Dr. Dilek Soileau

Mail: dileksoileau@oiist.org

Dr. Dilek Soileau began working as a researcher with a postdoctoral position at the Orient-Institut Istanbul on December 1, 2020. Dr. Soileau, an anthropologist, completed her PhD with a concentration in history of the Republic of Turkey. Her fields of study include Alevi-Bektashi communities/culture and issues related to Kurdish history during the Republican period. She obtained her bachelor’s degree at Ankara University, at the Faculty of Language, History and Geography, in the Anthropology Department with a thesis titled “Dil, Beyin, Kültür İlişkisi [Language, Brain, Culture Relationship]” in 1996. She completed her master’s degree in Social Sciences at the Hacettepe University, Department of Social Anthropology in 2006 with a thesis titled “Elif Ana (Maraş-Pazarcık) Ziyareti Üzerine Antropolojik Bir Çözümleme [An Anthropological Analysis on the Shrine of Elif Ana (Marash-Pazarcik)]”. Dilek Soileau completed her doctoral dissertation titled “Koçgiri İsyanı’nın Sosyo-tarihsel Açıdan Analizi [Socio-historical Analysis of Koçgiri Rebellion]” at Ankara University, Institute of Turkish Revolution History with an interdisciplinary study. She is a member of the Middle East Ensemble at UCSB (University of California Santa Barbara), who played baglama and took part in the choir from 2000 to 2003 at UCSB. In addition, under the direction of Prof. Dr. Scott Marcus, she served as the director of Turkish Folk Music Department with Dr. Mark Soileau. She also performed numerous performances with the mentioned orchestra in the United States. In 2015 Dr. Soileau taught “Introduction to Anthropology” and “Dersim History” at Munzur University (previously known as Tunceli University). Moreover, she is the founder and director of Munzur Academy Culture, Art and Tourism Association in Dersim (Tunceli) since its establishment in 2018. She still continues her academic, cultural and artistic activities within the association. Dr. Dilek Soileau is currently working on the “Göç, Bellek ve Müziksel Dışavurum [Migration, Memory and Musical Expression]” project at Orient-Institut Istanbul.

Antropology of Religion

Alevi-Bektashi Culture

Kurdish History

Koçgiri-Dersim History/Culture

Dersim Armenians

Sufism

Ethnic music and Anatolian folk music

Traditional healing methods

2.–6.09.2015: “Tarihsel ve Siyasal Meşruiyet Aracı Olarak İsyan, İmha ve İnşâ: Koçgiri Örneği”, 10. Karaburun Bilim Kongresi. İzmir.

23.25.11.2015: “Dersim 38’e Giden Süreçte Ermenilerin Rolüne Dair Bazı İddialar”, Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. ODTÜ, Ankara.

13.–15. 3. 2015: “Bir Kadın Ermiş: Elif Ana”, Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Harran Üniversitesi, Haliliye Belediyesi ve Motif Vakfı İşbirliği, Şanlıurfa. 

8.12.2014: “Koçgiri İsyanı’nın Sosyo-tarihsel Açıdan Analizi”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Alevi Toplulukları Çalışma Birimi (BİLGİ ALTO) Semineri.  İstanbul. 

30.10.–1.11.2014: Head of Panel “Korkunun Bulaşıcılığı”. Cumhuriyetin Korkuları, Korku Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İşbirliği, Ankara. 

26.9.2014: “Çemişkezek Beyliği’nin Çaldıran Sürecinde Tutumu ve Konumu”, Panel 500. Yılında Çaldıran Savaşının Alevi Toplumu İçin Anlamı” . Toros Üniversitesi ve Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi İşbirliği, Mersin. 

11.–12.9.2014: “Milli Mücadele Döneminde Kürtler ve İlk Kürt Tepkileri”, III. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve Haymana Belediyesi İşbirliği, Haymana.

20.–22.9.2013: “1921 Yılı Resmi Yazışmalarında Seyid Rıza’ya Dair Belgeler: Seyid Rıza’ya Neden Güvenilmez?”, 1. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu. Tunceli Üniversitesi, Tunceli.

1.6.2013: “Osmanlı’dan Cumhuriyete Dersim Meselesi” (Discussant), 37-38 Dersim Bellek Platformu Etkinliği, İstanbul.

19.–21.9.2009: “Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nın Kapatılması ve Tarihsel Mirasın Paylaşımı: Babalar, Çelebiler ve Aleviler”, Doğumunun 800. Yılında Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Alevi Enstitüsü İşbirliği, Ankara. 

15.–16.12.2006: “Elif Ana Ziyareti: Gelenek Dışı Bir Ocak İcadı”, Anadolu Alevi İnancında Ocaklar ve Dedelik Kurumu Sempozyumu. Ankara. 

Book

Soileau, Dilek. Koçgiri İsyanı: Sosyo-tarihsel Bir Analiz [Kocgiri Rebellion: A Socio-historical Analysis], İstanbul, 2017.

Article

Soileau, Dilek. “Aleviler ve Sol: Bir Karşılaşmanın İlk Anları”, Aleviler ve Sosyalistler, Sosyalistler ve Aleviler: Bir Karşılaşmanın Kenar Notları, Ayhan Yalçınkaya & Halil Karaçalı (Eds.), Ankara, 2020.

—.“Koçgirili Alişer Efendi”, Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler, Yalçın Çakmak & Tuncay Şur (Eds.), Istanbul, 2018.

—.“1938’de Hozat Kazası: Kaymakam Turgut Başkaya’nın Raporu ve Bize Öğrettikleri”, Hozat, Zeliha Hepkon & Şükrü Aslan (Eds.), Ankara, 2018.

—.“Alevilikte Ziyaret Geleneğine Bir Örnek: Elif Ana”  Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik (Tarih-İnanç-Kimlik),Yalçın Çakmak & İmran Gürtaş (Eds.), Istanbul, 2015.

—.“Koçgiri Tahkikat Heyeti Raporu Üzerinden Dersim 38’i Yeniden Düşünmek”, Kürt Tarihi Dergisi, 2015, P. 17.

—.“Milli Mücadele Döneminde Kürtler ve İlk Kürt Tepkileri”, Sakarya Zaferi ve Haymana, Temuçin F. Ertan & Sedef Bulut (Eds.), Ankara, 2015.

—.“Belgelerdeki mi, Belleklerdeki mi: Hangi Seyid Rıza”. Kebikeç, 2013, S. 36.

—.“Koçgiri ve Dersim Kürt Hareketliliği: Koçgirili Alişer Efendi ve Nuri Dersimi’nin Rolüne Dair”, Herkesin Bildiği Sır: Dersim. Şükrü Aslan (Ed.). Istanbul, 2010.

—.“Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nın Kapatılması ve Tarihsel Mirasın Paylaşımı: Babalar, Çelebiler ve Aleviler”. Uluslararası Hacı Bektaşi Veli Sempozyumu Bildirileri: Hacı Bektaş Veli: Güneşte Zerresinden Deryada Katresinden, P. Ecevitoğlu, A. Yalçınkaya, M. İrat (Eds.), Ankara, 2010.