İnsan, Tıp ve Toplum

 

Modern toplumlar; bilim, tıp ve teknolojideki hızlı ve dinamik gelişmelerin sonucunda yeni sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu durum, söz konusu gelişmelerin sosyo-teknik, sosyo-kültürel ve sosyo-politik süreçleri nasıl etkilediği konusunda yeni soruların sorulmasına yol açmaktadır.

Orient-Institut Istanbul bünyesinde Sosyolog Dr. Melike Şahinol tarafından yönetilecek “İnsan, Tıp ve Toplum” adında yeni bir araştırma alanına yoğunlaşılıyor. Bu araştırma alanının amacı söz konusu süreçleri sistematik bir biçimde araştırmak ve böylece bu dinamiklerin toplum ve bireyler açısından getirdiği sonuçları anlamaktır. Bu araştırma alanı kapsamında, örneğin teknoloji-beden yapılanmaları ve insan varlığının doğasını ve şeklini ilgilendiren süreçler ele alınacaktır. Bu süreçler insanın "optimizasyonu"nu, örneğin estetik ameliyatlar ya da kişilerin vital bulgularını kendi kendine takip etme sistemi (self-tracking), üreme teknolojilerini ve insan genomunun çeşitli biçimlerde manipüle edilmesini içermektedir.

Orient-Institut Istanbul, Max Weber Stiftung catısı altında bağımsız bir Türkoloji ve bölgesel bilimsel araştırma enstitüsüdür. Çalışmalarımızın çoğu, Türkiye’deki ve yurtdışındaki üniversitelerle ve bağımsız araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir. Enstitü aynı zamanda Türkiye ile Almanya arasındaki bilimsel paylaşımlara katkıda bulunmaktadır. Orient-Institut Istanbul ’ün "İnsan, Tıp ve Toplum" araştırma alanında temel işbirliği ortağı Karlsruhe Institute of Technology’deki Institute for Technology Assessment and Systems Analysis’dir (ITAS, Teknoloji Değerlendirme ve Sistem Analizi Enstitüsü).

Bu yeni araştırma alanıyla ilgili sorularınız için Melike Şahinol ’la irtibat kurabilirsiniz.