Dr. Nevin Şahin

Tel: +90 212 293 60 67 / 124
Mail: sahin@oiist.org

Nevin Şahin graduated from Middle East Technical University with a BA in Foreign Language Education and a minor degree in Sociology. She finished her MS in 2009 in Social Anthropology with an ethnographic research on music and migration among German-Turkish young women in amateur Turkish music choirs. She completed her PhD in Sociology in 2016 upon her research on music and power among performers of Mevlevi music, which was awarded Thesis of the Year by the Graduate School of Social Sciences at Middle East Technical University. She worked in several research projects, including a comparative theoretical research on makam music and Byzantine music. Besides her research profile, she taught courses on English, Introduction to Sociology, and Religious Music Traditions. In 2018, she joined the Corpus Musicae Ottomanicae team at the Orient-Institut Istanbul.

Sociology of music

Music theories

Migration and transnationality

Qualitative methodology in social research

Source catalogue of Near Eastern music manuscripts (Research position at the DFG Project CMO, Westfälische Wilhelms-Universität Münster)

Relationship between composition and performance in Classical Turkish Music

Theorizing national musics

23.09.2019 “Initiating CMO Publication Platform: Prospects for the Source Catalogue.” CMO Workshop Series “Cataloging, Editing, and Performing Ottoman Music” Workshop 1 Archives and catalogues of Written Music and Sound Recordings, Orient-Institut Istanbul.

09.07.2019 “Sold-out Religions: Showcases of Secularity.” BSA SocRel Annual Conference 2019 Communicating Religion, Cardiff University.

29.05.2019 “Tamla Yarım Arasında: Eurovision Estetiğine Dair Bir Performans Analizi.” 3. Türkiye Estetik Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

09.05.2019 (with Nilgün Doğruszö-Dişiaçık) “Corpus Musicae Ottomanicae: Müzik El Yazmalarının Eleştirel Basımı ve Kaynak Kataloğu.” Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı.

12.04.2019 (with Nilgün Doğrusöz-Dişiaçık) “Corpus Musicae Ottomanicae: Müzik El Yazmalarının Eleştirel Basımı ve Kaynak Kataloğu.” Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı.

19.10.2018: “Around the World in 80 Hours: Reintroduction of Modality to Classical Music”. 3rd International Music and Dance Studies Symposium. Trabzon (with İsmet Karadeniz).

17.10.2018: “Near East Meets Far East-In Europe! A Eurovisional Analysis”. 3rd International Music and Dance Studies Symposium. Trabzon.

23.03.2018: “From a refugee boat to an ancient amphitheater: beyond images”. 1st International Ethnomusicology Conference of the Association of Ethnomusicology “Music and Politics”. Bursa.

08.09.2017: “Composing for the Modern Nation: A Comparative Analysis of the Works of Chávez and Saygun”. Royal Musical Association 53rd Annual Conference. University of Liverpool, Liverpool (with İsmet Karadeniz).

30.08.2017: “Negotiating Mevlevi Sufism: an ethnographic attempt for policy”. 13th Conference of the European Sociological Association. Panteion University of Social and Political Science & Harokopio University, Athens.

19.07.2017: “Religious Interactions on Music Theory: a case study of 18th century makam music”. 44th World Conference of International Council for Traditional Music. Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick, Limerick.

13.07.2017: “’The Mystery of the Sultan’: Arts, Religion and Politics in Contemporary Turkey”. British Sociological Association SocRel Annual Conference “On the Edge? Centers and Margins in the Sociology of Religion”. University of Leeds, Leeds.

21.07.2016: “Within the ‘Hot Agenda’ of the Field: A Research Project on Qualitative Research and Self-reflexivity”. EASA Biennial Conference “Anthropological Legacies and Human Futures”. University of Milano-Bicocca, Milan (with Kübra Zeynep Sarıaslan).

13.07.2016: “From Whirling to Combatting: Contesting Experiences of Mevlevi Sufism in 21st Century Turkey”. 3rd ISA Forum of Sociology “The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World”. University of Vienna, Vienna.

11.06.2016: “A Comparative Analysis of the Theoretical Approaches to Makam Music in the 18th Century: Manuscripts of Kyrillos Marmarinos and Nasır Abdülbaki Dede”. 2nd International Interdisciplinary Musicological Conference of the Department of Psaltic Art and Musicology. Volos Academy of Theological Studies, Volos, Greece (with Cenk Güray).

02.06.2016: “National Musics across Borders: Theorizing Music-Power”. 4th Sibelius Academy Symposium on Music History. Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, Helsinki, (with Serkan Özçifci).

24.11.2015: “’Merkez’deki ‘Çevre’nin Müziği: Angara Havası ve Çalga Örnekleri”. 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Middle East Technical University, Ankara (with Serhat Kürklü).

