Araştırmacılar

 

Dr. Elif Damla Yavuz

Tel:  +90 212 293 60 67

Mail: damla@remove-this.oidmg.org

Dr. Elif Damla Yavuz

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar Anasanat Dalı Fagot Bölümü'nün lise kısmından mezun olduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Müzikoloji Anabilim Dalı Müzikoloji Bölümü’nde lisans öğrenimini, İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora programına kabul edildikten sonra Almanya'daki Türkiye kökenliler üzerine yoğunlaşarak 2011 yılında Deutsche Akademische Austtauschdienst (DAAD) bursuyla Almanya'ya gitti. 2013 yılında Paul Hindemith’in Türkiye ile ilgili raporlarını Türkçe’ye çevirerek Hindemith Raporları 1935/1936/1937 başlığıyla (Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları) yayınladı. 2014 yılında Prof. Songül Karahasanoğlu ve Prof. Dr. Ralf Martin Jäger danışmanlığında “Community within an Individual in a Transcultural Work: Ali Baba und 40 Räuber” başlıklı doktora tezini tamamladı. Doktora tezi İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 2014 yılının en başarılı tezlerinden biri olarak seçildi, yine aynı yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin düzenlediği 90. Yıl Müzik Kongresi’nde “Göç Literatürünün Kavramsal Araçları ve Almanya’daki Türkiye Kökenliler Üzerine Çalışmalar” başlıklı makalesi, en iyi makale ödülünü aldı. 2012 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü'nde opera tarihi, müzik tarihi ve araştırma yöntemleri derslerini vermektedir.