Araştırmacılar

 

Dr. Zaur Gasimov

Tel:  +90 212 293 60 67 / 126
gasimov@remove-this.oidmg.org

Dr. Zaur Gasimov Bakü, Berlin ve Eichstätt'te Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Tarih eğitimi aldı. 2002-2003 arasında Bakü'deki Alman Büyükelçiliği'nde basın ve halkla ilişkiler alanında çalıştı. 2009 yılında DAAD ve Açık Toplum Enstitütsü (Open Society Institute/George Soros Foundation) bursuyla Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt'ta tarih dalında doktorasını tamamladı. Polonya ve SSCB'de tarihin askerler tarafından araçsallaştırılması konusundaki doktora tezi ile Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın özel ödülünü aldı. 2009-2013 yılları arasında Mainz'daki Leibniz-Institut für Europäische Geschichte'de (IEG - Avrupa Tarihi Enstitütüsü) Dünya Tarihi Bölümü'nde asistan olarak çalıştı. 2013 Eylül'ünden bu yana Orient-Institut Istanbul'da araştırmacı olarak çalışmakta ve 20. yüzyılda Rusya, Avrupa ve Türkiye arasında fikirlerin dolaşımı konusunda araştırmalar yapmaktadır. Dr. Zaur Gasimov doktorasının yanısıra Oswald Sprengler'in kültür felsefesi ve Doğu Avrupa'nın Ruslaştırılması konulu iki derleme kitap yayınlamıştır.

Güncel Yayınları (2015)

Zaur Gasimov & Carl A. Lemke Duque (Hg.): Transfer and Translation, Comparativ – Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung, 2(2015). 107 p. http://univerlag-leipzig.de/catalog/article/1677-Transfer_and_Translation 

(Zaur Gasimov & Wiebke Bachmann) Transnational Life in Multicultural Space: Azerbaijani and Tatar Discourses in Interwar Europe, in: Muslims in Interwar Europe. A Transcultural Historical Perspective, ed. by Bekim Agai, Umar Ryad & Mehdi Sajid, Leiden:Brill 2015, pp. 205-224.

 

Zaur Gasimov: Becoming Azerbaijani Through Language: On the Impact of Cəlil Məmmədquluzadə's Anamın Kitabı, in: Novel and Nation in the Muslim World. Literary Contributions and National Identities, ed. by Elisabeth Özdalga & Daniela Kuzmanovic, New York:Palgrave Macmillan 2015, pp. 48-64.

Spengler im heutigen Russland. Zur Neu-Eurasischen Rezeption der Kulturmorphologie, in: Gilbert Merlio&Daniel Meyer (ed.): Spengler ohne Ende. Ein Rezeptionsphänomen im internationalen Kontext, Frankfurt 2014, 243-256.

Nahe Verwandte, so fern. Die Türkei, die Tataren und die Krim. In: OSTEUROPA 5-6/2014, 311-322.

Rechtsideologie und Nationalismus als Beobachtung und Transfer: Der Fall Roman Dmowskis im Polen der Jahrhundertwende. In: Historische Mitteilungen 26 (2013-2014), 71-86.

History-Writing and History-Making in Azerbaijan. Some Reflections on the Past Two Decades of Independence, in: Historiography and Nation-Building Among Turkic Populations, ed. by Birgit Schlyter, Vol. 5, Swedish Research Institute in Istanbul (2014).

Európa, a Turán és a Kelet között. Térkoncepciók a modern azerbajdzsáni történetírásban és politikában, in: VILÁGTÖRTÉNET. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének folyóirata (2014), pp. 409-433.