli 1915. Reprinted 2003. Stroud: Tempus.
ORp 1832 Apuhan, Recep Şükrü (2005): Çanakkale geçilmez. Bir destanın öyküsü. 3. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1833 Halid, Halil (2008): Ingilizlerin Osmanlı’yı yok etme siyaseti. [Musul, Kerkük, Mısır, Arabistan]. 1. basım. İstanbul: Ekim Yayınları.
ORp 1834 Aksun, Ziya Nur (2005): Enver Paşa ve Sarıkamış harekâtı. İstanbul: Ötüken.
ORp 1835 Şıvgın, Hale (1989): Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan ilişkileri. Tarblusgarp Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili bazı belgeler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
ORp 1836 Feldmann, Wilhelm (2004): İstanbul’da savaş günleri. 1. baskı. İstanbul: Selis Kitaplar.
ORp 1837 Vedel, Emil (1997): Çanakkale’de bahriyelilerimiz. Fransızca ‚İllüstration‘ Risale-yi Mevkutesi tarafından neşredilmiş ve Başkumandanlık Karargâh-ı Umûmisi istihbarat şubesinde me’mur İhtiyat mûlâzım-ı sânisi Ahmed Lütfullah tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. İstanbul – Matbaa-i Amire 1332. Çanakkale.
ORp 1838 Yolcu, Cengiz (2017): Defeat on the battlefield, defense in press. Ottoman propaganda in the Balkan Wars. 1. edition. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
ORp 1839 Biagini, Antonello Folco (2016): İtalyan raporlarında Balkan savaşları 1912-13. Birinci baskı. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
ORp 1840 Gedikli, Yusuf (2009): Cephe ve esaret hatıraları. Cağaloğlu/İstanbul: Bilgeoğuz.
ORp 1841 Çolak, İsmail (2006): Çanakkale’nin kahraman mekteplileri. 1. baskı. İstanbul: Lamure.
ORp 1842 Işıklarlı, Ali (2007): Bursa’nın Çanakkale kahramanları. Birinci basım. İstanbul: Yarımda Yayınları.
ORp 1843 Banoğlu, Niyazi Ahmet (2005): Türk basını’nda Çanakkale günleri. 1. basım. İstanbul: Kırmızı beyaz.
ORp 1844 Kaya, Erol (2007): Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de Türk mültecileri. Vilâyât-ı şarkiyye ve Aydın vilayeti mültecileri (1915-1923). 1. baskı. Ankara: Ebabil.
ORp 1845 Şakir, Süleyman (2006): Cepheden hâtıralar. Altıncı fırka Çanakkale harbi’nde. 1. basım. Ankara: Vadi Yayınları.
ORp 1846 Acar, Kezban (2004): Resimlerle Rusya, savaşlar ve Türkler. 1. basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım [u.a.].
ORp 1847 Stanley, Francis (2007): St. Petersburg’tan Plevne’ye. Gazi Osman Pas̜a. 1. baskı. İstanbul: Profil Yayıncılık.
ORp 1848 Öğün, Tuncay (1999): Kafkas cephesinin I. Dünya Savaşındaki lojistik desteği. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.
ORp 1849 Garp ordusu. Karadağ cephesi (1993). İkinci baskı. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORp 1850 Vakkasoğlu, Vehbi (2007): Çanakkale’de şahlananlar. Destan yazan yiğitler ve analar. İstanbul: Nesil.
ORp 1851 Vakkasoğlu, Vehbi (2006): Bir destandır Çanakkale. 71. baskı. İstanbul: Nesil.
ORp 1852 Turan, Mustafa (2005): Destanlaşan Çanakkale. İstanbul: Papatya Yayınları.
ORp 1853 Koloğlu, Orhan (2008): Fizan korkusundan Libya mücahitliğine. 1. baskı. İstanbul: Truva Yayınları.
ORp 1854 Özbilgen, Erol (2006): Osmanlının Balkanlardan çekilişi. Süleyman Hüsnü Paşa ve dönemi. İstanbul: İz Yayıncılık.
ORp 1855 Zeki, Mustafa; Demirtaş, Sema (2012): Zeki Paşa’nın Balkan savaşı hatıratı. 1. basım. İstanbul: Alfa Arşiv.
ORp 1856 Sabis, Ali İhsan; Saygılı, Hasip (2014): Balkan harbinde neden mağlup olduk. 1. baskı. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık.
ORp 1857 Macleod, Jenny (2015): Gallipoli. Great battles. New York, NY: Oxford University Press.
ORp 1858 Günay, Selahattin (2006): Bizi kimlere bırakıp gidiyorsun Türk? Suriye ve Filistin anıları. 1. baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1859 İlden, Köprülülü Şerif (2001): Birinci Dünya Savaşı başlangıcında 3. Ordu Sarıkamış kuşatma manevrası ve meydan savaşı. Anı. 2. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
ORp 1860 Beşe Erginsoy, Güliz; Beşe, Hüseyin Atıf (2004): Dedem Hüseyin Atıf Beşe. Bir cemiyet-i osmaniye askerinin savaş hatıratı, ve bir Turkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşam öyküsü. 1. basım. Çemberlitaş, İstanbul: Varlık Yayınları.
ORp 1861 Göze, Ergun (2003): Çanakkale’de kumandanlar savaşı. [inceleme]. 1. baskı. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
ORp 1862 Günesen, Fikret (1986): Çanakkale savaşları. 1. bs. İstanbul: Kastaş Yayınları.
ORp 1863 Bilgin, İsmail (2005): Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale zaferinin 90. yılı anısına. İstanbul$Erdem Yayınları.
ORp 1864 Bilgin, İsmail (2005): Çanakkale isimsiz kahramanları. Şehitlerimiz aziz hatırasına. 2. baskı. İstanbul: Erdem Yayınları.
ORp 1865 Mühlmann, Carl (2003): Çanakkale savaşı. Bir Alman subayının notları. 4. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
ORp 1867 Sami, E. Mahmud (2006): The quest for Sultan Abdülhamid’s oil assets. His heirs‘ legal battle for their rights. 1. ed. Istanbul: Isis Press.
ORp 1868 Ak, Ahmet [Hrsg.] (2007): Dünyâ târihini değiştiren kahraman. Gâzî Nusrat Mayın gemisi. 3. baskı. Tarsus: Tarsus Belediye Matbaası.
ORp 1869 Okur, Mehmet; Ural, Selçuk [Hrsg.] (2001): I. Dünya Savaşı’nda Türkiye. Erzurum: Aktif.
ORp 1870 Özçelik, Selahittin (2000): Donanma-yi Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
ORp 1871 Vatin, Nicolas (2004): Insularités ottomanes. Paris: Maisonneuve & Larose [u.a.].
ORp 1872 Gedikli, Yusuf (2009): Tırablusgarp cephesi hatıraları. Cağaloğlu/İstanbul: Bilgeoğuz.
ORp 1873 Büyüktuğrul, Afif (2004): Müt. (E) Tuğamiral Fahri Engin’in harırarı. 1. baskı. İstanbul: Dz. K.K. lığı Basımevi Amırliği.
ORp 1874 Gaunt, David; Atto, Naures; Barthoma, Soner O. [Hrsg.] (2017): Let them not return. Sayfo : the genocide of the Assyrian, Syriac, and Chaldean Christians in the Ottoman Empire. New York, Oxford: Berghahn.
ORp 1875 Yengin, Sami (2007): Drama’dan Sina-Filistin’e savaş günlüğü. 1917 – 1918. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORp 1876 Engin, Mehmet Hilmi (2007): Seferden sefere. Piyade albay M. Hilmi Engin’in Balkan, 1. Dünya ve İstiklal Savaşı anıları. 1. baskı. Konya: Kömen Yayınları.
ORp 1877 Doğan, Güner (2017): ‚Venediklü ile dahi sulh oluna‘. 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı-Venedik ilişkileri. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
ORp 1878 Molho, Rena (2005): Salonica and Istanbul. Social, political and cultural aspects of Jewish life. Istanbul: Isis
ORp 1879 Bahadıroğlu, Yavuz (2010): Kayıtdışı tarihimiz. İstanbul: Nesil.
ORp 1880 Voillery, Pierre (2007): Identité et nationalité chez les Bulgares Ottomans. Alexandre Exarh (1810 – 1891). 1. éd. Istanbul: Ed. Isis.
ORp 1881 Nutki, Süleyman (2003): Süleyman Nutki Bey’in hatıraları. 1. baskı. İstanbul: T.C. Genel Kurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı.
ORp 1882 Türkmen, Zekeriya [Hrsg.] (2007): Çanakkale savaşı. Anıtları ve şehitlikleri. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORp 1883 Ayhan, Aydın (2006): Çanakkale… Ah! Çanakkale. 1. baskı. İzmir: Şehitkale Yayıncılık.
ORp 1884 Binark, İsmet (1995): Balkanlar’da yunan mezâlimi. Ankara: T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
ORp 1885 Çulcu, Murat (2002): Kanlısırt Günlüğü, Mehmet Fasih Bey’in Günlüğü ve çanakkale anıları. İstanbul: Denizler Kitabevi Kaptan Yayıncılık.
ORp 1886 Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (2008): Anılarla Çanakkale cephesi ve neticesi. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORp 1887 Bayrak, M. Orhan (2005): Çanakkale savaşları. İstanbul: Bir Harf Yayınları.
ORp 1888 Sayıllır, Burhan (2003): Çanakkale. Ümitler, yanılgılar, gerçekler. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
ORp 1889 Üzen, İsmet (2007): Birinci Dünya Savaşında Sina cephesi ve çöl hatıraları. 1. baskı. İstanbul: Selis Kitaplar.
ORp 1890 İnalcık, Halil (2016): Âyânlar, tanzimat, meşrutiyet. 1. baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1891 Hülagü, Metin (2007): Sultan II. Abdülhamid’in sürgün günleri. (1909 – 1918) ; hususi doktori Âtıf Hüseyin Bey’in hatıratı. 2. basım. İstanbul: Pan Yayıncılık.
ORp 1892 Tonguç, Faik (2001): Birinci Dünya Savaşı’nda. Bir yedek subayın anıları. 2. basım. Ankara: Türkiye İş Bankası.
ORp 1893 İstekli, Bahtiyar (2009): Bir teğmenin doğu cephesi günlüğü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1894 Gençoğlu, Hüseyin Avni (2007): Çanakkale’den doğu cephesine. Hüseyin Avni Gençoğlu’nun hatıraları. 1. baskı. Yenişehir/Ankara: Murat Kitabevi.
ORp 1895 Yücel, Mehmet Lütfi (2006): Hatıralarım. Ölümünün 50. yılında Atatürk’ün silah arkadaşı Mehmet Lüfti Bey’in çocukluk, okul, askeri okul, Balkan Harbi, Çanakkale Savaşları, Filistin, Gazze çarpışmalarına ilişkin anıları. 1. baskı. İstanbul: A. S. Okay.
ORp 1896 Bey, Nazmi (2004): Çanakkale deniz savaşları günlüğü. (1914 – 1922). İzmir: Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı.
ORp 1897 San, Sabri Özcan (1993): Rusların Gümüşhane ilini işgâli. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
ORp 1898 Tuncoku, A. Mete (2000): Anzakların kaleminden Mehmetçik. Çanakkale 1915. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi.
ORp 1899 Schemsi, Kara (1919): Turcs et Arméniens devant l’histoire. Nouveaux témoignages russes et turcs sur les atrocités arméniennes de 1914 à 1918 / Kara Schemsi. Genève: Imprimerie Nationale.
ORp 1900 Akçam, Taner (2010): 1915 yazıları. 2. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
ORp 1901 Beydilli, Kemal (1988): 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında Doğu Anadolu’dan Rusya’ya göçürülen Ermeniler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
ORp 1902 Yıldız, Emrah (2017): Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Osmanlı tarih yazımında dünya algısının dönüşümü. 1. basım. İstanbul: Libra.
ORp 1903 Sedat, Mirliva (2009): Yıldırım ordularının bozgunu. Filisin’e veda. 1. baskı. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
ORp 1904 Güralp, Şerif (2003): Çanakkale cephesinden Filistin’e. Bir askerin günlüğünden. İkinci basım. İstanbul: Güncel Yayıncılık.
ORp 1905 Ölümünün 60’ıncı yıl dönümünde Mareşal Fevzi Çakmak paneli. 10 Nisan 2010 (2010). Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORp 1906 Atabek, Fahir (1965): 1897 Osmanlı – Yunan harbi. Ankara: Gnkur. Basımevi.
ORp 1907 Çakmak, Fevzi; Tetik, Ahmet (2011): Büyük Harp’te şark cephesi harekâtı. Şark vilayetlerimizde, Kafkasya’da, İran’da. 1. baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1908 Süer, Hikmet (2004): 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Balkan cephesi. İkinci baskı. Ankara: Genelkurmay Basım Evi.
ORp 1909 Özer, Mehmet (2017): Kuyunun dibindeki taş. 1915 – 2015 : fotoğraf okumaları, toplumcu gerçekçi belgesel fotoğrafçılar atölyesi. 1. baskı. İstanbul: Notabene.
ORp 1910 Yavuz, M. Hakan; Ahmad, Feroz (2016): War and collapse. World War I and the Ottoman State. Salt Lake City: The University of Utah Press.
ORp 1911 İnalcık, Halil (2009): Köprülüler devri. 1. baskı. Beyoğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1912 Külekçi, Cahit (2017): Osmanlı Devleti’nde Ermeniler. İmtiyazlar bağlamında. 1. baskı. İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları.
ORp 1913 Çıpa, H. Erdem (2017): The Making of Selim. Succession, legitimacy, and memory in the early modern Ottoman world. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.
ORp 1914 İnalcık, Halil (2017): Osmanlı tarihinde ilâmiyet ve devlet. 3. Basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORp 1915 Kuyaş, Ahmet (2016): Tarihi düşünmek. Birinci basım. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
ORp 1917 Kılıç, Ayşegül (2014): Bir Osmanlı akıncı beyi. Gazi Evrenos Bey. 1. Baskı. Kadıköy, İstanbul: İthaki.
ORp 1918 Feyzioğlu, Hamiyet Sezer (2017): Tepedelenli Ali Paşa isyanı. Bir Osmanlı valisinin hazin sonu. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
ORp 1919 Yılmaz, İlkay (2014): II. Abdülhamid döneminde güvenlik politikaları, mürur tezkereleri pasaportlar ve otel kayıtları. Serseri, anarşist ve fesadın peşinde. Birinci basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
ORp 1920 Babayan, Nerses; Kurt, Ümit (2017): Günlüğümden sayfalar. Başrahip Der Nerses Babayan. Birinci basım. İstanbul.
ORp 1921 Özdemir, Ahmet (2015): Sarıkamış şehitleri için söylenmiş 6 dilden türküler, fotoğraflar, mektuplar ve makalelerle. İstanbul: Kağıthane Belediyesi.
ORp 1922 Chepechean, Awetis (2015): Bir Ermeni subayın Çanakkale ve doğu cephesi günlüğü. 1914-1918. Beyoğlu, İstanbul: Aras Yayıncılık.
ORp 687: v 5 Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (1978): Osmanlı – Rus harbi. (1828 – 1829) etüt : 5. kısım eki. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORp 903 Müderrisoğlu, Alptekin (1997): Sarıkamış dramı. 2. baskı. İstanbul: Kastaş Yayınları.
ORq Osmanisches Reich: Quellen
ORq 1178: v 4 Prousis, Theophilus Christopher (2017): Ottoman diplomatic documents on „the Eastern question“. First edition. Istanbul: Isis Press.
ORq 1210 Balta, Evangelia (2016): Ottoman Paphos. Population, taxation and weath : mid-19th century. First edition. Istanbul: The Isis Press.
ORq 1211 Sırrı Paşa (1315/16 [1897/98]): Mektubât-ı Sırrî Paşa. 2 Bde. İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
ORq 1212 Gökmen, Ertan; Özdemir, Ömür Yazıcı (2016): 812 numaralı ayniyat defteri ışığında Aydın Vilayeti’nde suç ve ceza (1866-1877). (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla). 1. basım. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
ORq 1213 Kabudlu Mustafa Vasfi Efendi (2016): Tevârîh. Analysis, text, maps, index, facsimile. [Cambridge, Mass.]: Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
ORq 1214 Ahmed Daî (2016): Tevārīḫ-i şāhī fiʾl-eḥādīs̱i ilāhī. Analysis, text, index, glossary, facsimile. [Cambridge, Mass.]: Departement of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University.
ORq 1215 Kahraman, Seyit Ali (2015): Şükufename. Osmanlı dönemi çiçek kitapları. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
ORq 1216 Ağanoğlu, H. Yıldırım (2001): Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanlar’ın makûs talihi göç. 1. basım. Cağaloğlu, İstanbul: Kum Saati.
ORq 1217: v 2 Satış, İhsan (2017): 1835 tarihli Siverek nüfus defteri. (Burhan, Hoşin, Çeltük ve Arap nahiyeleri). 1. basım. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
ORq 1218 Bakir, Muḥammad al; Kurd ʿAlī, Muḥammad; Ḥabbāl, Ḥusain Muḥyi-ad-Dīn al; Unsī, ʿAbd-al-Bāsiṭ al; Benli, Ali (2017): Türklerle omuz omuza. Arap ilim heyeti Dârülhilâfe ve Çanakkale’de. 1. basım. İstanbul: Klasik.
ORq 1219 Prigge, Erich R.; Rance, Philip (2017): The struggle ort he Dardanelles. The memoirs of a German staff officer in Ottoman service. Barnsley: Pen & Sword Military.
ORq 1221 Hess, Michael Reinhard (2013): Schreiben des Antagonismus. Dimensionen des osmanisch-safavidischen Konfliktes in Staatskorrespondenz um 1600. Aachen: Shaker.
ORq 1222 Uçar, Ahmet (2009): Temettuat defterlerine göre 19. yüzyılda Silifke. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Silifke Kültür ve Yardımlaşma Derneği.
ORq 589: v 1.1+1.2+2.2 Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (1993): Kafkas cephesi, üçüncü ordu harekâtı. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
ORq 601 Topuzlu, Cemil (2002): İstibdat, Meşrutiyet, Cumhuriyet devirlerinde 80 yıllık hatıralarım. 4. baskı. İstanbul: Topuzlu Yayınları.
ORw Osmanisches Reich: Wirtschaftsgeschichte
ORw 451 Karademir, Zafer (2016): İmparatorluk ekonomisinin can damarları. Osmanlı ülkesinde hayvancılık işletmeleri (1500-1800). 1. basım. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
ORw 452 Mataracı, Aliye F.: Trade in wartime. The business correspondence of an Ottoman muslim Merchant family. 1. edition. İstanbul: Libra.
ORw 453 Ermiş, Fatih (2014): A history of Ottoman economic thought. Developments before the nineteenth century. London [u.a.]: Routledge.
ORw 454 Kırlı, Cengiz (2015): Yolsuzluğun icadı. 1840 Ceza kanunu, iktidar, ve bürokrasi. 1. baskı. İstanbul: Verita.
ORw 455 Akdal, Ayşe Nur (2017): Market gardens and gardeners of Ottoman Istanbul. 1. edition. İstanbul: Libra.
ORw 456 Frangakis-Syrett, Elena (2017): The port-city in the Ottoman Middle East at the age of imperialism. Istanbul: The Isis Press.
ORw 457: v 1 İnalcık, Halil; Berktay, Halil (2017): Osmanlı imparatorluğu’nun ekonomik ve sosyal tarihi-I. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
ORw 458 Sağlam, Mehmet Hakan (2007): Osmanlı Devleti’nde moratoryum, 1875-1881. Rüsûm-ı Sitte’den Düyûn-ı Umûmiyye’ye. 1. basım. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
OTe Osman. Reich/Türk. Republik: Erziehungs- und Bildungswesen
OTe 455 Pişkinsüt, Sema (2001): Filistin askısından fezlekeye. İşkencenin kitabı. 1. basım. Yenişehir, Ankara: Bilgi Yayınevi.
OTe 612 Idriz, Mesut (2017): Late Ottoman educational system in the Balkans in the light of the ijāzahs. 1st edition. İstanbul: Libra Kitapçılık.
OTe 613 Atakan, Atacan (2016): A teacher, agitator and guide. Talebe defteri and formation of an ideal child (1913-1919). 1st edition. İstanbul: Libra.
OTe 614 Can, Candaş (2017): Köy enstitülerinden İmam-Hatiplere eğitimde hegemonya mücadelesi. 1. basım. İstanbul: Libra.
OTe 615 Hekimbaşızade, Muhiddin (2004): Emrâz-ı enfiyye ve belʾumiye-i enfiyye. [Eczacıbaşı İlaç Pazarlama]: KBB Tarihi Yayınları.
OTe 616 Geçili, Derya (2017): Osmanlı Devleti’nde çarkçı yetiştiren kurumlar. Birinci basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
OTe 617 Behcet, Abdurrahman (1909): Hazine-i malumat. Şuun-ı fenniye ve terakkiyat-ı medeniye ve emsal-i hükmiye-i camıdır. Dersaadet: Matbaa-i Kütüphane-i Cihan.
OTe 618 Alp, Hayrünnisa (2016): Tevhid-i tedrisat’tan harf inkılabına Türkiye’de ilköğretim. 1. basım. Ankara: Nobel.
OTe 619 Tekeli, İlhan (2010): Tarihsel bağlamı içinde Türkiye’de yükseköğretimin ve YÖK’ün tarihi. 1. basım. Eminönü, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
OTe 620 Kılıç, Sezen (2005): Türk-Alman ilişkileri ve Türkiye’deki Alman okulları (1852’den 1945’e kadar). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
OTe 621 Aydın, Necati (1999): İmparatorluğun cumhuriyet kapısı. İstanbul: [Selbstverlag].
OTe 622: v 1 Somel, Selçuk Akşin (2013): Gayrimüslim okulları nasıl azınlık okullarına dönüştü. 1. basım. İstanbul: Tarih Vakfı.
OTe 622: v 2 Kaya, Nurcan (2013): Geçmişten günümüze azınlık okulları. Sorunlar ve çözüm önerileri. 1. basım. İstanbul: Tarih Vakfı.
OTe 622: v 3 Kaya, Nurcan; Somel, Selçuk Akşin (2013): Geçmişten günümüze azınlık okulları. Sorunlar ve çözüm önerileri; : xndirner ew lowcman aṙaǰarkner; : problēmata kai protaseis lyseōn; : problems experienced and proposed solutions. 1. basım. İstanbul: Tarih Vakfı.
OTe 623 Deniz Kuvvetleri (2017): Deniz Lisesi tarihçisi. [İstanbul]: Deniz Lisesi.
OTe 624 Deniz Kuvvetleri (2000): Deniz Harp Okulu tarihçesi. [İstanbul]: Deniz Lisesi.
OTe 625 Mızıkacı, Fatma; Senese, Guy B. (2017): A language of freedom and teacher’s authority. Case comparisons from Turkey and the United States. Lanham, Maryland: Lexington Books.
OTe 626 Aksu, Ayşe (2017): Robert Kolej’in izinde. Türkiye’de Amerikan misyonerliğinin eğitim stratejisi. 1. baskı. İstanbul: Dergah Yayınları.
OTe 627 Uçan, Ali (2016): Atatürk ve köy enstitülerinde müzik eğitimi. Genişletilmiş 2. baskı. Ankara: Arkadaş Yayınları.
OTg Osmanisches Reich/Türk. Republik: Gesetze, Recht
OTg 442 Sevinç, Murat (2017): Türkiye’nin anayasa imtihanı. Cumhurbaşkanlığı-başkanlık tartışması. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
OTg 443 Sevinç, Murat; Demirkent, Dinçer (2017): Kuruluşun ihmal edilmiş istisnası. 1921 Anayasası ve tutanakları. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
OTg 444 Tuğ, Başak (2017): Politics of honor in Ottoman Anatolia : sexual violence and socio-legal surveillance in the eighteenth century. Leiden: Brill.
OTg 445 Baldwin, James E. (2016): Islamic law and empire in Ottoman Cairo. Edinburgh: Univ Press.
OTg 446 Küçüktiryaki, Ahmet Yasin (2017): Osmanlı âile hukuku. Gelenek ve modern arasında Hukûk-ı Âile Kararnâmesi ve Sadreddin Efendi’nin eleştirileri. İstanbul: İz Yayıncılık.
OTg 447 Coşgel, Metin (2016): The economics of Ottoman justice. Settlement and trial in the Sharia courts. Cambridge [UK], New York: Cambridge University Press.
OTg 448 Ebert, Hans-Georg [Hrsg.] (2015): Beiträge zum islamischen Recht X. Zu Ehren von Hilmar Krüger. Frankfurt am Main: PL Academic Research.
OTg 449 Schneider, Irene; Hanstein, Thoralf [Hrsg.] (2016): Beiträge zum islamischen Recht XI. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Wien: PL Academic Research.
OTg 450 Akyılmaz, Gül (2017): Osmanlı Devleti’ndeki hukuki düzenlemeler çerçevesinde Ermeniler ve geride bıraktıkları mallar (Emvâl-i Metruke). Ankara: Avrasya İncelemeleri Merkezi.
OTg 451 Yıldırım, Abdulkerim (2014): Türk aile hukuku. 1. baskı. Ankara: Savaş Yayınevi.
OTg 452 Ensaroğlu, Yılmaz (2001): İnsan hakları. Tamamlanmamış bir değer. İstanbul: Şehir Yayınları.
OTg 453 Özler, Murat (2016): 1982 Türkiye Cumhuriyeti anayasası’na göre olağanüstünün olağanlaşması ve kriz hukuku.
OTg 454 Jacob, David (2017): Minderheitenrecht in der Türkei. Recht auf eigene Existenz, Religion und Sprache nichtnationaler Gemeinschaften in der türkischen Verfassung und im Lausanner Vertrag. Tübingen: Mohr Siebeck.
OTg 455 Keleş, Ruşen; Ertan, Birol (2002): Çevre hukukuna giriş. 1. baskı. Ankara: Imge Kitabevi.
OTp Osmanisches Reich/Türk. Republik: Presse und Printmedien, Druckgeschichte
OTp 312 Kılıç, Sezen (2010): Türk basını’nda Hitler Almanya’sı (1933 – 1945). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
OTp 358 İnceoğlu, Yasemin G.; Çoban, Savaş [Hrsg.] (2016): Haber okumaları. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
OTp 359 Peksevgen, Burcu Sabuncuoğlu: Popüler kültür ve Hayat Mecmuası. 1. basım. İstanbul: Libra.
OTp 360 Türkeş, Alparslan (2017): Türkeş konuşuyor. Alparslan Türkeş’in hatıraları (1939-1961) ; Başbuğ Alparslan Türkeş Bey’in doğumunun 100. ve vefatının 20. yıldönümü münasebetiyle. Ankara: Berikan Yayınevi.
OTp 360 Türkeş, Alparslan; Uzman, Nasrullah (2017): Türkeş konuşuyor. Alparslan Türkeş’in hatıraları (1939-1961) ; Başbuğ Alparslan Türkeş Bey’in doğumunun 100. ve vefatının 20. yıldönümü münasebetiyle. Ankara: Berikan Yayınevi.
OTp 361 Cantek, Levent (2017): Muhalefet defteri. Türkiye’de mizah dergileri ve karikatür. İstanbul: YKY.
OTp 362 Demir, Sertaç Timur (2016): Türkiye’de mizah dergileri. Kültürel hegemonya ve muhalefet. 1. baskı. İstanbul: SETA, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.
OTp 363 Çağlar, İsmail; Memmi, Akif Mehmet; Altun, Fahrettin (2017): 15 Temmuz’da medya. Darbe ve direnişin mecrası. 2. baski. Ankara: Seta.
OTp 364 Altun, Fahrettin; Yerlikaya, Turgay; Çağlar, İsmail (2017): Türkiye’de basın özgürlüğü. Mıtler ve gerçekler. 2. baskı. Ankara: Seta.
