Kütüphane Müdürü

 

Dr. Astrid Menz

Tel: +90-212 293 60 67 / 125
menz@remove-this.oidmg.org

Astrid Menz Türkoloji alanında yüksek lisans (1991) ve doktora (1998) diplomalarını Almanya'da Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden aldı. Yüksek lisans tezinde Almanya'daki ikinci kuşağın Türkçesini analiz etti. Doktora tezi, ağırlıkla Moldova Cumhuriyeti'nde konuşulan ve Türkçeye çok yakın bir dil olan, Gagauzca’daki dil ilişkileri olgusu üzerinedir.
 
1993'den 1999'a kadar araştırma ve öğretim görevlisi olarak Seminar für Orientkunde'de (Johannes Gutenberg Üniversitesi), 1999'dan 2004'e kadar da araştırmacı olarak İstanbul Orient Enstitüsü'nde (Alman Şarkiyatçılar Cemiyeti DMG) çalıştı. 2005/2006 güz ve 2006 bahar dönemlerinde Uppsala Üniversitesi Dilbilim Bölümü'nde Türkoloji profesörüne vekaleten, 2008 yazına kadar da İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde ders verdi. Eylül 2006'dan itibaren İstanbul Orient Enstitüsü'nün kütüphanesinden sorumludur.
 
Araştırma konuları arasında dilsel tüm düzeylerde dil ilişkisi olgusu, Türkçenin diyalektolojisi, Türkiye'de dil politikaları ve Türkçe yazma öğrenimi sayılabilir. Oğuz dillerinin (Türkçe ve Gagauzca) yanısıra Sibirya Türkçesi üzerine de araştırma yapmıştır.
 
Astrid Menz ‘Bibliographie Linguistique / Linguistic Bibliography’nin hazırlanmasına 1994'den bu yana da Türk dilleri alanında katkıda bulunmakta, 2008'den bu yana Turkic Languages dergisinin yayın kurulunda yer almaktadır.