27.08.2015: “The Whirling Dervish in the Cartoon: Sufism, Power and Satire in 21st Century Turkey”. 12th Conference of the European Sociological Association “Differences, Inequalities and Sociological Imagination”. Czech Technical University, Prague.

04.07.2014: “Sufism, Power and the State in Turkey: Politicization of Whirling Rituals”. British Sociological Association SocRel Annual Conference “Religion and Crisis”. University of Sussex, Brighton.

06.12.2013: “Cumhuriyetin Türk Müziği: Bir Müzik-İktidar Örneği”. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Middle East Technical University, Ankara (with Serkan Özçifci).

04.10.2013: “’Nazari Musikinin Esasları’nda Usul”. Müzik Biliminde Gençler Buluşması 3. İstanbul Technical University, İstanbul (with Serkan Özçifci).

11.04.2013: “The Dervish Rocks! Consuming Mevlevi Sufism”. British Sociological Association SocRel Annual Conference “Material Religion”. Durham University, Durham.

08.10.2012: “Folk Songs of İstanbul: Meanings of Past, Performances of Present”. 42nd International Ballad Conference of Kommission für Volksdichtung. Akyaka, Muğla.

28.04.2012: “Contested belongings: The experience of ‘the other music’ in ‘the other land’”. 10th International Border Crossings Student Conference “(Re)Searching Europe: Narrating the Past, making the Present and imagining the Future”. Yeditepe University, İstanbul.

17.06.2011: “Experiencing Turkish classical music in Germany: Contested belongings of German Turkish young women”. 11. Internationale Konferenz: Migration und Kultur/Migration and Culture. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Klagenfurt.

28.05.2011: “Population Exchange on stage: A case of networking in preserving Mediterranean cultures”. 14th Annual Mediterranean Studies Congress. Ionian University, Corfu.

08.04.2011: “’Alaylı’ Müzisyenin Emek Sömürüsü: Kapitalist Müzik Üretimindeki Sorunları Ankara Örneği Üzerinden Okumak”. Ulusal Türk Müziği Kurultayı. İstanbul Technical University, İstanbul.

07.04.2010: “’Gezindim saz-ı hicranımla bin bir perde üstünde’: Klasikten Arabeske 1001 yıllık yolculuk”. Sosyoloji Sanat Grubu Seminerleri. Middle East Technical University, Ankara.

10.07.2009: “Renewing the old tradition: Turkish music choirs in Germany”. International conference on Migrating Music: Media, Politics and Style. Open University, London.

03.06.2008: “’It’s different in here’: the perceptions of the habitués of a coffee house in Hacı Bayram”. 1st Annual International Social Anthropology Graduate Student Symposium. Middle East Technical University, Ankara.

Articles

Şahin, Nevin (2019). “Beste Ve İcra İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: İki Sûzinak Şarkı [A Comparative Analysis on the Relationship Between Composition and Performance: Two Songs in Makam Sûzinak]”. Sanat & Tasarım/Art & Design 16: 146-162.

—- (2018). “Cross-cultural Influences in Makam Theory: The Case of Greek-Orthodox Theorists in the Ottoman Empire”. Musicologist 2 (2): 115-126 (with Cenk Güray and Ali Fuat Aydın).

—- (2018). “Gould’un Kontrapuntal Yaklaşımı: Teknoloji, Müzik, Milliyetçilik [Gould’s Contrapuntal Approach: Technology, Music, Nationalism]”. Sanat Yazıları 39: 373-382.

—- (2018). “Göç Bağlamında Müzik ve Kimlik İlişkisi: Türk-Alman Genç Kadınlar Örneği [The Relationship between Music and Identity in the Context of Migration: The Case of Turkish-German Young Women]”. Sosyoloji Dergisi 38 (1): 179-197.

—- (2016). “Gelenek ve Musiki İnkılabı: Arel’in Mevlevi Ayinlerinde Makam ve Usul [Tradition and Music Revolution: Makam and Usul in Arel’s Mevlevi Ayini Compositions]”. Porte Akademik 13: 83-98 (with Burcu Avcı-Akbel).

—- (2012). “’Oturduğu Yerden Antropoloji’: DORYOlarda Siberetnografiyi Düşünmek [‘Armchair Anthropology’: Thinking Cyberethnography in MMORPGs]”. Folklor Edebiyat, “Siberkültür Özel Sayısı” 72: 153-162.

—- (2011). “İki Şehir Bir Musiki: Türk Müziğini Araştırmak Üzerine [Two Cities One Music: On Researching Turkish Music]”. Halkbilimi “Popüler Kültür” 22: 4-5.

Book Chapters

— (in print). İkhos Ve Makam Arasında Bir Köprü: Fener Şarkıları [Bridging Ichos and Makam: Phanariot Songs]. Cenk Güray et al., eds. Anadolu ve Komşu Coğrafyalarda Makam Müziği Atlası. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (with Serkan Özçifci).