OTs Osman. Reich/Türk. Republik: Jahrbuch
OTs 74 Yıldız, Nacıye (2017): Diyarbakır Salnamelerinde Dersim. (1869 – 1876). 1. baskı. İstanbul: Fam Yayınları.
OTw Osman. Reich/Türk. Republik: Wahlergebnisse und Statistiken
OTw 73 Güran, Tevfik (2017): Resmî istatistiklere göre Osmanlı toplum ve ekonomisi. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
OTw 99 Void of liberalism? A view on liberal values in Turkey (2016). [Ankara]: Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar.
PH Philosophie, Ideologien, Soziologie
PH 370 Arıç, Sabahattin (1991): Masonların dünyası. 1. basım. İstanbul: Tekin Yayınevi.
PH 685 Kaya, M. Cüneyt; Kara, İsmail (2015): Türkiye’de, Türkçede felsefe üzerine konuşmalar. 4.basım. İstanbul: Küre Yayınları.
PH 686 Tahānawī, Muḥammad Alá ibn Alī ([1899/1900]): Kaššāf iṣṭilāḥāt al-funūn. Dār al-Khilāfah al-ʿaliya: Maṭbaat Iqdām.
PH 687 Yücel, Tahsin (2008): Yapısalcılık. Deneme. 2. basım. İstanbul: Can Yayınları.
PH 688 Kügelgen, Anke von [Hrsg.] (2017): Wissenschaft, Philosophie und Religion. Religionskritische Positionen um 1900 : Texte von Mīrza Fath ʿAlī-ye Ākhūndzāde, Mīrza Āqā Khān-e Kermānī, Ahmed Midhat Efendi und Baha Tevfik. 1. Auflage. Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
PH 689 Erkal, Seyit N. (2004): Alternatif düşünceler sözlüğü. 2. baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
RB Reiseberichte
RB 184 Harthaufen, August Freiherr von (1856): Transkaukasia. Deutungen über das Familien- und Gemeindeleben und die sozialen Verhaeltnisse einiger Völker zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere. Leipzig: Brockhaus. 2 Bde
RB 448 İnsanoğlu, Fer (2017): Goa’dan geçen yol. 1. baskı. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
RB 449 Hâlid, Çerkeş Şeyhi Zâde Halil (2007): Cezâyir hâtıratından. 1906 Kahire (Matbaʿa-i İctihad) Osmanlıca baskısının tıpkıbasımı ile Latin harflerine transkripsiyonu (Orijinal metin kitabın arka kısmındadır). 2. baskı. İstanbul: Bedir Yayınları.
RB 450 Childs, William John (2017): Yürüyerek Anadolu. Samsun-Halep, 1911-1912. 1. baskı. İstanbul: Kitap Yayınevi.
RB 451 Nayır, Yasar Nabi (1993): Yıllar boyunca değişen dünyamız. (Balkanlar ve Türklük). 2. basim. İstanbul: Varlık Yayınları.
RB 452 Dursun, A. Halûk (2000): Nil’den Tuna’ya Osmanlı yazıları. Beyoğlu-İstanbul: Ötüken.
RB 453 Gasprali, Ismail (2008): French and African letters. 1. ed. Istanbul: Isis Press.
RB 447 Kang, Youwei (2013): Çin’den görünen Osmanlı. Çinli düşünür Kang You Wei’in Türk seyahatnâmesi. 1. baskı. İstanbul: Yeditepe.
RE Religionen, Religionswissenschaften,’Neue Religionen’ (außer Islam):
RE 1656 Söylemez, Mehmet Raif (2015): Yezidi inancında Melek-i Tawus. İstanbul: Avesta.
RE 1657 Gerçek sevnci keşfedin. Bd. 1 (1993). South Holland: The Bible League.
RE 1658 Taylan, Hande (2015): Yaşam yolu. 2. baskı. İstanbul: Gerçeğe Doğru Kitapları.
RE 1660 Akkaş, Turgut (1957): Le monde qui tremble à la crainte de l’atome. Ankara: Imprimerie Yıldız.
RE 1661 Piramitlerin gizemi ([ca. 1960]). 1. baskı. İstanbul: Güneş Yayın Dağıtım.
RE 1662 Atlantis : tarih-öncesi evrensel uygarlık (1983).  İstanbul: Bilim Araştırma Merkezi Yayınevi.
RE 1663 Kizilhan, Ilhan (1997): Die Yeziden. Eine anthropologische und sozialpsychologische Studie über die kurdische Gemeinschaft. Frankfurt (Main): Verl. Medico International.
RE 1664 Özer, Kemal (2017): İyi gıda kötü gıda. Temiz gıda arayanlara temiz kılavuz! 1. baskı. İstanbul: Hayykitap.
RE 1665 Erol, Halit (2005): Sion Tarikatı ve Tapınak Şövalyeleri. [İstanbul]: Pozitif Yayınları.
RE 1666 Akmaral, Kemal (2010): Satanizm ve Masonluk. Tapınak Şovalyeleri’nden Emoculara. İstanbul: Bilge Karınca.
RE 1667 Tepeköy, Feridun (1971): Dr. Bedri Ruhselman’ın Allah isimli eserinden özet’leyen. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.
RE 1668 Bektan, Ali (2014): 21. yüzyıl metafizik savaşları. 1. baskı. İstanbul: Doğu Kitabevi.
RE 1669 Naṣr, Ḥusain (1995): Kutsalın peşinde. İstanbul: İnsan Yayınları.
RE 1670 Hooshmand Fathea’zam (1995): Yeni bahçe. 2. baskı. Adana: Işık Yayınevi.
RE 1671 Pardo, Jacques (1986): L’Homme à la recherche de son être. İstanbul: Sümbül Basımevi.
RE 1672 Pardo, Jacques (1985): Essias ou recueil de conférences. İstanbul: Sümbül Basımevi.
RE 1673 Tieszen, Charles (2017): Cross veneration in the medieval Islamic world. Christian identity and practice under Muslim rule. London: I B Tauris & Co Ltd.
RE 1674 Anbar, Özdoğan (2013): Osmanlı topraklarında masonluk. 1909 ulusal büyük locanın kuruluşuna kadar. 1. basım. İstanbul: İtibarlı Kitaplar.
RE 1675 Jagot, P. Clément (1995): Kendi kendine telkin ve ipnoz. 4. baskı. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.
RE 1676 İpnotizma. Manyetizmadan tıpta uygulamaya (1979). Karaköy, İstanbul: Esin Yayınevi.
RE 1677 Demirman (1948): Manyetizma ve manyetizmalı insan olmak. İstanbul: Yeniçağ Matbaası.
RE 1678 Crowley, Aleister (2017): Kokain üzerine. 1. baskı. İstanbul: SUB Yayımları.
RE 1679 Özden, Dursun (2017): Kam kültürü Şamanizm. 1. basım. İstanbul: Kategori Yayıncılık.
RE 1680 Demirman (1947): Eliniz neler söylüyor nasıl söylüyor. İstanbul: Süleyman Çakar Basımevi.
RE 1681 Denis, Léon (1915): Ta meta thanaton. Didaskalia tōn pneumatōn. Kōnstantinoupolis: Typois E. Vasileiadou.
RE 1682 Biran, Meine De: İpnotizma manyetizma ve telkin. İpnotizmayla tedavi. İstanbul: [Özdemir Basımevi].
RE 1683 İpnotizma. Manyetizmadan tıpta uygulamaya (1977). İstanbul: Buluş Reklam Yayınları.
RE 1684 Abdullah İsmail (1911): Manyetizm. [İstanbul]: [Maşveret Matbaası].
RE 1685 Özgürel, Ragıb Rıfkı ([1925]): Manyetizme ve ipotizme. İstanbul: Kitabhane-i Sudi.
RE 1686 Dewey, Mark; Brahmaçari, İçvaraçarya (1973): Ruhsal güçleri geliştirme. Hind’de ipnotizma. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.
RE 1687 Enç, Mitat (1955): Ruh sağlığı bilgisi. İstanbul: Maarif Basımevi.
RE 1688 Brauchle, Alfred (1974): İpnotizma ve telkinle tedavi. 1. baskı. İstanbul: Bozak Yayınları.
RE 1689 Tatlıdiken, Işık (1981): Sihirbazlık oyunları ve hipnotizma. (illüzyonizm ve spritüalizm). 2. baskı. İstanbul: Güneş Kitabevi Yayınları.
RE 1690 Uran, Bülent (2015): En derin hipnozumuz değersizlik inancı. 2. baskı. Ankara: Pusula Yayınevi.
RE 1691 La Vey, Anton Szandor (2016): Şeytanın el kitabı. 2. baskı. İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.
RE 1692 Hizmetli, Sabri (1994): Bin Badis. Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi Önderi. Birinci baskı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
RE 1693 Blavatsky, Helena P. (2008): Teosofinin anahtarı. Teosofi cemiyeti’nin incelemek üzere kurduğu ahlak, bilim ve felsefe hakkında soru-yanıt şeklinde açıklamalar. 3. basım. İstanbul: Mitra Yayınları.
RE 1694: v 1 Blavatsky, Helena P. (2017): Bilim, din ve felsefenin sentezi. İstanbul: Mitra.
RE 1695 Tahincioğlu, Yakup (2011): Süryaniler. Tarihleri, kültürleri ve inançlarıyla. İstanbul: Butik Yayıncılık.
RE 1696 Pardo, Jacques (1983): Le monde, l’homme et les douze tribus hébrai͏̈ques. İstanbul: Sümbül Basımevi.
RE 1697 Güven, Rasih (1971): Rabindranath Tagore ve ateş böcekleri. Ankara: Vatan Matbaası.
RE 1698 Tan Ulusoy, Ayça (2010): Mutlu bir kadın olmanın yolları. Birinci baskı. İstanbul: Ashua & Turkuaz.
RE 1699 Tuna, Taşkın (2007): Muhammedî bilinç. Küllî aklın evrene yansıması. 2. baskı. İstanbul: Şule Yayınları.
RE 1700: v 4 Tan, Ayça (2004): Düşünün! Meditasyon örnekleri ile. 1. basım. Ankara: Ashua & Turkuaz.
RE 1700: v 1 Tan, Ayça; Thyo (2004): Sıra dışı bir dostluk. Ankara: Turkuaz.
RE 1700: v 2 Tan, Ayça (2004): Ve devam ediyruz. Ankara: Turkuaz.
RE 1700: v 3 Tan, Ayça (2003): Bütün olmak adına. 1. basım. Ankara: Turkuaz.
RE 1700: v 5 Tan, Ayça (2005): Gücünüzü fark edin. Kanal bağlantıları ile. 1. baskı. Ankara: Ashua & Turkuaz.
RE 1700: v 6 Tan, Ayça (2006): Sevgiyle. 1. basım. Ankara: Ashua & Turkuaz.
RE 1700: v 7 Tan, Ayça (2006): Bir avuç lemuryalı. Kanal bağlantıları ile. 1. basım. Ankara: Ashua & Turkuaz.
RE 1701 Çorak, Vedia Bülent (2014): Uzay’dan dünya’ya. Yedinci baskı. İstanbul: Mevlana Birleşik Alam Yayıncılık Sanat Organizasyon Tic. Ltd. Şti.
RE 1702 Haberli, Mehmet (2014): Sanal din. Tarihsel, kuramsal ve pratik boyutlarıyla internet ve din. Birinci baskı. İstanbul: Kayıhan.
RE 1703 Aydın, Baran (2016): Hankâh. 3. baskı. İstanbul: Destek Yayınları.
RE 1704 Erengezgin, Çimen (2017): Vay başına Yoga gelenler. Kişisel gelişim. 1. baskı. İstanbul: Yitik Ülke Yayınları.
RE 1705 Henderson, Bobby (2017): Uçan spagetti canavarının kutsal kitabı. 5. baskı. İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.
RE 1706 Bayraktaroğlu, Kağan (2017): Bırak gitsin. İstanbul: Doğan novus.
RE 1707 Sakin, Orhan (2017): Cizvit cemaati ve gizli talimatları. (cizvit cem’iyyeti’nin taʿlîmât-ı hafiyyesi). 1. baski. İstanbul: Yeditepe.
RE 1708 Koparan, Uğur [Hrsg.] (2012): Barnabas incili. Hıristiyanlığın saklanan incili. İstanbul: Nokta Kitap.
RE 1709 Yıldız, Mehmet (1988): Barnabas incili. İstanbul: Kültür Basın Yayın Birliği.
RE 1710 Geçtan, Engin (2004): Kimbilir? İkinci basım. İstanbul: Metis.
RE 1711 Örnek, Sedat Veyis (2000): 100 soruda ilkellerde din, büyü, sanat, efsane. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
RE 1712 Demirci, Kürşat (2016): Dinler tarihinin meseleleri. Gözden geçirilmiş ikinci baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
RE 1713 Ilgit, Antuan (2017): Muslim and Catholic perspectives on disability. A proposal for Muslim-Christian dialogue. 1. edition. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
RE 1714 Zander, Helmut (1999): Geschichte der Seelenwanderung in Europa. Alternative religiöse Traditionen von der Antike bis heute. Darmstadt: Wiss. Buchges.
RE 1715 Taburoğlu, Özgür (2017): Nazar. Başkası nasıl görür? Ankara: Doğubatı.
RE 1716 Batı, Uğur (2016): Kendine iyi bak. 1. basım. İstanbul: Alfa.
RE 1717 Tokatlı, Yasemin (1996): Otopsi. Roswell olayı : gerçek mi, düzmece mi? : Bir örtbasın anatomisi. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.
RE 1718 Hacaloğlu, Halûk (1996): Hayat, ölüm ve ötesi. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.
RE 482 Freud, Sigmund; Enç, Mithat (1944): Tenasül psikolojisi. İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi.
RE 482 Freud, Sigmund; Tunç, Mustafa Sekip; Ülken, Hilmi Ziya; Evrim, Selmin (1944): Hayatım ve psikanaliz. İstanbul: İnsel Kitabevi.
RE 750 Gandhi, M. K. (1963): Hakikat yolundaki tecrübelerimin hikâyesi. İstanbul: Rafet Zaimler Kitap Yayınevi.
RE 752 Gandhi, Mahatma (1948): Kendi sözleriyle Gandinin dehası. İstanbul: Hilmi Kitabevi.
RE 754 Tuncor, Ferit Ragıp; Arıkan, Salâhattin (1959): Firdevsiî Tûsî, Gandhi, Neyzen Tevfik, Ahmet Cevdet Paşa. Ankara: Öğretmen Dergisi Gençlik Yayınları.
RE 755 Mahatma, Gandhi (2003): Gandhi ve şiddet dışı direniş. Mahatma Gandhi’nin yazılarından seçmeler. 2. basım. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
RE 759 Gandhi, Mohandas Karamchand (2000): Gandhi’nin bilgelik kitabı. 2. basım. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
RE 760 Gandhi, Mohandas K. (2004): Gandhi’ye göre Bhagavad Gita. 1. basım. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
RE 765 Mete, Filiz (2005): Burcunuz, ilişkileriniz ve transit yıldız etkileri. 1. baskı. İstanbul: Görsel Yapım Yayıncılık.
SEp Separata
SEp 231 Akkaş, Turgut (1957): İlâhi sırların öncüleri. In: In: Iç varlik, S. 14.
SEp 232 Akkaş, Turgut (1956): Atom korkusu ile titreyen dünya. In: In: Iç varlik, S. 19.
SEp 233 Akkaş, Turgut (1957): Kaînat kitabı. In: In: Iç varlik, S. 14.
SEp 234 Akkaş, Turgut (1957): Lâhûtî ruh. In: In: Iç varlik, S. 14.
SEp 235 Rota, Giorgio (1994): Le Favāyedoʾṣ-Ṣafaviye e la storia della Georgia. In: In: Annali di Ca‘ Foscari / Serie orientale.
SEp 236 Uzluk, F. Nâfiz (1966): Charles Richet (1850-1935). In: In: Tıp Fakültesi: Tıp Fakültesi mecmuası.
SEp 236 Uzluk, F. Nâfiz (1966): Charles Richet (1850-1935).
SEp 237 Sofuoğlu, Mehmed (1964): Bidatler ve korunma yolları. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.
SPi Sprachwissenschaft: Iranische Sprachen
SPi 115 Vehbî (1284 [1867]): Tuhfe-i Vehbi. [İstanbul]: Matbaa-i Âmire.
SPi 116 Vehbî (1860): Tuhfe-i Vehbi. [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar].
SPi 117 Arslan, Zeynep [Hrsg.] (2017): Zazaki – yesterday, today and tomorrow. Survival and standardization of a threatened language. Graz: Karl-Franzens-Universität.
SPi 93: v 2 Paul, Ludwig (2017): Handbuch der Iranistik. Bd. 2. Wiesbaden: Reichert Verlag.
SPm Sprachwissenschaft: Altaische, Uralische u. Paleoasiatische Sprachen
SPm 59: v 2+3 Filʹčenko, A. Ju. (2012): Sbornik annotirovannych folʹklornych i bytovych tekstov jazykov obsko-enisejskogo jazykovogo areala. Bd. 2+3. Tomsk: Agraf-Press.
SPt Sprachwissenschaft: Türksprachen
SPt 1485 Tagiev, M. T. (2006): Azärbajcanca-rusca lüğät. 4 cilddä. Yenidän işlänmiş vä täkmilläşdirilmiş 2. näşr. Bakı: „Şärq-Qärb“.
SPt 1487 Said (1331 [1915]): Türkçe fransızca usûl-i inşa. 2. tabi. Dersaadet: Keteon Bedrosyan Matbaası.
SPt 1488 Ahmet Râmî (1308 [1890]): İnşay-i edebi ve fenni yahut tetebbüat ve makalat-i Râmî. Kostantiniye: İstepan Matbaası.
SPt 1489 Zobou, Krikor (1888): Correspondance et terminologie commerciales. En deux langues-français et turc. Constantinople: Imprimerie de la Chambre de commerce de Constantinople.
SPt 1491 Canepari, Luciano (2016): Turkish pronunciation & accents. Geo-social applications of the natural phonetics & tonetics method. Muenchen: LINCOM GmbH.
SPt 1492 Arık, Engin (Hrsg.) (2016): Ellerle konuşmak. Türk işaret dili araştırmaları. 1. baskı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
SPt 1493 Küçük, Salim (2017): Ordu ağzı söz varlığı. 1. basım. Ankara: Gece Kitaplığı.
SPt 1494 Frasheri, Sami (1898): Kamus-ı Fransavî. Fransızcadan Türkçeye lügât kitabı. 2 Vols. Seconde édition, corrigé et augmentée. İstanbul: Mihran.
SPt 1495 Eker, Süer; Çelik Şavk, Ülkü (2016): Tehlikedeki Türk dilleri. Astana, Ankara: International Turkic Academy; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı.
SPt 1496 Erguvanlı Taylan, Eser (2015): The phonology and morphology of Turkish. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
SPt 1497 Mutfak gereçleri kitabı (2017). 1. baskı. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
SPt 1498 Demir, Necati (2006): Sivas İli ve Yöresi Ağızları. (Etnik Yapı – Dil İncelemesi – Metinler – Sözlük). Ankara: Gazi Kitabevi.
SPt 1499 Atmaca, Emine (2017): Antalya ili. Korkuteli ilçesi ve yöresi ağızları. Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1500 Ertekinoğlu, Servet (2017): Ahlat ağzı söz varlığı. Birinçi baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1501 Sakaoğlu, Saim (2017): Ad bilimi yazıları. 1. baskı. Konya: Kömen Yayınları.
SPt 1502 Şen, Serkan (2017): Eski türkçenin deyim varlığı. Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1503 C. Brockelmann’ın ‚Doğu Türkçesi Grameri‘ dizini (2017). Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1504 Yaman, Ertuğrul (1999): Türkiye Türkçesinde zaman kaymaları. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1505 Orkun, Hüseyin Namık (2015): Türk sözünün aslı. 3. baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1506 Özşsahin, Murat (2017): Başkurt türkçesi sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1507 Gülsevin, Selma (2016): Karay türklerinin dili. (Troki diyalekti). Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
SPt 1508: v 1 Boz, Erdoğan (2011): Sözlükbilimi yazıları. Bd. 1. Ankara: Gazi Kitabevi.
SPt 1509 Boz, Erdoğan (2017): Eskişehir ili dil atlası. Eskişehir: Gazi Kitabevi.
SPt 1513 Demir, Celal (2017): İbrahim Necmi Dilmen. 1. baskı. Türk Dil Kurumu Yayınları.
SPt 1514 Alyılmaz, Semra (2017): Türkçede nesne tekrarlı fiiller. 1. baskı. İstanbul: Kesit.
SPt 1515 Äläkbärli, Äziz (2016): Türkmänşäli ermäni soyadları. Bakı: Qaya.
SPt 1516 Epifanov, A. A.; Epifanov, R. A.; Štanov, A. V. (2015): Turecko-russkij paremičeskij slovar‘. Moskva: Izdatel’stvo ‚MGIMO-Universitet‘.
SPt 1518 Rakhimzhanova, Saltanat (2017): „Wir müssen eine terminologische Revolution machen“. Terminologiepolitik und -planung im postsowjetischen Kasachisch. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
SPt 1519 Serebrennikov, B. A.; Gadjieva, N. Z.; Hacıyev, Tavfik; Öner, Mustafa (2011): Türk yazı dillerinin karşılaştırmalı-tarihi grameri. Birinci baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
SPt 1520 Arslan Erol, Hülya (2008): Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine anlam değişmeleri. 1. baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
SPt 1521 Kabataş, Orhan; 3000 Chatzēpierēs, Iakōbos (2017): Kibris Türk ve Rum diyalektlerinin ortak sözlüğu. Tarihi – etimolojik. Lefkoşa: Işık Kitabevi.
SPt 1523 Aksan, Yeşim; Aksan, Mustafa; Mersinli, Ümit; Demirhan, Umut Ufuk (2017): A frequency dictionary of Turkish. Core vocabulary for learners. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
SPt 1524 Ruhi, Sükriye; Aksan, Yesim (2015): Exploring (im)politeness in specialized and general corpora. Converging methodologies and analytic procedures. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
SPt 1525 Bouquet, Olivier (2013): Les noblesses du nom. Essai d’anthroponymie ottomane. Turnhout: Brepols.
SPt 1526 Velidedeoğlu, Orhan (2017): Dilimizde tartışılan sözler ve sözcükler. 1. baskı. Istanbul: Hümanist Kitap Yayıncılık.
SPt 269 Caferoğlu, Ahmet (1970): Türk dili tarihi. Cilt 1+2. Genişletilmiş 2. baskı. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi
SPt 86 Fuad, Mehmed (1310): Fransızcadan Türkceye Yeni Lügat. [İstanbul]: [A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası].
SPx Sprachwissenschaft: Allgemein
SPx 116 Blommaert, Jan (2013): Ethnography, superdiversity and linguistic landscapes. Chronicles of complexity. Bristol: Multilingual Matters.
SPx 117 Shohami, Ilanah Goldberg; Ben-Refaʾel, Eliʿezer; Barni, Monica (2010): Linguistic landscape in the city. Bristol [u.a.]: Multilingual Matters.
SPx 118 Linguistic landscape. Expanding the scenery (2009). 1. edition. New York, NY [u.a.]: Routledge.
SPx 119 Akbulut, Ayşe Nihal; Doltaş, Dilek; Öner, Işın Bengi; Karadağ, Ayşe Banu; Eruz, Sakine Esen; Kurultay, Turgay et al. (2016): Türkiye’de çeviribilim.
SPx 120 Schrammel-Leber, Barbara; Korb, Christiana [Hrsg.] (2015): Dominated languages in the 21st century. Papers from the International Conference on Minority Languages XIV. Graz: Karl-Franzens-Universität Graz, Treffpunkt Sprachen, Forschungsbereich Plurilingualismus.
TRk Türkische Republik: Kultur-, Alltags-, Sozial- und Geistesgeschichte
TRk 1512 Cinar, Meral Ugur (2015): Collective memory and national membership. Identity and citizenship models in Turkey and Austria. Houndsmills, Basingstoke, New York, NY: Palgrave Macmillan.
TRk 1513 Yakalı Çamoğlu, Dikmen (2017): Kaynana ne yaptı gelin ne dedi. Ailedeki kadınlar ve ilişkileri. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRk 1514 Deniz, A. Çağlar; Ekinci, Yusuf; Hülür, A. Banu (2016): „Bizim müstakbel hep harap oldu“. Suriyeli sığınmacıların gündelik hayatı : Antep-Kilis çevresi. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
TRk 1515 Yücebaş, Mesut [Hrsg.] (2016): Yerli ve milli gündelik hayat. Türkiye’de gündelik hayat pratikleri ve ideolojisi. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRk 1516 Coşkun, İpek; Emin, Müberra Nur (2016): A road map for the education of Syrians in Turkey. Opportunities and challenges. Ankara: SETA Foundation.
TRk 1517 Onaran, Burak: Mutfaktarih. Yemeğin politik serüvenleri. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRk 1518 Yüksel, Edip (2015): Norşin’den Arizona’ya. Sıradan bir adamın sıradışı öyküsü. Cağaloğlu, İstanbul: Ozan Yayıncılık.
TRk 1519 Sünev Çokgürses, Feraye (2015): Bir jinekoloğun gözünden. Bacak arasından Türkiye : Jinekolog yazılır kadın doğumcu okunur. 1. baskı. İstanbul: Martı Yayıncılık.
TRk 1520 Tekeli, Şirin (2017): Feminizmi düşünmek. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
TRk 1521 Kale, Ahmet [Hrsg.] (2017): Hikmet Kıvılcımlı kitabı. Seçme metinler ve üzerine yazılar. 1. baskı. Ankara: dipnot yayınları.
TRk 1522 Ünal, Yenal (2009): Ahmet Ferit Tek. İstanbul: Bilgeoğuz.
TRk 1523 Bali, Rifat N. (2016): Meçhul Yahudiler ansiklopedisi. 1. basım. İstanbul: Libra.
TRk 1524 Kılıçaslan, Gülay (Hrsg.) (2015): 90’larda yerinden edilen gayrimüslimlerin gök hikâyeleri. „Geçmiş hiçbir zaman unutulmaz…“. 1. baskı. İstanbul: Göç Der.
TRk 1525 Kaya, Yurda (2016): Erbil-Bodrum hattı. 1. baskı. İstanbul: Avesta.
TRk 1526 Aktaş, Tuncer (2017): Maskulist. 1. baskı. İstanbul: Sola.
TRk 1527 Gürsoy Naskali, Emine (2017): Muska kitabı. 1. baskı. İstanbul: Kitabevi.
TRk 1528 Gürsoy-Naskali, Emine (2017): Küslük kitabı. 1. baskı. İstanbul: Kitabevi.
TRk 1529 Yıldırmaz, Sinan (2017): Politics and the peasantry in post-war Turkey. Social history, culture and modernization. London: I. B. Tauris.
TRk 1530 Akdoğan, Yalçın (1995): Görsel iktidar. İstanbul: İnsan Yayınları.
TRk 1531 Trix, Frances (2017): Urban Muslim migrants in Istanbul. Identity and trauma among Balkan immigrants. London: I.B. Tauris.
TRk 1532 Koçer, Suncem (Hrsg.); Candan, Can (Hrsg.) (2016): Kurdish documentary cinema in Turkey. The politics and aesthetics of identity and resistance. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
TRk 1533 Vatandaş, Celalettin(Hrsg.) (2013): Üniversite öğrencilerinin hayat tarzı ve toplumsal değerler. İstanbul: SEKAM.
TRk 1534 Borak Boratav, Hale (2017): Erkekliğin Türkiye halleri. 1. baskı. 460 Seiten, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
TRk 1535 Yükselbaba, Ülker (2017): Kadın, kamusal alan ve hukuk$neditör Ülker Yükselbaba. Birinci baskı. İstanbul: Tekin Yayınevi.
