Dr. Dilek Soileau

Mail: dileksoileau@oiist.org

Dr. Dilek Soileau arbeitet seit dem 1. Dezember 2020 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Orient-Institut Istanbul. Sie ist Anthropologin und promovierte im Gebiet Geschichte der Republik Türkei. Zu ihren Forschungsinteressen gehören die Gemeinschaften und die Kultur der Alevi-Bektaşi und die Geschichte der Kurden in der Republik Türkei.

Soileau absolvierte 1996 ihr Studium am Institut für Anthropologie der Philologischen Fakultät der Universität Ankara (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi) mit einer Arbeit über „Beziehungen zwischen Sprache, Gehirn und Kultur“. 2006 schloss sie ihr Masterstudium am Institut für Sozialanthropologie der Hacettepe-Universität mit der Arbeit „Eine anthropologische Analyse über den Pilgerort der Elif Ana in Maraş-Pazarcık“ ab. Sie wurde am Institut für türkische Revolutionsgeschichte der Universität Ankara mit einer interdisziplinären Dissertation mit dem Titel „Sozio-historische Analyse der Koçgiri-Rebellion“ promoviert.

Im Jahr 2015 unterrichtete Dr. Dilek Soileau die Fächer „Geschichte von Dersim“ und „Einführung in die Anthropologie“ an der Tunceli-Universität (wie sie damals genannt wurde). Dilek Soileau war zwischen 2000 und 2003 Mitglied des Middle East Ensemble an der UCSB (Universität von Kalifornien, Santa Barbara) als Bağlama-Spielerin und Chorsängerin. Im Orchester unter der Leitung von Prof. Dr. Scott Marcus war sie zusammen mit Mark Soileau Direktorin der türkischen Volksmusik-Abteilung. Zusammen mit dem Middle East Ensemble gaben sie viele Konzerte in den USA.

Dilek Soileau ist Gründerin und Direktorin des Vereines für Kultur, Kunst und Tourismus der Munzur-Akademie (Munzur Akademi Kültür Sanat ve Turizm Derneği), der seit 2018 in Dersim (Tunceli) tätig ist. Im Rahmen des Vereins setzt sie ihre akademischen, kulturellen und künstlerischen Aktivitäten fort. Am Orient-Institut Istanbul arbeitet sie im Projekt „Musik, Migration, und musikalischer Ausdruck“.

Religionsanthropologie

Kultur der Aleviten und Bektaşi

Geschichte der Kurden

Kultur und Geschichte von Koçgiri-Dersim

Armenier in Dersim

Sufismus

Volksmusik Anatoliens

Traditionelle Heilmethoden

2.–6.09.2015: “Tarihsel ve Siyasal Meşruiyet Aracı Olarak İsyan, İmha ve İnşâ: Koçgiri Örneği”, 10. Karaburun Bilim Kongresi. İzmir.

23.25.11.2015: “Dersim 38’e Giden Süreçte Ermenilerin Rolüne Dair Bazı İddialar”, Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. ODTÜ, Ankara.

13.–15. 3. 2015: “Bir Kadın Ermiş: Elif Ana”, Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Harran Üniversitesi, Haliliye Belediyesi ve Motif Vakfı İşbirliği, Şanlıurfa. 

8.12.2014: “Koçgiri İsyanı’nın Sosyo-tarihsel Açıdan Analizi”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Alevi Toplulukları Çalışma Birimi (BİLGİ ALTO) Semineri.  İstanbul. 

30.10.–1.11.2014: “Korkunun Bulaşıcılığı” adlı panelin oturum başkanlığı. Cumhuriyetin Korkuları, Korku Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İşbirliği, Ankara. 

26.9.2014: “Çemişkezek Beyliği’nin Çaldıran Sürecinde Tutumu ve Konumu”, 500. Yılında Çaldıran Savaşının Alevi Toplumu İçin Anlamı” panelinde. Toros Üniversitesi ve Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi İşbirliği, Mersin. 

11.–12.9.2014: “Milli Mücadele Döneminde Kürtler ve İlk Kürt Tepkileri”, III. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve Haymana Belediyesi İşbirliği, Haymana.

20.–22.9.2013: “1921 Yılı Resmi Yazışmalarında Seyid Rıza’ya Dair Belgeler: Seyid Rıza’ya Neden Güvenilmez?”, 1. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu. Tunceli Üniversitesi, Tunceli.

1.6.2013: “Osmanlı’dan Cumhuriyete Dersim Meselesi” (Müzakereci), 37-38 Dersim Bellek Platformu Etkinliği, İstanbul.

19.–21.9.2009: “Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nın Kapatılması ve Tarihsel Mirasın Paylaşımı: Babalar, Çelebiler ve Aleviler”, Doğumunun 800. Yılında Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Alevi Enstitüsü İşbirliği, Ankara. 

15.–16.12.2006: “Elif Ana Ziyareti: Gelenek Dışı Bir Ocak İcadı”, Anadolu Alevi İnancında Ocaklar ve Dedelik Kurumu Sempozyumu. Ankara. 

Monografie

Soileau, Dilek. Koçgiri İsyanı: Sosyo-tarihsel Bir Analiz, İstanbul, 2017.

Artikel

Soileau, Dilek. “Aleviler ve Sol: Bir Karşılaşmanın İlk Anları“, Aleviler ve Sosyalistler, Sosyalistler ve Aleviler: Bir Karşılaşmanın Kenar Notları, Ayhan Yalçınkaya & Halil Karaçalı (Hrsg.), Ankara, 2020.

—.“Koçgirili Alişer Efendi”, Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler, Yalçın Çakmak & Tuncay Şur (Hrsg.), Istanbul, 2018.

—.“1938’de Hozat Kazası: Kaymakam Turgut Başkaya’nın Raporu ve Bize Öğrettikleri”, Hozat, Zeliha Hepkon & Şükrü Aslan (Hrsg.), Ankara, 2018.

—.“Alevilikte Ziyaret Geleneğine Bir Örnek: Elif Ana”  Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik (Tarih-İnanç-Kimlik),Yalçın Çakmak & İmran Gürtaş (Hrsg.), Istanbul, 2015.

—.“Koçgiri Tahkikat Heyeti Raporu Üzerinden Dersim 38’i Yeniden Düşünmek”, Kürt Tarihi Dergisi, 2015, S. 17.

—.“Milli Mücadele Döneminde Kürtler ve İlk Kürt Tepkileri”, Sakarya Zaferi ve Haymana, Temuçin F. Ertan & Sedef Bulut, Ankara, 2015.

—.“Belgelerdeki mi, Belleklerdeki mi: Hangi Seyid Rıza”. Kebikeç, 2013, S. 36.

—.“Koçgiri ve Dersim Kürt Hareketliliği: Koçgirili Alişer Efendi ve Nuri Dersimi’nin Rolüne Dair”, Herkesin Bildiği Sır: Dersim. Şükrü Aslan (Hrsg.). Istanbul, 2010.

—.“Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nın Kapatılması ve Tarihsel Mirasın Paylaşımı: Babalar, Çelebiler ve Aleviler”. Uluslararası Hacı Bektaşi Veli Sempozyumu Bildirileri: Hacı Bektaş Veli: Güneşte Zerresinden Deryada Katresinden, P. Ecevitoğlu, A. Yalçınkaya, M. İrat (Hrsg.), Ankara, 2010.