— (in print). The Final Period in the Cycle: Evaluating the Works of Greek-Orthodox Music Theorists of the 19th Century Ottoman Music Scene as a Cultural Media for Constructing or Preserving the National Identity. Hikmet Toker, ed. Relations between Art and Politics in the 19th Century Ottoman Empire. Istanbul: Istanbul University Press (with Cenk Güray).

—- (2018). The Dervish on the Eurovision Stage: Popular Music and the Heterogeneity of Power Interests in Contemporary Turkey. In S. Nitzsche and M. Dunkel, eds. Popular Music and Public Diplomacy: Transnational and Transdisciplinary Perspectives. Bielefeld: Transcript Verlag: 69-91.

—- (2015). Türkiye Göç Araştırmalarında Araştırmacı Deneyimleri: Göç Çalışmalarında Araştırmacının Konumu Üzerine Öz-Düşünümsel bir Bakış [Researcher Experiences in Turkish Migration Research: A Self-Reflexive Look into the Positionality of the Researcher in Migration Studies]. In L. Körükmez and İ. Südaş, eds. Göçler Ülkesi. İstanbul: Schola Ayrıntı: 197-227 (in METU Migration Research Group).

—- (2014). “Homeland” in “Dreamland”? Space and Identity in Göçmen Konutları. In K. Kamp et al, eds. Contemporary Turkey at a Glance: Interdisciplinary Perspectives on Local and Translocal Dynamics. Springer VS: 173-190.

Papers in Proceedings

— (2020). “Near East Meets Far East-In Europe! A Eurovisional Analysis.” 3rd International Music and Dance Studies Symposium Proceedings. Trabzon: Trabzon University Press: 162-175.

—- (2018). Karanlıktaki Miras: Arel’in Mevlevi Ayinlerini İncelemek [The Legacy in Darkness: Analyzing Arel’s Mevlevi Ayini Compositions]. Uluslararası Hüseyin Sadettin Arel ve Türk Müziği Sempozyumu. December 13-14, 2017. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları: 413-419.

—- (2018). Ses Sanatçılarının Saz Müziğiyle İlişkisi: Cumhuriyet Dönemi [Relationship of Singers with Instrumental Music: The Republican Period]. In Çağhan Adar, ed. IX. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu “Müzik Teorileri” Tam Metin Kitabı. Afyon: Matbaa-i Beka: 269-287.

—- (2017). Whirling Dervish on Stage: Mevlevi Sufism in the Process of Heritagification. In Abdullah Akat & F. Merve Eken Küçükaksoy, eds. 2nd International Music and Dance Studies Symposium “Memory and Cultural Heritage” Proceedings. October 18-22, 2016. Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey: 344-356.

—- (2016). Bizans Sonrası Müzik Kültürünün Türk Musikisindeki Yansımaları: Rum Kuramcıların Nazariyat Yazmaları [Reflections of Post-Byzantine Music Cultures on Turkish Music: Treatises of Greek Theoreticians]. In Tarkan Yazıcı & Kürşat Gülbeyaz, eds. 2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildiriler Kitabı. Muğla: Müzik Eğitimi Yayınları: 271-275 (with Cenk Güray).

—- (2016). Son Dönem Türk Musikisi Bestekârlarının Usûl Anlayışlarındaki Dönüşümün Ezgi ve Güfte Üzerinden İncelemesi: Lenk Fahte Örneği [Analysis of the Transformation in the Usul Understandings of Contemporary Turkish Music Composers through Melody and Lyrics: The Case of Lenk Fahte]. In Emrah Lehimler & Koray Çelenk, eds. 1. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu Bildiriler, Cilt 2. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları: 719-730 (with Cenk Güray).

—- (2014). Eteklerden Dökülen Nağmeler: Değişen Mevleviliğin Müzikleri [Tunes Falling from Skirts: Musics of Transforming Mevlevi Sufism].  In Çağhan Adar, ed. 4. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Tam Metin Kitabı. Afyonkarahisar: ARG Matbaacılık: 460-464.

—-(2011). Müzik bahane: Amatör Türk Müziği Korolarında Kültürlenme [Music as Excuse: Enculturation in Amateur Turkish Music Choirs]. Porte Akademik, 1 (2): 278-282.

—- (2009). Güncel Politik Gelişmelerle ilgili Koşut Metinlerde Politik İdeolojiler ve Dil Algısı üzerine Toplumdilbilimsel bir İnceleme [A Sociolinguistic Analysis on Political Ideologies and Perceptions of Language in Parallel Texts on Current Political Agenda]. In S. Ay et al, eds. Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics, August 6-8, 2008. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag: 257-265 (with Gamze Cilbir).

Book Reviews

—- (2019). Review of the book Makamsız: Individualization of Traditional Music on the Eve of Kemalist Turkey, by Martin Greve, Journal of Ottoman Studies, 53: 353-356.