TRk 1536 Keskin, Enes Battal (2016): Kentleşme ve ailenin değişimi. Bursa: Uludağ Yayınları.
TRk 1537 Başgöz, İlhan (2017): Gemerek nire Bloomington nire. Hayat hikâyesi. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
TRk 1538 Çalen, Mehmet Kaan (2017): Osmanlıcılık ve İslâmcılık karşısında Türkçülük. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
TRk 1539 Zaborowska, Magdalena J. (2009): James Baldwin’s Turkish decade. Erotics of exile. Durham [u.a.]: Duke Univ. Press.
TRk 1540 Çiftci, Mustafa; Bora, Tanıl (2017): Yengeler cumhuriyeti. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRk 1541 Temizel, Nursen (2017): İz bırakan göçler. Tuzla’nın mübadilleri ve yerlileri ile röportajlar. 1. baskı. İstanbul: Cinius Yayınları.
TRk 1542 Tekin, Mustafa (2004): Kutsal, kadın ve kamu. Türkiye’de aydın kadınlara göre din ve kadın. 1. baskı. Vezneciler, İstanbul: Açılımkitap.
TRk 1543 Ironi ve gerilim. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’da ve Ankara’da savaş algısı (2016). Ankara: VEKAM (Koç Universitesi Vehbi Koç Ankara Arastırmaları Uygulama ve Arastırma Merkezi).
TRk 1544 Aviv, Efrat (2017): Antisemitism and anti-Zionism in Turkey. From Ottoman rule to AKP. 1. published. London, New York: Routledge.
TRk 1545 Demir, Müğe; Talimciler, Ahmet (2015): Şiddet, şike ve medya kıskacında futbol ve taraftarlık. Konya, İstanbul: Literatürk academia.
TRk 1546 Bengi, Derya (2016): 50’li yıllarda Türkiye. Sazlı cazlı sözlük ; ‚şimdiki zaman beledir‘. 1. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
TRk 1547 Önel, Arife Kalender; Kuşkonmaz, Sabri (2014): Alpay Kabacalı kitabı. Yazı emek alçakgönüllülük. 1. basım. İstanbul: Tekin Yayınları.
TRk 1548 Pekin, Müfide [Hrsg.] (2016): Mübadil kentler. Anılar ve belgeler. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı.
TRk 1549 Koptekin, Derya (2017): Biz romanlar siz gacolar. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRk 1550 Diken, Şeyhmus (2005): İsyan sürgünleri. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRk 1551 Şasa, Ayşe; İpekçi, Leyla (2014): Bir ruh macerası. 5. baskı. Cağaloğlu, İstanbul: Timaş Yayınları.
TRk 1552 Akar, Rıdvan (2014): Beşiktaş’ın dervişi. Süleyman Seba’nin yaşamı. 1. basım. İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi.
TRk 1553 Çelik, Hüseyin (2002): Türkiye’de deǧişim, demokrasi ve aydınlar. 1. baskı. İstanbul: Ufuk Kitapları.
TRk 1554 Geçtan, Engin (2010): Zamane. İkinci basım. İstanbul: Metis.
TRk 1555 Sancar, Mithat (2007): Geçmişle hesaplaşma. Unutma kültüründen hatırlama kültürüne. İstanbul: İletişim.
TRk 1556 Koçiva, Selma (2000): Lazona. Laz halk gerçekliği üzerine. İstanbul: Tümzamanlar Yayıncılık.
TRk 1557 Özel, Sadri (2007): Harbiyeli. 2. baskı. Kadıköy / İstanbul: Bizim Avrupa Yayınları.
TRk 1558 Güleryüz, Mehmet; Sönmezay, Ayşegül (2004): Güldüğüme bakma. Mehmet Güleryüz kitabı. 1. baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
TRk 1559 Koçiva, Selma (2012): Guroni ar Lazi oxorca Bedia Xala. Yürekli bir Laz kadını Bedia Hala. İstanbul: Kaldıraç.
TRk 1560 Pekin, Müfide; Tsitselikēs, Kōnstantinos (2008): Meriç’in iki yakası. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı.
TRk 1561 Akurgal, Ekrem (1999): Ekrem Akurgal. Bir arkeoloğun anıları ; Türkiye Cumhuriyeti kültür tarihinden birkaç yaprak. Kavaklıdere, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
TRk 1562 Eygi, Mehmed Şevket (2003): Yakın tarihimizde câmi kıyımı. İstanbul: Tarih ve İbret Yayınları.
TRk 1563 Shankland, David (2006): Structure and function in Turkish society. Essays on religion, politics and social change. 1. ed. Istanbul: Isis Press.
TRk 1564 Bilecen, Tuncay; Dizman, İbrahim (2017): Aşrı memleket. Trakya’nın renkli dünyası. 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRk 1565 Yıldırım, Erdal (2017): Az mı gittik, uz mu gittik? Yeni vakıfların 50 yıllık hikayesi. 1. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
TRk 1566 Kurt, Berna (2017): ‘Ulus’un dansı. ‘Türk halk oyunlar’ geleneğinin icadı. Birinci basım. İstanbul: Pan.
TRk 1567 Arhondonis, Dimitrios (2006): Bir patrik çocukken. 1. Baskı. İstanbul: Bizim Deniz Yayınları
TRk 1568 Güvenç, Bozkurt (2007): Kültürün abc’si. 4. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
TRk 1569 Argon, Ferda; Argon, Selma; Bayhan, Fatih (2015): Dedem Mehmet Âkif. Zorluklarla geçen bir ömrün saklı kalmış hikâyesi. 1. baskı. Cağaloğlu, İstanbul: Timaş Yayınları.
TRk 1570 Şasa, Ayşe (2015): Delilik ülkesinden notlar. 8. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
TRk 1571 Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri (1962): Göç’ten konular. İstanbul: Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu.
TRk 1572 Gönen, Zeynep (2017): The politics of crime in Turkey. Neoliberalism, police and the urban poor. London, New York: I.B. Tauris.
TRk 1573 Yücel, Güneş Yonca (2017): Gardiyanlar. Kilidin öte tarafı. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRk 1574 Nadir, Ural (2017): ‚Nasıl korunabilirdik?‘. Şiddete uğrayan kadınlar ve çocuklar. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRk 1575 Gönç, Temmuz (2017): Erkek hemşireler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
TRk 1576: v 1 Türkiye Bü.·. Lo.·.ʾsı (1971): Birinci D.·. ritüeli. İstanbul: Yenilik Basımevi.
TRk 1576: v 2 Türkiye Bü.·. Lo.·.ʾsı (1971): İkinci D.·. ritüeli. İstanbul: Yenilik Basımevi.
TRk 1576: v 3 Türkiye Bü.·. Lo.·.ʾsı (1971): Üçüncü D.·. ritüeli. İstanbul: Yenilik Basımevi.
TRk 1577 Avci, Meral; Gieler, Wolfgang (2017): Die türkische Bourgeoisie. Ursprung, Entwicklung, Gegenwart. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
TRk 1578 Kaya, Mahmut (2017): Türkiye’deki Suriyeliler. İç içe geçişler ve karşılaşmalar. İstanbul: Hiperlink.
TRk 1579 Gürsoy-Naskali, Emine; Koçak, Murat (2017): Kültürümüzde taş. İstanbul: Dergah Yayınları.
TRk 1580 Özbay, Cenk (2017): Queering sexualities in Turkey. Gay men, male prostitutes and the city$dCenk Özbay. London, New York, NY: I.B.Tauris.
TRk 1581 Akar, Nejat; Can, Alp; Oral, Ayşe Aysu (2017): Anadolu´da bir hekim. Albert Eckstein. First Edition. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi
TRk 1582 Kaymak, Özgür (2017): İstanbul’da az(ınlık) olmak. Gündelik hayatta Rumlar, Yahudiler, Ermeniler. 1. basım. İstanbul: Libra.
TRk 1583 Çelik, Hüseyin (2002): Türkiye’de deǧişim, demokrasi ve aydınlar. 1. baskı. İstanbul: Ufuk Kitapları.
TRk 1584 Erbaş, Hayriye (2016): Bir cumhuriyet çınarı. Sözlü tanıklıklarla dil ve tarih-coğrafya fakültesi’nin 75 yılı : Hayriye Erbaş. 1. Basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
TRk 1585 Berksoy, Semiha; Mualla, Fikret (2006): Fikret Mualla – Semiha Berksoy. İki aykırının mektupları. Bağcılar, İstanbul: Boyut Yayın Grubu.
TRk 1587 Uca, Onur (2016): Türkiye’de orta sınıfın fotoğrafı. Akışlar ve ilişkiler : maddi olmayan emeğe sahanın eleştirisi. 1. Baskı. İstanbul: Notabene.
TRk 1588 Kartal, Onu; Çalcı, Sercan; Esgün, Toros Güneş (2017): Biyopolitika. 2 Bde. İstanbul: Notabene.
TRk 1589 Cinisli, Rasim (2017): Bir devrin hafızası. 1. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRk 1590 Kurt, Burcu; Yaşayanlar, İsmail (2017): Osmanlı’dan Cumhuriyet’e salgın hastalıklar ve kamu sağlığı. Birinci basım. İstanbul.
TRk 1591 Saltuk, Arif (1996): Patches of my life from 1910 to 1994. İstanbul: Peva Yayınları.
TRk 1592 Erdoğan, Nezih (2017): Sinemanın İstanbul’da ilk yılları. Modernlik ve seyir maceraları. 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları
TRk 1593 Kara, İsmail (2017): Müslüman kalarak Avrupalı olmak. Çağdaş Türk düşüncesinde din siyaset tarih medeniyet. 1. Baskı. İstanbul: Dergah.
TRk 1594 Günlük-Şenesen, Gülay; Yücel, Yelda; Önal, Ayşegül Yakar; Ergüneş, Nuray; Çakar, Burcu Yakut (2017): Kadınsız kentler. Toplumsal cinsiyet açısından belediyelerin politika ve bütçeleri. 1. Baskı İstanbul, Mart 2017. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
TRk 1595 Meseri, Raşel; Kuryel, Aylin (2017): Türkiye’de Yahudi olmak. Bir deneyim sözlüğü. 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRk 1596 Aslan, Şükrü; Yılmaz, Şükran Lılek (2017): Hafızanın dili. 1940’lı yılların çocukları Dersim’i anlatıyor. 1. Baskı. İstanbul: Dersim Yayınları.
TRk 1597 Yapağılı, Halil (2014): Ve madenci tumba dedi. Büyük Zonguldak yürüyüşü. 1. Basım. İstanbul: Kaynak Yayınları.
TRk 1598 Yurdakul, Doğan (2014): Abi. Kabadayılar Mafya ve derin devlet. 16. basım. İstanbul: Kırmızı Kedi.
TRk 1599 Akyazan, Abdurrahman (2017): Azınlık içinde bir azınlık İslam ve eşcinsellik arasına sıkışan Almanya Türkleri. 1. baskı. Istanbul: Cinius Yayınları.
TRk 1600 İrfanoğlu, Ahmet Rıza (2017): Çayeli Beyazsu köyünden. İrfanoğlu İsmail Efendi’nin hatıraları ; Sarıkamış, esaret ve sonrası. 1. baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
TRk 354: v 14 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): XIV. Derece. Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 15 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): XV. Derece. Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 22 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): XXII. Derece. Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 27 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1959): XXVII. Derece. Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 29 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): XXIX. Derece (Saint-André Büyük Iskoçu). Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 30 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): XXX. Derece (Kadoş Şövalyesi). Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 4 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): IV. derece. Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRk 354: v 9 Eski ve kabul edilmiş İskoç riti (1958): IX. Derece. Çalışma rehberi. İstanbul: Türkiye Süprem Konseyi.
TRp Türkische Republik: Politische und militärische Geschichte
TRp 1846: v 6 Koçak, Cemil (2017): CHP iktidarının sonu. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRp 2311 Goner, Ozlem (2012): A social history of power and struggle in Turkey. State, memory, movements, and identity of outsiderness in Dersim. Ann Arbor, Mich.: UMI Research Pr.
TRp 2559 Gasanly, Džamilʹ (2008): SSSR – Turcja. Ot nejtraliteta k cholodnoj vojne ; (1939 – 1953). Moskva: „Centr Propagandy“.
TRp 2560 Kızıldağ Soileau, Dilek (2017): Koçgiri isyanı. Sosyo tarihsel bir analiz. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRp 2561 Bora, Tanıl (2017): Cereyanlar. Türkiye’de siyasi ideolojiler. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRp 2562 Polat, Necati (2016): Regime change in contemporary Turkey. Politics, rights, mimesis. Edinburgh: Edinburgh University Press.
TRp 2563 Kaya, Genç (2016): Under the shadow. Rage and revolution in modern Turkey. London: I.B. Tauris.
TRp 2564 Turan, Ilter (2015): Turkey’s difficult journey to democracy. Two steps forward, one step back. 1st ed., impr. 1. Oxford: Oxford University Press.
TRp 2565 Zakari, Andre (2017): A modernist approach towards Turkish nationalism. The case of language policies in early republican Turkey. 1st edition. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık Ticaret A.Ş.
TRp 2566 Akyürekli, Mahmut (2016): Koçgiri kırımı (1920-1921). 1. basım. İstanbul: Tarih Kulübü Yayınları.
TRp 2567 Saygılıgil, Feryal (Hrsg.) (2017): Kadınlar hep vardı. Türkiye solundan kadın portreleri. 1. baskı. Ankara: Dipnot Yayınları.
TRp 2568 Akyürekli, Mahmut (2014): 1925 Diyarbakır-Elazığ yargılamaları. 2 Bde. 1. baskı. İstanbul: Nûbihar.
TRp 2569 Özcan, Mesut (2016): Dersim ve Madımak söyleşileri. 1. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRp 2570 Altıparmak, Kerem; Akdeniz, Yaman (2017): Barış için akademisyenler. Olağanüstü zamanlarda akademiyi savunmak. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRp 2571 Yılmaz, Kamil (2014): Disengaging from terrorism. Lessons from the Turkish penitents. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
TRp 2572 Yüksel, Edip (2015): Devlet, demokrasi, oligarşi, teokrasi. 90’lı yıllarda Türkiye’de demokrasi arayışları ve Refah Partisi’nin kapatılması. 2. baskı. İstanbul: Ozan Yayıncılık.
TRp 2573 Poyraz, Buğra (2016): The history of the church diplomacy in Turkey. From the religious protectorate to the direct diplomatic relations. 1st edition. İstanbul: Libra.
TRp 2574 Çakmak, Diren: Hürriyet Partisi (1955-1958). 1. basım. İstanbul: Libra.
TRp 2575 Büyücek, Seçkin (2016): Kemalist once upon a time. Falih Rıfkı Atay and his unconventional approach to the early republican period. 1. edition. Istanbul: Libra Kitap.
TRp 2576 Vural, Cahit (1972): Gerilla’ya giriş.
TRp 2577 Toy, Erol (1970): Türk gerilla tarihi. İstanbul: Giray Yayınları.
TRp 2578 Kaplan, Hakkı (1973): Gerillâ. Ankara: Polis Eğitim Merkezi.
TRp 2579 Yürekli, Cuma Ali (2017): Kayıt dışı. Ekonomi siyaset din : paralel devlet ve darbe. 1. baskı. İstanbul: Yüzleşme.
TRp 2580 Tulça, Enis (2015): Dobrucalı Cavit Bey’in hatıraları ve Türk-Romen diplomatik arşiv belgeleri. 1. baskı. İstanbul: Simurg.
TRp 2581 Kuşku ile komşuluk. Türkiye ve Rusya ilişkilerinde değişen dinamikler (2017). 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRp 2582 Sazak, Derya (2017): İtirazım var. 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a darbeye, diktaya, medyaya. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
TRp 2583 Sertçelik, Seyit (2015): Rus ve Ermeni kaynakları ışığında Ermeni sorunu. Bd. 1 + 2. Ankara: SRT Yayınları.
TRp 2584 Çağdaş, Tamer (2013): İdari ve siyasi anılar. 1. baskı. Cağaloğlu, İstanbul: Cinius Yayınları.
TRp 2585 Terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihlallerini inceleme raporu (2013). Ankara: TBMM Basımevi.
TRp 2586 Doğanay, Ülkü (2017): Seçimlik demokrasi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş’in demokrasi söylemi. 1. baskı. Ankara: İmge Kitabevi.
TRp 2586 Doğanay, Ülkü; Şanlı, Halise; Taştan, İnan Özdemir (2017): Seçimlik demokrasi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş’in demokrasi söylemi. 1. baskı. Ankara: İmge Kitabevi.
TRp 2587 Ertugay, Fatih (2017): Türkiye’de ideolojiler ve devlet algısı. Kemalizm, milliyetçilik, islamcılı, sosyalizm: bir metin okuması. 1. baskı. Ankara: Kadim Yayınları.
TRp 2588 Gur, Serap (2017): Presidentialism in Turkey. İnstability and change. London, New York: RoutledgeTaylor & Francis Group.
TRp 2589 Türkmen, Abdurrahman (2017): Osmanlı tarihiyle ilgili tartışmalı meseleler. Birinci baskı. İstanbul: Cinius Yayınları.
TRp 2590 Uchehara, Kieran E. (2017): Turkey-African relations. Past and present relations. 1. baskı. İstanbul: Hiperyayın.
TRp 2591 Is Turkey De-Europeanising?$nEncounters with Europe in a candidate country (2017). 1. published. London, New York: Routledge.
TRp 2592 Yılmaz, Gözde (2017): Minority rights in Turkey. A battlefield for Europeanization. 1. published. London, New York: Routledge.
TRp 2593 Turan, Murat (2017): CHP yönetiminin dünya partileriyle ilişkileri (1923-1950). Yaklaşım, yöntem ve tercihler. 1. basım. İstanbul: Libra.
TRp 2594 Koçak, Cemil (2016): Karabekir’in kavgası. 1. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
TRp 2595 Şık, Ahmet (2017): İmamın ordusu. 15 Temmuz darbe girişimi incelemesiyle birlikte. Birinci basım. İstanbul: Kırmızıkedi.
TRp 2595 Şık, Ahmet (2017): İmamın ordusu. 15 Temmuz darbe girişimi incelemesiyle birlikte. Birinci basım. İstanbul: Kırmızıkedi.
TRp 2596 Koçak, Cemil (2016): Darbeler târihi. 27 Mayıs 1960, 22 Şubat 1962, 21 Mayıs 1963, 12 Mart 1971. 1. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
TRp 2597 Koçak, Cemil (2016): Belgelerle Heyeti Mahsusalar. 2. baskı. İstanbul: İletişim.
TRp 2598 Gökay, Bülent (2006): Soviet eastern policy and Turkey, 1920 – 1991. Soviet foreign policy, Turkey and communism. London [u.a.]: Routledge.
TRp 2599 The politics of culture in Turkey, Greece and Cyprus. Performing the left since the sixties (2017). London, New York, NY: Routledge.
TRp 2600 Çebi, Hakan Yılmaz (2015): Atatürk mason muydu? 1. baskı. Çankaya, Ankara: Tutku Yayınevi.
TRp 2601 Akinan, Serdar (2017): Buzdağı. Nazilerden “FETÖ”ye siyasal islamcıların tarihi. İstanbul: Kırmızı Kedi.
TRp 2602 Kelkitli, Fatma Aslı (2017): Turkish-Russian relations. Competition and cooperation in Eurasia. London, New York: Routledge,Taylor & Francis Group.
TRp 2603 İlsever, Ferit (2017): Aydınlık hareketi 50 yıl. Tam bağımsız Türkiye mücadelesinde. 1. basım. Ankara: Kaynak Yayınları.
TRp 2604 Erbay, Yusuf; Akgün, Hasan (2017): Türkiye’de ve Avrupa’da yerel yönetimler. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. basım. İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi
TRp 2605 Çalış, Şaban H. (2015): Hayaletbilimi ve hayali kimlikler. Neo-Osmanlılık, Özal ve Balkanlar. 5. baskı. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
TRp 2606 Taşkın, Yüksel (2013): AKP devri. Türkiye siyaseti, İslâmcılık, Arap Baharı. 1. baskı. İstanbul: Birikim Yayınları.
TRp 2607 Belge, Murat (2006): Linç kültürünün tarihsel kökeni. Milliyetçilik. 1. basım. İstanbul: Agora Kitaplığı.
TRp 2608 Gerger, Adnan (2004): 12 Eylül sürgünleri. 1. basım. Kadıköy, İstanbul: Babil.
TRp 2609 Avcı, Hanefi (2017): Erken uyarı. Devlet bilgisi. 1. baskı. İstanbul: Tekin.
TRp 2610 Özcan, Ahmet (2000): Derin devlet ve muhalefet geleneği. 2. baskı. [İstanbul]: Bakış.
TRp 2611 Çelenk, A. Tarık (2017): Türk sağının düşünce atlası. ‚insanı yaşat ki devlet yaşasın‘. 1. basım. İstanbul: Mahfil.
TRp 2612 Erden, Ömer (2017): Türkiye’nin Doğu sınırının oluşumu. (antlaşmalar – protokoller – problemler). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
TRp 2613 Karatepe, Şükrü (2017): Sistem söyleşileri. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerine röportajlar. 1. baskı. Ankara: A Kitap.
TRp 2614 Değirmencioğlu, Serdar M. (2014): ‚Öl dediler öldüm‘. Türkiye’de şehitlik mitleri. 1. baskı. İstanbul: Iletişim.
TRp 2615 Dümer, Vehbi Ziya (2003): Amiral Vehbi Ziya Dümer’in anıları. 1. baskı. İstanbul: T.C. Deniz Basımevi.
TRp 2616 Seydi, Süleyman (2003): The Turkish straits and the great powers. From the Montreux convention to the early cold war, 1936-1947. 1. ed. Istanbul: The Isis Press.
TRp 2617 Keridis, Dimitris; Triantaphyllou, Dimitrios [Hrsg.] (2001): Greek-Turkish relations in the era of globalization. [based on a conference organized by the Kokkalis Foundation]. Dulles, Va. [u.a.]: Brassey’s.
TRp 2618 Kaynar, Mete Kaan (2017): Türkiye’nin 1960’lı yılları. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRp 2619 Yavuz, Ahmet (2017): Vesayet savaşları. İleri demokrasi hayalinden darbe gerçeğine. Birinci basım. İstanbul: Kırmızı Kedi.
TRp 2620 Uçkan, Özgür (2003): Kamu yönetiminin yeniden yapılanması için strateji ve politikalar. 1. basım. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
TRp 2621 Çağaptay, Soner (2017): The new Sultan. Erdogan and the crisis of modern Turkey. London  I.B. Tauris.
TRp 2622 Zariç, Sami (2017): 1983-93 yılları arasında Türk siyasal hayatında Anavatan Partisi ve Turgut Özal’ın partideki rolü. 1. baskı. İstanbul: Hiperlink.
TRp 2624 Kavakçı-İslam, Merve (2014): Başörtüsüz demokrasi’de adı konmamış darbe. 3. baskı. İstanbul: Timaş Yayınlar.
TRp 2625 Parlar, Suat (1997): Osmanlı’dan günümüze gizli devlet. 2. baskı. İstanbul: Bibliotek Yayınları.
TRp 2626 Atay, Tayfun (2017): Parti, cemaat, tarikat. 2000’ler Türkiye’sinin dinbaz-politik seyir defteri : inceleme. 1. basım. İstanbul: Can Yayınları.
TRp 2627 Balcı, Ali (2015): Türkiye dış politikası. İlkeler, aktörler, uygulamalar. 4. baskı. İstanbul: Etkileşim Yayınları.
TRp 2628 Erkin, Aytunç; Veren, Nurettin (2005): Fethullah Hoca’nın şifreleri. Başmuavini Nurettin Veren anlatıyor. 1. basım. Galatasaray, İstanbul: Kaynak Yayınları.
TRp 2629 Bayraklı, Enes; Ulutaş, Ufuk (2017): Fetö’nün anatomisi. İhanet, kumpas, takiye. 2. baskı. Ankara: Seta.
TRp 2630 Miş, Nebi; Gülener, Serdar; Coşkun, İpek; Duran, Hazal; Ayvaz, M. Erkut; Erciyas, Serencan; Öztürk, S. Hüseyin (2016): Demokrasi nöbetleri. Toplumsal algı 15 temmuz darbe girişimi. 1. baskı. Ankara: Seta.
TRp 2631 Benlisoy, Foti (2013): Gezi direniṣi. Türkiye’nin enteresan baṣlangıcı. Birinci basım. İstanbul: Agora Kitaplığı.
TRp 2632 Senem, Nusret (2011): Emniyet’in ışık evleri raporu. 1. basım. Galatasaray, İstanbul: Kaynak.
TRp 2633 Düzgit, Senem Aydın (2009): Civil society dialogue between France and Turkey. Transcending stereotypes. 1. ed. İstanbul: İstanbul Bilgi Univ. Press.
TRp 2634 Cinman Şimşek, Melda (1993): Yeşiller. Dünyada yeşil partilerin gelişimi ve Türkiye’deki Yeşiller Partisi. Beyazıt, İstanbul: Der Yayınevi.
TRp 2635 Tüfekçi, Özgür (2017): The foreign policy of modern Turkey. Power and the ideology of Eurasianism. London, New York, NY: I.B. Tauris.
TRp 2636 Tabak, Husrev (2017): The Kosovar Turks and post-Kemalist Turkey. Foreign policy, socialisation and resistance. London, New York: I.B. Tauris.
TRp 2638 İnsan hakları ihlâlleri ve işkence (1991). Birinci baskı. Ankara: Mazlum-Der.
TRp 2639 Solgun, Cafer (2017): Demeyin anama, içerdeyim. 1. baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRp 2640 Taşçı, Faruk (2017): Türkiye’de sosyal politika aktörleri. Zemin ve uygulama. 1. basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
TRp 2641 Müftüoğlu, Atasoy (2016): Putlarını kıramayan kabileler. 2. baskı. İstanbul: Mahya Yayıncılık.
TRp 2642 Demir, Arzu (2015): Savaşta barışta özgürlükte aşkta. Ağın kadın hali. Altıncı baskı. İstanbul: Ceylan Yayınları.
TRp 2643 Demir, Arzu (2015): Devrimin Rojava hali. İkinci baskı. İstanbul: Ceylan Yayınları.
TRp 2644 Soyaltin, Digdem (2017): Europeanisation, good governance and corruption in the public sector. The case of Turkey. London, New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group.
TRp 2645 Baser, Bahar; Öztürk, Ahmet Erdi (2017): Authoritarian politics in Turkey. Elections, resistance and the AKP. London, New York: Tauris.
TRp 2646 Cornell, Erik (2016): Turkey in the 21st century. Opportunities, challenges, threats. First issued in paperback 2016. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group.
TRp 2647 Walton, Jeremy F. (2017): Muslim civil society and the politics of religious freedom in Turkey. New York, NY: Oxford University Press.
TRp 2648 Bilgin, Ayhan; Öztürk, Armagan (2016): Political culture of Turkey in the rule of the AKP. Change and continuity. 1. Auflage. Baden-Baden: Nomos.
TRp 2649 Onaran, Nevzat (2017): Türk nüfus mühendisliği (1914-1940). Ermeniler, Rumlar ve Kürtler. Birinci basım. İstanbul: Kor Kitap.
TRp 2650 Arpacı, Işıl (2017): Türk siyasetinde Erbakan. 1. Baskı. İstanbul: Kopernik.
TRp 2651 Demircan, Ahmet Misbah (2017): Bir sistem tartışması. İstanbul: İşaret Yayınları.
TRp 2652 Atıcı, Aytuğ (2017): Adalet için 700 bin adım. 1. baskı. İstanbul: Notabene.
TRp 2653 Öymen, Altan (2013): … ve ihtilal. 1. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRp 2654 Uyar, Hakkı (2017): İki darbe arasında CHP. 1960-1971. 1. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRp 2655 Öymen, Altan (2004): Değişim yılları. 3. baskı. Güneşli, İstanbul: Doğan Kitap.
TRp 2656 Öymen, Altan (2016): Kayıp yaz. 2015. 1. baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRp 2658 Alkan, Mehmet Ö. (2017): Osmanlı’dan günümüze darbeler. Birinci baskı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
TRp 2659 Altaylı, Enver (2013): Kızıl Ordu’dan Alman Ordusuna …, Afgan direnişinden Tahran operasyonuna. Ruzi Nazar: CIA’nın Türk casusu. 1. Baskı. Şişli, İstanbul: Doğan Kitap.
TRp 2660 Bardakci, Mehmet; Freyberg-Inan, Annette; Giesel, Christoph; Leisse, Olaf (2017): Religious minorities in Turkey. Alevi, Armenians, and Syriacs and the struggle to desecuritize religious freedom. London: Palgrave Macmillan.
TRp 2661 Akdemir, Özer (2017): Uranyum uğruna. Ege’de terkedilmiş uranyum madenleri. 1. Baskı. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
TRp 2662 Erden, Mustafa Suphi (2017): Türkiye ve İran’da vatandaşlık ve etnisite. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
TRp 2663 Ataç, Ilker; Heck, Gerda; Hess, Sabine; Kasli, Zeynep; Ratfisch, Philipp; Soykan, Cavidan; Yilmaz, Bediz (2017): Turkey’s Changing Migration Regime and its Global and Regional Dynamics. Bielefeld: transcript.
TRp 2665 Joppien, Charlotte (2018): Municipal politics in Turkey. Local government and party organisation. London, New York: Routledge.
TRp 2666 Manisalı, Erol (2016): Ergenekon kumpasında yaşadıklarım. Birinci basım. İstanbul: Kırmızı Kedi.
TRp 2667 Apaydın, Burhan; Yurdakul, Doğan; Erdinç, F. Cengiz (2012): Adalet savaşçısı. Menderes’in avukatı Burhan Apaydın’ın anıları. 1. Basım. Gümüşsuyu, İstanbul: Kırmızı Kedi.
TRp 624: v 1 Hoçaoğlu, Durmuş (2002): Düşük şiddetli devrim ve bir entelijansiya kritiği. Birinci basım. İstanbul: Gelenek
TRr Türkische Republik: Regionalgeschichte
TRr ADA 25 Yurtsever, Cezmi (1991): Zeytunlu’nun mirası… Andırın baskını… Geben faciası… Çukurhisar soykırımı ve ortaya çıkan ‚toplu mezarlar‘. Birinci baskı. Ankara: Köksav Yayınları.
TRr AFY 31 Özay, Şükrü (2015): Afyonkarahisar (merkez) düğün âdetleri. Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınları.
TRr AFY 32 Yılmaz, Hatice (2010): Afyonkarahisar’da ekoturizm olanaklarının araştırılması. Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınları.
TRr ALLG 202 Manyasiğ, Mübin (1966): Turkey cradle of mythology and history. Answers to 101 questions based on Roman, Greek and other mythology – ancient history and philosophy – and the Bible. İstanbul: Yenilik Basımevi.
TRr BIT 14 Hovannisian, Richard G.; Kılıç, Zülal (2016): Bitlis ve Muş. Tarihi kentler ve Ermeniler. İstanbul: Aras.
TRr DIY 48 Erzurum, Kenan (2012): Fotoğraflarla Diyarbakır kültür varlıkları 1928. 1. baskı. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
TRr ELA 19 Hovannisian, Richard G.; Kılıç, Zülal (2017): Harput. Tarihi kentler ve Ermeniler. İstanbul: Ars.
TRr ERZ 44 Çöğenli, M. Sadi; Bayram, Ali [Hrsg.] (1973): Erzurum’da bulunan meşhur ziyaretgâhlar ve kabir ziyaretinin adabı. Ankara: Sevinç Matbaası.
TRr GAZ 34 Kesar, A.: Antep’in varoluş mücadelesi. 1. baskı.
TRr GIR 16 Topallı, Osman Fikret (2017): Müdafaa-i Hukuk ve İstiklal Harbi tarihlerinde Giresun. Milli Mücadele günlerinden izler, notlar. 1. baskı. Trabzon: Serander.
TRr HAT 29 Seyfittinoğlu, Sinan (2016): Antakya’nın 50 yılı. Çok iyi adammış benim babam : anı/araştırma. Ankara: Dafne Kitap.
TRr IST 28 Amicis, Edmondo de (1883): Constantinople. Paris: Librairie Hachette et Cie.
TRr IST 571 Stewig, Reinhard (2015): Transformation of urban society in Istanbul. Berlin: ebv.
TRr IST 572 Aslan, Şükrü; Şen, Besime; Kurtuluş, Hatice (2014): Sözlü tarih görüşmeleriyle Kâğıthane. Kağıthane, İstanbul: Kağıthane Belediyesi Kültür Yayınları.
TRr IZM 134 Marmara, Rinaldo (2016): Documents pour l’histoire de Smyrne 1934-1939. 1. basım.
TRr IZM 135 Çelebi, Mevlüt (2002): İzmir Gazi heykeli. 1. basım. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını.
TRr KARS 19 Cemender, Arslanoğlu [Hrsg.] (1986): Kars şehitliklerimiz ve Mehmetciğimiz. (16 Ağustos 1064-30 Ekim 1920). Ankara: Türkiye Anıtlar Derneği.
TRr MAR 17 Garis, Abraham (2017): Bote. 13 günlük cehennem ; Süryani köyünde 1915 mezalimi. Birinci baskı. İstanbul: Belge Yayınları.
TRr MUG 19 Bora, Siren: Bodrum Jewish cemetery. Unt. Mitarb. von C. M. Kosemen. 1st edition. İstanbul: Libra.
TRr SIR 4 Eren, Tahir (2016): Garzan İsyanları ve Cemîlê Çeto. Diyarbakır: Weşanen J & J.
TRr TRA 51 Usta, Veysel [Hrsg.] (1999): Atatürk ve Trabzon. Fotoğraflar-belgeler-demeçler. Birinci baskı. Trabzon: Serander Yayınları.
TRr TRA 52 Çiçek, Rahmi (1998): Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Trabzon’da yerel yönetim. 1. baskı. Trabzon: T. C. Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları.
TRr TRA 53 Çapa, Mesut (1998): Faik Ahmet Barutçu. Hayatı ve kişiliği. 1. baskı. Trabzon: T.C. Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları.
TRr TUN 32 Özcan, Mesut (2017): Darbe yıllarında dersim. 1.baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRr TUN 33 Evren, Dursun (2008): Ulusal demokratik mücadelede Koçgiri Kürt aşiretleri. 1. baskı. İstanbul: Pêrî Yayınları.
TRr TUN 34 Yalgın, Erdoğan (2017): Şeyh Dilo Belincan’ın (Berxécan) şeceresi ve Kürt aşiretleri. 1. baskı. İstanbul: Fam Yayınları.
TRr VAN 17 İşler, İkram (2015): Zilan dosyası. Tarih-araștırma. 1. baskı. Van: Sitav Yayınları.
TRu Türkische Republik: Unabhängigkeitskrieg und Atatürk
TRu 567 Ataksor, Halis; Ataksor, S. Serdar Halis (2015): Çanakkale raporu. 3. baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
TRu 824 Borak, Sadi (2004): Yeşil Ordu ve Çerkes Ethem olayı. 1. basım. Ankara: Kırmızı Beyaz Yayınları.
TRu 825 Atatürk, Mustafa Kemal (2017): Atatürk. Belgeler, elyazısıyla notlar, yazışmalar. 2. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
TRu 826 Koç, Yılmaz (2016): Çerkes Ethem. ‚ben hain miyim?‘. 1. basım. İstanbul: Parola yayınları.
TRu 827 Akyol, Hüseyin (2011): Çerkes Ethem. Ankara: Phoenix.
TRu 828 Kuruca, Osman Bilge (2014): Atatürk ve gerilla savaşı. Tarihsel kökleriyle. 1. basım. İstanbul: Kaynak Yayınları.
TRu 829 Cilasun, Emrah (2004): Bâki ilk selam. Çerkes Ethem ; (Yabanca arşiv belgelerinden ve kendi kaleminden). 1. baskı. Sultanahmet, İstanbul: Belge Yayınları.
TRu 830 Tanju, Halûk Cemil (1939): Kemal Atatürk 1881-1938. Birinci baskı. [İstanbul]: [Etiman Kitabevi].
TRu 831 Özdemir, Ali Ulvi (2017): Anılarda Batı Anadolu Kuva-yı milliyesi. Birinci baskı. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
TRu 832 Sönmez, Cemil (1999): 23 Nisan 1920’den bugünlere. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
TRu 833 Atatürk, Mustafa Kemal (1999): Vecizeler. 3. baskı. İstanbul: İnkılâp.
TRu 834 Beyoğlu, Süleyman (2009): Millî Mücadele kahramanı Giresunlu Osman Ağa. Yayınlanmamış belge ve bilgilerle. 1. basım. İstanbul: Bengi Yayınları.
TRu 835 Ekici, Nail; Bayladı, Derman; Alptekin, Mahmut [Hrsg.] (2004): Cumhuriyete kan verenler. 2. baskı. İstanbul: Bilge Karınca.
TRu 836 Çebi, Hakan Yılmaz (2015): Atatürk mason muydu? 1. baskı. Çankaya, Ankara: Tutku Yayınevi.
TRu 837 Şeyma Usta, Emine (2005): Atatürk’ün hazırlattığı Türkçe hutbeler. Birinci basım. İstanbul: İleri Yayınları.
TRu 838 Tunca, Ayhan (2005): 1909, 1913, 1916, 1930 notlari ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Edirne’de. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
TRu 839 Atatürk Araştırma Merkezi (1998): Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ayvalık tarihi. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
TRu 840 Sorgun, Taylan (2009): Türklerin işkencede bir yılı. Bekirağa bölüğü. 1. baskı. İstanbul: Destek Yayınevi.
TRu 841 Demirel, Ahmet (2017): İkinci Grup’un kurucularından. Salâhattin Köseoğlu’nun milli mücadele hatıraları. İstanbul: İletişim Yayınları.
TRu 842 Meydan, Sinan (2009): Atatürk ile Allah arasında. Bir ömrün öteki hikâyesi. Yenibosna, İstanbul: İnkılâp.
TRu 843 Karaveli, Orhan (2009): Ali Kemal. ‘belki de bir günah keçisi…’. 1. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRw Türkische Republik: Wirtschaftsgeschichte
TRw 675: v 5 Adalet Arayana Destek Grubu (2017): İş cinayetleri almanağı 2016. 1. basım. İstanbul: BirUmut Yayınları.
TRw 677 Erdoğan, Seyfettin; Gedikli, Ayfer (2016): Türkiye ekonomisinin dönüşümü. 1. basım. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
TRw 678 Yavuz, Filiz (2015): Beni „Akkuyu“larda merdivensiz bıraktın. Türkiye’nin nükleerle imtihanı : inceleme. 1. basım. İstanbul: Can Yayınları.
TRw 679 Damar, N. Bülent [Hrsg.]; Apaçık, Erdal [Hrsg.]; Karaçay, Erhan [Hrsg.] (2013): Nükleer enerji raporu. 2013. 1. baskı. Ankara: Elektrik Mühendisleri Odası.
TRw 680 Korkusuz, Mustafa Halit (2012): Nükleer santral işletenin hukuki sorumluluğu. 1. basım. Cağaloğlu, İstanbul: Beta.
TRw 681 Müftüoğlu, Berna Güler (2005): Fason ekonomisi. Gedikpaşa’da ayakkabı ekonomisi. 1. basım. İstanbul: Bağlam.
TRw 682 Kılıç, Taner (2014): Diyarbakır örneği. Kentsel mekanların kullanımı ve seyyar satıcılık. 1. baskı. İstanbul: Kriter Yayınevi.
TRw 683 Berker, Feyyaz; Uras, Güngör (2009): Fikir üreten fabrika. TÜSİAD’ın ilk on yılı 1970 – 1980. 1. baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
TRw 684 Malkoç, Eminalp (2017): Meslek gazetesi 1924-1925. Türkiye’de işçi hayatı ve Zonguldak kömür havzası. 1. baskı. İstanbul: Doğu Kitabevi.
TRw 685 Ertan, Temuçin Faik (2010): Atatürk döneminde devletçilik, liberalizm tartışmaları. Şevket Süreyya (Aydemir) – Hüseyin Cahit (Yalçın) polemiği. Ankara: Phoenix Yayınevi.
TRw 686 Adaman, Fikret; Akbulut, Bengi; Arsel, Murat (2017): Neoliberal Turkey and its discontents. Economic policy and the environment under Erdoğan. London, New York: I.B Tauris.
TRw 687 Pamuk, Şevket (2017): Türkiye’nin 200 yıllık iktisadi tarihi. Büyüme, kurumlar ve bölüşüm. 7. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları.
TRw 688 Akyıldız, Fatih (2017): Göstergeler ne anlatır? Türkiye için iktisadi göstergeler rehberi. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
TRw 689 Gür, Nurullah; Ünay, Sadık; Dilek, Şerif (2017): AK Parti’nin 15 yılı. Ekonomi. 1. baskı. İstanbul: Seta.
TRw 690 Kutlu, Denizcan (2015): Türkiye’de sosyal yardım rejiminin oluşumu. Birikim, denetim, disiplin. 1. baskı. Ankara: Nota Bene.
WG Wissenschaftsgeschichte
WG 244 Janet, Pierre (1936): Hipnotizma. İstanbul: Vakit.
WG 340 Irwin, Robert (2008): Oryantalistler ve düşmanları. 1. baskı. İstanbul: YKY.
WG 360 Fazlıoğlu, İhsan (2017): Nazarî ufuk : İslâm-Türk felsefe-bilim tarihinin zihin penceresi. 2. baskı. İstanbul: Papersense.
WG 361 Fazlıoğlu, İhsan (2016): Derin yapı. İslâm-Türk felsefe-bilim tarihinin kavram çerçevesi. 2. baskı. İstanbul: Papersense Yayınları.
WG 362 Aras, Namık Kemal (2009): Nükleer gücün gelişimi. 1. basım. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
WG 363 Artvinli, Fatih; Ülman, Yeşim Işıl (Hrsg.): İstanbul tıp tarihi sergisi.
WG 364 ʿAmar, Zohar (2017): Arabian drugs in early medieval mediterranean medicine. Edinburgh: Edinburgh University Press.
WG 365 Tuna, Taşkın (1987): Kainatta enerji. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.
WG 366 Deutsche und österreichische Forschungsreisen auf den Balkan und nach Nahost (2017). 1. Auflage. Herzogenrath: Shaker.
WG 367 Konyalıoğlu, Erol (1989): Evrenin gizemi. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.
WG 368 Róna-Tas, András (2015): Gyula Németh. Ankara: Türk Dil Kurumu.
WG 369 Ülman, Yeşim İşil (2017): Galatasaray Tıbbiyesi. Tıbbiye’de modernleşmenin başlangıcı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
WG 370 Gümüşoğlu, Firdevs (2001): Cumhuriyet’te iz bırakanlar 10. yıl kuşağı. 1. basım. Beyoğlu, İstanbul: Kaynak Yayınları.
WG 371 Sezgin, Fuat (2013): The pre-Columbian discovery of the American continent by Muslim seafarers. Istanbul: Boyut.
WG 372 Ekdal, Müfid; Doster, Barış (2009): Tanıdığım insanlar, yaşadığım olaylar. Müfid Ekdal kitabı. 1. baskı. Beyoğlu/İstanbul: Destek Yayınevi.
WG 373 Kaçar, Mustafa (2013): Pîrî Reis ve Kristof Kolomb öncesi İslam haritaları. İstanbul: Boyut Yayın Grubu.
WG 374 Soucek, Svat (2013): Piri Reis & Turkish mapmaking after Columbus. Istanbul: Boyut.
WG 375 Tibi, Bassam (2017): Islamische Geschichte und deutsche Islamwissenschaft. Islamologie und die Orientalismus-Debatte. Stuttgart: ibidem.
E-Books
Bauden, Frédéric (2016): Catalogue of the Arabic, Persian and Turkish manuscripts in Belgium: Volume 1, Handlist, Part 1, Université de Liège. Leiden: Brill.
Raudvere, Catharina (2017): Contested Memories and the Demands of the Past. History Cultures in the Modern Muslim World. Cham: Springer International Publishing (Islam and Nationalism).
Sideri, Eleni; Roupakia, Lydia Efthymia [Hrsg] (2017): Religions and Migrations in the Black Sea Region. Cham: Springer International Publishing.
Wust, Efraim (2016): Catalogue of the Arabic, Persian, and Turkish manuscripts of the Yahuda Collection of the National Library of Israel. Volume 1. Leiden: Brill.
Böhler, Arno; Kruschkova, Krassimira; Valerie, Susanne (2014): Wissen wir, was ein Körper vermag? Rhizomatische Körper in Religion, Kunst, Philosophie. Bielefeld: transcript.
Brazal, Agnes M. (2014): Feminist Cyberethics in Asia. Religious Discourses on Human Connectivity. New York: Palgrave Macmillan.
Dederich, Markus (2007): Körper, Kultur und Behinderung. Eine Einführung in die Disability Studies. Bielefeld: transcript.
Hamdy, Sherine (2012): Our bodies belong to God. Organ transplants, Islam, and the struggle for human dignity in Egypt. Berkeley, Calif: University of California Press.
Harrasser, K. (2013): Körper 2.0. Über die technische Erweiterbarkeit des Menschen. Bielefeld: transcript.
Ochsner, Beate; Stock, Robert [Hrsg.] (2016): senseAbility. Mediale Praktiken des Sehens und Hörens. Bielefeld: transcript.
Raei, Shahrokh (2017): Islamic Alternatives : Non-Mainstream Religion in Persianate Societies. 1st ed. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
Schütz, Ronja (Hrsg.] (2016): Neuroenhancement. Interdisziplinäre Perspektiven auf eine Kontroverse. Bielefeld: transcript.
Stadelbacher, Stephanie (2016): Die körperliche Konstruktion des Sozialen. 1. Aufl. s.l.: transcript.
Thweatt-Bates, Jeanine (2012): Cyborg selves. A theological anthropology of the posthuman. Farnham: Ashgate Publishing Ltd.
Eyhok. Hakkari geleneksel müziği (2004). İstanbul: Kalan.
Tokat, Feyza (2017): Tezkire-i Şeyh Safî. Bd. 1+2. Ankara: Grafiker Yayınları.
Bayraktaroğlu, Kağan (2017): Bırak gitsin. 1. baskı. İstanbul: Doğan novus.
Akyol, Hüseyin (2011): Çerkes Ethem. (gerçek yaşam öyküsü). 2. baskı. Ankara: Phoenix Yayınevi.
Bierende, Edgar; Hoiman, Sibylle; Minta, Anna; Noell, Matthias (2011): Helvetische Merkwürdigkeiten. Wahrnehmung und Darstellung der Schweiz in der Kunst- und Kulturgeschichte seit dem 18. Jahrhundert. Bern: Lang, Peter, AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Danko, Dagmar; Moeschler, Olivier; Schumacher, Florian (2015): Kunst und Öffentlichkeit. Wiesbaden: Springer VS.
Domke, Christine (2014): Die Betextung des öffentlichen Raumes. Eine Studie zur Spezifik von Meso-Kommunikation am Beispiel von Bahnhöfen, Innenstädten und Flughäfen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
El-Rouayheb, Khaled; Schmidtke, Sabine (2017): The Oxford handbook of Islamic philosophy. New York, NY: Oxford University Press.
Emons, Hans (2006): Komplizenschaften. Zur Beziehung zwischen Musik und Kunst in der amerikanischen Moderne. Berlin: Frank & Timme.
Featherstone, Michael (2015): The Emperor’s House. Palaces from Augustus to the Age of Absolutism. Berlin/Boston: De Gruyter.
Flach, Sabine (2016): Naturally Hypernatural III. Bern: Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Gottlieb, Evan (2014): Global Romanticism. Origins, Orientations, and Engagements, 1760-1820. Lanham: Bucknell University Press.
Gruß, Melanie (2017): Synästhesie als Diskurs. Eine Sehnsuchts- und Denkfigur zwischen Kunst, Medien und Wissenschaft. 1st ed. Bielefeld: Transcipt Verlag.
Hauke, Petra; Werner, Klaus Ulrich (2016): Praxishandbuch Bibliotheksbau. Planung – Gestaltung – Betrieb. Berlin, Boston: De Gruyter Saur.
Hieber, Lutz (2014): Politisierung der kunst. Avantgarde und US-Kunstwelt. Wiesbaden: Springer VS.
Hochradner, Thomas (2014): Zur Ästhetik des Vorläufigen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
Hofmeister, Alexandra (2011): Der Kreis als Universalzeichen. Eine fächerübergreifende kunstpädagogische Untersuchung. 1. Aufl. [s.l.]: ATHENA Verlag.
Jung, Dietrich (2017): Muslim History and Social Theory. A Global Sociology of Modernity. Cham: Springer International Publishing.
Karstein, Uta; Zahner, Nina Tessa (2017): Autonomie der Kunst? Zur Aktualität eines gesellschaftlichen Leitbildes. Wiesbaden: Springer VS.
Kaufmann, Walter (2013): Die Welt des Markus Epstein. 1st ed. Pinnow: EDITION digital.
Krüger, Brigitte (2013): Mythos und Kulturtransfer. Neue Figurationen in Literatur, Kunst und modernen Medien ; [Interdisziplinäre Konferenz ‚Mythenfiguration und Kulturtransfer‘, die am 15. und 16. September 2011 an der Universität Potsdam stattfand]. Bielefeld: transcript.
Leggewie, Claus (2017): Global Pop. Das Buch zur Weltmusik. Stuttgart: J.B. Metzler.
Meyer, Andrea; Savoy, Bénédicte (Hg.) (2014): The museum is open. Towards a transnational history of museums 1750 -1940. Berlin [u.a.]: De Gruyter.
Morack, Ellinor (2017): The dowry of the state? The politics of abandoned property and the population exchange in Turkey, 1921-1945. Bamberg: University of Bamberg Press.
Page, Max (2016): Why Preservation Matters. New Haven: Yale University Press.
Pinto, John A. (2016): City of the Soul. Rome and the Romantics. Lebanon, NH: University Press of New England.
Pompe, Gregor (2016): From Modernism to Postmodernism. Between Universal and Local. Frankfurt a.M: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Poole, Ralph J. (2015): Manifeste. Speerspitzen zwischen Kunst und Wissenschaft. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
Rüthers, Monica (2014): Helden am Ende. Erschöpfungszustände in der Kunst des Sozialismus. Frankfurt/M: Campus Verlag.
Schoeler, Gregor (1974): Arabische Naturdichtung. Die Zahrīyāt, Rabʿ̄īyāt und Rauḍīyāt von ihren Anfängen bis Aṣ-Ṣanaubarī ; eine gattungs-, motiv- und stilgeschichtliche Untersuchung. Beirut, Wiesbaden: Orient-Inst. der Dt. Morgenländischen Ges.; Steiner [in Komm.].
Schrembs, Daniel (2017): Die Haftung des Kunstexperten. Frankfurt a.M: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Stöckl, Hartmut (2013): Werbung – Keine Kunst!? Phänomene und Prozesse der Ästhetisierung von Werbekommunikation. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
Tietenberg, Annette (2073): Muster im Transfer. Ein Modell transkultureller Verflechtung? Berlin: Böhlau Verlag.
Tröndle, Martin (2014): Kunstforschung als ästhetische Wissenschaft. Beiträge zur transdisziplinären Hybridisierung von Wissenschaft und Kunst. s.l.: transcript Verlag.
Ulrich, Thomas (2012): Anthropologie und Aesthetik in Schillers Staat. Schiller Im Politischen Dialog Mit Wilhelm Von Humboldt Und Carl Theodor Von Dalberg. Frankfurt: Lang, Peter, GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Vedder, Aline (2014): Die Wahrnehmung von Körperlichkeit in Kunstwerken. Eine interdisziplinäre Untersuchung zur Funktion von Kunst. Wiesbaden: Springer VS.
Akgul, Filiz (2017): Patriarchal Theory Reconsidered. Torture and Gender-Based Violence in Turkey. 1. Aufl. [s.l.]: Palgrave Macmillan.
Al-Taie, Yvonne (2015): Tropus und Erkenntnis. Sprach- und Bildtheorie der deutschen Frühromantik. 1. Aufl. [s.l.]: Vandenhoeck Ruprecht.
Autsch, Sabiene (2017): Material und künstlerisches Handeln. Positionen und Perspektiven in der Gegenwartskunst (unter Mitarbeit von Susanne Henning). Bielefeld: Transcipt Verlag.
Bernard, Veronika (2016): Images (V). İmages of (cultural) values ; the conference proceedings.
Bertram, Ursula (2017): Kunsttransfer. Effizienz durch unangepasstes Denken. Bielefeld: Transcipt Verlag.
Bilgic, Ali (2016): Turkey, Power and the West. London: I.B.Tauris.
Bod, Rens (2010): The Making of the Humanities, Volume 1. Early Modern Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Bod, Rens (2014): Making of the Humanities, vol. III. The Making of the Modern Humanities. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Brzyski, Anna (2007): Partisan Canons. North Carolina: Duke University Press.
Canclini, Néstor García (2005): Hybrid Cultures. Strategies for Entering and Leaving Modernity. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Demir, Imran (2017): Overconfidence and Risk Taking in Foreign Policy Decision Making. The Case of Turkey’s Syria Policy. Cham, s.l.: Springer International Publishing; Imprint: Palgrave Macmillan.
Ercan, Pinar Gözen [Hrsg.] (2017): Turkish foreign policy. İnternational relations, legality and global reach. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
Fleischle-Braun, Claudia; Obermaier, Krystyna; Temme, Denise [Hrsg.] (2017): Zum immateriellen Kulturerbe des Modernen Tanzes. Konzepte – Konkretisierungen – Perspektiven. Bielefeld: Transcipt Verlag.
Forster, Kurt W.; Locher, Hubert [Ed.] (1999): Theorie der Praxis. Leon Battista Alberti als Humanist und Theoretiker der bildenden Künste. Berlin: De Gruyter.
Fuchs, Thomas (1997): Tradition und Innovation im Werk des Pierre-Etienne Monnot. Das Marmorbad in Kassel. Weimar: Verl. und Datenbank für Geisteswiss.
Gárcia Canclini, Néstor (2014): Imagined Globalization. Durham: Duke University Press.
Grunert, Frank (2011): Johann Georg Sulzer (1720-1779). Aufklärung zwischen Christian Wolff und David Hume. Berlin/Boston: De Gruyter.
Gugutzer, Robert (2016): Handbuch Körpersoziologie. Band 2: Forschungsfelder und Methodische Zugänge. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Gugutzer, Robert (2016): Handbuch Körpersoziologie. Band 1: Grundbegriffe und theoretische Perspektiven. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Habermas, Rebekka [Hrsg.] (2013): Von Käfern, Märkten und Menschen. Kolonialismus und Wissen in der Moderne. 1., neue Ausg. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Hammerbacher, Valerie (2010): Jenseits der Fotografie. Arrangement, Tableau und Schilderung-Bildstrategien in den Arbeiten von Jeff Wall. Weimar: VDG.
Hötte, Hans H. A. (2014): Atlas of Southeast Europe. Geopolitics and History. Volume One: 1521-1699. Leiden: BRILL.
Hötte, Hans H. A. (2016): Atlas of Southeast Europe. Geopolitics and History. Volume Two: 1699-1815. Boston: BRILL.
Klonk, Charlotte; Eder, Jens [Hrsg.] (2017): Image operations. Visual media and political conflict. Manchester: Manchester University Press.
Knaller, Susanne (2016): Ästhetische Emotion. Formen und Figurationen zur Zeit des Umbruchs der Medien und Gattungen (1880-1939). s.l.: Universitätsverlag Winter.
Kraft, Hartmut (2015): Psychoanalyse, Kunst und Kreativität. Die Entwicklung der analytischen Kunstpsychologie seit Freud. 1. Aufl. [s.l.]: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH amp; Co. KG.
Maat, Jaap; Bod, Rens; Weststeijn, Thijs (2012): The making of the humanities : Volume 2: From early modern to modern disciplines. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Müller, Jürgen (2015): Der sokratische Künstler. Studien zu Rembrandts Nachtwache. Leiden: BRILL.
Müller, Achatz von; Ungern-Sternberg, Jürgen von [Edited] (2004): Die Wahrnehmung des Neuen in Antike und Renaissance. Berlin: De Gruyter.
Ochiai, Momoko (2015): Die Tages- und Jahreszeitenzyklen von Caspar David Friedrich. Frankfurt: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
Rogoff, Irit (2013): Terra Infirma. Geography’s Visual Culture. Hoboken: Taylor and Francis.
Sæther, Jostein (2014): Weisheit wahrnehmen. Individuation und Kulmination der Anthroposophie. Hamburg: tredition.
Schürkmann, Christiane (2017): Kunst in Arbeit. Künstlerisches Arbeiten zwischen Praxis und Phänomen. Bielefeld: Transcipt Verlag.
Scott, Jill (2016): Transdiscourse 2. Turbulence and Reconstruction. 1. Aufl. [s.l.]: Walter de Gruyter GmbH Co.KG.
Sheikhzadegan, Amir; Meier, Astrid (2017): Beyond the Islamic Revolution. Perceptions of Modernity and Tradition in Iran before and after 1979. 1. Aufl. [s.l.]: De Gruyter Mouton.
Szepanski, Birgit (2017): Erzählte Stadt – Der urbane Raum bei Janet Cardiff und Jeff Wall. 1st ed. Bielefeld: Transcipt Verlag.
Talbot, Michael (2017): British-Ottoman Relations, 1661-1807. Commerce and Diplomatic Practice in Eighteenth-Century Istanbul. Rochester: Boydell & Brewer.
Tasch, Stephanie Goda (1999): Studien zum weiblichen Rollenporträt in England von Anthonis van Dyck bis Joshua Reynolds. Weimar: VDG.
Troelenberg, Eva-Maria (2015): Images of the Art Museum. Connecting Gaze and Discourse in the History of Museology. Berlin/Boston: De Gruyter.
Yilmaz, Volkan (2017): The Politics of Healthcare Reform in Turkey. Cham: Springer International Publishing.
Albrecht, Andrea (2017): Die akademische Achse Berlin-Rom? Der wissenschaftlich-kulturelle Austausch zwischen Italien und Deutschland 1920 bis 1945. Berlin/Boston: De Gruyter.
Arjomand, Saïd Amir (2016): Sociology of ShiʿIte Islam. Collected Essays. Leiden: Brill.
Bilgin, Ayhan (2005): Die 68er Bewegung in der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich. [Electronic ed.].
Bilgin, Ayhan (2011): Das Militär in der politischen Kultur der Türkei. Vom Osmanischen Reich bis heute.
Brakensiek, Stefan; Marx, Christoph; Scheller, Benjamin (2017): Wagnisse. Risiken eingehen, Risiken analysieren, von Risiken erzählen. Frankfurt, New York: Campus Verlag.
Brisku, Adrian (2017): Political Reform in the Ottoman and Russian Empires. A Comparative Approach. London: Bloomsbury Publishing PLC.
Crouthamel, Jason; Leese, Peter (2017): Psychological Trauma and the Legacies of the First World War. Cham, s.l.: Springer International Publishing; Imprint: Palgrave Macmillan.
Dietz, Bernhard (2016): Wertewandel in der Wirtschaft und Arbeitswelt. Arbeit, Leistung und Führung in den 1970er und 1980er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin/Boston: De Gruyter.
Emre, Side (2017): Ibrahim-i Gulshani and the Khalwati-Gulshani Order. Power Brokers in Ottoman Egypt. Leiden: Brill.
Fontana, Sina (2017): Universelle Frauenrechte und islamisches Recht. Zur Umsetzung von Menschenrechten in einer islamisch geprägten Rechtsordnung. Tübingen: Mohr Siebeck.
Francia, Band 43. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte (2016). 1. Aufl. [s.l.]: Thorbecke.
Fuchs, Günther (2012): Mördermord. Dokumente und Dialoge. 1st ed. Pinnow: EDITION digital.
Funke, Christian (2017): Ästhetik, Politik und schiitische Repräsentation im zeitgenössischen Iran. Leiden, Boston: Brill.
Gotto, Bernhard; Seefried, Elke (2017): Männer mit ‚Makel‘. Männlichkeiten und gesellschaftlicher Wandel in der frühen Bundesrepublik. 1. Aufl. [s.l.]: De Gruyter Oldenbourg.
Ilmakunnas, Johanna; Rahikainen, Marjatta; Vainio-Korhonen, Kirsi (2017): Early Professional Women in Northern Europe, c. 1650–1850. Milton: Taylor and Francis.
Jarausch, Konrad H.; Ostermann, Christian; Etges, Andreas (Hg.) (2017): The Cold War. Historiography, Memory, Representation. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
Kajetzke, Laura; Kaesler, Dirk (2008): Wissen im Diskurs. Ein Theorienvergleich von Bourdieu und Foucault. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag fÜr Sozialwissenschaften|GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
Laczó, Ferenc (2016): Hungarian Jews in the age of genocide. An intellectual history, 1929-1948. Leiden, Boston: Brill.
Landsman, Stephan (2005): Crimes of the Holocaust. The law confronts hard cases. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Lüdtke, Alf (2016): Everyday life in mass dictatorship. Collusion and evasion. Houndmills, Basingstoke, New York, NY: Palgrave Macmillan.
Marbach, Rainer; Weiß, Volker (2017): Konformitäten und Konfrontationen. Homosexuelle in der DDR. 1. Aufl. [s.l.]: Männerschwarm Verlag GmbH.
Miller, Alekseĭ I.; Berger, Stefan (2014): Nationalizing empires. Budapest: Central European University Press.
Mühlhahn, Klaus (2017): The Cultural Legacy of German Colonial Rule. Cultural Legacy of German Colonial Rule. 1. Aufl. [s.l.]: De Gruyter Oldenbourg.
Nelson, Eric; Wright, Jonathan (2017): Layered Landscapes. Early Modern Religious Space Across Faiths and Cultures. Milton: Taylor and Francis.
Rüger, Jan; Wachsmann, Nikolaus (2015): Rewriting German history. New perspectives on modern Germany. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England, New York, NY: Palgrave Macmillan.
Schönwälder, Karen (2016): Diversity and Contact. Immigration and Social Interaction in German Cities. London: Palgrave Macmillan UK.
Schwartz, Dov (2017): Messianism in Medieval Jewish Thought. s.l.: Academic Studies Press.
Selart, Anti (2015): Livonia, Rus‘ and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century. Leiden: Brill.
Shohamy, Elana Goldberg (2006): Language policy. Hidden agendas and new approaches. London, New York: Routledge.
Sommer, Marianne; Müller-Wille, Staffan; Reinhardt, Carsten (2017): Handbuch Wissenschaftsgeschichte. Stuttgart: J.B. Metzler.
Tabirnâme (2016). Halle, Saale: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt.
Titus Nemeth, Titus (2017): Arabic Type-Making in the Machine Age. The Influence of Technology on the Form of Arabic Type, 1908-1993. Boston: Brill.
Todorova, Marii︠a︡ Nikolaeva; Gille, Zsuzsa (2010): Post-communist nostalgia. New York: Berghahn Books.
Triplett, Katja (2012): Religiöse Tradierung in Japan. Proceedings des 14. Deutschsprachigen Japanologentags, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, vom 29. September bis 2. Oktober 2009 in Halle. Halle an der Saale: Universitätsverl. Halle-Wittenberg.
Wiktor-Mach, Dobroslawa (2017): Religious revival and secularism in post-Soviet Azerbaijan. Berlin: Walter de Gruyter.
Başcı, Pelin (2017): Social Trauma and Telecinematic Memory. Imagining the Turkish Nation since the 1980 Coup. Cham: Springer International Publishing.
Bell, Adrian Robert; Curry, Anne; Chapman, Adam John; King, Andy; Simpkin, David (2011): The soldier experience in the fourteenth century. Suffolk: Boydell & Brewer.
Chakrabarty, Dipesh; Trüper, Henning; Subrahmanyam, Sanjay (2015): Historical teleologies in the modern world. London: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc.
Dernbach, Beatrice; Kleinert, Christian; Münder, Herbert (2013): Handbuch Wissenschaftskommunikation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Durst, Benjamin (2016): Archive des Völkerrechts. Gedruckte Sammlungen europäischer Mächteverträge in der Frühen Neuzeit. Berlin: De Gruyter.
Feichtinger, Johannes; Cohen, Gary B. (2014): Understanding Multiculturalism. Central Europe and the Habsburg Experience. New York, NY: Berghahn Books.
Glück, Jan (2016): Reflexionen des Politischen in der europäischen Tierepik. Berlin: De Gruyter.
Gusejnova, Dina (2017): Cosmopolitanism in Conflict. Imperial Encounters from the Seven Years‘ War to the Cold War. London: Palgrave Macmillan UK.
Jankrift, Kay Peter; Kagerer, Alexander; Kaiser, Christian; Romera, María Ángeles Martín (Hg.) (2016): Natur und Herrschaft. Analysen zur Physik der Macht.
Kreinath, Jens; Snoek, Joannes Augustinus Maria; Stausberg, Michael (2006): Theorizing rituals. İssues, topics, approaches, concepts. Leiden, Boston: Brill.
Kreinath, Jens; Snoek, Joannes Augustinus Maria; Stausberg, Michael (2007): Theorizing rituals. Annotated bibliography of ritual theory, 1966-2005. Leiden, Boston: Brill.
Kruijtzer, Gijs; Ertl, Thomas (2016): Law Addressing Diversity. Premodern Europe and India in Comparison (13th-18th Centuries). Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
Lange, Axel; Frank, Günter (2017): Philipp Melanchthon. Der Reformator zwischen Glauben und Wissen. Ein Handbuch. Berlin/Boston: De Gruyter.
Mallick, Oliver (2016): ‚Spiritus intus agit‘. Die Patronagepolitik der Anna von Österreich 1643-1666 : Inszenierungsstrategie, Hofhaltungspraxis, Freundschaftsrhetorik.
Schneider, Katja (2016): Das türkische Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht und europarechtliche Vorwirkung. Normgenese und autonomer Normsetzungsanspruch in der Globalisierung. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
Simpkin, David (2008): The English aristocracy at war. From the Welsh wars of Edward I to the Battle of Bannockburn. Woodbridge, UK, Rochester, NY: Boydell Press.
Stalljohann-Schemme, Marina (2016): Stadt und Stadtbild in der Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main als kulturelles Zentrum im publizistischen Diskurs. Berlin: De Gruyter.
Weeber, Urte (2016): Republiken als Blaupause. Venedig, die Niederlande und die Eidgenossenschaft im Reformdiskurs der Frühaufklärung. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.
AU Audiovisuelles Material
AU 48 Ergüder, Ekrem (2014): Ulu Hoca Gaspıralı. 1 DVD. İstanbul: Erguvan Yapım.
AU 49 Ergüder, Ekrem (2013): Balkan savaşları. „Yüz yıllık hüzün“. 2 DVDs. İstanbul: Erguvan Yapım.
AU 50 Gültepe, N. (2014): Türkler. 13 DVDs. İstanbul: Vizyon Ltd.
AU 51 Aksu, Y. (2010): Anadolunun son göçerleri – Sarıkeçililer = Last nomads in Anatolia. 1 DVD. İstanbul: Makara Film.
AU 52 Heyman, J. (2010): Mesih İsa.
AU 53 Malstead, R. (2010): İsa’nın yaşamı. Kurgu mu? Gerçek mi?
AU 54 Jordan, C. (2008): Magdalena. released from shame ; mecdelli Meryem’in gözünden İsa Mesih.
AU 55 Kitêba Pîroz : Mizgînî (Încîl). Kitêba Pîroz bi deng û awaza muzîkî. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi.
AU 56 Tülek, E. (2011): Sudaki suretler. Önce HES gidecek. Ankara: Studyo Tını.
AU 57 Özer, A. (2010): Gördüğümüz kendi yüzümüzdür. TEKEL direnişi belgesel film. [Ankara]: Rena Filmcilik Ltd. Şti.
BI Bibliographien
BI 353 Frandon, Ida Marie (1954): ‚Assassins‘ et ‚danseurs mystiques‘ dans Une enquête aux pays du Levant de Maurice Barrès. Genève: Droz.
BI 354 Zenker, Julius Theodor (1846): Bibliotheca orientalis. Manuel de bibliographie orientale, 1: 1. Les livres arabes, persanes et turcs imprimés depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’à nos jours, tant en Europe qu’en Orient, disposés par ordre de matières; 2. table des auteurs, des titres orientaux et des éditeurs; 3. un aperçu de la littérature orientale. Leipzig: Engelmann.
BI 355 Schacht, Joseph (1928-1931): Aus den Bibliotheken von Konstantinopel und Kairo. 3 Bände. Berlin: Verl. der Akad. der Wiss.
BI 356 Günaydın, Yusuf Turan (2015): 83 yılın kitapları. Türk Tarih Kurumu yayınları bibliyografik kataloğu 1932-2014. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
BI 357 Koca, Ahmet (1978): Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi yayınları bibliyografyası. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
BI 358 Satıoğlu, Ceyda; Köksal, Latif; Oğuz, Hadiye [HerausgeberIn] (1989): Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi dergisi makaleler bibliyografyası : 1952-1988. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
BI 359 Albayrak, Nurettin (2012): Halk edebiyatı. Kapsamı-biçimi ve tür özellikleri-literatürü. 1. basım. İstanbul: Kapı Yayınları.
BI 36 Naṣr, Ḥusain (1975-1978): An annotated bibliography of Islamic science. 2 Bände. Tehran: Offset Press.
BI 360 Yaman, Ömer Miraç; Aydın, Veysel; Tel, Özlem (2015): Türkiye sosyal hizmet birikiminde kadın. Bibliyografik bir değerlendirme (1950-2013). 1. baskı. İstanbul: Açılımkitap.
BI 361 Yaman, Ömer Miraç; Acar, Mevlüt (2015): Türkiye sosyal hizmet birikiminde yaşlılık. Bibliyografik bir değerlendirme. Açılım Kitap.
BI 362 Yaman, Ömer Miraç; Karakulak, Kenan (2015): Sosyal hizmeti tanımak ve anlamak. Kavramlar ve kuramlar bağlamında bibliyografik bir değerlendirme (1950-2013). Açılım Kitap.
BI 363 Yaman, Ömer Miraç; Erten, Rabia (2015): Türkiye sosyal hizmet birikiminde doğal afetler. Bibliyografik bir değerlendirme (1950-2013). Açılım Kitap.
BK Kataloge
BK 147 Pertsch, Wilhelm (1971): Die orientalischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Zwei Teile. Walluf bei Wiesbaden: M. Sandig.
BK 181 Dağdelen, İrfan (2012): Muhsin Ertuğrul evrakı kataloğu. Darülbedayi’den Şehir Tiyatroları’na. İstanbul: Dörtbudak Yayınları.
BK 182 Krafft, Albrecht (1842): Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der K. K. Orientalischen Akademie zu Wien. Wien.
BK 183 Pearson, James Douglas (1971): Oriental manuscripts in Europe and North America. A survey. Zug: Inter Documentation Company.
BK 184 Smirnov, Vasilij Dmitrievič (1971): Manuscrits turcs de l’Institut des langues orientales. Amsterdam: Celibus.
BK 185 Sprenger, Aloys (1857): A catalogue of the Bibliotheca Orientalis Sprengeriana. Giessen: Keller.
BK 186 Universitätsbibliothek Leipzig (1975): Katalog der islamischen, christlich-orientalischen, jüdischen und samaritanischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig. Osnabrück: Biblio-Verl.
BK 187 Levi della Vida, Giorgio (1947): Frammenti coranici in carattere cufico nella Biblioteca Vaticana (Codici Vaticani Arabi 1605, 1606). Città del Vaticano: Bibl. Apost. Vaticana.
BK 188 Defter-i Kütüphane-i Damad İbrahim Paşa. Şehzade cami-i şerifi gurbunda kain İbrahim Paşa medresesi derununda vakidir (1894). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 188 Defter-i Kütüphane-i el-Hac Selim Ağa. Üsküdarda Atlama taşı civarında Tembeller mahallesinde vakidir (1892). Dersaadet: Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
BK 188 Defter-i Kütüphane-i Halet Efendi. Galata ebvabında kule kapısı haricinde kain mevlevihane kapısı dahilinde vakidir (1894). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 188 Defter-i Kütüphane-i Ragib Paşa. Koska caddesinde vakidir (1892). Dersaadet: Sultan Hamam caddesinde 14 numaralı Matbaa.
BK 189 Defter-i Kütüphane-i Çelebi Abdullah Efendi (1893). Dersaadet: Âlem Matbaası.
BK 189 Defter-i Kütüphane-i Kara Çelebizade Hüsameddin. Şehzade cami-i şerifi derununda vakidir (1894?). Istanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 189 Defter-i Kütüphane-i Selimiye (1893). Dersaadet: Babıâli Caddesinde 20 numaralı Matbaa.
BK 189 Esad Efendi Medresesi, Yeni Medrese, Mehmed Ağa Camii kütüphaneleri defteri (1892). Dersaadet: Sultan Hamam caddesinde 14 numaralı Matbaa.
BK 189 Hamidiye kütüphanesinde mahfuz kütüb-i mevcudenin defteridir (1894?). [S.l.]: [s.n.].
BK 190 Köprülü-zāde Meḥmed Paša kütübḫānesinde maḥfūz kütüb-i mevǧūdeniñ defteridir (1882?). Konstantinopel.
BK 191 Defter-i Kütübḫāne-i Bešīr Āġā, İstanbulda Bāb-i ʿālī ǧivārinda vāqi’dir. Tārīh-i te’sīsi 1158 [h.] (1886). İstanbul.
BK 191 Defter-i Kütüphane-i Feyzullah Efendi ve Şeyh Murad ve Kalkandelenli İsmail Ağa (1892). Dersaadet: Sultan Hamam caddesinde 14 numaralı Matbaa.
BK 191 Defter-i Kütüphane-i Husrev Paşa. Eyüb-i Ensari civarında kaindir (1894). Istanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 191 Defter-i Kütüphane-i Mihrşâh Sultan. Eyüb Cami-i şerifi dirununda sol tarafda vakidir (1892). Dersaadet: Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
BK 191 Kılıç Ali Paşa Kütüphanesi defteri (1893). Dersaadet: Babıâli Caddesinde 20 numaralı Matbaa.
BK 192 Aksaray’da Valide Cami-i şerifi kütüphanesi defteri (1893). Dersaadet: Bab-ı Ali caddesinde 20 numaralı matbaa.
BK 192 Defter-i Beşir Ağa Kütüphanesi (1886). İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 192 Defter-i Kara Mustafa Paşa ve Musli Medresesi ve Hakimoğlu Camii ve Kuyucu Murad kütüphaneleri (1892). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 23 numaralı matbaa.
BK 192 Defter-i Kütübḫāne-i Čorlılı ʿAlī Paša (1886). Istanbul: Matbaa-i ʿĀmire.
BK 192 Defter-i Kütüphane-i Emir Hoca Kemankeş. Üsküdar Valide Atik Cami-i şerifi derununda vakidir (1886). İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 192 Defter-i Kütüphane-i Süleymaniye. Süleymaniye Cami-i şerifi derununda vakidir (1892). Dersaadet: Kasbar Matbaası.
BK 193 Korkmaz, Harun (2015): İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki musiki yazmalarının kataloğu. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi.
BK 194 Götz, Manfred (2015): Persische und türkische Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. Stuttgart: Steiner.
BK 195 Flügel, Gustav (1865-1867): Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien. 3 Bände. Wien: Druck und Verl. der K. K. Hof- und Staatsdruckerei.
BK 196 Parmaksızoğlu, İsmet (1952): Manisa Genel Kütüphanesi tarih-coğrafya yazmaları kataloğu, 1: Türkçe yazma tarihler. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.
BK 197 Littmann, Enno (1959): The library of Enno Littmann. 1875-1958. With an autobiographical sketch. Leiden: Brill.
BK 198 Badische Landesbibliothek (1970): Die Handschriften der Badischen Landesbibliothek, 2: Orientalische Handschriften. Wiesbaden: Harrassowitz.
BK 199 Halén, Harry (1978): Handbook of Oriental collections in Finland. Manuscripts, xylographs, inscriptions, and Russian minority literature. London: Curzon Pr.
BK 200 Tauer, Felix (1932): Les Manuscrits persans historiques des bibliothèques de Stamboul. Prague: [s.n.].
BK 201 Defter-i Kütübḫāne-i Es’ad Efendi. Aja Sofja ǧivarında Jere-Baṭan maḥallesinde kā’indir. Tārīḫ-i ta’sīsi 1262 [h.] (1892). Istanbul: Maḥmūd Beg.
BK 202 Defter-i Kütüphane-i Âşir Efendi. Bağçe kapısında civarında vakidir (1889). Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
BK 203 Nur-i Osmaniye Kütüphanesinde mahfuz kütüb-i mevcudenin defteridir (1886). İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 204 Defter-i Kütüphane-i Atıf Efendi. Şeyh Vefa gurabında (1892). Dersaadet: Sultan Hamam caddesinde 14 numaralı Matbaa.
BK 204 Defter-i Kütüphane-i Damadzade Kazasker Mehmed Murad (1893). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 204 Defter-i Kütüphane-i Düğümlü Baba. Sultan Ahmed civarında kain Düğümlü Baba tekkesinde vakidir (1892). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 204 Yeni Cami Kütüphanesinde mahfuz kütüb-i mevcudenin defteridir (1883). İstanbul: Matbaa-i Osmaniye.
BK 205 Defter-i Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi (1893). Dersaadet: Âlem Matbaası.
BK 205 Defter-i Kütüphane-i Amca Hüseyin Paşa (1892). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 205 Defter-i Kütüphane-i Camiişerif-i Eyüb. Cami-i şerif mezkürün sağ tarafında kain İki dolap derununda vakidir (1893). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 205 Defter-i Kütüphane-i İsmihan Sultan. Şehzade cami-i şerifi derununda vakidir (1892). Dersaadet: Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
BK 205 Defter-i Kütüphane-i Medrese-i Servili. Fatih’de kain Servili Medresesi derununda vakidir (1893). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 23 numaralı matbaa.
BK 205 Defter-i Kütüphane-i Yahya Efendi. Yayha Efendi medresesi derununda vakidir (1892). Dersaadet: Atik Zabtiye sokağında 63 numaralı matbaa.
BK 205 Mahmud Paşa Medresesi kütüphanesi ve Rüstem Paşa Kütüphanesi defteri (1893). Dersaadet: Babıâli Caddesinde 20 numaralı Matbaa.
BK 206 Defter-i Kütüphane-i Laleli (1898). Dersaadet: Kasbar Matbaası.
BK 207 Defter-i Kütüphane-i Aya Sofya. Aya Sofya camiişerifi derununda vakidir (1887). Istanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 208 Kütüphane-i Umumi defteri (1898?). Istanbul: Mahmud Bey Matbaası.
BK 209 Durusoy, M. Orhan (1953): İstanbul Belediye Kütüphanesi alfabetik kataloğu. 2 Bände. Istanbul: Millî Eğitim Basımevi.
BK 210 Boogert, Nicolaas van den (2002): Islamic manuscripts. Leiden: Smitskamp.
BK 211 Semenov, Aleksandr Aleksandrovič (1925): Katalog rukopisej Istoričeskogo otdela Bucharskoj Central’noj Biblioteki = Catalogue des manuscrits historiques de la Bibliothèque centrale de Boukhara. Taškent.
BK 211 Semenov, Aleksandr Aleksandrovič (1926): Ukazatel‘ persidskoj literatury po istorii uzbekov v Srednej Azii = Catalogue bibliographique et raisonné de la littérature persane sur l’histoire des ouzbeks dans l’Asie centrale. Taškent.
BK 212 Eastmond, Antony (2016): Byzantium’s other Empire Trebizond. 1st edition. Istanbul: Koc University Research Center for Anatolian Civilization ANAMED.
BK 212 Eldem, Halil Edhem; Kaya, Muharrem (2014): Elvâh-i nakşiye koleksiyonu. İstanbul: MSGSÜ.
BK 213 Ter-Ghevondian, Vahan; Sahakyan, Knarik; Makaryan, Venera; Khecho, Movses; Minasian, Mihran (2016): Catalogue of the Qurʾan manuscripts of the Matenadaran. Fihrist maḫṭūṭāt al-Qurʾān al-karīm fī ʾl-Mātīnādārān. Yerevan: Nairi.
BK 214 Ergeç, Rifat (2016): Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.
BK 215 Bakar, İsmail (2008): Sadberk Hanım Müzesi Kütüphanesi. Yıllıklar : sâlnâmeler, nevsâller ve takvîmler. İstanbul: Sadberk Hanım Müzesi.
BK 217 Ertuğ, Ahmet; Baker, Patricia L. (1996): Silks for the sultans. Ottoman imperial garments from Topkapi Palace. [Istanbul]: Ertuğ & Kocabıyık.
BK 218 Nāǧim, ʿAbd-ar-Raḥmān (1279): Kütübḫāne-i Dāmād Ibrāhīm Paša. [İstanbul]: Ewqāf-i Hümāyūn Liṭoġrafya.
BK 91 Majda, Tadeusz (1967): Katalog re̜kopisów orientalnych ze zbiorów Polskich, T. 5, Cz. 2: Katalog rȩkopisów tureckich i perskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
BTS Beiruter Texte und Studien (Orient-Institut Beirut)
BTS 136 Abd-Elsalam, Ahmed M. F. (2015): Das beduinische Rechtssystem. Konzepte, Modelle, Transformationen. 1. Aufl. Würzburg: Ergon.
BTS 137 Hauser, Julia; Lindner, Christine B.; Möller, Esther (2016): Entangled education. Foreign and local schools in Ottoman Syria and Mandate Lebanon (19-20th centuries). Beirut: Orient-Institut.
BTS 81 Guéno, Vanessa; Knost, Stefan (2015): Lire et écrire l’histoire ottomane. Beyrout: Presses de l’ifpo – Orient-Institut Beirut.
FE Festschriften
FE 247 Hauenschild, Ingeborg; Kappler, Matthias; Kellner-Heinkele, Barbara (2016): Eine hundertblättrige Tulpe. Bir ṣadbarg lāla. Festgabe für Claus Schönig. Berlin: Schwarz.
FE 248 Beyrunî’ye armaǧan (1974). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
FE 249 Heine, Peter (1974): Geschichte der Arabistik und Islamkunde in Münster. Hans Wehr gewidmet zum 65. Geburtstag am 5. Juli 1974. Wiesbaden: Harrassowitz.
FE 250 Sun, Sinemis Adige (2011): 2010 Ödülü Altın Madalyası Sahibi Muammer Sun’a armağan. 1. basım. Ankara: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı.
FE 251 Karatay, Osman; Zimonyi, István (2016): Central Eurasia in the Middle Ages. Studies in honour of Peter B. Golden. (Turcologica, 104). Wiesbaden: Harrassowitz.
FE 252 Girfanova, A. Ch.; Nevskaja, Irina A. (2015): Alkïš bitig. Scripta in honoren D.M. Nasilov = Sbornik stateĭ k 80-letii︠u︡ D.M. Nasilova. Moskva: MBA.
FE 253 Korangy, Alireza; Sheffield, Daniel J. (2014): No tapping around philology. A Festschrift in honor of Wheeler McIntosh Thackston Jr.’s 70th birthday. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
FE 254 Schick, İrvin Cemil (2000): M. Uğur Derman armağanı. Altmışbeşinci yaşı münasebetiyle sunulmuş tebliğer = M. Uğur Derman Festschrift ; Papers Presented on the Occasion of his Sixty-fifth Birthday. Unter Mitarbeit von M. Uğur Derman. 1. basım. İstanbul: Sabancı Üniv.
FE 255 Zimmermann, Johannes; Herzog, Christoph; Motika, Raoul (2016): Osmanische Welten: Quellen und Fallstudien. Festschrift für Michael Ursinus. Unter Mitarbeit von Michael Ursinus. Bamberg: University of Bamberg Press.
FE 256 Demir, Deniz Cenk; Karahasanoğlu, Selim (2016): History from below. A tribute in memory of Donald Quataert. Unter Mitarbeit von Donald Quataert. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları Tarih, 64).
FE 257 Akşin, Sina; Alkan, Mehmet Ö. (2014): Yakın Türkiye tarihinden sayfalar. Sina Akşinʹe armağan. 1. basım. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
GEb Geschichte: Balkantürken/Zypern
GEb 325 Temizer, Abidin; Özcan, Uğur (2015): Balkanlar’da Osmanlı mirası ve Defter-i Hâkânî. 2 Bände. İstanbul: Libra.
GEb 326 Mulalić, Muhidin; Korkut, Hasan; Nuroğlu, Elif (2013): Turkish-Balkans relations. The future prospects of cultural, political and economic transformations and relations. First edition. İstanbul: Tasam.
GEb 327 Tracy, James D. (2016): Balkan wars. Habsburg Croatia, Ottoman Bosnia, and Venetian Dalmatia, 1499-1617. Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefield.
GEb 328 Kızılyürek, Niyazi (2016): Bir hınç ve şiddet tarihi. Kıbrıs’ta statü kavgası ve etnik çatışma. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
GEh Geschichte: Historische Hilfswissenschaften
GEh 150 Rabino, Hyacinth Louis (1971): Coins, medals and seals of the Shâhs of Irân, 1500-1941. [S.l.]: Oriental and General Printers.
GEh 151 Parlar, Gündegül (2001): Anadolu Selçuklu sikkelerinde yazı dışı figüratif ögeler. 1. baskı. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.
GEh 152 Torrey, Charles Cutler (1950): Gold coins of Khoḳand and Bukhārā. New York: American Numismatic Soc.
GEh 153 Sultan, Jem (1977): Coins of the Ottoman Empire and the Turkish Republic. A detailed catalogue of the Jem Sultan collection. 2 Bände. Thousand Oaks, Calif,: B & R Publ.
GEh 154 Valentine, W. H. (1911): Modern copper coins of the Muhammadan states of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis etc. London: Spink.
GEh 155 Codrington, Oliver (1904): A manual of Musalman numismatics. London: R. Asiatic Soc.
GEh 156 MacKenzie, Kenneth Malcolm; Lachman, Samuel (1974): Countermarks of the Ottoman Empire, 1880-1922. Sanderstead: Hawkins Publications.
GEh 157 Kocaer, Remzi (1967): Osmanlı altınları = Gold coins of the Ottoman Empire. İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası.
GEh 158 Ghalib Edhem, Ismáʹil (1894): Catalogue des monnaies turcomanes. Beni Ortok, Beni Zengui, Frou‘ Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin. Constantinople: Mihrän.
GEh 159 Butkovskij, Aleksandr Petrovič (1868): Recueil spécial de grandes curiosités inédites et peu connues. Dans le champ de l’archéologie de la numismatique et de l’épigraphie. St. Pétersbourg.
GEh 159 Ménant, Joachim (1865): Sur l’origine de quelques caractères des inscriptions ariennes des Achéménides. Paris: Typ Alcan-Lévy.
GEh 159 Olshausen, Justus (1843): Die Pehlewî-Legenden auf den Münzen der letzten Sâsâniden, auf den ältesten Münzen arabischer Chalifen, auf den Münzen der Ispehbed’s von Taberistân und auf indo-persischen Münzen des östlichen Îrân. Kopenhagen.
GEh 159 Oppert, Julius (1847): Das Lautsystem des Altpersischen. Berlin: Springer.
GEh 159 Sreckovic, Slobodan (1987): Osmanlijski novac kovan na tlu Jugoslavije. Beograd: [Selbstverl.].
GEh 160 Sarıcaoğlu, Fikret (2015): Osmanlı tarihî haritaları ve tarihî coğrafya eserleri. Pîrî Reîs’den Örfi Paşa’ya. 1. baskı. İstanbul: Çamlıca.
GEh 161 Mujezinović, Mehmed (1974-1982): Islamska epigrafika u Bosni i Hercegovini. 3 Bände. Sarajevo: Veselin Masleša.
GEh 162 Retowski, O. (1901-1905): Die Münzen der Girei. 2 Bände. Moskau: Buchdruckerei und Schriftgiesserei von Otto Herbeck.
GEh 163 Buyurgan, Tunç (2007): Aykırı paralar. Denemeler, erörlüler, sahteler, para-biletler, paramsılar. Birinci baskı. İstanbul: Tunç Buyurgan Koleksiyonu.
GEh 164 Kutelija, Tinatin Samsonovna (1979): Gruzija i sefevidskij Iran. Po dannym numizmatiki. Tbilisi: Mecniereba.
GEh 165 Ku’t’elia, Tinatin S. (1990): Iranuli spilenżis pulis katalogi. Sakartvelos saxelmcipo muzeumis pondebis mixedvit. Tbilisi: Mecniereba.
GEh 166 Tychsen, Thomas Christian (1789): De Nvmis Cvficis In Bibliotheca Regia Gottingensi Adservatis. Commentatio Altera Nvmos Dynastiarvm Complectens. [S.l.]: [s.n.].
GEh 167 Tychsen, Olaus Gerhardus (1794): Bd. 1 [Introductio In Rem Numariam Muhammedanorum]. Rostochii.
GEh 168 Monnaies anciennes musulmanes : catalogue d’une collection de monnaies musulmanes appartenant à un amateur (1901). Constantinople: Imprimerie Mihran.
GEi Geschichte: Islamische Welt
GEi 117 Grimme, Hubert (1895): Mohammed, Teil 2: Einleitung in den Koran. System der koranischen Theologie. Mit zwei Ansichten der Städte Mekka und Medina in Lichtdruck. Münster: Aschendorff.
GEi 557 Beilschmidt, Theresa (2015): Gelebter Islam. Eine empirische Studie zu DITIB-Moscheegemeinden in Deutschland. Bielefeld: transcript.
GEi 558 Sheyholislami, Jaffer (2011): Kurdish identity, discourse, and new media. 1. ed. New York: Palgrave Macmillan.
GEi 559 Ashtor, Eliyahu (1978): The Medieval Near East. Social and economic history. London: Variorum Reprints.
GEi 560 Ashtor, Eliyahu (1969): Histoire des prix et des salaires dans l’Orient médiéval. Paris: S. E. V. P. E. N.
GEi 561 Hershlag, Zvi Yehuda (1980): Introduction to the modern economic history of the Middle East. 2., rev. ed. Leiden: Brill.
GEi 562 Hinz, Walther (1936): Irans Aufstieg zum Nationalstaat im fünfzehnten Jahrhundert. Berlin: de Gruyter.
GEi 563 Van Ess, Josef (1977): Chiliastische Erwartungen und die Versuchung der Göttlichkeit. Der Kalif al-Ḥākim (386-411 H.). Heidelberg: Winter.
GEi 564 Ibn-Šaddād, Muḥammad Ibn-Ibrāhīm Ibn-ʿAlī al-Anṣārī (1941): Baypars tarihi. Al-Melik-al-Zahir (Baypars) hakkındaki tarihin ikinci cildi. İstanbul: Maarif Matbaası.
GEi 565 Von Grunebaum, Gustave E. (1963): Der Islam im Mittelalter. Zürich: Artemis-Verl.
GEi 566 Grunebaum, Gustave Edmund von (1966): Der Islam in seiner klassischen Epoche: 622-1258. Zürich: Artemis-Verl.
GEi 567 Hurewitz, Jacob Coleman (1956): Diplomacy in the Near and Middle East. A documentary record 1535-1956. 2 Bände. Princeton, NJ: Van Nostrand.
GEi 568 Charnay, Jean-Paul (1971): Islamic culture and socio-economic change. Leiden: Brill.
GEi 569 Crone, Patricia; Cook, Michael (1977): Hagarism. The making of the Islamic world. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
GEi 570 Halm, Heinz (1988): Die Schia. Darmstadt: Wiss. Buchges.
GEi 571 Boveri, Margret (1938): Vom Minarett zum Bohrturm. Eine politische Biographie Vorderasiens. Zürich: Atlantis-Verl.
GEi 572 Grunebaum, Gustave Edmund von (1953): Medieval Islam. A study in cultural orientation. 2. ed. Chicago, Ill.: Univ. of Chicago Press.
GEi 573 Brockelmann, Carl (1939): Geschichte der islamischen Völker und Staaten. München: Oldenbourg.
GEi 574 Bosworth, Clifford Edmund (1967): The Islamic dynasties. A chronological and genealogical handbook. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.
GEi 575 Yusuf Suad (1904): Mirʾat üş-şüûn. [Cilt 3]. Dersaadet: Asır Matbaası.
GEi 576 Hafiz Abru (1936): Chronique des rois mongols en Iran, II: Traduction et notes. Paris: Librairie d’Amérique et d’Orient.
GEi 577 Shalaby, Aḥmad (1954): History of Muslim education. Beirut: Dar Al-Kashshaf.
GEi 578 Manusakēs, Gregor M. (1979): Die Rückkehr des Propheten. Der Wiederaufstieg des Islam. Berg am See: Vowinckel.
GEi 579 Eldem, Halil Edhem (1935): Mısırın son Memlûk sultanı Melik Tumanbay II adına Çorluda bulunan bir kitabe. İstanbul: Devlet Matbaası.
GEi 580 Spuler, Bertold (1960-1981): The Muslim world. A historical survey. 4 Bände. Leiden: Brill.
GEi 581 McNeill, William Hardy; Waldman, Marilyn Robinson (1973): The Islâmic world. New York: Oxford University Press.
GEi 582 Lenczowski, George (1956): The Middle East in world affairs. Ithaca, N.Y: Cornell Univ. Press.
GEi 583 Spuler, Bertold (1952): Iran in früh-islamischer Zeit. Politik, Kultur, Verwaltung und öffentliches Leben zwischen der arabischen und seldschukischen Eroberung 633 bis 1055. Wiesbaden: Steiner.
GEi 584 Ryckmans, Jacques (1956): La persécution des chrétiens himyarites au sixième siècle. Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Inst. in Het Nabije Oosten.
GEi 585 Lockhart, Laurence (1938): Nadir Shah. A critical study based mainly upon contemporary sources. London: Luzac.
GEi 586 Amîn, Qâsim (1928): Taḥrîr el-marʾa (Ueber die Frauenemancipation). Stuttgart: [s.n.].
GEi 587 Mann, Traugott (1914): Der Islam einst und jetzt. Bielefeld: Velhagen & Klasing.
GEi 588 Röhrborn, Klaus-Michael (1966): Provinzen und Zentralgewalt Persiens im 16. und 17. Jahrhundert. Berlin: de Gruyter.
GEi 589 Hammer-Purgstall, Josef von (1841): Ueber die rechtmässige Thronfolge nach den Begriffen des moslimischen Staatsrechtes, besonders in Bezug auf das osmanische Reich. [Vorgetr. in der öffentl. Sitzung der Akademie den 25. August 1841]. München: Akad. der Wissenschaften.
GEi 589 Haneberg, Daniel (1850): Abhandlung über das Schul- und Lehrwesen der Muhamedaner im Mittelalter. In der öffentlichen Sitzung der kgl. b. Akademie der Wissenschaften zur Vorfeier des Geburtsfestes Sr. Majestät des Königs am 27. November 1850 bruchstückweise gelesen. München: Weiß.
GEi 589 Haneberg, Daniel Bonifatius von (1860): Erörterungen über Pseudo-Wakidi’s Geschichte der Eroberung Syriens. München: K. Akad.
GEi 589 Haneberg, Daniel Bonifatius von (1871): Das muslimische Kriegsrecht. München: Akademie.
GEi 589 Müller, Marc. Jos. (1847): Über die oberste Herrschergewalt nach dem moslimischen Staatsrecht. München: Akad. d. Wissenschaften.
GEi 590 Ryan, Andrew (2015): Sonuncu dragoman. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
GEi 591 Gautier, Émile Felix (1959): Moeurs et coutumes des musulmans. Paris: Le Club du meilleur livre.
GEi 592 Shaw, Thomas Edward (1927): Aufstand in der Wüste. Einzig autoris. Ausg. Leipzig: List.
GEi 593 Wing, Patrick (2016): The Jalayirids. Dynastic state formation in the Mongol Middle East. Edinburgh: Edinburgh University Press.
GEi 594 Werner, Christoph (2000): An Iranian town in transition. A social and economic history of the elites of Tabriz, 1747-1848. Wiesbaden: Harrassowitz.
GEi 595 Malcolm, John (1824): Storia della Persia. Dalla conquista degli Arabi fino ai tempi presenti. Tomo 2-3. Milano: Tipografia di commercio.
GEi 596 Anooshahr, Ali (2015): The Ghazi sultans and the frontiers of Islam. A comparative study of the late medieval and early modern periods. First paperback edition. London: Routledge.
GEi 597 İhsanoğlu, Ekmeleddin (2008): İslam kültürü (çeşitli konuları ile), 5. cilt: İslam’da kültür ve bilgi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
GEi 598 Çam, Mehmet Mert (2016): İran’da istihbarat savaşı. Birinci Dünya Savaşı’nda İran Cephesi’ndeki psikolojik harp faaliyetleri. 1. baskı. İstanbul: İlgi Kültür Sanat.
GEi 599 Duman, Yasin (2016): Rojava. Bir demokratik özerklik deneyimi. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
GEi 600 Borszik, Oliver (2016): Irans Führungsanspruch (19792013). Mission, Anhängerschaft und islamistische Konzepte im Diskurs der Politikelite. 1. Auflage. Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
GEi 601 Äfändiyev, Oqtay (2016): Azärbaycan säfävilär dövläti. Bakı: Kitab Klubu.
GEi 602 Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh (1940): Kitāb-i Tārīḫ-i mubārak-i Ġāzānī : dāstān-i Ġazānī Ḫān. London: Luzac.
GEi 603 Mīr Ḫwānd (1838): Mirchondi Historia Seldschukidarum Persice. E Codicibus Manuscriptis Parisino Et Berolinensi Nunc Primum Edidit Lectionis Varietate Instruxit Annotationibus Criticis Et Philologicis. Gissae: Ricker.
GEi 604 Qumī, Ḥasan Ibn-Muḥammad Ibn-Ḥasan (1313): Kitāb-i tārīḫ-i Qum. Ṭihrān: Maṭba’a-i Maǧlis.
GEi 605 Māzandarānī, ʿAbdallāh Ibn-Muḥammad Ibn-Kiyā al- (1952): Risāla-i falakīya : dar ʿilm-i siyāqat. Wiesbaden: Steiner.
GEi 606 Taştekin, Fehim (2016): Rojava. Kürtlerin zamanı. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
GEi 607 Gardet, Louis (1976): La cité musulmane : vie sociale et politique. 4.éd., augm. d’une préf. Paris: J. Vrin.
GEi 608 Zarakol, Ayşe (2012): Yenilgiden sonra. Doğu Batı ile yaşamayı nasıl öğrendi. Unter Mitarbeit von Barış Cezar. 1. baskı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
GEi 609 Aydın-Düzgit, Senem (2015): Türklük, Müslümanlık, Doğululuk. AB’nin Türkiye söylemleri. Unter Mitarbeit von Barış Cezar. 1. baskı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
GEi 610 Mehmed Ziya <İhtifalcı> (1316): Alem-i islâmiyet : Açe t̀arihi. Kostantiniye: Tahir Bey Matbaası.
GEi 611 Friedman, Isaiah (2012): British miscalculations. The rise of Muslim nationalism, 1918 – 1925. New Brunswick: Transaction Publ.
GEi 612 Nūrīǵān (1300): Muslimānlaryṅ ṭabābate etdikleri ḫidmat jāḫōd Sawābiq-i-maʿārifimizden bir nabḏa. İstanbul: Mihran Matbaası.
GEi 613 Goode, James F. (2007): Negotiating for the past. Archaeology, nationalism, and diplomacy in the Middle East ; 1919 – 1941. 1. ed. Austin: Univ. of Texas Press.
GEi 614 Şehbenderzade (1327): Yirminci asırda alem-i İslam ve Avrupa. Müslümanlara rehber-i siyaset. Kostantiniye: Hikmet Matbaası.
GEi 615 Todorova, Maria; Lepenies, Wolf (2007): Historische Vermächtnisse zwischen Europa und dem Nahen Osten. Berlin: Fritz-Thyssen-Stiftung.
GEv Geschichte: Vorosmanisches Anatolien
GEv 147 Sepici, Levent (2014?): Anadolu’da keşfedilen Dünya’nın ilk mabedi Göbekli Tepe. İstanbul: Sınır Ötesi Yayınları.
GEv 148 Collins, Andrew (2014): Göbekli Tepe. Genesis of the gods. The Temple of the Watchers and the discovery of Eden. Rochester, Vermont: Bear & Company.
GEv 149 Ceram, C. W. (1992): Tanrıların vatanı Anadolu. 3. basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.
GEv 150 Çakmak, Diren (2013): Hitit İmparatorluğu’nun toplumsal ve iktisadi yapısı. 4. baskı. İstanbul: Libra.
GEv 151 Ertuğrul, Ali (2015): Niğdeli Kadı Ahmed’in El-Veledü’ş-Şefîk ve’l-Hâfidü’l-Halîk’ı. (Anadolu Selçuklularına dair bir kaynak). 2 Bände. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
GEv 152 Bayram, Mikâil (2008): Selçuklular zamanında Konya’da dinî ve fikrî hareketler. İstanbul: NKM.
GEv 153 Klausner, Carla L. (1973): The Seljuk vezirate. A study of civil administration, 1055-1194. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
GEv 154: v 1 Muhammed Ibrahîm (1886): Recueil de textes relatifs à l’histoire des Seljoucides. Vol. 1: Histoire des Seljoucides de Kermân. Lugduni Batavorum: Brill.
GEx Geschichte: Allgemein
GEx 502 Baum, Wilhelm (2015): Im Schatten des Ersten Weltkriegs. Der Völkermord an den Armeniern und die Mitverantwortung Deutschlands. Klagenfurt: Kitab.
GEx 503 Tarcan, Halûk (2003?): Tarihin başladığı Ön-Türk uygarlığı. Resmî tarihin çöküşü. İstanbul: Ön-Türk Uygarlığı Araştırmaları Merkezi.
GEx 504 Ashtor, Eliyahu (1986): East-West trade in the medieval Mediterranean. London: Variorum Reprints.
GEx 505 Ashtor, Eliyahu (1978): Studies on the Levantine trade in the Middle Ages. London: Variorum Reprints.
GEx 506 Köse, Yavuz (2016): Osmanen in Hamburg – eine Beziehungsgeschichte zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Hamburg: Hamburg University Press Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky.
GEx 507 Bryson, Thomas A. (1977): American diplomatic relations with the Middle East, 1784-1975. A survey. Metuchen, N.J.: Scarecrow Press.
GEx 508 Davis, Ralph (1967): Aleppo and Devonshire Square. English traders in the Levant in the eighteenth century. London: MacMillan.
GEx 509 Tarcan, Halûk (2000): Evrensel uygarlıkların kökenindeki kaybolduğu sanılan büyük uygarlık. Ön-Türk uygarlığı. 2. Aufl. İstanbul: Mustafa Kemal Derneği.
GEx 510 Tarcan, Halûk (2006): Evrensel uygarlıkların köken kültürü. Ön-Türk uygarlığı. 3 Bände. İstanbul: Caft Editions.
GEx 511 Tarcan, Haluk (2012): Dünya tarihini değiştiren Ön-Türk kültürü. Kitap 2. İstanbul: Step Matbaacılık.
GEx 512 Sumer, Necdet (2014): Atatürk’ün özlediği bilgin Kâzım Mirşan’ı okurken. Erken-Türklerin insan, doğa, evren ve uygarlık anlayışları. 1. baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
GEx 513 Leonhard, Jörn (2014): Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs. München: Beck.
GEx 514 Atia, Nadia (2016): World War I in Mesopotamia. The British and the Ottomans in Iraq. London: I.B. Tauris.
GEx 515 Poroy, Akif (2015): Ön-Türkler. Anadolu’nun kadim ve gerçek sahipleri. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
GEx 516 Eglezou, Georgia (2009): The Greek media in World War I and its aftermath. The Athenian press on the Asia minor crisis. London [u.a.]: Tauris Academic Studies.
GEz Geschichte: Zentralasien, Kaukasus
GEz 722 Barthold, Wilhelm (1935): Uluġ Beg und seine Zeit. Leipzig: Brockhaus [in Komm.].
GEz 723 Atakişiyev, Bäxtiyar Särhäd oğlu (2007): Azärbaycan Respublikasının Konstitusiyası vä hüququn äsasları. Elmi äsär. Bakı: „Toğrol-A“ MMC.
GEz 724 Topsakal, İlyas (2015): Rusya’daki Türkler. Birinci baskı. İstanbul: Akademik Kitaplar.
GEz 725 Adžalov, Rufat (2015): Baku. Kratkij očerk istorii goroda po pamjatnikam sodčestva. Bakı: Teas Press.
GEz 727 Mirmahmudova, Sitarä (2015): Ermänistan ärazisindä Azärbaycan mänşäli oykonimlär vä onların ermäniläşdirilmäsi siyasäti. Baku: Teas Press.
GEz 728 Tahirzadä, Ädalät; Tahirli, Oğuztoğrul (2016): Azärbaycan Cümhuriyyäti täläbäläri. Tarixi arayiş, bälgälär, yaşamlar. Baku: Teas Press.
GEz 729 Ähmäd, Dilqäm (2016): Färqlilär : yeni fotolar, yeni sänädlär. Baku: Teas Press.
GEz 730: v 1 Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh (1375): Histoire des Francs. Leiden: Brill.
GEz 731 Rašīd-ad-Dīn Faḍlallāh (1910): Introduction à l’histoire des Mongols de Fadl Allah Rashid ed-Din. Leyden [u.a.]: Brill [u.a.].
GEz 732 Mīr Ḫwānd (1832): Mohammedi Filii Chondschahi Vulgo Mirchondi Historia Gasnevidarum persice et latine. Ex codicibus Berolinensibus aliisque nunc primum edidit lectionis varietate instruxit Latine vertit annotationibusque historicis illustravit Fridericus Wilken. Berolini: Duncker & Humblot.
GEz 733: v 2 Rashid ed-Din, Fadl Allah (1911): Contenant l’histoire des empereurs mongols successeurs de Tchinkkiz Khaghan. Leyden [u.a.]: Brill [u.a.].
GEz 734 Heß, Michael Reinhard (2016): Panzer im Paradies. Der Berg-Karabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. 1. Auflage. Berlin: Verlag Dr. Köster.
GEz 735:
v 1-3 Wilde, Andreas (2016): What is beyond the River? : power, authority, and social order in Transoxania 18th-19th centuries. Vol. 1-3. Wien.
ISm Islamwissenschaft: Moderner Islam
ISm 742 Şahin, Sinan (2014): Kimin İslamı? Osmanlı’dan T.C.’ye siyasal islam. Diyarbakır: Aram.
ISm 819 Cilasun, Emrah (2015): Yeni paradigmanın eşiğinde ‚Bediüzzaman‘ efsanesi ve Said Nursî gerçeği. Yabancı arşiv belgeleriyle. Birinci basım. İstanbul: Patika.
ISm 820 Yahya, Harun (2013): Darwin DNA’yı bilseydi. Üçüncü baskı. İstanbul: Araştırma Yayıncılık.
ISm 821 Yahya, Harun (2015): Alay denen zulüm. Onuncu baskı. İstanbul: Araştırma Yayıncılık.
ISm 822 Uysal, Hüseyin (2015): Birden bire uyanmak. 3. baskı. İstanbul: Okumuşlar Yayıncılık.
ISm 823 Cevik, Neslihan (2016): Muslimism in Turkey and beyond. Religion in the modern world. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
ISm 824 Sunier, Thijl; Landman, Nicolaas (2015): Transnational Turkish Islam. Shifting geographies of religious activism and community building in Turkey and Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
ISm 825 Fischer, August (1922): Aus der religiösen Reformbewegung in der Türkei. Türkische Stimmen verdeutscht. Leipzig: Harrassowitz.
ISm 826 Badıllı, Abdülkadir (1997): Kâinat, madde âlemi ve gayb âlemleri içine kök salmış din hakikatlarının sırlarından Bediüzzaman ve din tılsımları. İstanbul: İttihad.
ISm 827 Mihr, İskender Ali (2014): Dua kitabı. 2. baskı. İstanbul: Gün Yayıncılık.
ISm 828 Mihr, İskender Ali (1991): Sohbet. 2. basım. İzmir?: Mihr Vakfı Yayınları.
ISm 829 Mihr, İskender Ali (1997): Gizlenerek ve saptırılarak cennete girmeye mani olan Kur’ân-ı Kerîm mealleri. İzmir: Emir Ofset Basım Yayın Ambalaj San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
ISm 830 Mihr, İskender Ali (2000): Kadir Gecesi sohbeti. İslam nedir? İzmir: Emir Basın Yayın İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
ISm 831 Mihr, İskender Ali (2012): Mehdi İmam Halife Resûl kimdir? M.İ.H.R. İzmir: Mihr Yayınları.
ISm 832 Kaya, Namık (2016): Abdestli kapitalizme karşı kızıl İslam. Vahiy paradigmasından hareketle eşitlik ve adalet üzerine tartışmalar. 1. Aufl. İstanbul: Kaynak Yayınları.
ISm 833 Meriç, Nevin (2004): Fetva sorularında değişen kadın yaşamı. 1. baskı. İstanbul: Elest.
ISm 834 Elçi, Işık (2015): Esma-ül hüsna ve melek kartları. Kitabı. 3. baskı. İstanbul: Işık Elçi Akademi.
ISm 835 Erdoğan, Latif (2016): Şeytanın gülen yüzü. 6. baskı. İstanbul: Turkuvaz Medya Grubu.
ISm 836 Naaman, Ghulam Masih (2011): Lütfum sana yeter. Gerçek bir yaşam öyküsü. Düzeltilmiş, 2. baskı. İstanbul: GDK.
ISm 836:
v 1+2 Bardakoğlu, Ali (2010): 21. yüzyıl Türkiye’sinde din ve diyanet. 1. baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
ISm 837 Kurt, Mehmet (2015): Türkiye’de Hizbullah : din, şiddet ve aidiyet. 1. Aufl. İstanbul: İletişim.
ISm 838 Bulut, Faik (2016): Kim bu Fethullah Gülen? Dünü, bungünu, hedefi.. İstanbul: Berfin Yayınları.
ISm 839 Ünlü, Ahmet Mahmut (2015): Hayız (âdet kanı), nifas (loğusalık), istihâza (özür kanı) ile alâkalı hükümleri beyan eden kadın halleri risâlesi. 1. baskı. İstanbul: Arifan Yayınları.
ISr Islamwissenschaft: Theologie, Recht
ISr 467 Quṭb, Saiyid (2011): Kur’an’da kıyamet sahneleri. 4. baskı. İstanbul: Ravza Yayınları.
ISr 468 Cündioğlu, Dücane (2015): Anlamın buharlaşması ve Kur’an. Hermeneutik bir deneyim II. 6. basım. İstanbul: Kapı.
ISr 469 Dahdah, Simon (1898): Des temples et des awkafs des Zimmi. (Chrétiens et juifs). Marseille: Impr. commerciale.
ISr 470 Benzing, Johannes (1977): Islamische Rechtsgutachten als volkskundliche Quelle. Mainz: Akad. der Wiss. und der Literatur.
ISr 471 Horten, Max (1912): Die spekulative und positive Theologie des Islam. Nach Razi (1209) und ihre Kritik durch Tusi (1273). Nach Original-Quellen übersetzt und erläutert, mit einem Anhang. Verzeichnis philosophischer Termini im Arabischen. Leipzig: Harrassowitz.
ISr 472 Darāz, Muḥammad ʿAbdallāh (1950): La morale du Koran. Etude comparée de la morale théorique du Koran, suivie d’une classification de versets choisis, formant le code complet de la morale pratique. Le Caire: Edition Al-Maaref.
ISr 473 Weil, Gustav (1844): Historisch-kritische Einleitung in den Koran. Bielefeld: Velhagen & Klasing.
ISr 474 Gardet, Louis; Anawati, Marcel M. (1948): Introduction à la théologie musulmane. Essai de théologie comparée. Paris: Vrin.
ISr 475 ʾAbdur-rahmān, Seoharvi B. A. LL. B. (1914): Eine kritische Prüfung der Quellen des Islamitischen Rechts. London: Oxford Univ. Press.
ISr 476 Blachère, Régis (1947): Introduction au Coran. Paris: Maisonneuve.
ISr 477 Wensinck, Arent J. (1927): A handbook of early Muhammadan tradition. Leiden: Brill.
ISr 478 Nagel, Tilman (1983): Der Koran. Einführung, Texte, Erläuterungen. München: Beck.
ISr 479 Lech, Klaus (1979): Geschichte des islamischen Kultus. Rechtshistorische und ḥadīṯ-kritische Untersuchungen zur Entwicklung und Systematik der ʿIbādāt, 1: Das ramaḍān Fasten. Wiesbaden: Harrassowitz.
ISr 480 Watt, William Montgomery (1948): Free will and predestination in early Islam. London: Luzac.
ISr 481 Roberts, Robert (1968): Das Familien-, Sklaven- und Erbrecht im Qorân. Leipzig: Zentralantiquariat der DDR.
ISr 482 Siǧistānī, Abū-ʿAbdallāh Ibn-Abi-Dāʾūd Abū-Bakr as-; Jeffery, Arthur (1937): Materials for the history of the text of the Qurān. The old codices. The Kitāb al-Maṣāḥif of Ibn- Abī Dāwūd together with a collection of the variant readings from the codices of ibn Maʿsūd, Ubai, ʿAlī, Ibn-‚Abbās, Anas, Abū Mūsā and other early Qurʾānic authorities which present a type of text anterior to that of the canonical text of ʿUthmān. Leiden: Brill.
ISr 483 Keskin, Yusuf Ziya (2001): Recm cezası. Âyet ve hadis tahlilleri. İstanbul: Beyan Yayınları.
ISr 484 Milliot, Louis (1953): Introduction à l’étude du droit musulman. Paris: Recueil Sirey.
ISr 485 Richter, Gustav (1940): Der Sprachstil des Koran. Leipzig: Harrassowitz.
ISr 486 Sabbagh, T. (1943): La métaphore dans le Coran. Paris: Adrien-Maisonneuve.
ISr 487 Mihr, İskender Ali (1997): Kelime, kelime Kur’ân-ı kerîm, lâfzı ve ruhu, 2. İzmir?: Mihr Yayınları.
ISr 488 Mihr, İskender Ali (2013): Vel Asr 1 – 2 – 3 – 4. 3. baskı. İzmir: Mihr Yayınları.
ISr 489 Koca, Ferhat (2002): Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi’nin hayatı ve fetvaları. İstanbul: Rağbet.
ISr 490 Demir, Mahmut (2015): Hadis ve ideoloji. Şiî-Sünnî ihtilafının hadis rivayetine yansımaları. 1. Baskı. Ankara: Otto.
ISr 491 Armağan, Servet (2015): Islâm hukukunda temel hak ve hürriyetler. Baştan sonuna kadar okunarak yeniden gözden geçirilmiş ve yeni kaynaklarla ilaveler yapılmış, 8. Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
ISr 492 Kırbaşoğlu, Mehmet Hayri (2015): Alternatif hadis metodolojisi. 5. Baskı. Ankara: Otto.
ISr 493 Ünal, Ismail Hakkı (2012): Imam Ebu Hanife’nin hadis anlayışı ve anefi mezhebinin hadis metodu. Düzeltilmiş, 4 baskı. Ankara: Diyanet Işleri Başkanlıḡı.
ISr 494 Ebert, Hans-Georg; Heilen, Julia (2016): Islamisches Recht. Ein Lehrbuch. Leipzig: Hamouda.
ISr 495 Muḥammad ʿAbdarra’ūf al-Munāwī (1285): Kunūz al-ḥaqā’iq fī ḥadīṯ hair al-halā’iq li’l-imām (Muḥammad ʿAbd-ar-Ra’ūf) [Ibn-Taǵ-al-ʿĀrifīn] al-Munāwī. Būlāq.
ISr 496 Tevik, Mehmed (1301): Miftah ul-akaid. İstanbul: Mihran Matbaası.
ISr 497 Okçuzade Mehmet Şahî (1314): Âsar-ı eslâfdan ahsen ül-hadis. Dersaadet: İkdam Matbaası.
ISr 498 Mehmet Fehmi (1329): Hikmet-i hukuk-i İslamiye. İstanbul: Matbaa-i Kütüphane-yi Cihan.
ISr 499 Süleyman Sırrı (1315): İlm-i kelamdan kenz ül-akaid nam risale-i nefise. Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası.
ISr 500 Halil Niyazi (1288): Hediyet ül-kuzat. [İstanbul]: Babıâli karşısında 57 numaralı Matbaa.
ISr 501 Öztürk, Mustafa (2016): Kurʾan ve aşırı yorum. Tefsirde bâtınîlik ve bâtınî teʾvil geleneği. 4. basım. Ankara: Ankara Okulku Yayınları.
ISr 502 İsmail Hakkı <Manastırlı> (ca. 1895): Mevaid ül-inʾam fi berâhin akaid il-İslâm. 3. defa. [İstanbul]: Sahafiye-i Osmaniye Şirketinin 87 Numeralı Matbaası.
ISt Islamwissenschaft: Tasavvuf, Orden, Aleviten
ISt 1000 Özdemir, Ulaş (2016): Kimlik ritüel müzik icrası. İstanbul cemevlerinde zakirlik hizmeti. 1. baskı. İstanbul: Kolektif.
ISt 1001 Okan, Nimet (2016): Canların cinsiyeti. Alevilik ve kadın. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
ISt 1002 Gündüzöz, Güldane (2015): Bektaşi kültüründe yemek motifi. 1. baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
ISt 1003 Ceyhan, Semih (2016): Telvîhât-ı sübhâniyye ve mülhemât-ı rahmâniyye. Bir osmanlı şeyhinin dilinden tasavvuf. 1. baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
ISt 1004 Avcı, Ali Haydar (2015): Abdalan-ı Rum ve Geyikli Baba. 1. baskı. Ankara: La Kitap Yayınları.
ISt 965 Terkivatan, Ahmet (2015): Was ist das Alevitentum? Der Preis der Absonderung von der sunnitischen Orthodoxie, dem Monotheismus und Islam überhaupt. Kritische Grundlegung des Alevitentums nach Menschenmaß im Lichte des Diskurses in Deutschland unter Berücksichtigung des „Inzest-Vorwurfs“ und der Kopftuchfrage. Hamburg: Kovač.
ISt 967 Ayata, Galip (2016): Tasavvufa reddiye. El-kelam fi’l-memnu: haram sözler. Birinci basım. İstanbul: İleri Yayınları.
ISt 968 Gündoğdu, Otman (1996): Hazreti Veysel Karani’nin gerçek hüvüyeti. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın nefes evladı. 1. basım. Ankara: Ayyıldız.
ISt 969 Döner, Nuran (2014): Sûfîlere göre Hz. Peygamber. Birinci baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
ISt 970 Reinert, Benedikt (1968): Die Lehre vom tawakkul in der klassischen Sufik. Berlin: De Gruyter.
ISt 972 Burckhardt, Titus (1953): Vom Sufitum. Einführung in die Mystik des Islam. München-Planegg: Barth.
ISt 973 Sümer, Ali (1970): Anadoluda Türk öncüsü. Hacı Bektaş Velı̂. Ankara: Yeni Sanat Matbaası.
ISt 974 Shah, Idries; Eggert, Jochen (1984): Die Sufis. Botschaft der Derwische, Weisheit der Magier. 4. Aufl. Köln: Diederichs.
ISt 975 Radtke, Bernd (1980): Al-Ḥakīm at-Tirmid̲ī. Ein islamischer Theosoph des 3./9. [i.e. 8./9.] Jahrhunderts. Freiburg: K. Schwarz.
ISt 976 Şakir, Ziya (1943): Bektaşi fıkraları. İstanbul: Tasvir Neşriyatı.
ISt 977 Schimmel, Annemarie (1963): Mevlâna Celâlettin Rumî’nin Şark ve Garpta tesirleri. Annemarie Schimmel tarafindan 8 Mart 1963 de Ankara Alman Kütüphanesinde ve 11 Mart 1963 de Konya Kitaplik Salonunda verilen konferans. Ankara: Gutenberg Matbaasi.
ISt 978 Korkmaz, Esat (2014): Alevilikte Hızır tapımı. İstanbul: Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı.
ISt 979 Gölpınarlı, Abdülbâki (1952): Mevlânâ Celâleddin. Hayatı, felsefesi, eserleri. Eserlerinden seçmeler. İkinci basım. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
ISt 980 Mihr, İskender Ali (1997): Tasavvuf. (Kur’ândaki İslâm). İzmir: Emir Basın Yayın.
ISt 981 Mihr, İskender Ali (1983): Tasavvuf nurları. Ankara: Şafak Matbaası.
ISt 982 Mihr, İskender Ali: Kur’an-ı kerim ışığında tasavvuf. İzmir: Mihr Vakfı Yayınları.
ISt 983 Mihr, İskender Ali (2002): İslâmiyet ve tasavvuf. 2. cilt. İzmir: Emir Basın Yayın.
ISt 984 Mihr, İskender Ali (1988): Tasavvufun Kur’an-ı Kerîm’deki kökleri. [S.l.]: [s.n.].
ISt 985 Mihr, İskender Ali (2003): Tasavvuf ve Kur’ân-ı Kerim kavramları. İzmir: Emir Basın Yayın Ambalaj San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
ISt 986 Mehmed Tûsidî; Hafızoğlu, Tahir: Sırlar âleminden olağânüstü hikâyeler. İzmir: Çağlayan A.Ş.
ISt 987 Mihr, İskender Ali (1990): Mutluluk tasavvuf İslam. İzmir: Mihr Vakfı Yayınları.
ISt 988 Ünlüsoy, Kamile (2015): Anadolu’da Hz. Ali tasavvurları. (XIII.-XVI. yüzyıllar). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
ISt 988: v 1+2 Akşıray, Sabahat (1977-1978): Mevlana’dan sohbetler. 2 Bde. İzmir: Ege Rehber Yayınları.
ISt 989 Nicholson, Reynold Alleyne (1978?): Studies in Islamic mysticism. Reprinted. Cambridge: Cambridge University Press.
ISt 990 Gezik, Erdal (2016): Alevi hafızasını tanımlamak. Geçmiş ve tarih arasında. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
ISt 991 Duru, Rıza (2012): Mevleviname. Çeviri metinler ve resimlerle batılı seyahatnamelerinde Mevlevilik -Necip Fazıl Duru’nun Mevlana ve Mevlevilik bilgisi başlıklı bölümüyle-. 1. baskı. Konya: T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.
ISt 992 Ceyhan, Semih (2015): Tü̈rkiye’de tarikatlar. Tarih ve kültür. Birinci basım. İstanbul: İSAM.
ISt 993 Bayram, Mikail (2016): Hâce Nasîrü’d-din-i Tusî’nin intihalciliği ve Ahi Evren Nasîrü’d-din Hoca ile ilgisi. Konya: Çizgi Kitabevi.
ISt 994 Çıtlak, M. Fatih (2016): Küfür fedaisi. 15 Temmuz kalkışmasına Mesnevi’den bakış. 2. Baskı. İstanbul: Erdem.
ISt 995 Öztürk, Emine Altay (2015): Silsile-i hâcegân. Unter Mitarbeit von Serpil Özcan und Sema Sözen. 2. Baskı. İstanbul: Arıfan.
ISt 996 Kāšifī, Ḥusain Wāʿiẓ (1256): Rašaḥat ʿain al-ḥayāt. Bulak: Bulak Matbaası.
ISt 997 Mehmed Edib (1250): [Nehcet ül-menazil]. [Bulak]: Bulak Matbaası.
ISt 999 Hasluck, Frederick William; Hulüsī, Rāǵib (1928): Bektašylyq tadqīqleri. İstanbul: Daulat matb.
ISx Islamwissenschaft: Allgemein
ISx 682 Temiz, Ahmet Emin (2004): Hazreti Veysel Karani. İstanbul: Sevgi.
ISx 690 Katz, Marion Holmes (2014): Mevlid. İslam dünyasında ibadetler ve dindarlık. 1. baskı. İstanbul: Açılımkitap.
ISx 691 Yemânî, Muhammed Abduh (2013): Peygamber böyle sevilir. Sahebede Peygamber sevgisi. 3. baskı. İstanbul: Nûn.
ISx 692 Brockopp, Jonathan E. (2010): The Cambridge companion to Muḥammad. Cambridge: Cambridge University Press.
ISx 693 Chaudhry, Ayesha S. (2013): Domestic violence and the islamic tradition. Ethics, law, and the muslim discourse on gender. Oxford: Oxford University Press.
ISx 694 Hamzić, Vanja (2016): Sexual and gender diversity in the Muslim world. History, law and vernacular knowledge. London: Tauris.
ISx 695 Zühdü Paşa, Ahmet (1893): el-Mecmuat üz-Zühdiye fil-ahkâm id-diniye, cüz-i 1.: İbadat-i bedeniye ve maliyeye dair mesaili havidir. Dersaadet: Matbaa-i Osmaniye.
ISx 695 Zühdü Paşa, Ahmet (1895): El-Mecmuat üz-Zühdiye fil-ahkâm id-diniye, cüz-i 2: Nikah ve teferruatine dair ahkamı havidir. Dersaadet: Matbaa-i Osmaniye.
ISx 696 Yafii (2011): Kur’an-ı Kerim’in havas ve esrarı. İstanbul: Pamuk Yayıncılık.
ISx 697 Seyyid Süleyman el-Huseyni (2003): İslâmî rüya tabirleri ansiklopedisi. İstanbul: âlem.
ISx 698 Seyyid Süleyman el-Hüseyni (2003): Rüya yorumları. Kenzü’l menâm. 2. baskı. İstanbul: Hâcegân.
ISx 699 Pamuk, Arif (2001): Esma-i Hüsna şerhi. Havas ve esrarı. İstanbul: Pamuk Yayıncılık.
ISx 700 Cündioğlu, Dücane (2013): Hakikat ve hurafe. 6. basım. İstanbul: Kapı.
ISx 701 Gündoğdu, Otman (1996): Olgun (kâmil) insan. 1. basım. Ankara: Ayyıldız.
ISx 702 Bursalı, Mustafa Necati (1972): Muhabbet ehlinin ulusu. Hazreti Veysel Karânî (R. A.). İstanbul: Hikmet Gazetecilik Ltd. Şti.
ISx 703 Seyyid Süleyman el-Hüseyni (2013?): Havasu’l-Kur’an ve kenzü’l-havâs. Gizli ilimler hazinesi. 4 Bände. İstanbul: Esma Yayınları.
ISx 704 Özdemir, Metin (2014): İslam düşüncesi’nde kötülük problemi. 2. basım. İstanbul: Furkan.
ISx 705 Pamuk, Arif (2001?): Kenzül arş duası’nın havas ve esrârı. İstanbul: Pamuk Yayınları.
ISx 706 Pamuk, Arif (2003): İsm-i A’zam duası havas ve esrarı. İstanbul: Pamuk Yayınları.
ISx 707 Seyyid Süleyman el-Hüseyni (2013?): Kenzü’l-havass. Gizli ilimler hazinesi. 4 Bände. İstanbul: Demir Kitabevi.
ISx 708 Kremer, Alfred von (1873): Culturgeschichtliche Streifzüge auf dem Gebiete des Islams. Leipzig: Brockhaus.
ISx 709 Horten, Max (1914): Einführung in die höhere Geisteskultur des Islam. Bonn: Cohen.
ISx 710 Kellerhals, Emanuel (1956): Der Islam. Seine Geschichte, seine Lehre, sein Wesen. 2. Aufl. Basel: Basler Missionsbuchh.
ISx 711 Hartmann, Martin (1912): Fünf Vorträge über den Islam. Leipzig: Wigand.
ISx 712 Gabrieli, Francesco (1965): Mahomet. Paris: Michel.
ISx 713 Blachère, Régis (1952): Le problème de Mahomet. Essai de biographie critique du fondateur de l’Islam. 1. Aufl. Paris: Presse Univ. de France.
ISx 714 Müller, August (1888): Der Koran. Frankfurt a.M: Sauerländer.
ISx 715 Horten, Max (1924): Die Philosophie des Islam in ihren Beziehungen zu den philosophischen Weltanschauungen des westlichen Orients. München: Reinhardt.
ISx 716 Dozy, Reinhart Pieter Anne (1879): Essai sur l’histoire de l’islamisme. Leyde: Brill.
ISx 717 Krehl, Ludolf (1884): Das Leben und die Lehre des Muhammed, Theil 1: Das Leben des Muhammed. Leipzig: Schulze.
ISx 718 Hell, Joseph (1915): Der Islam und die abendländische Kultur. Weimar: Kiepenheuer.
ISx 719 Islam. Njegova nauka i njegov značaj (1954). Beč: Gottstein.
ISx 720 Eickmann, Walther (1908): Die Angelologie und Dämonologie des Korans im Vergleich zu der Engel- und Geisterlehre der Heiligen Schrift. New York: Selbstverl. d. Verf.
ISx 721 Der Heilige Qur-ân. Arabisch-deutsch (1954). Zürich: Ahmadiyya-Mission des Islams.
ISx 722 Abbott, Nabia (1944): Aishah. The beloved of Mohammed. 2. Aufl. Chicago: Univ. of Chicago Press.
ISx 723 Tevfik, S. (1932): Kur’ani Kerim. Tercümelerile kolayca karşılaştırılmak için âyetlere sıra numarası konulmuştur. İstanbul: Cihan Kitaphanesi.
ISx 724 Nöldeke, Theodor (1856): De origine et compositione surarum Qoranicarum ipsiusque Qorani. Commentatio in concertatione civium Academiae Georgiae Augustae IV. Junii MDCCCLV ab amplissimo philosophorum ordine praemio regio ornata. Gottingae: Kaestner.
ISx 725 Lammens, Henri (1926): L’islam. Croyances et institutions. Beyrouth: Impr. Catholique.
ISx 726 Strothmann, Rudolf (1912): Kultus der Zaiditen. Strasburg: Trübner.
ISx 727 Sunar, Cavit (1967): İslâm felsefesi dersleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
ISx 728 Nagel, Tilman (1981): Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam. Geschichte der politischen Ordnungsvorstellungen der Muslime. 2 Bände. Zürich: Artemis.
ISx 729 Zbinden, Ernst (1953): Die Djinn des Islam und der altorientalische Geisterglaube. Bern: Haupt.
ISx 730 O’Shaughnessy, Thomas (1953): The development of the meaning of spirit in the Koran. Roma: Pont. Inst. Orientalium Studiorum.
ISx 731 Marthelot, Pierre (1965): Islam. Civilisation et religion. Paris: Fayard.
ISx 732 Palmieri, Aurelio (1902): Die Polemik des Islam. Salzburg: A. Pustet.
ISx 733 Watt, William Montgomery (1953): Muhammad at Mecca. Oxford: Clarendon Press.
ISx 734 Nöldeke, Theodor (1863): Das Leben Muhammed’s. Hannover: Rümpler.
ISx 735 Schacht, Joseph (1931): Religionsgeschichtliches Lesebuch, H. 16: Der Islām. Mit Ausschluss des Qorʾāns. 2. Aufl. Tübingen: Mohr.
ISx 736 Watt, William Montgomery (1956): Muhammad at Medina. Oxford: Clarendon Press.
ISx 737 Wüstenfeld, Ferdinand (1890-1891): Der Imâm el-Schâfi’í, seine Schüler und Anhänger. 3 Bände. Göttingen: Dieterich.
ISx 738 Kasapoğlu, Abdurrahman (2016): Namaz ve oruç psikolojisi. 1. Aufl. İstanbul: Çıra Akademi.
ISx 739 Qarah Arslān, Naṣūḥī Ūnāl (2015): XVIII. asrın ortalarına kadar Türkiye’de ilim ve ilimiyeye dâir bir eser. Kevâkib-i sebʻa risâlesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
ISx 740 Ahmed, Shahab (2016): What is Islam? The importance of being Islamic. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
ISx 741 Dini Araşdırmalar Mǝrkǝzi (2012-2013): Qısa İslam ensiklopediyası. İslama dair 1001 termin vǝ xüsusi ad. 2 Bände. Bakı: Elm vǝ tǝhsil.
ISx 742 Martı, Huriye (2015): Ailem. 2. Aufl. Ankara: DİB Yayınları.
ISx 743 Yazıcı, Seyfettin (2016): Vahyin ışığında ölüm ötesi. Sonsuz hayat. 4. baskı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
ISx 744 Yeniçeri, Celal (2009): Hz. Peygamber’in tıbbı ve tıbbın fıkhı. Peygamber’in tıb bilimine karşı bakışı, dönemi ve sonrasında sağlık hizmetleri, tıpta güncel meseleler, estetikler. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
ISx 745 Kāndihlawī al-Dihlawī, Muḥammad Yūsuf ibn Muḥammad Ilyās (2009): Asr-ı saadette görülen ilâhi yardımlar. Unter Mitarbeit von Hüseyin Okur. İstanbul: Semerkand.
ISx 746 Atay, Hüseyin; Öztürk, Yaşar; Bilgin, Beyza; Ayas, Rami; Güneş, Arif; Elik, Hasan (1995): İslam gerçeği. Ankara: Ankara üniversitesi basımevi.
ISx 747 Keskioglu, Osman (2015): Siyer-i Nebî : (Hazret-i Peygamber’in hayatı). 30. Aufl. Ankara: Diyanet İsleri Baskanlığı.
ISx 747 Özbek, İhsan (2014): İslam ikliminde kutsal kitaplar. 1. baskı. İstanbul: Gerçeǧe Doǧru Kitapları.
ISx 748 Grunebaum, Gustave Edmund von; Wilson, Dunning S.; Vryonis, Speros (1976): Islam and medieval Hellenism. Social and cultural perspectives. London: Variorum Reprints.
ISx 749 Schäbler, Birgit (2016): Moderne Muslime. Ernest Renan und die Geschichte der ersten Islamdebatte 1883. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
ISx 750 Bursalı, Mustafa Necati (1982): Cennet kadınlarının hanımefendisi ve insanlık hûrisi hazret-i Fâtima-i Zehrâ (radıyallâhu anhâ). İstanbul: Çelik Yayınevi.
ISx 751 Şentürk, Lütfi; Yazıcı, Seyfettin (2016): Güncel dinî meseleler. Genişletilmiş baskı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
ISx 752 Polat, Rauf Atilla (2016): İlâ-i ruh. Şifanın metafiziği. 2. Baskı. İstanbul: Gelenek.
ISx 753 Karagöz, İsmail (2015): Din görevlisi mevzuat rehberi. 1. Baskı. Ankara: DİB yayınları.
ISx 754 Karagöz, İsmail (2011): Esma-i hüsna. Ayet ve hadislerin ışığında Allah’ın isim ve sıfatları. Ankara: DİB yayınları.
ISx 755 Kennedy-Day, Kiki (2015): Books of definition in Islamic philosophy. The limits of words. London, New York: Taylor & Francis.
ISx 756 Haksöyler, Ali Haydar (2011): Cennet kadınlarının öncüsü ve imamların annesi Hz. Fatıma (ra). İstanbul: Yılmaz basım yayın ve dağıtım ticaret Ltd.Şti.
ISx 757 Shirazi, Faegheh (2016): Brand Islam. The marketing and commodification of piety. First edition. Austin, TX: University of Texas Press.
ISx 758 Šafīq, Aḥmad (1314): el-Rik fil islam. Tercümesi. Dersaadet: İqdam Matbaası.
ISx 759 Muhiddin <Hekimbaşızade> (1324): Sıhhat ve hayat-ı İslam. Dersaadet: Mahmut Bey Matbaası.
ISx 760 Tutar, Recep (2015): Erkeğin hanımına karşı vazifeleri ve sorumlulukları. İstanbul: Rabbani Kitabevi.
ISx 761 Mutman, Mahmut (2014): The politics of writing Islam. Voicing difference. London [u.a.]: Bloomsbury.
ISx 762 Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Ǧalāl al-Dīn al-; Perron, A.; Amdouni, Hassan (2009): La médecine du Prophète Mouhammad. Édition revue, corriǵee, remaniée et annotée avec authentification des ẖadîth par dr Hassan Amdouni. Bruxelles: Al-imen.
ISx 764 Osman Rahmi (1324): Tababet-i İslâmiyeden bir nebze. İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
ISx 765 Ǧāmī, Nūr-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad (1293): Tercüme-i şevahid ün-nübüvve. İstanbul: Dar üt-tıbaat ül-âmire.
ISx 766 Hanımlara rehber bilgiler ve büyük İslâm hanımları (2015). 18. baskı. İstanbul: Fazilet Neşriyat.
ISx 767 Malak, Sebahat (2016): Kalem tutan eller ve kalp. Kuran ve kuantum ; Doğu ve Batının buluşması. İstanbul: Cinius.
ISx 768 Dorman, Emre (2016): Allah’a öğretilen din. 11.-15. baskı. İstanbul: İstanbul Yayınevi.
ISx 769 Waǧdī, Muḥammad Farīd; Ersoy, Mehmed Âkif (1325): Müslüman kadını. İstanbul: Ahmed Saki Bey Matbaası.
ISx 770 Düzceli Yusuf Suad (1909): Akvem üs-siyer. Bd. 1. İstanbul: Yeni Osmanlı Matbaası.
ISx 771 Azm Zade Rafiq Bey (1324): Qiwām-i islām. Tanbīh al-afhām ilā maṭālib al-ḥayāt al-iǧtimā’īya wal-islām. Mısr: [Verlag nicht ermittelbar].
ISx 772 Seydişehri (1311): Şüûn-ı islâmiye. İstanbul: Nişan Berberyan Matbaası.
ISx 775 Ersoy, Mehmet Akif (2012): Kur’an meali. Fâtiha sûresi – Berâe sûresi. İstanbul: Mahya.
KA Kulturanthropologie
KA 476 Çelik, Tuğrul (2015): Türk kültüründe kurt izleri. Birinci basım. İstanbul: İleri Yayınları.
KA 477 Humana, Charles (1973): The keeper of the bed. The story of the eunuch. London: Arlington Books.
KA 478 Sırrı Numan (1929): Erzurum oyunları ve oyun havaları [Arḍ-i-Rūm ojunlary wa-ojun hawālary]. Istanbul: İktisat Matbaası.
KA 479 Samojlovič, Aleksandr Nikolaevič (1929): Türkistan san’atkârları [Turkistān ṣanʿatkārlary]. Loncasının risalesi. İstanbul: İktisat Matbaası.
KA 480 Abdülkadir (1930): Birinci ilmî seyahate dair rapor. İstanbul: İktisat Matbaası.
KA 481 Iḥsān, Ḥammāmī-Zāda (1930): Baba Salim. İstanbul: İktisat Matbaası.
KA 482 Hyde, Lewis (2008): Armağan. Sanatsal yaratıcılık dünyayı nasıl değiştirir? İstanbul: Metis.
KA 483 Schick, İrvin Cemil; Tünaydın, Pelin (2014): Bedeni, toplumu, kâinatı yazmak. İslâm, cinsiyet ve kültür üzerine. 2. baskı. İstanbul: İletişim.
KA 484 Dehghani, Sasha (2014): Martyrdom in the modern Middle East. Würzburg: Ergon-Verl.
KA 485 Prager, Laila (2010): Die „Gemeinschaft des Hauses“. Religion, Heiratsstrategien und transnationale Identität türkischer Alawi-/Nusairi-Migranten in Deutschland. Berlin: Lit.
KA 486 Yeğen, Mesut; Tol, Uğraş Ulaş; Çalışkan, Mehmet Ali (2016): Kürtler ne istiyor? Kürdistan’da etnik kimlik, dindarlık, sınıf ve seçimler. 1. baskı. İstanbul: İletişim.
KA 487 Harmanşah, Rabia; Nahya, Z. Nilüfer (2016): Etnografik hikâyeler. Türkiyede alan araştırması deneyimleri. İstanbul: Metis.
KA 488 Johansen, Ulla; Poyraz, Muallâ (2005): 50 yıl önce Türkiye’de Yörüklerin yayla hayatı. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
KA 489 Salk, Gundula (2014): Die Morphologie der Sarbagïš. Zur Pragmatik der Konstruktion eines kirgisischen Stammes. 1. Aufl. Berlin: Schwarz.
KA 491 Güngör, Harun (2016): Türk bodun bilimi araştırmaları. 1. baskı. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
KG Kunstgeschichte
KG 921 Kutluay, Sevgi; Şahin, Seracettin (2015): İhtişamlı bir imparatorluk görkemli bir miras. Selçuklular. İstanbul: Mas Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş.
KG 922 Karkın, A. Metin; Gözgör, Bedriye (2015): İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi, 15-16-17 Ekim 2015, Malatya: [s.n.].
KG 923 Ceram, C. W. (1964): Tanrilar, mezarlar, bilginler. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
KG 924 Azīza, Muhammad (1978): L‘ image et l’Islam. L’image dans la société arabe contemporaine. Paris: Michel.
KG 925 Bahar, Tania; Çolakoğlu, Fatma; Ataç, Alanur; Soley, Ulya (2014): Duvarların dili. Graffiti/sokak sanatı. İstanbul: Pera Müzesi.
KG 926 Bali, Seza (2013): One man show. First edition. San Francisco: ExtraCurricular Press.
KG 927 Simmonds, Stuart (1979): The Royal Asiatic Society. Its history and treasures. Leiden: Brill.
KG 928 Ünver, Ahmet Süheyl (1967): Ressam Ali Rıza Beye göre yarım asır önce kahvehanelerimiz ve eşyası. Ankara: Ankara Sanat Yayınları.
KG 930 Der-Meguerditchian, Silvina (2015): Grandchildren. New geographies of belonging. Contemporary artists from the Armenian diaspora, 03.09.-01.11.2015, DEPO, Tütün Deposu, Istanbul. İstanbul: DEPO.
KG 931 Evren, Süreyya; Altındere, Halil (2008): Halil Altındere. Kayıplar ülkesiyle dans = Halil Altındere. Dance with the land of the lost. 1. baskı. İstanbul: YKY.
KG 932 Ladstätter, Sabine (2015): Die Türbe im Artemision. Ein frühosmanischer Grabbau in Ayasuluk/Selçuk und sein kulturhistorisches Umfeld. Wien: Österreichisches Archäologisches Institut.
KG 933 Özsezgin, Kaya (2016): Bedri Rahmi Eyüboğlu. Çağdaşlığın yerel versiyonu. 1. Aufl. İstanbul: Kaynak Yayınları.
KG 933 Phillips, Amanda (2016): Everyday luxuries. Art and objects in Ottoman Constantinople, 1600-1800. Dortmund: Verlag Kettler.
KG 934 Arbeitswelt und Industrialisierung Anatoliens. Aus der Sicht junger Künstler = Anadolu’nun işçi hayatı ve endüstrileşmesi (2016). Selb: Zweckverband Dt. Porzellanmuseum.
KG 935 Ḥason, Rachel (2007): Woven with love. Kilims from Anatolia : the Georg and Birgit Rabe collection, Berlin. Jerusalem: L. A. Mayer Museum for Islamic Art.
KG 937 Çağman, Filiz (2014): Katʿı. Osmanlı dünyasında kâğıt oyma sanatı ve sanatçıları. İstanbul: Aygaz.
KO Kongresse
KO 1000 Peacock, A. C. S. [u.a.] (2015): From Anatolia to Aceh. Ottomans, Turks and Southeast Asia. 1. ed: Oxford Univ. Press.
KO 1001 Türkiye’de İslâmcılık düşüncesi ve hareketi. Sempozyum tebliğleri (2013). 1. baskı: Zeytinburnu Belediyesi.
KO 1002 Sixth international symposium on Bediuzzaman Said Nursi. Globalization, ethics and Bediuzzaman Said Nursi’s Risale-i Nur (2004): Sözler Publications.
KO 1003 Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu; Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivalı Istanbul, Turkey) (2008): Prof. Dr. Ali Haydar Bayat anısına düzenlenen Osmanlı Sağlık Kurumları Sempozyumu. 2 Haziran 2007. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi.
KO 912 Hüttler, Michael; Weidinger, Hans Ernst (2016): Seraglios in theatre, music and literature. Wien: Hollitzer.
KO 914 Emecen, Feridun M.; Akyıldız, Ali; Gürkan, Emrah Safa (2015): Osmanlı İstanbulu, 3: III. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu bildirileri. 25-26 Mayıs 2015. İstanbul: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları.
KO 981 Şahin, Seval; Öztürk, Banu; Ardalı Büyükarman, Didem (2015): Edebiyatın izinde. Fantastik ve bilimkurgu. Birinci basım. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
KO 982 Zeyrek, Deniz; Saǧin Şimşek, Çiğdem; Ataş, Ufuk; Rehbein, Jochen (2015): Ankara papers in Turkish and Turkic linguistics. 1. Aufl. Wiesbaden: Harrassowitz.
KO 983 Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu (2016): 100 yıl sonra Çanakkale’ye bakmak. Forum 2015, 5 Aralık 2015, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu. İstanbul: Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu.
KO 984 Voigt, Wolfgang (1966): Forschungen und Fortschritte der Katalogisierung der orientalischen Handschriften in Deutschland. Marburger Kolloquium 1965. Wiesbaden: Steiner.
KO 985 Paçacı Tunçay, Gönül (2016): Ustalar OMAR’da. 1. Uluslararası Türk Müziği Yaz Okulu konuşmaları. Birinci baskı. İstanbul: Pan.
KO 986 İzmir 1. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Kongresi (2003). İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını.
KO 987 Çolakoğlu Sarı, Gözde (2015): 1. Müzikoloji Bölümleri Çalıştayı. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yayınları.
KO 988 Csató, Éva Ágnes (2016): Turks and Iranians. Interactions in language and history. The Gunnar Jarring memorial program at the Swedish Collegium for Advanced Study. (Turcologica, 105). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
KO 989 Naff, Thomas; Owen, Roger (1977): Studies in eighteenth century Islamic history. Carbondale: Southern Illinois Univ. Press.
KO 990 Ermeni ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu. 23 Ocak 2014, Ankara bildirileri (2015). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
KO 991 Kırlangıç, Hicabi; Yerdemir, Şerife (2015): 6. Türkiye-İran İlişkileri Sempozyumu. Tarihte ortak şahsiyetlerin etkileri ve günümüze yansımaları, bildiri metinleri 01-02 Haziran 2009, Ankara. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
KO 992 İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu, 25 Kasım 2014, Ankara. Bildiriler (2015). 3 Bände. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
KO 993:
v 1+2 Menekşe, Ömer (2010): Kur’an Mealleri Sempozyumu. Eleştiriler ve öneriler; (24 – 26 Nisan 2003), İzmir. 2. Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
KO 994 Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, 2-4 Kasım 2012. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Antalya (2015). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
KO 995 Turan, Fikret (2016): Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu bildirileri. (5-6 Kasım 2012 İstanbul). 1. Baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
KO 996 Polk, William Roe [Hrsg.] (1968): Beginnings of modernization in the Middle East. The nineteenth century. Chicago [u.a.]: Univ. Of Chicago Press.
KO 997 Csató, Éva Á.; Karakoç, Birsel; Menz, Astrid (2016): Theœ Uppsala Meeting. Proceedings of the 13th International Turkish Linguistics Conference. 1. Auflage. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
KO 998 Ülken, Hilmi Ziya (1953): Şark ve Garp kültür münasebetleri ve insan telâkkisi hakkında Hindustanda, Yeni Delhide toplanan konferans müzakereleri (12-20 Aralık 1951). İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
KO 999 Gruber, Christiane [u.a.] (2013): Visual culture in the modern Middle East. Rhetoric of the image: Indiana Univ. Press.
LIa Literatur: Arabisch
LIa 10 Ibn-al-Anbārī, Muḥammad Ibn-al-Qāsim; Rescher, Oskar (1911): Šarḥ Muʿallaqat Ṭarafa li-Abī-Bakr Muḥammad Ibn-al-Qāsim al-Anbārī. Qusṭanṭinijja: Maṭb. Nafāsat.
LIa 11 ʿAbd-al-Karīm Ibn-Ḥusain al-Amāsī (1276): Mīzān al-ʿadl. [İstanbul]: Ǧarīda al-ḥawādiṯ̱.
LIa 13 Rāzī, Aḥmad Ibn-Muḥammad ar- (1912): Maqāmāt al-Ḥanafī wa-Ibn-Nāqiyā wa-ġairīhimā. Istānbūl: Maṭbaʿa-i Aḥmad Kāmil.
LIa 14 Maǧrīṭī, Abu-‘l-Qāsim Maslama Ibn-Aḥmad al- (1933): Kitab Ġāyat al-ḥakīm wa-aḥaqq an-natīǧatain bi-‘t-taqdīm. Leipzig: Teubner.
LIa 35 Wetzstein, Johann Gottfried (1906): Die Liebenden von Amasia. Ein Damascener Schattenspiel. Leipzig: Brockhaus [in Komm.].
LIa 87 Ibn-al-ʿArabī, Muḥyi-‚d-Dīn Muḥammad Ibn-ʿAlī ([1896]): Mahasin-i ahlak. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
LIa 88:
v 1+2 ʿAṭā’-Allāh Ibn-Faḍl-Allāh al-Ḥusainī, Ǵamāl-ad-Dīn (1288): Ravzat ül-ahbab. [İstanbu]: Matbaa-ı Amire.
LIi Literatur: Iranisch
LIi 175 Ḥāfiẓ (1812-1813): Der Diwan von Mohammed Schemsed-din Hafis. 2 Bände. Stuttgart: Cotta.
LIi 170 Qazwīnī, Hamd-allāh Mustawfī al- (1919): The geographical part of the Nuzhat-al-Qulūb, vol 2: [English translation]. Leyden: Brill.
LIi 171 Hammer, Joseph von (1818): Geschichte der schönen Redekünste Persiens. Mit einer Blüthenlese persischer Dichter aus zweyhundert persischen Dichtern. Wien: Heubner und Volke.
LIi 172 Firdausī (1967): Das Königsbuch. Lfg. 1. Glückstadt: Augustin.
LIi 173 Firdausī (1889): Jussuf und Suleicha. Romantisches Heldengedicht. Wien: Gerold.
LIi 174 Abbas, Hilmi (1964): Altkurdische Kampf- und Liebeslieder. München: Bechtle.
LIi 176 Turgut, Lokman (2010): Mündliche Literatur der Kurden. In den Regionen Botan und Hekarî. Berlin: Logos-Verl.
LIi 177:
v 1+2 Schefer, Charles Henri Auguste (1883/85): Chrestomathie Persane : à l’usage des élèves de l’école spéciale des langues orientales vivantes. T. 1+2. Paris: Leroux.
LIi 178 Saʾdī, Muṣliḥ ad-Dīn (1291): Kitāb-i Gulistān-i Šaih Muṣliḥ ad-Dīn Saʿdī. İstanbul: Matbaa-ı İ̄raniye.
LIi 179 Ṣafā, Ḏabīḥallāh (1964): Anthologie de la poésie persane. Paris: Gallimard.
LIi 180 Kaikāʾūs Ibn-Iskandar (1951): The Nasîhat-nâma known as Qâbûs-nâma of Kai Kâ’ûs b. Iskandar b. Qâbûs b. Washmgîr. London: Luzac.
LIi 181 Iskandar, Kai Kā’ūs ibn (1951): A mirror for princes. The Qābūs ama. New York: Dutton.
LIi 182 Nāṣir H̱usrau (1953): Kitāb-i ǧāmiʿ al-ḥikmatain. Tihrān: Inst. Īrān wa Farānsa.
LIi 183:
v 1,2,9,10 Džalil, Ordichan; Celîl, Celîlê (2014): Zargotina kurda. Wien: Institut für Kurdologie.
LIi 183: v 2 Džalil, Ordichane; Celîl, Celîlê (2014): Êpîka. (beyt, dastan, roman). Kurmancî. Wien: Institut für Kurdologie.
LIi 184: v 2 Sadi, M. (1850): Moslicheddin Sadi’s Lustgarten (Bostan). Bd. 2.
LIt Literatur: Türkeitürkisch/Osmanisch
LIt 413 Jacob, Georg (1915-1916): Hilfsbuch für Vorlesungen über das Osmanisch-Türkische. 2 Bände. Berlin: Mayer & Müller.
LIt 4472 Nedim; Yusuf Ziya (1932): Nedim divanı. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi.
LIt 4784 Ahmed Cevdet (1914): Sahaif-i nefise. Cild 1. [İstanbul].
LIt 4784 Cevdet, Mehmed (1330): Sahaif-i nefise. 2. Bd. [İstanbul]: İbrahim Hakkı ve Şürekası.
LIt 4992: v 1 Recaizade Mahmut Ekrem (1910): Nijad Ekrem. Bd. 1. İstanbul.
LIt 515 Mehmed Zühdi (1324): Nazm üs-siyer-i Zühdi. Trabzon: Serasi Matbaası.
LIt 5270 Köprülü, Mehmed Fuad (1928): Maniler. Umumî Türk edebiyatında „mani“ tarzının menşe ve tekamülü hakkında müderris Köprülüzade Mehmet Fuat Bey tarafından yazılan büyük mukaddime. İstanbul: Devlet Matbaʿası.
LIt 5378 Melik Şah ile Güllü hanım hikayesi (1900). Istanbul: [s.n.].
LIt 5379 Jacob, Georg (1899): Kajyk ojunu. Türkischer Text mit Anmerkungen und einer Einleitung versehen. Berlin: Mayer & Müller.
LIt 5388 Yüksel, Muammer (2008): Cennet. 1. baskı. İstanbul: Doğan Kitap.
LIt 5389 Ayfer, Murat Özgen (2007): Tapınakçıların hazinesi. Birinci baskı. İstanbul: Pentagram.
LIt 5390 Billur köšk hikâyesi (1900?). [S.l.]: [s.n.].
LIt 5391 Hakan, Ersin (2014): Hasan Sabbah ve Alamut, 1. kitap: Tapınak şovalyeleri. Roman. 1. baskı. Ankara: Kurgu Kültür Merkezi Yayınları.
LIt 5392 İbrahim Örfi (1878): Binʿal hikayesi. İstanbul: Mihran Matbaası.
LIt 5393 Dülger, Mehlika (2016): Kedra. 1. baskı. Kocaeli: Arel Kitap.
LIt 5394 Yağmur, Sinan (2012): Aşk’a yolculuk. Veysel Karâni. Birinci baskı. İstanbul: Destek Yayınevi.
LIt 5395 Tan, Serhat Ahmet (2012): Yeni bir şans. 1. baskı. İstanbul: Şira Yayınları.
LIt 5396 Tan, Serhat Ahmet (2014): Olağanüstü hikâyeler. 1. baskı. İstanbul: Şira Yayınları.
LIt 5397 Kara, Cerennur (2015): Gücün büyük efsanesi, 1: Karanlığın gün batımı. Birinci baskı. İstanbul: Hoguma Bilişim Yayıncılık.
LIt 5398 Demirdöven, Kaan (2015): Mabedin sırrı. İstanbul: Nesil.
LIt 5399 Daniş, Münire (2016): Aşk ile hû. (Rabia, ilahî aşkın nefesi). 3. basım. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
LIt 5400 Vartanyan, Aret (2015): Gitme zamanı. Yürüdüğün yollar hep aynı yere çıkıyorsa, yeni bir yol bulmak için. Gök ile yer arasında köprü kuran asa misali, batın ile zahir arasında gidip geliyor insan…“. İlk baskı. İstanbul: Destek Yayınları.
LIt 5401 Fischer, August; Muhji-ad-Din, Ahmad (1919): Anthologie aus der neuzeitlichen türkischen Literatur, 1: Texte und literargeschichtliche Einführung. Leipzig: Teubner.
LIt 5402 Koray, Ahmet Cenk (1964): Kutsal vadideki tapınak. Ankara: Kardeş Matbaası.
LIt 5403 Duman, Rahmi (1936): Can veren sultan ve manzum efsaneler. İkinci basılış. İstanbul: Tıb Talebe Cemiyeti.
LIt 5404 Korkut, Çetin (2013): Yalınayak. 1. basım. Ankara: Ihlamur Kültür Sanat ve Edebiyat Yayınevi.
LIt 5405 Taeschner, Franz (1930): Ein Mesnevi Gülschehris auf Achi Evran. Glückstadt: Augustin.
LIt 5406 Pîr Sultan Abdal. Hayatı ve şiirleri (1971). İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.
LIt 5407 Latifî; Canım, Rıdvan (2000): Tezkiretü’ş-şu’arâ ve Trabsıratü’n-nuzamâ. (İnceleme – metin). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
LIt 5408 Bāqī; Hammer-Purgstall, Joseph von (1825): Baki’s, des größten türkischen Lyrikers, Diwan. Wien: Beck.
LIt 5409 Fenkligil, Bahtiyar (1943): Bektaşi nefes ve mersiyeleri. İstanbul: Ahmet Sait Matbaası.
LIt 5410 Serbestzâde Ahmet Hamdî İskilibî; Güleç, İsmail (2004): Dîvân-ı Hamdî. 1. basım. İstanbul: Pan.
LIt 5411 Yûsuf-ı Meddâh; Köktekin, Kâzım (2007): Varka ve Gülşah. İnceleme, metin, dizin. 1. Aufl. Ankara: Türk Dil Kurumu.
LIt 5412 Demircioğlu, Yusuf Ziya (1934): Yürükler ve köylülerde. Hikâyeler, masallar. Istanbul: Güneş.
LIt 5413 Procházka-Eisl, Gisela; Çelik, Hülya (2015): Texts on popular learning in Early Modern Ottoman times. 2 Bände. Cambridge, Mass.: Dep. of Near Eastern Languages and Civilizations.
LIt 5414 Yesari Baba; Ertan, Ali (1941): Yesari Baba. Sinop: Muharrem Matbası.
LIt 5415 Seçme memleket şiirleri (1929). Istanbul: İktisat Matbaası.
LIt 5416 Atik Gürbüz, İncinur (2015): Mecmūʿatü’l-leṭāʾif ve Ṣandūḳatü’l-maʿārif. (Bursa (İnebey) Print and Manuscript Library, no. 2276), (İstanbul University Rare Books Library, no. T 739). 2 Bände. Cambridge, Mass.: Dep. of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard Univ.
LIt 5417 Seyranî; Yusuf Ziya (1933): XIX asır halk şairlerinden Seyrani. İstanbul: Sühulet Kitaphanesi.
LIt 5418 Yekta, Rauf (1931): Gülme komşuna. (Kütahya). Tam bir orta oyunu. [Textbuch mit Notenanh.]. Istanbul: İkbal Kütüphanesi.
LIt 5419 Āşik Garip (1930). İstanbul: İkbal Kütüphanesi.
LIt 5419 Tahir ile Zühre. 20 adet nadide resimle müzeygendir (1930). İstanbul: İkbal Kütüphanesi.
LIt 5419 Tevatür ile Meşhur ve mütearif olan. Kerem ile Aslı hikâyesinin tekmil nushası (1930). 6. Aufl. İstanbul: İkbal Kütüphanesi.
LIt 5420 Kâmil ül-kêlam (1855). İstanbul: Tabʿhane-i Amire.
LIt 5421 Diyaroğlu, Süleyman (2004): Sırlar aleminden. Şiirler ve özdeyişler. Birinci basım. İstanbul: Can Yayınları.
LIt 5422 Akif Bey. Oyun – beş fasıl (1910). İstanbul: Değirmenciyan „Edeb“ matbaası.
LIt 5423 Mustafa Reşid; Mehmed Tahir (1899): Son salon ve aşk. Kostantiniye: Tahir Beyin 40 numaralı matbaası.
LIt 5424 Mustafa Reşid (1893): İzdivac – imtizac. İstanbul: İstepan Matbaası.
LIt 5426 Pekotsch, Leopold (1911): Hātirāt. Mamū’āt wa-mašhūdāti hāwī-dīr. Wien: Hōlder.
LIt 5427 İbrâhim Necmi (1928): Halk Kırâati. [İstanbul]: Muallim Ahmet Hâlit Kitaphânesi.
LIt 5428 Kúnos, Ignácz (1965): Mundarten der Osmanen. Leipzig: Zentral-Antiquariat der Deutschen Demokratischen Republik.
LIt 5429 Akıllıoğlu, Teodoros (2015): Zavallı delikanlı yahut gaddar pederin müşfik zevcesi. Hissi dram. 7 perde 1 tablo. Birinci basım. İzmir: Erçetin Gülyağı San. Tic. A.Ş.
LIt 5430 Namik Kemal (1889): Vatan manzumesi. [S.l.]: [s.n.].
LIt 5431 Mustafa Reşid (1304): Bir çiçek demeti. 2. Aufl. Kostantiniyye: Matbaa-ı Ebüzziya.
LIt 5432 Giritli Mustafa Hulusı (1289): Dehşetli hata. Facia beş perde. [Istanbul]: Zartaryan Fabrikası.
LIt 5433 Sünbül-Zâde Vehbî (2011): Şevk-engîz. Kahramanmaraş: Ukde.
LIt 5434 Âsar-ı eslâfdan Kemalpaşazade divanı (1313). Dersaadet [İstanbul]: Ahmet Cevdet (Kitābḫāne-i Iqdām).
LIt 5435 Ataullah İbn ül-İbn-i Mevlânâ (1914): Terane-i hicran. İstanbul: Necm-i İstikbâl matbaası.
LIt 5436 Aḥmad Yasawī (1882): Kitab-ı Dîvân-ı belagat unvân-ı Sultan ül-Arifin Hoce Ahmed-i Yesevi. İstanbul: Matbaa-i Osmaniye.
LIt 5437 Arif Hikmet (1283): Divan-ı Arif Hikmet Beyefendi. [İstanbul]: Matbaa-yi Âmire.
LIt 5438 Olgun, Tahir (1900): Dīwānče-i-Ṭāhir. Dersaadet: ʿAṣr.
LIt 5439 Mehmed Sıdkı Kesriyel (1914): Divançe-i şinaver. [Istanbul]: Nefaset Matbaası.
LIt 5440 Benlizade Mehmet İzzet Beylikci (1842): Divan-i İzzet Bey. [Istanbul]: Kütüphane-yi Daruttıbaa.
LIt 5441 Özzorluoğlu, Süleyman Tevfik (1911): Leyla ile Mecnun. Hicretin birinci asrında cereyan etmiş bir vaka-i aşıkane. Istanbul: Şams Matbaası.
LIt 5442 Kaya Nuri (1923): Türkler şairleri. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.
LIt 5443 Kâzım Paşa <Koniçeli> (1328): Divân-ı Kâzım Paşa. (İstanbul).
LIt 5444 Memduh, M. [ÜbersetzerIn] ([1891]): Meceray-ı aşk yahut Nella. İstanbul: Ahtar Matbaası.
LIt 5445 Ahmed Midhat ([1887/88]): Bašīr Fuʾād. Konstantinopel.
LIt 5446 Ismāʿīl ʿĀṣim, Küčük Čelebizāde (1852): Dīwān-i-šaih al-islām ʿĀṣim Efendi. [İstanbul]: Ǵarīda-i-ḥawādiṯ.
LIt 5447 Emin Osman (1882): Hadikat ül-üdeba. Cild 1. İstanbul: Matbaa-yi Aramyan.
LIt 5448 Ali Sami (1913): Karagöz’ün zifaf gecesi. Istanbul: Rüşdiye Matbaası.
LIt 5449 Mahmut Nedim [ÜbersetzerIn] (1326): Muhabbet-i vataniye. Dersaadet: Asya Matbaası.
LIt 5450 Loliée, Frédéric (1901): Tarih-i edebi-i âlem. Kastamoni: Vilayeti Matbaası.
LIt 5451 Bildek, Eda (2012): Aşkın Peygamberi. (Hz. Muhammed). İstanbul: Mola Kitap.
LIt 5452 Bildek, Eda (2014): Cennet kadınları. 1. baskı. İstanbul: Paradoks.
LIt 5453 Fıtnat Hanım ([1848]): Divan-i Fıtnat. [İstanbul]: Takvimhâne-i Amire Taş Destgâhı.
LIt 5454 Fehim, İbrahim ([1890]): Müntahabat-i teracim-i meşâhir. İstanbul: Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
LIt 5455 Ali Vasfi (1318): Muhazarat. İstanbul: Karabet Matbaası.
LIt 5456 Sūzī, Aḥmet (1290): Dîvân-i Şeyh el-Hac Ahmed Suzi kuddise sirrehü. İstanbul: Elhac Mustafa Efendi Matbaası.
LIt 5456 Şemseddin Sivâsî (1290): Müntahab Mevlid ün-Nebiy. İstanbul: Elhac Mustafa Efendi Matbaası.
LIt 5457 Hugo, Victor (1882): W. Shakespeare. İngiliz edib-i azamı Vilyam Şekspir’in kıskançlar nam beş piyes üzerine Viktor Hugo zade Fransuva tarafından bir suret-i edibanede kaleme alınmış olan malumat. İstanbul: Matbaa‘-i Aramiyan.
LIt 5457 Rıza, T. (1882): İnsan yavruları. İstanbul: [Matbaa‘-i Aramiyan].
LIt 5458 Erte, Mehmet (2015): Bakışın kirlettiği ayna. Öykü. 2. baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
LIt 5459 Faik Esad (1891): Gül demetlerı. Bd. 1. İstanbul: Ahter matbaası.
LIt 5460 Latifî (1287): Münazara-ı Latifi. İstanbul: Asır Matbaası.
LIt 5461 Nābī, Jūsuf (1832): Dail Sijar-i-nabawī. Būlāq.
LIt 5462 Tahir ile Zühre (1332). İstanbul: Şems matbaası.
LIt 5463 Mektebde vatan türküleri (1900). Kostantiniye: Matbaa-yi Şems.
LIt 5464 Faṭīn Efendi (1871): Divan-i Fatin. [İstanbul]: İzzet Efendinin Matbaası.
LIt 5465 Ansoul, Richard (2013): Göklerin kralı. 1. bası. İstanbul: GDK.
LIt 5465 Nesimi; Usûlî; Bağdatlı Rūḥī (2014): Nesimî-Usûlî-Rûhî. 1. baskı. İstanbul: Kapı yayınları (398).
LIt 5466 Fuzulî (1870): Hadikatü ’s-suada‘.
LIt 5467 Ismāʿīl Ṣafā (1329): Muhakemat-ı edebiye. 1. tabı. İstanbul: Keteon Bedrosyan Matbaası.
LIt 5468